МАЙЧИНА ЛЮБОВ

Кристалина бе хубава жена. Като ученичка бе симпатична, но женствеността и настъпи едва след като завърши. Гърдите и наедряха и тя гордо носеше прилепнали блузи. Задникът изпъваше през тесните и къси поли, които показваха стройни и дълги крака. Не можа да влезе в университет и започна работа като сервитьорка в дискотеката. Омъжи се за красив младеж, Георги, викаха му Жоро. Бе 19 годишна, когато му роди син. Кръстиха го Владо, на баща му. Парите обаче не стигаха. Жоро работеше като механик в сервиз. Владо тръгна на училище, а те живееха от заплата на заплата. Тогава решиха Георги да запише курс за корабен механик и след година вече плуваше по корабите. Криси го чакаше по няколко месеца, а като се върнеше прекарваха незабравими дни. Пътуваха из страната, купуваше и много дрехи и най вече обувки, които бяха нейната страст. Любеха се дълго и страстно. Владо растеше скромно момче. Беше отличник и училищен активист. Спортуваше редовно плуване, футбол. Момичетата го харесваха, но той бе много стеснителен. Наближаваше балът му, а още нямаше приятелка. Понякога Криси виждаше петна от сперма по слиповете му. Опита се да говори с Жоро. Искаше той да му даде някой мъжки съвет, но съпругът и избягваше тези разговори. Криси работеше на смени. Всеки път, когато закъсняваше, тайно се надяваше да завари момиче в стаята на Влади, но уви. Самата тя бе ухажвана от много мъже, които знаеха, че живее без мъж. Често прекарваше безсънни нощи. В гардероба си държеше няколко вибратора, които и бяха единствената компания в тези вечери. Изневерите не бяха в стила и, пък и не вярваше, че са решение на проблемите и.

По време на подготовката за бала Владо беше в групата отговаряща за спомените на абитуриентите – видео заснемане, снимки, пожелания и т.н. В тази група имаше едно момиче голяма сладурана, което често заглеждаше Влади. Таня, така се казваше, бе дошла в къщи при сина и. Криси се развълнува. Наближаваше 21 часа и тя каза на децата, че отива при приятелка и ще закъснее. Искаше да ги остави насаме. Когато се прибра към 2 часа видя, че стаята на сина и свети. Плати на таксито и бавно и тихо влезе в апартамента. Бе много любопитна, но не се спря пред стаята, а си влезе в спалнята. След минутка на врата се почука и Владо попита дали се е прибрала. Криси го попита за Таня, а той и отговори, че тя си е тръгнала почти веднага след нея. Криси наведе глава и я обгърна с ръце. Владо я попита какво и има. Криси бе объркана. Вдигна очи към сина си. На светлината на нощното осветление мускулите му изпъкваха под фланелката. Стегнатият му задник се очертаваше под клина му. Топлина обхвана Криси. Кръвта нахлу в главата и. С жест тя го привика при себе си. Когато той пристъпи тя вдигна поглед и срещна очите му. Зениците му бяха разширени, той жадно я изпиваше с поглед. Поглед на мъж. Тя бавно вдигна ръка, хвана го за лакътя и нежно го притегли към леглото. Той седна до нея. Криси го прегърна. Тялото му бе напрегнато. Тя прекара пръсти в косата му, а после плъзна ръката си към гърдите му. Обхвана го през кръста и положи глава на рамото му. Инстинктивно усети как мъжествеността му се събуди. Повдигна брадичка и потърси устните му. Младежа плахо отвърна, а Криси взе ръката му и я постави върху гърдите си.  Страстта ги завладя. Вече не можеше да се сдържи и ръката и обхвана члена му. Бе станал твърд като камък и пулсираше под нежния и натиск. Влади мачкаше гърдите и. Учестеното му дишане пареше тила и. Наведе се, ловко освободи пениса му от слиповете и залепи устни до него. Усети ръката му да се плъзга към дупето и. Надигна се и дръпна полата до кръста си. Влади навря пръсти под прашките и. Тя натисна силно главата си надолу и члена му опря на гърлото и. Стисна го за топките. Усещаше неуверените движения на ръцете му по тялото си. Стана и бързо се разсъблече, като остави само бикините си. Влади също свали дрехите си, а Криси му помогна за тениската. После го бутна на леглото и отново налапа големия му член. Само след секунди той се опита да се изплъзне, но Криси го задържа и усети спермата му да изпълва устата и. Забави движенията, а силните му ръце се отпуснаха до тялото и. Глътна спермата и положи глава на корема му. На сина и му бе много конфузно. Бе притихнал и засрамено мълчеше. Така останаха няколко минути преди  Криси отново да хване пениса на сина си и бавно да започне да движи ръката си. След секунди парчето отново започна да се надига. Тя ускори движенията, наведе се и докосна с език главичката. Владо учести дишането. Тогава Криси се изправи на колене, прекрачи го и постави катеричката пред лицето му. Той отмести прашките с пръст и завря език между срамните и устни. Постави ръцете му на дупето си, а със своята сграбчи члена зад гърба си. Соковете на насладата обляха и двамата. Слезе надолу, повдигна се и насочи коравия член към себе си. После полека се отпусна и той проникна до дъно. Наведе се и целуна сина си. Той я засмука страстно, а силните му ръце продължаваха да стискат дупето и. Криси започна да се движи леко и нежно, защото не искаше този миг да свърши. Голямото парче я изпълваше. Сви мускулите си. Вече не издържаше, изправи се, подпря се на гърдите му, а Владо обхвана нейните и яростно ги замачка. Тя вече бясно се нанизваше на горещия пенис. Хриповете и преминаха във викове, главата и зашумя и мощните тръпки преминаха по тялото и. Едновременно усети неговите спазми и спермата му, която изпълни влагалището и. Конвулсиите продължиха дълго и мощно. Когато отшумяха почувства, че няма сили дори да слезе. Само легна върху него. Почувства как члена му пулсира още в нея. Целуна го по устните и притихна. След няколко минути Влади леко я премести до себе си, придърпа чаршафа и я покри. Криси усещаше всичко, но нямаше сили да направи каквото и да било. Той мушна ръка под главата и и я гушна до себе си. Не чувстваше времето.  Влади я галеше по нежно по косата. Притисна се до него и пусна ръка надолу. Хвана члена му  и въобще не се учуди, като усети как той нарасна. Това я възбуди. Пошепна му в ухото, че отива до банята. Там свали бикините си и прекара струята по катеричката си. Топлата вода обля клитора и. Побърза да се избърше и да се мушне в леглото. Пенисът му изпъкваше под чаршафа и тя лакомо го налапа. Смучеше го яростно докато той не започна да пъшка. После легна по гръб и разкрачи краката си. Синът и разбра и се намести между тях. Езикът му се спусна към влагалището и той го вкара навътре. После го извади и облиза ануса и. Това я накара да потрепери от възбуда. Вдигна краката си нагоре и така той получи достъп до сфинктера. Хвана с ръце дупето си и го разтвори максимално. Влади заби език в ануса. Криси изхриптя от удоволствие. Щеше да свърши и затова го дръпна нагоре. Членът му застана върху клитора и. Тя умело започна да върти дупе така, че главичката му се триеше в чувствителния орган. Прехвърли крак между неговите и с ръка насочи палавника към отвора. Голямата глава я разцепи за миг и това я накара да изпъшка. Владо спря, но тя го притисна към себе си. Едновременно с това навири дупе и мощно го развъртя. След като се умори вдигна краката си колкото можа нагоре, а Владо я чукаше бясно. Цялата бе мокра. Спря момчето, обърна се настрана и го накара да легне зад гърба и. Почувства пенисът му между бузите на задника си. Пресегна се и го взе в ръка. Бавно го постави до ануса си, като с него размаза соковете им. После му каза да ме мърда, а самата тя се притисна до него. Главичката бе   голяма и леко я заболя. Но болката бе сладка и страстна. След секунди члена на Владо беше в дупето. Тя постави ръката му върху клитора си и той го замачка с удоволствие. Притисна се към нея. Криси почувства прииждащите вълни. Едва изприха „Чукай ме!” и яростно раздвижи стегнатия си задник. Влади мощно я пореше до момента в който и двамата завикаха от удоволствие. Криси усети как спермата се излива в нея и изпълва ануса и. Продължи движенията си и не искаше да спира. Усещаше горещия дъх на сина си във врата си. Постепенно момчето притихна и тя чуваше само ускореното му дишане. Отмести се и топлата течност се разля по бедрата и. Пресегна ръка и напипа пениса му. Унесе се и потъна в царството на съня. Когато отвори очи, навън бе светло. Тихо стана и отиде в банята. Чувстваше се страхотно. Наметна халата и се запъти към кухнята. Бе оставила вратата отворена и погледна в спалнята. Влади се бе открил. Бе много сладък. Направи кафе и седна на диванчето. След половин час чу, че синът и се е събудил. Изчака да си вземе душ и го извика. Момчето влезе в кухнята. Погледът му не искаше да срещне нейния. Тя го извика до себе си. Целуна го нежно. Каза му, че това е само между тях и по никакъв начин няма да повлияе на отношенията в семейството. Попита го дали му е било хубаво. Влади и отвърна, че винаги е търсил момиче, което да е като нея, но никога не е смятал, че първия му път ще бъде с майка му. Било е прекрасно. Криси отново го целуна и му каза, че когато го пожелаят, може да го направят пак. Влади я погледна и и каза, че ако зависи от него, това пак може да е още сега. Пресегна смело ръка и я хвана за вътрешната страна на бедрото. Криси се засмя и му каза да почака до вечерта, а сега трябва да тръгва за училище. Синът и отвърна, че  тази нощ е научил много повече, но стана и се запъти към стаята си. Криси го целуна на вратата. И двамата си мислеха колко дълъг може да е деня.

 

Разказът е по действителен случай. Всичко това не се е случило точно така, но написаното е по разказът на близък мой приятел, който преди повече от 10 години е бил приластен от майка си.Естествено, че имената са сменени, а днес приятелят ми не контактува с баща си, който за съжаление научил истината, а парадоксът е, че още живее с жена си. Освен това, той никога не е плувал по корабите…

Монсей

2017 год.

Rating: 3.33/5. From 3 votes.
Please wait...