Дисекция на думичката (перверзен лихвар)

-Ше го духаш ли?!

-Е, Кирчо, стига де, знаеш, че имам мъж!

-Това мене хич не ме грее. Или лапаш месото и засищаш глада, или нема кинти-нема заем!

Младата жена, със сладка, луничава муцунка и хубава черна коса закърши притеснено ръце, докато тлъстия лихвар се почесваше по топките и се хилеше мръснишки.

-Добре, де, Киро, гл`ей какъв си, познаваме се от сто години… Ако не върнеме заема на банката с моя Дидо, ще ни `земат и кафето и къщата… !

-Сори, рожбо, това е положението. Даже ше ти го дам без лихва. Е, от време на време – да речем всеки месец – ше се отбиваш в офиса да “свириш на кларнета” и това е! Никоя банка нема да те обслужи така!

-Нямам друг избор, нали… – Сякаш поиска потвърждение от гадняра изпадналата в отчаяние сладурана.

-А, не знам-не знам… Ох, айде, че не си ми само ти на главата! – подкани я Киро и се размърда нетърпеливо в стола. Това даде резултат и Ели бързо изстреля:

-Добре, де-добре, ше ти направя една свирка… ! –И съвсем тихо: -Копеле!

-Такъв съм си аз – гадно копеле – не го ли знаеше! – Потвърди ехидно гаднярът и започна да разкопчава дюкяна си.

-Айде, изплюй дъвката и ела насам, рожбо – подкани я той.

Ели бавно, с явно неудоволствие заобиколи бюрото. В следващия миг той я хвана за ръката и я дръпна да коленичи пред него. Веднага след това тури хубавата й, бяла ръчичка в скута си и младата жена набара на голо хуя му. Киро се изкикоти истерично и се озъби, пръскайки слюнка в лицето й:

-А, така, сливо, стисни го за “гърлцето”! Накарай го да пусне млекце!

-Ох, Киро, да знаеш, че си големо прасе – сбърчи отвратено лице чернокосата сладурана и започна да му прави чикия, упорито избягвайки да се наведе към него и да го поеме с уста.

Лихварят имаше немного дълъг, но бая едричък и противно мазен “вурст”.

-Само ти гледам сеира, кучко, щото ако мислиш, че ше минеш само с една чикия, много се лъжеш! – Смръщи вежди той.

–Абе, аз що не взема да ти еба пичката лелина, майчина… ! – кипна изведнъж, след което грубо я хвана за косата и набута хуя си в лицето й. –Лапай, лапа-ай, кучко, лапай “четката за зъби”!

-Ооуу, оо, бе Киро, ооуу-ммм… !

Хуя най-сетне потъна в устата й, а Киро я сграбчи за главата и с двете си ръчища, и започна настървено да я “чука” в нея.

-Мале-е, ше ти избием `сички сливици! Ше те интубирам, както никой професор не може! Ше гълташ сперма и ше молиш за още! – викаше възбудено мъжът и я скубеше жестоко.

В един момент спря, изправи лицето й и й отвъртя един як шамар. Тотално ошашавена Ели понечи да си поеме дълбоко дъх, но гаднярът й го секна посредата, забучвайки отново тлъстото кересте в гърлото й. Последва поредната настървена серия от тласъци. Отново изправи лицето й, но този път не я зашлеви, а се изплю по най- отвратителен начин в него. Унижението, страхът и шокът бяха парализирали луничавата сладурана и тя беше като бездушна кукла в мръсните му ръце, изпълнявайки всяка негова извратена прищявка. След малко я просна по гръб на бюрото, качи дебелия си задник върху лицето й, обърнат към путката й и я накара да излиже ануса му. В същото време докато с едната ръка си лъскаше чекия, с другата събу бикините й и започна да я “чука” с пръсти в шундата. От време на време нарочно се отпускаше връз лицето й и разтриваше космат гъз в него, оставяйки я без въздух.

-Ох, как ми се иска да ти пусна едно тлъсто лайно в устичката, мръснице! Имаш късмет обаче, че в момента не ми се кенза… !

Най-сетне слезе от лицето й и я издърпа отново да коленичи на пода.

-Отвори уста, никаквице! – стисна я болезнено за бузите.

Когато Ели отвори уста, бързо се наведе и се изплю вътре. Младата жена сбърчи носле и няколко пъти се напъна да повърне. Тлъстакът инстинктивно се отдръпна леко назад, след което бързо й отвъртя два звучни шамара.

-Да не си посмяла да повърнеш, тъпа краво! Тоя килим знаеш ли колко струва, а?! А повърна, а изгоре заема! Ели успя да се сдържи, само за да се изправи пред ново, още по-противно предизвикателство…

Киро отново я “чукаше”, сграбчил красивата й главица с две ръце. Ризата му вече цялата бе подгизнала от пот и по много учестеното му дишане, и екзалтирани стонове Ели си даде сменка, че е на път да се изпразни. Съвсем скоро предположението й получи потвърждение…

-Ах, ти, мръснице – разкриви лице в злобно-ощастливена гримаса лихврят – ах, ти, пачавро… Ооохх, ооо-да! Ше кажа на мъжа ти колко си добра – направо върха! Уухх, ссъъъ… Идва ми – изстреля в следващия миг той – готова ли си да глътнеш малко млекце, малко сиренце, а?! Искам да те видя как гълташ! И само да си посмяла да изплюеш и една капчица… Сссъъ, ооухх!!!

Киро бързо мина на чекия, а с другата ръка сграбчи отпред за косата Ели и хубаво си нагласи лицето й. Младата жена отвори широко уста и като по поръчка хуя на мъжа започна да лее сперма! Свирепите струи заблъскаха по лицето и сливиците й, а сладураната стисна до болка очи!

-Не-е – ревна обаче гадината – отвори ги, искам да ме гледаш! ВЕДНАГА!!!

Най-сетне тлъстите струи секнаха. Ели си пое дълбоко дъх и докато лихварят я млатеше с поомекналия си вече кур през лицето, тя преглътна насъбралата се в устата й кисело-солено-сладникавата и противно гъста течност. Последваха отново няколко спазъма на отвращение, но красавицата отново успя да се овладее и не повърна.

-Браво, добро момиче – похвали я с иронично-надменна усмивка тлъстакът. Сетне доизбърса лепнещия си пенис с косата й, обу си панталона и рече:

–Така-а, сега да поговорим за бизнес… Не-е, стой долу, не ставай. И не се бърши… Имам добри новини за неб – получаваш заема. Но при условие, както споменах вече, че в края на всеки есец, докато не ми го изплатите, ще идваш тук в тоя офис на “уроци по музика”… Сега можеш вече да си вдигнеш кльощавия задник от пода, пачавро и да се прибереш у дома при мъжлето ти… А, и да не забравиш да му предадеш много поздрави от стария му, добър приятел Кирчо “Лихварчето” … Изчезвай, че ми смърдиш на сперма!

Rating: 4.14/5. From 7 votes.
Please wait...