МАРЛЕН

Марлен закопча коженото си яке догоре, обу ботите си на високи токове. Беше висока
почти 1,80, слаба, с късо подстригана червена коса. Застана пред огледалото и сложи
ярко червило на пълните си устни.Усмихна се предизвикателно и намигна на образа в
него, който разкриваше истинското и лице.
Изгреждаше двадесет годишна.С гладка бяла кожа и блестящи сини очи, но щом се
погледнеше в огледало, от там я гледаше 80 годишна старица – сбръчкана и посивяла.
Това изобщо не я тревожеше,защото само тя можеше да види истинското си лице, а и
знаеше, че е безсмъртна.Бе платила голяма цена за това и не съжаляваше.
Колата вече я чакаше пред сградата.Шофьорът слезна и и отвори враата.Марлен се
качи и тръгнаха. Днес Том щеше да доведе две нови момичета и тя потри ръце.Бръкна
в чантичката си извади сребърна табакера, повъртя я в ръце,после извади от нея
цигара и запали. Изпусна димът и блаженно затвори очи.
Когато пристигнаха тя не дочака шофьора да отвори вратата, а направо изкочи и
забързано влезе в една стара двуетажна къща с доста неугледен външен вид.
Том нейният помоник и довереник я посрещна още в коридора. Взе якето и и
нетърпеливо я поведе по стълбите нагоре. Влезнаха в една голяма стая.
– Това вече ще бъде приемната. Харесва ли ти ? – побутна я той навътре.
Марлен влезе и огледа помещението.Червената светлина придавае топлина и
доверие. В средата имаше голямо канапе с два фотьоила отстрани и две малки
масички. До стената бяха сложени три стола.Килимът беше черен с червени шарки.
Жената доволно се настани на канапето и извади табакерата и запалката.
– Доволна съм. Донеси ми питие и доведи момичетата. – каза тя и разкопча
първите две копчета на ризата си.
След малко мъжът се върна с две момичета, които послушно бяха навели глави.
Той подаде питието,което носеше за Марлен и побутна момичетата напред. Жената
ги огледа от горе до долу и им направи знак да седнат на столовете.
Някога и тя бе на техните години.Успя да открадне елексира на живота и стана
безсмъртна.
– Съблечете се и едната да дойде. – заповяда тя.
– И двете са много добри. – похвали ги Том – Лорда ще ги хареса.
Марлен изсумтя и направи знак на момичетата да дойдат.
И двете бяха руси,приятно закръглени,но не дебели.Жената стана и застана пред
едното момиче,наведе се и я подуши.Прокара ръка по едрата и гръд и ощипа зърното
и. Момичето потръпна, но не издаде никакъв звук. Гледаше Марлен в очите, а в тях се
четеше желание.
Жената седна и накара момичето да се обърне с гръб и да се наведе, като хване с ръце
двете бузи на задника си и ги разтвори.
– Ще стоиш така, докато ти кажа! – заповядя тя и направи знак на Том, който
веднага излезе.
Другото момиче безмълвно наблюдаваше .Бузите му бяха поруменели. Марлен, която
бе дръпнала ластичната си пола нагоре забеляза, че момичето бе вперило трескав
поглед в краката и. От долу тя бе гола и то гледаше именно там. Срамните и устни
запулсираха от удоволствие и тя направи знак да дойде при нея.
Момичето веднага седна до и сложи ръка на кракът и. Погали я и Марлен забеляза как
настръхнаха косъмчетата по ръцете и.
– Как се казваш ? – попита тя и без да дочака отговор каза: – Ще те наричам Дора.
Влезе Том, като носеше черен куфар. Остави го от другата страна на Марлен и го
отвори. Вътре бяха подредени разлечни сексуални инструменти.
Очите на Дора се разшириха от ужас.Забелязвайки страхът и Марлен още повече се
възбуди.
Том подаде една кожена ръкавица на господарката си, която бързо я сложи и
неочаквано за другото момиче пъхна двата си пръста в ануса му.Момичето
импулсивно стисна бузи, но Том силно я плясна и тя се отпусна.
Марлен започна да върти пръсти, после дръпна ръката си. Момичето се изправи,
обърна се към Том и коленичи.Мъжът вече бе извадил члена си и тя го пое шумно.
Тази гледка доста бе възбудила Дора.Ръката и се плъзна и пръстите и си заиграха с
големият клитор на жената.Марлен издаде дълбок гърлен звук, облегна се назад, като
разтвори още повече краката си. Затвори очи.С едната ръка започна да мачка гърдата
на Дора, а с другата своята.
Спомни си, че някога и тя бе момиче, като тези.Беше буйна и палава. И всичко започна
една вечер, коаго след три часов секс маратон с приятелят и лежаха изтощени и потни
в леглото. Той хвана ръката и и каза:
– Искаш ли да те запозная с един мъж? Много ще ти хареса и ще останеш доволна.
– Да искам! И той ли е толкова палав, колкоте теб. – бе казала тя.
– Да, но той е от друг свят.
Без много да му мисли тя се бе съгласила.Тогава той и бе дал да изпие някаква сива
твара и в миг двамата се пренесоха в друг свят. Намираха се сред пустинята, а там
всред целият пясък имаше къща. Влязоха и се осоваха в огромна зала. В средата
имаше продълговата маса. В четирите и краища бяха монтирани желязни халки. По
нататъка имаше още две по-малки маси, на които бяха наредени различни уреди за
мъчение. Марлен се бе уплашила, но приятелят и я успокои.
Влязоха двама мъже с наметала и черни маски на лицата. Тя коленичи, а слабините и
запулсираха щом съзря огромните им пениси. Без да чака покана жената коленичи
пред единят и пое топлият му член.Усети пулса и прокара език по цепката на главата
му.Тогава усети, че някой я повдига. Сложиха я на масата и разтвориха краката и.
Обладаха я и двамата и я оставиха така. Марлен не можеше да разбере защо останаха
недоволни.Говореха на някакъв неразбираем език. Тогава от някъде се появи
приятелят и . Поясни и, че за тях била тясна и искали малко да я разширят.
Накараха я да коленичи , да опре главата си на земята, а с ръцете да разтвори бузите
си.Приятелят и и помагаши, но докато той разтваряше Марлен имаше чувство, че ще и
се сцепи задника и въпреки това и харесваше. Беше възбудена до мозъка на костите си.
Впръскаха и някаква течност в ануса и напъхаха някакво кръгло топче (в последствие
разбра, че това е помпичка за разширяване).
Докато приятелят и помпаше, за да я разшири единят навря някакъв студен предмет
във влагалището и.
Двамата мъже минаха пред нея и тя пое първо единят , после другият член, докато и
двамата не я окъпаха със сперма.
В залата влезе още един мъж. Беше по-висок от двамата. Носеше също черна маска, но
беше с червено наметало. Огледа жената и остана доволен.
Приятелят и махна топчето и огромният метален вибратор, който бяха пъхнали и
побутна Марлен към новодошлият.Тя налапа члена му и усети как гъделичка сливиците
и.
Единят мъж легна на земята. Сложиха жената да легне върху него, а той пъхна хуя си в
ануса. Мъжът с червеното наметало легна върху нея и и го вкара във влагалището.
Двамата започнаха да се движат в ритъм, който ставаше бърз и все по-бърз, докато и
двамата не изригнаха в нея.
Марлен усети нещо топло и отвори очи.Дора бе коленичила, а езикът и трескаво
работеше. Жената я бутна от себе си. Двъпна Том към себе си и налапа пениса му, като
с едната ръка бръкна в ануса му. Той извика от удоволствие. Тя го събори на пода и
възседна члена му. Започна бясно да се върти, викайки от удоволствие. Когато свърши
се наведе до ухото му и прошепна:
– Тези момичета не струват. Разкарай ги!
Отпусна се и заспа върху него.
Том я пренесе на канапето и поведе момичетата на някъде!
КРАЙ!!!
NK

No votes yet.
Please wait...