Дванадесет желания за Коледа

Диана затвори вратата след себе си. Късата ефирна пола на черната рокля се полюшваше леко около бедрата й когато тръгна към предложения стол.

“Помолих за среща, за да обсъдим последните изменения по проекта”, тя кръстоса крака и го погледна. Цялата работа беше започнала да й умръзва, но най – вече неговата арогантност. Дори и сега си позволяваше да я гледа прево в очите, предизвикваше я, караше я да се чувства неудобно в собствената си кожа. Критики, само това беше получила от него през последните седмици. Дори предишния ден изкритикува облеклото й, “твърде предизвикателно” каза, а тя носеше само най – обикновенна пола и блуза. Днес щеше да му даде урок. По устните на младата жена се появи лека усмивка и този път не отмести поглед от предизвикатените зелени очи на тъмнокосия мъж от другата страна на бюрото.

“През последната седмица имахте доста забележки към работата ми, г-н Дейвис,”, каза тя, “помислих, че ще е добре да прегледаме всички детайли преди да финализирам документите”. Той завъртя стола си така, че тя виждаше само профила му. Римският му нос и леко издадената на пред брадичка бях допълнени от пълни, добре оформени устни, които точно в този момент бяха стиснати в права чера от раздразнение.“Известно ли ви е, госпожице Гордън, че е обяд?” каза с равен глас той. “По обедно време нямам фкус към дълги и продължителни обсъждания. Още повече, че когато ви наех, за тази работа, имах отлични препоръки за вас, които.. ” той се завъртя отново с лице към нея и се приведе леко напред, “предполагаха че ще свършите поставената задача без прекалено голям съпорт от моя страна”. Очите му, които хвърляха златисто зелени отблясъци на обедното слънце, я изучатаха и с неприкрит интерес – той чакаше нейната реакция. Диана почувства, че е на ръба да избухне. Пое си раязко въздух, за да се успокои. “Съжалявам, че прекъсвам обедната ви почивка, но събитието е след два дни и няма много време за отлагане…..” . Той вдигна рязко ръка, за да я прекъсне. “Моля ви се, спрете! Секретарката ми излезе на обяд, като се върне уредете по – подходящо време, за да ме отегчавате. А сега, ако ме извините, бих искал да продължа с обяда си.” Той я освободи с едно небрежно махване на ръката. Тя стана, ярост сковаваше грабнака й и правеше походката й малко вдървена. Стигна до вратата, посегна към бравата и се обърна да го погледне.

Гледаше я, очите му блестяха с неприкрито желание. Той отмести поглед, но беше късно, тя беше видяла всико и ръката й завъртя ключа в ключалката.

“Кучи син.” обърна се тя към него. “Какво казахте!?”, той се извърна рязко и понечи да стане от сотла, но тя вече беше прекосила разтоянието от вратата до него и не му позволи да стане. “Знаех си, че зад всичко това има нещо …”,  погледна го в очите предизвиквайки го да отрече, но  на лицето му бе изписано само объркване. “Сега ще си платиш!”, тя се наведе и впи устни в неговите. Целувката беше груба, властна и накзваща. Той разтвори устни под напора й неспособен да реагира, все още подвластен на изненадата от обрата на събитията. Тя обкрачи кракат му и плъзна ръце в черната му косата  като дръпна главата му силно назад причинявайки му болка.“Искаш ли това да се случи?” попита тя. Той я гледаше с потъмнели очи, устните му бяха подути и червени. “Да” само отрони той. “Искам да те нараня…Имам в предвид физически, да ти причиня болка.” Тя го глядаше и погледа й сякаш хипнитизираше. “Мога ли да те нараня?” гласът й прозвуча тихо, но много по – сигурно от колкото се чувстваше. Всвичко в нея трепереше от възбуда. Очите му изкряха, лицето му зачервено от неърпение, ръцете му се плъзнаха по гърба й , “Нараниме!”, каза той със задавен  глас. Огън лумна в сабините й, думите му разрушиха и последните останали задръжки в нея и сега всичко беше само инстинкт. Горещата вляга между краката й сякаш я изгаряше. Тя властно го притисна към стола, с подновена сила започнаха да се целуват, Диана облиза долната му устна и без предупреждение я захапа. Стисна с всичка сила зъбите си и не го пусна докато не усети металния вкус на кръв върху езика си.

Той се отскубна от нея и я избута от скута си. Скочи от стола отрезвен от болката. “Какво по дяволите..?!?!” Очите му хвърляха гневни изкри, а устната му вече започваше да се подува. Той я изгледа шокирано, кога тя само бавно облиза кръвта от устните си. “Ти ми разреши да те нараня” каза тя с равен глас. “Така е , но..” каза той. “Мислеше, че се шегувам, нали? Явно не можеш  да играеш по правилата на тази игра.” Тя се завъртя на токовете си и тръгна към вратата. Този път той бе по- бърз, хвана я за ръката точно преди тя да отключи и я завътря рязко към себе си. Това движение беше придружено със звучна плесница през лицето му. Устните му се отвориха от недоумение и шок, а от раната на устната му потече кръв отново.

Тя видя точния момент, в който той загуби кнтрол над себе си. В очите му лумна огън, който плъзна с гъста руменина по лицето му. С разко движение той я хвана за врата и с едно дръпване я премести до вратата като я прикова за стената. Сояха така на една ръка разстояние и двмата дишаха учестено. Тя усещаше лекото треперене в ръката, която я стискаше с едва увладяна сила и знаеше че той може да почувства учестения й пулс под пръстите си.

Тогава той я притисна с цялата си тежест към стената, но не отмести ръката си. “Аз мога да игаря тази игра”, прошепна той и рязко я обърна с лице към стената. Със свободната си ръка той вдигна роклята и на кръста и с едно грубо и силно движение свали чорапогащтника и бикините й до средата на бедрата й. Болка от желани пулсираше в долната част на корема й и  като топла, течна лава се разливаше по вътрешната страна на бедрата й.

Той проникна в нея рязко и грубо, което й причини болка. Тя изкимтя зававено и се отдаде на силните и дълбоки тласъци. Всичко в нея се ратопи, кръката и вече бяха съмнителна упора и само ръката, която все още стискаше гърлото й, не позволяваше да се свлече на пода. С властните движения, пенисът му проникваш до съмата й сърцевина където болка и удоволствие се сливаха, замъгляваха разсъдъка и сетивата й. Оргазъмът я връхлетя с неочаквана сила и Диана усети как тялото и улеква понесено на вълната от удоволствие. За да предодврати вика си тя захапа вече отпуснатата му ръкат. Той не извика, а само с последен мощен тласък се освободи в нея и се отпусна с цялата си тежест, притискайки я до стената.

След няколко безпаметни минути той се отдръпна. Тя чу подрнкването на токата на колана му и се обърна бавно на несигурните си крака. Видя го седнал на стола с протегнати напред крака и отпусната глава назад. Очите му бяха затворени. Тя стоеше облегната на стената. Погледна надолу към все още вдигната пола на роклята, смъкнатия чораогащтник с бримка, която се спускаше от вътрешната страна на бедрото й чак до глезена. Тънка струйка сперма се стичаше по голата й кожа и попиваше в памука на бикините й. Вдигна очи и срещна погледа му, който проследяваше същата лъскава диря на бедрото й. “Нали разбираш, че това е само началото между нас” каза той с тих глас. Диана не каза нищо, само оправи дрехите си и излезе от кабинета.

За щастие колегите и още не се бяха върнали от обяд. Тя се запъти към бюрото си, отпусна се тежко на стола и включи компютъра. Името на файла, който отвори гласеше “Дванадесет желания за Коледа”, Диана сложи тик до номер три и усмихнато се загледа в екрана.

Rating: 3.00/5. From 1 vote.
Please wait...