Изненада

Лил

Тогава бяхме още много млади и зелени. Аз бях на осемнайсет, а Елнор – на седемнайсет. Дори още не му растеше брада. Мъкнехме се по горите и селата вече от цяла година, след като Ел избяга от уговорената си женитба, а аз – от ковача, при когото чиракувах. Живеехме добре – не твърде охолно, но не и в бедност и за това време успяхме да обиколим обширна територия заради работата си – наслаждавахме се на природата и чистия въздух, подминавайки ливади, хълмове и дори градове. Да си странстващ рицар въобще не е лошо – стига да има кой да ти плаща за услугите.

Само че лично аз имах един проблем – още първият път, когато се изкъпахме в банята на странноприемницата, бях видял хубавото задниче на приятеля си и мигновено го бях пожелал. Дълго време устоявах на изкушението в страх от греха, който щяхме да извършим на тази крехка възраст, но накрая вече не издържах. Все пак, бях мъж и имах своите нужди. А и Ел ме гледаше особено. Може би каузата ми не беше съвсем изгубена, успокоявах се наум. Не беше само това, разбира се. Обичах го силно и исках да съм близо до него. Но ако ми паднеше в леглото, щях да съм още по-щастлив.

Започнах да се чудя как да осъществя това си желание.

Най-напред обмислих възможността да поговоря с приятеля си, но бързо я отхвърлих. Ако го бяхме докарали до разговори, значи всичките ми шансове вече бяха пропаднали. Така че една вечер, докато той се бавеше в банята, аз сресах внимателно косата си, измъкнах едно-двете клончета, заплели се в нея и дори си сложих малко парфюм. После легнах да го чакам.

Ел не закъсня. Прибра се, залости вратата и полегна от своята страна на леглото. После усети парфюма.

– Рич, защо си се полял с това нещо? – скара ми се той. – Сега няма да можем да заспим.

– Ел, аз и не планирам да спим. – Взех малките му ръце в своите и се наведох да го целуна.

Приятелят ми отвори устните си и аз за пръв път целунах друго човешко същество. Усещането беше божествено. Устата му беше мека и податлива и за миг се зачудих дали другите части на тялото му ще бъдат също така топли и гостоприемни.

В това време Ел взе ръцете ми и ги постави на раменете си. Приех поканата и обгърнах гръдния му кош, притискайки се към момчето. Вече можех да усетя близостта му. Исках го толкова силно. Нетърпеливо повдигнах ризата му, а после и своята собствена, за да можем да долепим телата си едно до друго. Лежахме странично един срещу друг и аз вече се търках в него, изпаднал в екстаз. В един момент го сграбчих и се притиснах към него. Той също се движеше, долепил се на свой ред към мен. Тогава усетих, че органът ми се е наместил самичък срещу отвора на Ел и леко натиснах. Ел не се дръпна, а се притисна още повече към тялото ми. Щеше да ми бъде трудно, сигурно беше тесен. Извъртях се, така че да полегна върху него. Надявах се това да ме улесни.

След още няколко внимателни помръдвания започнах да прониквам в него и се учудих колко е приятен и топъл. Исках да влизам още и още, а Ел просто се нанизваше на члена ми. Когато го пое изцяло, издишах възбудено. Притиснах се към приятеля си и започнах да се движа в него, което го докара почти до екстаз.

Двамата се движехме един спрямо друг и се притискахме все по-близо. Усещах горещината на бедрата, които ме обгръщаха. Пожелах си да бъдат постоянно увити около мен. В един момент Ел започна да диша тежко, после извика и се заизвива неконтролируемо под мен. Накрая дори вътрешностите му сякаш започнаха да се свиват и отпускат. Това окончателно ме докара до лудост. Хванах седалищните части на приятеля си и започнах да се забивам диво в него, пълнейки го със семето си. Когато най-сетне дойдох на себе си, се ужасих от онова, което бях извършил. Бях го насилил.

– Ел, ще ми простиш ли? – попитах разтреперан.

– За какво, скъпи? – учуди се той.

– За това, че те взех насила.

– О, Рич, ти не би могъл да ме вземеш насила – отвърна ми спокойно. – Аз мога да се защитавам доста добре, както ти е известно. Ако си ме взел, то е защото аз ти се отдадох по своя воля.

Заля ме вълна на облекчение. Пресегнах се и го целунах.

– Тогава съм щастлив, че го направихме. Какво ще кажеш следващият път да се разменим? Искам да те почувствам в тялото си.

Елнор почервеня.

– Ричард, аз…

Застанах нащрек, защото тази работа изобщо не ми харесваше, но изречението така и не беше довършено. Тогава се протегнах между краката си, за да погаля приятеля си, но не можах да напипам нищо.

– Ел, какво…?

Тогава той се пресегна и хвана ръката ми. Прокара я нагоре по гръдта си и аз с изумление докоснах двете малки издатини. След това Ел хвана другата ми ръка и я постави там, където все още се намираше членът ми.

– Сега разбираш ли, Рич?

– Мисля, че да.

Направо умът ми не го побираше. Бях обладал момиче и дори не бях забелязал. По-лошо, бях обладал единствения си приятел, който се оказа момиче. И на всичкото отгоре, в продължение на цяла една година не бях осъзнал истинския му пол. Какво щях да правя сега, обаче?

Ел бързо реши това вместо мен. Търкулна ме по гръб и стисна бедрата ми между своите. Започна да се движи бавно и да се нанизва на члена ми. Изпуснах щастлива въздишка. Не беше точно каквото си бях наумил, но можех да си представям, че Ел ме обладава, което не беше твърде далеч от истината.

– Свали си ризата, Рич – помоли той или вероятно трябва да кажа „тя“.

Надигнах се и двамата с общи усилия махнахме дългата широка риза, която ни разделяше. После се протегнах и съблякох ризата на Ел, надигнах се и се притиснах до моята деликатна любима. Спомних си как неведнъж си бях патил от малката ѝ сабя по време на учебните ни дуели. Е, сега тя щеше да опита моята.

Но Ел изглежда нямаше нищо против и дори се наслаждаваше на проникването ми. Усещах малките ѝ гърди срещу своите, докато тя ме любеше за удоволствие и на двамата.

– Прикови ме към леглото, Ел – помолих я. – Искам да бъда твой пленник.

Ел внимателно ме притисна с тяло между себе си и дюшека и продължи да ме обладава. Скоро тя отново изпадна в екстаз. Държах я в прегръдките си и се притисках към нея, а когато сам достигнах върха, я обхванах силно с две ръце и отново я напълних със семето си.

Протегнах се и започнах да я галя по косата, а тя се отпусна върху тялото ми и заспа, така както майка я е родила. Притиснах я към себе си, но не посмях да помръдна повече, за да не я събудя. Не знаех какво ще правя с нея, когато се събуди – всичко това беше твърде ново за мен. Знаех обаче едно – независимо дали беше момиче или момче, аз я обичах и щях да направя всичко, за да я задържа при себе си.

Rating: 4.00/5. From 6 votes.
Please wait...