ДЕСИ – СЕКС ИГРАЧКА Част 1. Деси и учителите – Глава 5

Деси видя Стария Добри да се приближава. Той се усмихна, когато видя торбата в дрехите в ръцете й.

– Браво, момиченце. Между другото, ако искаш пак да видиш Румен, да ти кажа, че той е в училищния отбор по баскетбол. Мисля, че скоро дори ще играят в училищната зала – той се усмихна широко.

Всеки път, когато Деси си спомняше, че коремът й бе пълен със сперма, й ставаше все по-лошо. Деси бе мажоретка на баскетболните мачове между училищата, и когато Румен я видеше, той със сигурност щеше да разкаже на приятелите си как тя му бе духала в магазина. Русата и секси тийнейджърка отново потъна от срам.

Стария Добри й заповяда да върви пред него докато срещнат г-н Генов, който щеше да я насочи към следващия щанд. Те го наближиха и Генов влезе заедно с нея. Магазинът беше за метални украшения, татуировки, метъл-дрехи и други подобни артикули. Досега Деси никога не бе влизала в такъв магазин. Имаше хипарски дрехи и звучеше силна музика. По стените имаше плакати на черепи, вещици и картонени кучета. Беше и място за ученици, които нямаха куража да си направят истински татуировки, а си слагаха изкуствени. Деси не бе посещавала такова място и това я плашеше. Тя пазаруваше само в изискани и готини магазини.

– Тук на никого няма да му направи впечатление, ако сме заедно – каза Генов и сложи ръка на рамото й. – Ако някой те попита, ти си моята приятелка, дошли сме да ти изберем дрехи, а ти ще уредиш плащането накрая.

Генов се засмя и я доближи до един от щандовете, където имаше купчина секси боди-потници с надписи върху тях. Той взе един, на който пишеше с големи лъскави букви „ПОРНО ЗВЕЗДА“. На друг пишеше „СПРИ ДА ГЛЕДАШ ЦИЦИТЕ МИ“. На друг не пишеше нищо, но бе бял и толкова тесен, че сравнително едрите цици на момичето едва ли бяха се събрали в него. Генов ги взе всичките и тогава откри това, което търсеше. 

– А-ха – каза Генов и все потника.

Този бе черен като полата и обувките на Деси. Отпред имаше голям сребърен надпис „ИЗЧУКАЙ МЕ“. Надписът направо бе вулгарен и отвъд всички норми, но персоналът на магазина сигурно не го бе забелязал между останалите или просто не му пукаше.

– Искам да носиш този през останалата част от вечерта – каза Генов на уплашеното момиче.

– Дали имат по-голям размер? – попита Деси. – Мисля, че този ще ми е много малък.

– Глупости – каза Генов, – да го опитаме.

– Имаш предвид в пробната ли?

– Не. Тук, глупава курвичке. – Генов се обърна към човека зад щанда: – Хей, има ли някакъв проблем приятелката ми да пробва това, без да използва пробната?

Генов говореше достатъчно високо, че всички в магазина да го чуят.

Човекът зад щанда бе висок и дебел. Имаше мустак и дълга коса, вързана на конска опашка. Носеше черна тениска с къси ръкави, която показваше мускулите му. На десния му бицепс пишеше „Много опасен“ и имаше татуиран череп, който пуши цигара.

– Нямаш проблем – каза продавачът на Генов.

– Недейте, господин Генов – помоли му се Деси. Тя се опита да изглежда сладка и мила в очите на Генов.

– Добре, предлагам ти нещо – каза той, – ако го облечеш тук, ще те освободя от задължението на правиш свирка на продавача. Тревожа се за теб. Този ми изглежда, че би могъл да те нарани. Може да те поошляпа, ако останете сами в задната стаичка. Може дори и нож да има.

Генов направо ужасяваше вече изплашеното момиче, което отново започна да трепери. Деси беше толкова изплашена, че направо й идеше да се напишка на пода. Генов бе прав – човекът зад щанда не изглеждаше добър. Ако я оставят сама в магазина, тя ще трябва да му предложи услуга с уста и това щеше да е далеч по-ужасно изживяване от това с продавача на обувки и продавача на дрехи Румен.

– Да се съблека гола тук в магазина? – попита заеквайки Деси.

– Да, и вземи побързай, курвичке, че сега ще ида да кажа на господина каква услуга ще получи след пет минути. Веднъж разбере ли, че ще вкарва кура си в устата ти, ние няма да можем да направим нищо, за да го спрем.

Генов си играеше с нея. На Деси й стана пак лошо, но тя знаеше, че няма избор. Тя се огледа нервно и тръгна към ъгъла. Генов я спря.

– Не мърдай. Съблечи се точно тук, където си – заповяда й той, – ако не направиш нищо, за да се отървеш от духането, аз какво ще обяснявам на останалите. Ще се ядосат много.

Всъщност Деси не знаеше, че останалите бяха пред вратата и бяха блокирали входа към метъл магазина – първо, за да не вземе да се появи охраната, и второ, защото Добрев снимаше всичко с видеокамерата си. Те искаха да добавят още към материалите, с които я изнудваха. 

– Започвай да си разкопчаваш копчетата – каза Генов, – и се усмихвай като показваш тези готини цици. Мисли си, че си се отървала от гадната среща с продавача. 

Деси преглътна. Стаята отново й се въртеше, но този път в главата й нямаше наркотици. Тя знаеше какво да прави и започна да разкопчава бялата си блузка. Когато разкопча всички копчета, тя посегна към потника, който държеше Генов. 

– Не, първо свали всичко, сложи го на пода и тогава поискай потника.

Деси усети колко много го мрази и започна да сваля блузата си. Тя падна на земята и красивата тийнейджърка стоеше гола от кръста нагоре в средата на магазина.

Магазинът занемя.

Две ученички, които разглеждаха дрехи, се спряха и зяпнаха към нея. Грозният и противен продавач също оглеждаше изкусителните й гърди, други две момчета също зяпаха и си подшушнаха нещо. Бедната Деси искаше да умре. Тя инстинктивно кръстоса ръце пред бюста си. 

– Ръцете встрани, Деси – каза строго Генов, – или ще повикам продавача или някой от момчетата да ти ги държи.

Татуирания продавач чу това и изскочи иззад щанда още преди Деси да се подчини.

– Имате ли нужда от помощ, господине? – попита той. – Малката госпожица ви създава проблеми?

– Не знам – отговори Генов. – Деси, създаваш ли ми проблеми? Искаш ли този господин да ни помогне?

Огромният мъж застана до Деси, взирайки се между краката й.

– Не, господине – каза Деси, като вече държеше ръцете си на кръста.

Нейните едри сочни цици и кафявите й зърна бяха на разположение на целият свят. Деси чу, че двете момчета си говорят за перфектното й тяло.

– Ще ми дадете ли потника? – Деси попита Генов със спокоен глас. Цялата й енергия се бе концентрирала за да се удържи и да не излезе, крещейки, от магазина.

– Да попитаме продавача – каза Генов с хитър акцент. – Мислите ли че това ще й отива? – Генов държеше потничето с надпис „ИЗЧУКАЙ МЕ“. 

– Не знам, човече – каза продавачът. Той не бе сигурен каква странна игра играят тези хора, но искаше да разбере. – Може да е малко, а циците й са доста едри – каза продавачът.

– Деси, колко са ти големи? – попита Генов.

– Стига, стига, моля ви – замоли му се Деси, – дайте ми просто да го облека.

– Не и докато не разберем колко големи са циците ти – отговори й бързо Генов.

Деси му каза размера си, който бе доста голям.

– Браво – каза Генов, – сега вече мога да ти го дам, но тъй като този господин все пак работи тук, аз мисля че той би могъл да ти помогне да го облечеш.

Деси започна да трепери. Беше студено в магазина и зърната й се втвърдиха. Метъл-музиката продължаваше да си тече, както и забележките на двете момчета в магазина. Двете момичета също се бяха приближили. Всички в магазина почти бяха направили кръг около Деси и гледаха какво става. Тя знаеше, че трябва да направи каквото й казва Генов. Иначе щяха да си стоят така и всички да продължават да гледат голите й гърди.

– Добре – каза Деси.

– Добре какво? – попита Генов.

– Добре. Може да ми помогне да го облека.

– Попитай го – каза Генов.

– Бихте ли ми помогнали да си облека този потник? – обърна се Деси към грозния и огромен продавач.

– А, и още нещо – каза Генов, – за да сме сигурни, че ще ти стане, искам да си поемеш дъх и да го пуснеш, когато ти кажа аз.

Деси знаеше какво прави садистичният учител, но нямаше избор. Тя вдиша дълбоко, дробовете й се изпълниха с въздух, а коремът й се сви. Изглеждаше, че нарочно издува циците си пред клиентите в магазина. Продавачът се усмихна и Генов му подаде потника „ИЗЧУКАЙ МЕ“. На входа Директорът записваше всичко на камерата и младата, гола и изплашена тийнейджърка в магазина.

Продавачът започна да я облича. Всички в магазина наблюдаваха със затаен дъх какво ще се случи в тази странна драма на подчинение и унижение. Едрият продавач загърна сочните цици на Деси с потника и застана зад нея, за да завърже връзките му и завърза две зад врата й. Въпреки че циците й вече бяха частично покрити, твърдите от студ и страх зърна на Деси прозираха и се виждаха съвсем ясно. Деси искаше повече от всичко на света да ги скрие, но знаеше, че трябва покорно да държи ръцете си встрани, иначе всичко щеше да стане по-лошо. Докато я завързваше, грубите му ръце се отъркаха в зърната й. Накрая те едва бяха покрити и половината от гърдите на момичето бяха отвън.

– Не можем да ги скрием, шефе – каза продавачът, – тези цици са си големички.

Деси стоеше вцепенена.

– Опитай пак. Може да стане – отвърна Генов. 

Продавачът я стегна още малко.

– Сега можеш да издишаш, Деси – позволи й Генов.

Деси издиша, но дори сега на всички в магазина пак бе ясно, че циците й пак са почти отвън. Стърчащите през плата зърна леко изкривяваха надписа „ИЗЧУКАЙ МЕ“.

– Какво мислиш? – обърна се Генов към продавача.

– Мисля, че по-ми харесваше, когато циците й бяха отвън – отговори му честно той и момчетата се засмяха окуражително. – Но от друга страна мисля, че сега е доста секси.

– Деси, мислиш ли, че изглеждаш доста секси? – попита я Генов.

Унижената тийнейджърка не знаеше какво да отговори. Тя реши, че е най-добре бързо да се съгласява с всичко, за да приключат по-бързо.

– Да, господине – отговори тя мило.

– Мисля, че когато си тръгнем и започнеш да вървиш, циците ти ще подскачат и накрая ще изскочат навън – каза й Генов. – Сложи си ръцете по-плътно встрани. 

Деси го направи и резултатът бе, че сега циците й още повече изпъкваха и натискаха да излязат навън.

– Много добре – каза Генов. – И тъй като ръцете ти са встрани, нямаш нужда от това – каза й Генов и развърза връзките, които бяха около врата й.

Деси знаеше, че ако не държи здраво ръцете си встрани, гърдите й отново ще излязат навън.

– Знаеш ли какво ще ти кажа – обърна се Генов към татуирания продавач, – защо не ни подариш потника в замяна на шоуто, което спретнахме?

Продавачът се усмихна и се съгласи.

– Хайде, скъпа – каза Генов, хвана Деси под лакът и я поведе към изхода, където видя Директора и останалите да изключват камерата със записа на поредните унижения на своята жертва.

Докато младото момиче вървеше, тя осъзна колко е уязвима. Походката й бе несигурна от високите токове. Топчетата в нейната тийнейджърска путка пак започнаха да се движат и да изпращат еротични сигнали към обърканото й тяло. Тя трябваше да държи здраво ръцете си встрани, за да не се разголят отново гърдите й, а отзад бе почти чисто гола от врата до петите с изключение на минималната поличка върху част от задника й. Гледана отпред бе малко по-облечена, но с надписа върху зърната й изглеждаше все едно иска да каже на всеки, че е най-голямата курва на света. Всичко, което можеше да направи сега, бе да върви. Нейната единствена надежда бе да се махне от това място.

– Още нещо, малка кучко, и сме готови да си ходим вкъщи – каза й Директорът.

Той бръкна в някаква чанта и извади лъскава корона от тези, които малките момиченца носят по време на представления. Беше много лъскава и украсена с фалшиви стъклени камъни. Отпред с големи букви пишеше „ПРИНЦЕСА“.

– Тъй като си ни такава принцеса – каза Директорът, – трябва да станеш такава и официално.

Той сложи короната на главата й, намести я и й сложи две брошки в косата. Короната като че ли стоеше най-зле на Деси. Курвенското облекло поне бе супер секси, но короната бе такава шега, че човек веднага я забелязваше. 

– Сега искам да обиколиш сама между щандовете – каза Директорът, – и си тръгваме към училище. – Той извади видео камерата. – Покажи на всички, че ти е приятно. Вечерта не е свършила. Имаме още работа в училището и ако сега се представиш добре, после ще ти е по-лесно, а ако не – ще ти измислим още неща да вършиш. Може дори да извикаме приятели, а? – той се направи, че пита останалите трима от групата.

– Аз дори си имам списък – каза Добри, – много е дълъг.

– Хайде, бейби – каза Директорът и я шляпна доста силно по задника.

Деси тръгна несигурно. След като веднъж потегли, вече не й изглеждаше толкова трудно. Поне бе неделя и се надяваше да не срещне познати или съученици. Докато вървеше, топчетата в путката й си вършеха работата, повдигайки все повече възбудата й. Очите й сканираха какво става около нея. Мъже на всякакви възрасти спираха, за да гледат, изпиваха с поглед всяка нейна крачка и част от тялото й, видя и двете момчета от магазина преди малко. Както и неодобряващите и изпълнени с омраза и завист погледи на жените, които виждаха само една евтина курва, която се разхожда и предлага тялото си на всеки мъж.

Директорът записваше всичко, дори физиономиите на наблюдаващите. Накрая дългата й разходка приключи. Цялото пътуване до магазина отне само около час, но за бедното момиче бе като цяла вечност. Тя се чудеше колко повече унижение могат да й нанесат тези мъже и дали щеше да стане по-лошо. Знаеше, че досега никой от тях не я бе чукал, а тя бе духала на двама от тях. Мъжете бяха планирали всичко тази вечер и бяха пресметнали, че ако бързо си тръгнат от магазина и карат бързо наобратно, ще имат още половин час с Деси, преди да стане време тя да се прибира. Четири кура бяха твърди като желязо след всичко, което направи Деси в магазина.

Автомобилът се движеше бързо обратно към училището. Нямаше много движение. Представляваха странна гледка – от задните стъкла се подаваха два крака. На задната седалка Деси бе в агония.

След като се качи в колата, те й заповядаха да свали бикините си. Директорът й бе казал, че сега ще проверят как ще е пътуването без белезници, но ако не се получи, ще й ги сложат пак. Отзад Деси бе отново между Стария Добри, училищния портиер, и г-н Добрев – учителя по алгебра. Наредиха й също и да свали високите обувки, с които вървеше като курва. Тя го направи с желание, защото вече я боляха краката от тях. После Директорът й заповяда да извади десния си крак през десния прозорец, а левия – през левия. За да я накарат да се подчини, Стария Добри размаха белезниците в лицето й. Въпреки че й беше трудно, тя се справи, защото я бе страх да я оковат отново. Гимнастиката и танците от училище много я улесниха. Тя се разкрачи и без проблем успя да изкара и двата си крака. Когато това стана, Директорът натисна някакъв бутон и краката на Деси започнаха да се движат напред.

– Нее – изкрещя Деси и започна да се опитва да издърпа краката си обратно, но Добрев и Стария Добри бързо я хванаха.

Прозорците лека-полека се вдигнаха още и краката на Деси се оказаха в капан. Сега красивите й голи крака бяха максимално разтворени – почти в права линия. За да се намести по-добре, Деси се опитваше да придърпа задника си по-надолу. Така мини полата остана на кръста й. Малкото й русо путенце сега бе изложено на похотливите погледи на мъжете. Мускулите на краката й потръпнаха от позицията, в която бяха, но Деси нямаше избор – тя бе с широко разтворени крака и уязвима между тях. Красивите й сини очи бяха пълни със страх и отчаяние. 

– Моля ви, болят ме краката – помоли се тя на мъчителите си.

Студеният вятър от скоростта на колата духна по петите й и добави още едно чувство към превъзбуденото й от болка и желание тяло.

– Тихо, принцесо – каза Генов. – Така ще те наричаме отсега – принцеса. Дори си имаш корона да ни го докажеш.

Деси бе в безизходица.

– Ти винаги си действала като малка принцеса. Ще бъде голям купон, когато утре се появиш на училище с короната, нали принцесо? Сега сме сами – каза Директорът, – можем и без този потник.

Той моментално го махна и циците на Деси пак бяха на показ. После махна и миниполата от кръста й. Деси бе чисто гола. Лицето й гореше от срам, глезените я боляха, вятърът брулеше петите й, а колата се движеше монотонно. 

– Преди да започнем следващата игра – каза Директорът на 16-годишното момиче, – искам да ти разкажа няколко истории. Искам да ме слушаш добре, защото твоето бъдеще ще зависи от това колко добре си ги разбрала. Както ти казах по-рано, тези игри си ги правим от 10 години. Започнахме, когато към мен се присъедини Стария Добри, а после и г-н Генов и г-н Добрев. Ние си търсихме ученичка, за да я експлоатираме и изнудваме. Сексуалното унижение е част от играта, но след като изчукахме около 40 ученички, това вече не ни бе достатъчно. Затова се насочихме към малки и самонадеяни красиви момичета като теб, които си мислят, че светът е в краката им. Така ни е по-интересно. Така че – продължи Директорът, – ти се справяш по-добре от някои наши предишни жертви, но все още не на нивото, което ние очакваме. Например в магазина ти казахме да се усмихваш, когато пробваш потника, но ти не го направи. Ние заснехме всичко на видео и записът щеше да е по-готин, ако ти бе проявила малко изобретателност. Сега нашият приятел господин Искренов ще трябва да редактира касетата. Естествено, когато добавим този запис към колекцията си, заедно със записа, когато вървиш като курва из щандовете и всички виждат, че си без бельо, целта ще е постигната. Но ние мразим, когато нашите жертви не харесват да правят това, което им кажем, и това ни прави по-изобретателни и креативни. Така че, принцесо, съветвам те да се подчиняваш на програмата!

Деси потръпна. Те бяха луди. Но тя бе в капан и просто отвърна:

– Добре, господине.

– Нека ти разкажа за едно момиче, което се казваше Каролина. Това беше преди осем години и Каролина, която беше пълна отличничка и дори свиреше на цигулка в оркестъра, беше девствена. Беше слабичка малко, но доста красива. Направо модел, много красиво момиче. Но за да поддържа форма с толкова много занимания й се наложи да започне да взема малко наркотици. Нищо сериозно, само от време на време. Един от учителите й обаче разбра за това и я изпрати при мен. Претърсих чантата й и намерих няколко капсули. Така започна играта досущ като при теб. Започнахме с малко филми, изнудвахме я. Накрая тя започна да ни се подчинява. Но се опитваше и да ни заплашва – че ще каже на родителите си, че ще направи така, че да развали филма, и т.н. Кофти работа. Много ни ядоса. Обикновено, когато се позабавляваме така с някое момиче, го пускаме да си ходи и не го закачаме повече. Но не и Каролина. Имахме чувството, че не си бе научила достатъчно урока, затова когато отиде в университета, ние все още не я бяхме забравили. Когато стана втори курс, ние й напомнихме за една видео касета, където тя прави осем свирки една след друга на едни пичове, които ние бяхме извикали. Лицето й се виждаше съвсем ясно и й казахме, че ще го покажем на приятеля й, както и на родителите й, ако тя не се съгласи да заснемем още едно такова видео. Наехме хотелска стая, вързахме я с разтворени крака на леглото и доведохме една немска овчарка, която бяхме взели от един приятел.

 Сърцето на Деси бясно биеше, докато Директорът й разказваше историята. „Боже мой“, мислеше си тя, „тези мъже са по-големи чудовища, отколкото предполагах. Да докарат куче! Божичко!“.

Директорът продължи:

– Малката ни принцеса Каролина направо се побърка, но бе здраво вързана, а устата й здраво запушена. Пуснахме кучето да подуши путката й и после го развързахме. Големият му грапав език започна да стърже. Лизане, лизане и лизане. Естествено, Каролина я бяхме натъпкали с хормони и скоро се случи неизбежното. Без да го желае, тя започна да се възбужда от кучето, спря да се дърпа, краката й се подвиваха от възбуда. Махнахме запушалката от устата й и вместо да вика за помощ, тя вече викаше „о, да, да“ и други подобни. На онова легло Каролина изпита първия в живота си оргазъм с куче. Точно тогава й казахме, че всичко се записва с камера, но тя бе забравила за всичко, не виждаше камерата и нищо друго освен кучето. Това бе един от най-яките ни записи и ние го показахме на Каролина. Успяхме дори да се свържем по Интернет с един японски бизнесмен, който си падаше по такива неща. Казахме на Каролина, че трябва да продължим, иначе ще продадем филма. Тя не знаеше дали някога ще посети Япония, но знаеше, че доста японци щяха да стоят на креслата си и да я наблюдават как се гърчи в оргазъм с онзи пес, който я лижеше между краката. Изключихме камерата и й се изредихме за около час. Тя бе още възбудена от кучето и свършваше ли свършваше безкрайно, дори и когато Стария Добри вкара органа си в употреба.

Директорът повтори в ехидна усмивка:

– Особено, когато Стария Добри я работеше отзад! Две-три години по-късно Каролина завърши университета и започна работа в голяма фирма. Сега е на 25 години. Преди шест месеца ние четиримата й отидохме на гости и се срещнахме с шефа на фирмата, където работеше тя. Казахме му, че имаме много важна информация за млада жена, която работи в неговата фирма. Пуснахме му филма с кучето. Мисля, че очите му направо изскочиха. Успяхме да го изнудим, за да не разпространим касетата и да уроним престижа на фирмата му. Той не само ни плати, но и се отнесе доста щедро към нас във всяко едно отношение. Представи си се, Деси, как ще свидетелстваш срещу нас в съда, как всички трябва задължително да гледат видеото, на което ти мастурбираш, лапаш курове, а масата е отрупана с дрога. Какво ще обясниш? Шефът на Каролина бе наясно с това, а и стана фен на тези наши изпълнения. Един ден той й каза, че я кани на купон с други служители, но я предупреди да не казва на останалите си колеги. Когато Каролина, която бе поласкана, отиде на онази вила, той й пуснал видеото и й казал какви са условията му: тя ще остане във фирмата и ще бъде повишавана и награждавана, но в замяна ще трябва да му стане секс-робиня. Пичът е над 60 и понякога има проблем с вдигането, но пък разбра, че бичуването до кръв на задника на Каролина е един добър афродизиак. И сега всеки уикенд той и Каролина се срещат в един хотел, където стените са много дебели и звукоизолирани. Той й заповядва да се съблече, запушва й устата със собственото й бельо, така че виковете й да не се чуват. После тя слага лицето си на масичката за кафе и ръцете и глезените й се завързват яко за краката на масичката – Каролина става напълно неподвижна. Няколко възглавници от леглото се слагат под корема й, за да се повдигне задника й. Шефът й вади един много тънък камшик и задникът и бедрата на Каролина са бичувани в продължение на половин час. Тогава, когато вече му е станал, той я чука анално, което сигурно е доста болезнено след боя. Така, принцесо, това ще е живота на Каролина в бъдеще. Защото тя не ни се подчиняваше навремето.

Красивата Деси стоеше безмълвно. Съзнанието й бе задръстено със сцените, които си представяше – момичето Каролина, което бе превърнато в секс играчка на своя шеф. Деси знаеше, че трябва някак си да избегне съдбата на Каролина, въпреки че не бе сигурна колко далеч щяха да стигнат тези мъже с нея. Но тя трябваше да опита всичко, за да избегне това. „Всичко!“, заклеваше се на ум Деси. 

– Запомни ли за японския бизнесмен? – попита я Директора.

Деси стоеше тихо.

– Хей, принцесо, попитах те нещо! – каза ядосано той.

– Да, господине – отвърна Деси, – запомних.

– От доста време си кореспондираме с него и той пак ни каза, че в Япония доста се търсят свежи неща. Истински невинни момичета – унижавани и развращавани. Ето защо от време на време му пращаме да погледне някои наши филми. Доктора – така го наричаме между нас. Имахме едно друго момиче, което не слушаше – Татяна – нея пък му я дадохме на него. Той обича да изнасилва невинни момичета. Кофти работа. След единствената вечер с него тя толкова се шокира, че така и не успя да завърши училище.

Деси не знаеше на кой свят се намира. Започна да се задъхва, красивите й гърди се повдигаха от учестеното й дишане. Бе забравила за болката в разкрачените между стъклата на колата крака.

– Трябва да избираш, принцесо – каза Директорът, – да ни се подчиняваш по-малко от 100% и да имаш съдбата на Каролина или Татяна, или да си с нас и да правиш каквото ти се каже с усмивка и без въпроси. Ако избереш второто, ти обещаваме, че никога няма да те нараним физически и че ще останеш девствена, поне в техническия смисъл на думата. Разбира се, това е повече за наша сигурност, ние не обичаме презервативите, а и не искаме да се занимаваме с бременности. И накрая, ако се подчиняваш, неминуемо ще ни омръзнеш, ще се появи някоя нова свежа тийнейджърка и ще те замени. Всичко това ще остане за теб само спомен и ще продължиш живота си. Така че избирай!

– Аз… аз… ще ви се подчинявам, господине – измънка заеквайки Деси, – ще направя всичко, което ми кажете. Само, моля ви, не ме наранявайте като онези момичета.

Деси пак си каза на ум, че нямаше избор. Всичко зависеше от нея.

– Това е добре, принцесо – каза Директорът. – Всъщност кой знае? Може би не всеки момент ще ти е гадно. Ние обичаме нашите секс играчки да се чувстват добре, както на теб ти беше хубаво първия път с г-н Генов. Малко неща са по-красиви от готина тийнейджърка, която се тресе в оргазъм. Сега да пуснем малко музика.

Директорът пусна едно CD и го превъртя към средата. Колата се изпълни с дрезгавия глас на Мик Джагър.

– Деси, защо не се отпуснеш, момчетата отзад ще ти помогнат да се чувстваш добре – предложи Директорът.

Стария Добри и Добрев не се нуждаеха от допълнителна покана. Почти моментално Добри пъхна пръст в отвора на младата й путка и заповяда:

– Изкарай топчетата оттук, малката.

Укротената и изплашена Деси го направи веднага и двете метални топчета се озоваха в ръката на Добри. Те бяха мокри от нейните вагинални сокове и оставиха путката на Деси леко отворена.

– Ето нещо, с което да запълним тази дупчица – каза Добри и вкара розов вибратор в нея.

Той го включи от копчето в края и малката машинка започна да бръмчи и вибрира във вече много възбудената вагина на Деси. Докато Добри се занимаваше с путката й, Добрев извади някаква чаша с бучки лед, протегна се и започна да търка леда по зърното на лявата й гърда. Върхът на гърдата на Деси започна да се уголемява и втвърдява. Добрев премести леда на другата й гърда и ефектът бе същият.

– Тъй като ръцете ти не са завързани, искам да хванеш устните на путенцето си и да ги разтвориш – заповяда Добри, – но не докосвай клитора. Това е наша задача.

Деси се подчини и разтвори путката си с две ръце. Малкият й клитор се показа изпод качулката си – изглеждаше като влажна перла, блестяща от желание за оргазъм.

– Ммммммм – промърмори старият портиер. Той облиза палеца си, нежно, но здраво постави пръст върху пулсиращия клитор и започна да масажира в кръг.

Деси рязко си пое въздух. Беше толкова добре. Възбудата й бе поотминала, когато я накараха да се съблича пред всички в магазина, и после, когато Директора й разказа онези истории. Но еротичните й чувства само бяха изтикани временно под повърхността. Тя бе прекарала около половин час в магазина с онези топчета в нея, които толкова възбуждащо масажираха стените на нейната млада путка.

Добри се протегна и прошепна в ухото й:

– Трябва да ти кажа, малката, че ти си най-секси момичето на света. Изглеждаш толкова сладка и готина, особено като беше с онези високи обувки, както ходиш с тях, тийнейджърската поличка… – Гласът му бе тих, монотонен, почти хипнотизиращ. – Имаш най-дългите и секси крака в цялото училище, а циците ти са изключителни. И знаеш ли? Ти знаеш колко си секси и готина. Харесва ти как всички момчета искат да правят секс с теб, как учителите искат да погледнат под полата ти, как всички оглеждат циците ти, когато вървиш, харесва ти, принцесо.

През цялото време, докато той й шепнеше в ухото, тя продължаваше с две ръце да държи отворена путката си, а Добри – да търка клитора й, който ставаше все по-голям и по-червен. От другата страна г-н Добрев още натъркваше нежно лед по зърната й, които бяха толкова твърди, че Деси си помисли, че ще експлодират, че тя ще експлодира, че бе на ръба на експлозия, че все повече се приближаваше до оргазма, и вибратора в нея бръмчеше ли бръмчеше, а вятърът галеше пръстите на краката й, които стърчаха през прозорците на колата. Тя щеше да свърши толкова силно, толкова силно, и палеца на стария училищен портиер се движеше по-бързо и по-бързо, започна да й притъмнява… зърната й… путката, краката й, толкова широко разтворени, клитора й… краката… Тя се приближаваше повече и повече. Деси нямаше и представа какво казваше, постоянно и през цялото време…

– О, да, о, да, много ми е добре!

Звуците се смесваха с музиката и изпълваха колата, която ухаеше на възбудена тийнейджърска путка. И докато Деси наближаваше, сцени от историите на Директора изникваха във въображението й – ужасни, отблъскващи неща за момичета, чукани от кучета и стари мъже, завързвани и бичувани по задника, анален секс, кучешки пенис… Деси нямаше избор, трябваше да им се подчини, тя бе тяхна робиня, секс робиня, която все повече наближаваше, вече бе почти там…

– Достатъчно, момчета – заповяда Директорът, който наблюдаваше всичко на огледалото.

Внезапно Стария Добри и Добрев спряха всички движения и отдръпнаха ръцете си.

– Нееее – примоли се бедната Деси, измъкната от нейната фантазия. Бяха я прекъснали на ръба на най-разтърсващия оргазъм в живота й. Тя искаше да премине ръба и без да мисли хвана с ръце путката си и започна да търка клитора. Но двамата мъже хванаха ръцете й и ги махнаха оттам.

– Моля виии, моля виии – помоли се русото момиче.

– Няма начин, принцесо – каза студено Директорът. – Няма да свършиш, докато не свършим ние. Наближаваме училището и нека завършим вечерта с купон.

Музиката продължаваше да свири, а съзнанието на Деси се изпълни с мрачни мисли – никога досега през нейния 16-годишен живот не бе искала толкова отчаяно да свърши. Внезапно почувства нещо да я гъделичка по клитора. Отвори очи и видя г-н Добрев – главата му бе между краката й. Той бе взел сламка от безалкохолно и духаше с нея върху малкия й и възбуден клитор. Гъделичкаше я. Беше супер. Възбуждаше я, но не беше достатъчно. Дори топли струи въздух бяха достатъчни да възбудят малкия орган. Деси усещаше много силно цялата си путка и възбуда. Главата й се отпусна назад върху седалката. Косата й се разпиля на всички страни, докато двамата мъже й държаха ръцете.

– Готова ли си да свършиш, малката? – прошепна портиерът. – Готова ли си?

– Да, да, моля ви – примоли се тя.

– Ето го паркинга на училището – каза Директорът, докато Генов на предната седалка изключваше видео камерата, с която бяха записали отчаяните молби на Деси за оргазъм. – Добри, отключи кафенето. Скоро нашата принцеса Деси ще има оргазъм, който никога няма да забрави.

Разбира се, Директорът не спомена, че тя няма да е единствената.

Деси трябваше да бъде пренесена от колата в училищното кафе. Краката й се бяха подули от високите токове, които носи в магазина. После беше изтърпяла и половинчасовото пътуване обратно, когато дългите й крака бяха широко разтворени и заклещени от прозорците на колата. Сега краката много я боляха и тя не можеше да върви. Освен това тя отчаяно искаше оргазъм, а четиримата мъже бяха твърдо против това. Всеки път, когато те се разсееха, изкусителната руса тийнейджърка протягаше ръка към клитора си и го натискаше като бутон. Ужасните истории на Директора продължаваха да се въртят в младото й и необременено съзнание и я караха да се срамува…

По дяволите, тя толкова искаше да свърши. Трябваше да го направи. Може би ако свършеше, онези истории щяха да се махнат от ума й.

Генов и Добрев махнаха ръцете й от раменете си и оставиха треперещото момиче в празното кафене, в което вече бяха Добри и Директорът. Те я сложиха да легне на една маса в центъра на стаята. Луминесцентната лампа отгоре грееше точно върху разголеното й тяло.

– Моля виии – помоли се пак тя, въпреки че вече не бе сигурна за какво. Да я пуснат? Да свърши? Или и двете? Сега Деси знаеше, че е в ада.

– Как е малкото путенце? – попита Директорът. – Иска ли малката принцеса оргазъм?

Деси усети гъделичкане по путката и започна да движи бедрата си. О, Боже, това не бе ли мензисът й? Направо й призля, но трябваше да разбере какво е това. Деси протегна пръст между краката си и усети колко се бе подмокрила – както никога досега. Беше ясно, че това не бе мензисът й. Толкова бе възбудена, че соковете от путката й се стичаха по бедрата и стигаха до масата.

– Да, господине, искам да свърша – отговори Деси, мислейки си колко срамно е това за нея – почти гола, в стола на собственото си училище, тя молеше този човек за оргазъм.

– Добре, малка Деси, както ти казах, ние ще ти помогнем. Ще се почувстваш добре. Но ще се споразумеем. Ти ще помогнеш на нас да свършим, а ние на теб, но тъй като ти обещахме, че ще останеш девствена, ние ще свършим в задника ти. Това е, принцесо. Време е всички да пробваме девственото дупе на Деси.

Директора почти викаше в демонстрация на възбуда и власт над нея.

– О, нее – изписка Деси и започна да става от масата.

Незабавно две силни мъжки ръце я върнаха обратно. Тя се бореше да стане, но Стария Добри натискаше раменете й надолу, докато Добрев й свали мини поличката, а после дръпна и потника. Тийнейджърката вече бе чисто гола и забучена като пеперуда на масата.

– Не, моля ви, не правете това! – викаше тя панически, докато Добрев бутна коленете й, притискайки ги към гърдите й.

След като ги задържа там, Генов я хвана за ръцете през китките и постави ръцете й под свитите й крака. Почти моментално белезниците щракнаха. Мъжете дишаха учестено от укротяването на Деси и наблюдаваха красивата си пленница. Тя лежеше по гръб на масата. Коленете й бяха здраво прилепнали към гърдите. Ръцете й бяха сложени на прегъвките на коленете й и бяха заключени там. Деси не можеше да помръдне ръцете си, нито да опъне краката си. Но най-важно беше, както Деси щеше да открие, че малкото й и красиво анусче вече се подаваше между стегнатото й изложено на показ дупе.

Малката розова окръжност бе напълно изложена на показ и безпомощна. Анусът на Деси намигаше стеснително на мъжете около масата. Тя се молеше и мяташе главата си на всички страни, докато мъжете вече търкаха надървените си курове по вътрешната страна на слиповете си. Цяла нощ те се бяха забавлявали с нея, тя се бе събличала на публични места, караха я да прави свирки на непознати в магазините, възбуждаха я до ръба на оргазъма. Сега четиримата мъже на средна възраст бяха разгонени като тийнейджъри.

– Млъквай – сопна се Директорът на мрънкащото и молещо се момиче. – Слушай внимателно – заповяда й той.

Деси направи усилие за да млъкне.

– Първо – никой няма да те чуе, принцесо, затова и не ти запушихме устата. Но трябва да мълчиш, за да ме чуеш. Искам да си помислиш много добре за историите, които ти разказах, и за това, което се случи на Каролина и Татяна, когато не ни послушаха. Искам да знаеш, че не си поплюваме и ако ни ядосаш, ще посетим Доктора още тази вечер. Аз съм сигурен, че ти не искаш да те водим там. Сега си поеми дълбоко дъх и се успокой. Няма да е толкова лошо, колкото си мислиш. Господин Добрев, ще започнете ли?

Деси стегна тялото си, мислейки си, че всеки момент ще почувства кура на своя учител в дупето си, което бе толкова тясно. Вместо това обаче тя почувства нещо много хубаво – меко, гладко и мокро. За няколко секунди тя му се противопостави, но чувството бе толкова приятно, че скоро я отпусна. Деси усети, че сфинктерът й се отпуска и топъл и влажен обект бавно навлизаше в нея. Той влизаше бавно, после се отдръпваше и правеше нежни кръгове около аналния й отвор. Усещането ставаше все по-приятно. Внезапно момичето осъзна какво се случваше с дупето й – нейният учител лижеше ануса й с език!

– Казва се аналингус, принцесо – обясни Директорът, – доста по-нежна техника от тази, която непохватните момчета използват или поне си представят. В ануса има нежни окончания, също като във вагината, и когато се стимулират добре, той се превръща в една от най-ерогенните зони. Плюнката е перфектна смазка и като се отпуснеш ще видиш, че освен език може да влезе и нещо по-голямо.

Въпреки че знаеше какво ще последва, Деси не мислеше за него, а се концентрира върху приятните усещания. Възбудата й се бе възвърнала и това, което правеше учителят по математика, я засилваше още повече. Беше толкова перверзно, но и толкова чудесно. Докато Добрев я лижеше, Генов, учителят по английски, я хвана между краката и постави по един пръст отстрани на клитора й. Започна да го масажира нежно. Усещанията около ануса и клитора започнаха да се смесват. Досега Деси нямаше представа колко близки са те и че анусът й може да е толкова еротичен.

– Как е, принцесо? – попита Директорът.

– Ммммм – това бе всичко, което Деси можеше да отвърне.

Задръжките й падаха, докато езика на учителя по математика бе в дупето й, което се отпускаше и позволяваше на езика да навлезе все по-дълбоко в него. Дупето на Деси бе отпуснато, топло и влажно. В същото време Генов продължаваше да търка набъбналият й клитор, стараейки се да я държи все още далеч от оргазъма. Деси бе забравила, че е чисто гола, че лежеше върху маса в кафето на собственото си училище, че бе закопчана с белезници. Чувствата, които Деси изпитваше около ануса и клитора си, бяха нови и неизживявани досега.

– Добре, принцесо – каза Директорът, – спомни си, че се бяхме разбрали. Вече имаш топъл език в дупето, сега е твой ред.

Деси почувства, че масата се движи и отвори очи. Директорът се качваше на нея. Коленете му бяха до главата й, а задникът му бе над лицето й. Директорът започна бавно да го снишава към Деси. 

– Хайде, принцесо. Видя колко е готино да имаш език около дупето. Трябва да играеш честно. Искам да почувствам езика ти около моят задник.

Директорът тежко се наведе и огромният му космат задник вече бе на няколко сантиметра от устата на момичето.

Деси се бе пренесла в състояние на объркване и възбуда. Тя знаеше, че това, което нейният Директор я караше да направи, бе по гнусно от всичко друго, и ако това й бе предложено около седмица по-рано, тя направо щеше да избяга крещейки от стаята. Но тя също знаеше и че няма избор, че бяха я превърнали в секс робиня и трябваше да го направи.

Когато Директорът съвсем доближи задника си и отворът му почти опря в устата на момичето, Деси извади езика си. Първата й мисъл бе, че няма да е толкова зле, колкото изглежда. Беше странно на вкус, като развалена ябълка, но наистина не бе толкова гадно. Само да не си мислеше за него. Деси раздвижи леко езика си. 

– О, да, принцесо. Точно така, използвай езика си. Оближи ми гъза – заповядваше й Директорът.

Деси се подчиняваше и езикът й се движеше нагоре и надолу по ануса му. Курът на Директора стърчеше пред него и щеше да се пръсне. Директорът се намести така, че да може да търка главата на изпълненият си докрай с кръв пенис в едрите и твърди зърна на гърдите на момичето. Възбуждащото чувство по зърната на Деси, заедно с масажирането на клитора й и невероятният орален масаж на ануса й я накараха отново да се почувства близко до оргазма.

Откъм аналния отвор на Директора се чуха стенанията и пъшканията на Деси. Тя продължи да работи с езика си. Беше толкова гадно и унижаващо, но тя се чувстваше прекрасно. Цялото й тяло гореше. Може би скоро, мислеше си Деси, те ще й позволят да свърши. Тя усети, че устата на Добрев се отлепи от дупето й и почувства нещо различно. Нещо доста по-твърдо. Знаеше, че това най вероятно е главата на кура му, която той притискаше към нежния ректум на тийнейджърката. Знаеше, че ще бъде насилена анално. Тя беше безпомощна. Не можеше да види нищо, освен задника на Директора. Деси се концентрира върху усещанията по клитора й. Добрев натисна бавно и нежно. Курът му влезе в ануса на Деси. Беше толкова тесен. Горещ и влажен. Лизането и вагиналните секрети бяха навлажнили добре дупето й и Деси не почувства болка. Добрев натисна напред и сантиметър по сантиметър аналният отвор на ученичката обгърна кура му. Най-накрая той го бе вкарал. Грубите и гъсти косми на кура му галеха путката на Деси. Красивата и сексапилна Деси, една от секс бомбите на училището, бе поела анално кура на собствения си учител по математика.

Добрев започна бавно да си го движи навътре. Директорът слезе от масата и старият портиер Добри зае мястото му. Деси бе със затворени очи и не разбра за смяната. Но тя разбра, че върху устните й сега бе анусът на друг мъж. Миризмата и вкусът му бяха различни – някак по-силни. Деси не мислеше за това, което се случва, тя просто движеше езика си, задоволявайки гнусните желания този път на училищния портиер.

Добрев вкарваше и движеше кура си в ануса й. Както останалите той бе много възбуден, а нейното дупе – толкова тясно. Добрев не можеше да издържи дълго. Усети, че топките му се свиват и с палци показа на Генов, че ще свърши. Добрев извади розовия вибратор, който бяха използвали с Деси, и го вкара във възбудената и влажна путка. Натисна клитора с палеца си и започна да го стиска. Бавно и нежно, но доста силно. Красивата им и млада жертва почти обезумя, когато вибраторът докосна чувствителната й вагина, и учителят по английски хвана клитора й. Истински кур чукаше Деси анално, а вагинално – изкуствен. Клиторът й щеше да се пръсне. И накрая се случи. Оргазмът на Деси започна, точно когато курът на Добрев се изду докрай, и започна да изстрелва едри снаряди от сперма навътре в тялото й. Деси викаше от удоволствие, но виковете й бяха заглушени, тъй като Стария Добри натисна задника си към устата й. Сега виковете на Деси отиваха точно в ануса му. Бедрата й започнаха да се събират диво и мятат във всички посоки. Цялото й тяло се гърчеше. Мускулите на ануса й се стегнаха около кура на Добрев, който продължаваше да я пълни със сперма. Генов едва задържаше пръста си върху клитора. Цялата маса се тресеше. Все едно електричество бе минало през тялото на ученичката. 

– Ммммммппфффф – Деси мучеше от удоволствие в ануса на Стария Добри.

Старият портиер се надигна малко, прекъсвайки удоволствието си, за да могат всички да чуят виковете на гърчещото се в безпощаден оргазъм момиче. 

– О, даааа – крещеше Деси.

След няколко секунди тя започна да се успокоява и Добрев извади кура си от задника й. Той още бе твърд и покрит със сперма. 

– Следващият? – попита той с усмивка.

Моментално господин Генов, учителят по английски, застана до края на масата. Там леко отвореният и много влажен анус на Деси чакаше да бъде запълнен отново с мъжки кур. Генов не се колеба и веднага й го вкара. За разлика от Добрев той не направи нищо предварително – просто набута кура си колкото по дълбоко и силно можеше. Деси ококори очи от изненада, но бе добре смазана и не я болеше. Всъщност беше й приятно да бъде запълнена отново отзад.

– О, да, о, да, да – започна да стене тя. Главата й се мяташе встрани, блъскайки се в бедрата на Стария Добри.

Директорът показа с движения на Добри да слезе от масата. Веднага, когато той се отмести, Директорът насочи видеокамерата към лицето на момичето.

– Кажи ни какво искаш, принцесо – каза Директорът, – кажи ни, ако това ти харесва.

– Много е хубаво – успя да каже Деси. – Още, още!

– Обясни ни, иначе ще спрем и няма да свършваш повече – провокираше я Директорът. 

– Искам да свърша – задъхваше се тя, – да свърша, да свърша!

Те бяха възбуждали толкова много красивата ученичка, че тя сега отново ги молеше да й разрешат да свърши. Сега Деси нямаше представа за мъжете наоколо, а се бе концентрирала единствено върху усещанията, които идваха откъм ануса и путката й. Деси бе стиснала очи, а гласът на Директора все едно идваше от някакво далечно място.

Генов продължаваше ритмично да я шиба отзад. Той прокара ръка между закопчаните й ръце и постави пръстите си върху клитора й. Започна да го търка, изстрелвайки Деси отново към зоната на оргазмите. 

– Харесва ли ти та де ебем отзад, Деси? – попита Директорът. – А да ти търкаме клитора? Кажи ни, иначе ще спрем.

– Не, не спирайте – измънка Деси, – моля ви, не спирайте, искам да свърша, ебете ме отзад, играйте си с клитора ми, моля ви, ебете ме, не спирайте.

Колкото повече им се молеше, толкова по-силно го чувстваше тя. Желанието за секс и оргазъм бе надделяло над всичко друго в нея. Директорът фокусира камерата върху лицето на момичето, което се молеше да бъде изчукано анално. Филмът щеше да се получи перфектен. Деси не бе единствената, която се бе възбуждала през последните няколко часа. Генов и останалите буквално бяха пощурели от възбуда. Гладкото търкане на кура в стените на девственото тийнейджърско дупе бе повече, отколкото Генов можеше да понесе. Той искаше да я ебе по-дълго, но скоро бе готов да изстреля още един резервоар със сперма в дупето на Деси.

Тя почувства как главата на кура на учителя й се изду в задника й. Имаше чувството, че големината й е колкото топка за тенис. Но това, което повече я вълнуваше, бяха магическите пръсти които масажираха клиторчето й. Младото момиче достигна своя втори оргазъм за тази вечер. Тя бе забравила заповедите на Директора и сега викаше колкото й глас държи.

– Да, да, ебете ме! Искам да свърша!

Учителят по английски на свой ред също започна да издава силни и запъхтени звуци. Той изпразваше съдържанието на топките си в задника на своята ученичка. Генов грубо хвана клитора й и започна да го натиска на всички посоки. Тялото на Деси се гърчеше в страхотен оргазъм. Директорът бе заснел достатъчно и изключи камерата. Единственото, което той искаше сега, бе и той да ебе русата ученичка. Той застана зад Генов и няколко секунди след като Генов се отдръпна, Директорът заби твърдия си като желязо кур дълбоко в ануса на момичето.

В объркания и превъзбуден свят на Деси аналният секс все едно беше безкраен, независимо колко кура се сменяха зад нея. 

Стария Добри гледаше към лежащото на масата момиче. Красива ученичка-кучка, която никога не бе забелязвала неговото съществуване с парцал и кофа по коридорите на училището. Устата й бе отворена и тя дишаше тежко. Стария Добри реши, че тази млада отворена уста може да бъде повече полезна по друг начин. Той се качи върху масата, коленете му бяха допрени до главата на Деси и се наведе над лицето й. Добри намести дебелия си задник и сложи топките си в устата на ученичката. Деси се стресна от внезапното запълване на устата й, но в този момент тя бе направо на автопилот и единственото което успя да направи бе да издаде нечленоразделен звук. Звуците, които Деси издаваше, приятно вибрираха върху тестисите на портиера. Мисълта за младото момиче, лапнало топките му, го побъркваше. Курът му, голям и лилав на цвят, внушително стърчеше нагоре. 

Докато тя ближеше топките на Добри, Директорът продължаваше да я ебе отзад. Курът му влизаше лесно след двете масивни изпразвания на останалите в дупето на Деси. Директорът блъскаше с всичка сила, все едно Деси е парче месо. Но той не забравяше и путката и клитора на своята ученичка, защото знаеше, че ако Деси достигнеше трети оргазъм, тя щеше така да свие ануса си, че оргазмът на Директора щеше да бъде неповторим. 

Добри извади топките си, покрити със слюнка от устата на Деси и се отдръпна леко. Знаеше, че нямат много време и искаше повече от момичето. Видя, че Добрев бе включил камерата и снимаше от много близо възбуденото и жадно за секс изражение на Деси, заедно с едрите и анонимни мъжки ташаци над устата й. Добри се надвеси така, че камерата да заснеме всичко.

– Оближи ми задника принцесо – заповяда й той, – вкарай езика си, колкото по навътре го вкараш, толкова по-силен оргазъм ще ти дадем.

Деси бе в състояние, в което всичко каквото й бе казано за нея бе заповед, която моментално трябва да бъде изпълнена. Тя покорно стегна езика си и го вкара колкото можа по навътре между разтворените бузи на портиера, все по-навътре и по-навътре, докато я заболя върха на езика.

– Сега го завърти – заповяда пак портиерът и Деси се подчини, движейки езика си в тесния му анус.

Стария Добри изпитваше върховно удоволствие. Самата Деси бе толкова възбудена, че не усещаше острия и неприятен вкус на ануса, който така усърдно лижеше.

Директорът започна да свършва и Деси веднага се потопи в своя трети оргазъм за вечерта. Тя отново почувства вълните на насладата, които минаваха по младото й тяло, докато Директорът пълнеше ануса й със семето си.

Стария Добри отдръпна задника си от лицето й. По време на своята изпълнена със заплахи и унижения кариера в училището, той бе чукал много момичета, но лизането на задници бе въведено отскоро в тяхната група. Те го харесваха, защото удоволствието им бе съчетано с абсолютно унижение за момичето. Огромният му кур обаче трябваше да бъде задоволен и Добри зае позиция зад Деси. Главата на кура му опря в ануса й. Бяха го оставили последен. Бяха го държали като настървено куче. Останалите знаеха, че ако той бе пръв, Деси нямаше да бъде достатъчно тясна за тях. Добри трябваше да натика всичко обратно и сега вкара огромния си кур в задника на ученичката. 

– Аааааахх! – извика Деси, този път от болка.

Въпреки че аналният й отвор бе вече доста разширен и смазан със сперма, курът на Добри й причиняваше голяма болка.

– Нее – молеше се тя, – извадете го, боли ме!

Портиерът не обръщаше внимание на виковете й и започна здраво да блъска върху ануса. Той вкарваше и изкарваше ритмично, бързо и силно.

Директорът разкопча белезниците на Деси и така тя успя да разтвори краката си. Той взе ръцете й и ги постави върху путката й. Пръстите й инстинктивно започнаха да мачкат и търкат превъзбудения и твърд клитор. Скоро Деси пак започна да вика:

– Да! Да! Чукайте ме, искам да свърша!

Задаваше се още един оргазъм. Когато той дойде, Деси отново избели очи, лицето й почервеня, цялото й тяло се тресеше. Генов бе застанал встрани от нея и галеше зърната й.

Мускулите на Деси се свиха и анусът й се стегна около кура на Добри, който започна да изстрелва горещата си сперма. За четвърти път младото и доскоро девствено дупе на ученичката се пълнеше със сперма. След няколко мига в кафето настана тишина.

Деси и Стария Добри се задъхваха. Директорът и Генов вече си обуваха панталоните. Беше чудесна вечер, но утре трябваше да се ходи на училище.

– Е, принцесо – попита Генов, – какво мислиш за първото си чукане?

Деси се връщаше в реалността, осъзнавайки къде се намира и какво се бе случило. Възбудата изчезваше от младото й тяло и сега тя бе наясно, че лежеше чисто гола на масата в училищното кафе, а четирима мъже бяха правили анален секс с нея. И най-лошото – тя го бе искала, молеше им се да го направят. Вълна от срам и унижение премина през обърканото момиче. Тя си спомни за всички обидни имена, с които я наричаха, когато бяха в магазините. За тях тя бе кучка и курва. Това наистина се беше случило. Тя наистина бе курва и свиркаджийка. Деси не искаше това да се бе случило, но когато се случи, на нея й хареса. Как ще се срещне отново с тях? Как сега щеше да срещне приятелите си, родителите си, малката си сестра Силвия?

Денят бе дълъг за Деси. Беше започнал сутринта, когато Директорът бе сложил мравките в гащите й. Цял ден те лазеха и тормозеха ануса и вагината й. После последва и унизителното посещение в магазина, свирките, събличането пред всички онези хора. И накрая това, което преди малко сториха с нея, куровете в дупето й, оргазмите.

– Хайде, принцесо наша – каза Генов, помагайки й да се изправи на масата.

Деси бавно се изправи и сложи ръка на гърдите си, за да ги скрие от погледа на останалите мъже.

Всички те се засмяха и тя осъзна колко абсурдно бе да се опитва да покрие тялото си. 

– Ето ти дрехите, с които дойде на училище – каза Директорът, държейки чантата. – Трябва да ги облечеш, за да не заподозре някой нещо. Всичко, което купихме от магазина, ще оставим тук в училище. Сега се обличай, за да можеш да се прибереш навреме вкъщи.

Той я потупа по главата, все едно му е домашен любимец. Замаяната Деси се облече.

– Утре сутринта искам първо да минеш през кабинета ми – каза й Директорът. – Не си и помисляй да се правиш на болна, че ще пусна по говорителите в училището записа, където се молеше да те ебем анално. Ще бъде все едно без да иска някой го е пуснал. Но кой? Представи си само твоите приятелки как ще реагират, когато чуят гласа ти. Или си представи сестра ти Силвия, която както си седи в класната стая, те чува да ме молиш: „Искам да свършааа, моля ви“. Така че утре сутринта първо през кабинета ми.

Обърканата Деси кимна в знак на съгласие.

Rating: 4.50/5. From 8 votes.
Please wait...