Как Гергана бе изчукана групово в билярд клуба

Придърпвайки късата си черна рокля, Гергана се чудеше нервно защо той й определи среща в този бар. Тя отиде до бара, ходейки малко трудно на високите си токчета и усещайки очите, които я проследяваха.

-Какво да бъде, млада госпожице? – попита човекът зад бара като гледаше в отвореното и деколте.
-Водка с портокалов сок, моля.
Когато питието пристигна Гергана жадно отпи от сламката и усети как алкохолът се разлива в тялото и. Огледа се наоколо.
В сравнение с някои други места този бар не беше никак лош. Няколко момчета в дънки и тениски играеха билярд в ъгъла. Беше включен телевизор и доста мъже седяха около него и зяпаха или си приказваха тихо докато пиеха бира. Май беше единствената жена.
Мина половин час, но Петър все още го нямаше. Гергана беше изпила още няколко водки. Стана неуверено, едва стъпвайки и отиде да търси тоалетната. Прекосявайки бара се блъсна в едни мъж, който стоеше наблизо и залитайки започна да заеква някакви извинения. Той я сграбчи за ръката и я вдигна, очите им се срещнаха. Гергана усети как една вълна премина през тялото и, благодари и продължи нататък.
Когато се върна от тоалетната Гергана забеляза, че бяха дошли още няколко мъже. Но Петър не беше между тях. Тя се придвижи към изхода, решавайки че е объркала местото. Тогава едни мъж препречи пътя и, този, кого тя беше блъснала преди малко.
-Къде отиваш скъпа ?– попита той, като я оглеждаше.
-Прибирам се – отговори Гергана, леко уплашена. Мъжът се засмя приятелски.
-Не си отивай още скъпа. Та ти тъкмо дойде. Да не те зарязаха.
Гергана се почувства жалка. Дали Петър я беше зарязал. Беше отскоро с него и слабо го познаваше. Дали това не беше някаква негова шега. Тя прехапа устни.
-Ами може би.
– Добре, нека те почерпя едно питие. Между другото казвам се Димитър. Гергана се поколеба. През тялото и премина същата вълна, когато той я погледна. Изпитият алкохол я караше да се чувства добре. В квая на краищата още едно питие нямаше да навреди. Усмихна се и кимна, а Димитър я заведе обратно на бара. Там тя седна между него и един друг, който той представи като Николай, за кратко Ники. Питиетата бяха поръчани и Гергана се почувства по-спокойна. Димитър и Ники наистина правеха всичко възможно тя да се чувства добре, правеха и комплименти и водеха непринедун разговор.
След това някой поиска да пуснат песента „Искаш ли да танцуваме” и димитър я покани на танц. За свое учудване Гергана установи, че и се танцува. Топлината от питиетата се беше раляла из цялото и тяло. Бехе изгубила бройката на питиетата, които беше изпила, но се чувстваше спокойна и сигурна с Димитър. Нещо повече, той я привличаше и тя беше възхитена от неговото внимание. Той я придърпа към себе си и почти я занесе до дансинга.
Беше приятно да се танцува в ръцете на Димитър, помисли си Гергана със замъглена съзнание. Тялото му беше притиснато до нейното, а между краката и започваше да се разлива някаква топлина. Те се движеха бавно, Димитър постепенно придвижваше ръката си нодолу по тялото и. Гергана вдигна лицето си към него, той се наведе и я целуна. Устата му беше гореща, едикът му влезе в устата и и той я придърпа още по-силно към себе си. Тя започна да се възбужда, загебвайки представа къде се намира. Притисна се още по-силно в Димитър когато той спусна ръцете си надолу и стисна задника и през тясната, къса пола.
Топлината в слабините и ставаше все по-силна, преминаваща в болка, което я накара да се притисне към вече издутите дънки на Димитър. Тя върна целувката, пртисна се плътно до него и разтвори краката си. Ръцете му се плъзнаха под ризата и повдигнаха края и, така че всички на бара видяха червеното и бельо. Те викаха и свиреха, но Гергана беше толкова увлечена, че не ги забелязваше въобще. Димитър плъзна ръка между краката и изотзад, продължавайки да я целува и вкара пръста си във влажната и цепнатина. В този момент Гергана желаеше единствено той да вкара хуя си и да я изчука. Тя се размърда опитвайки се да си вкара пръста на Димитър. Това ставаше пред очите на всички мъже в бара, които спряха другите си занимания и гледаха похотливо.
Димитър наведе глава и я погледна. –Забавлявай се – измърмори той. Гергана кимаше и више, докато той вкарваше пръста си във влажната и путка. Той спря за малко да повдигне полата и по-високо и я качи чак до кръста и. Тя разтвори краката си колкото можеше, ризата и беше вдигната нагоре. Димитър стоеше пред нея и галеше клитора и пред очите на всички мъже.
-Хей момчета, вижте какво си намерих – каза той. Гергана беше вече наясно с факта, че всички гледат, но удоволствието, което и доставяха неговите пръсти беше прекалено голямо, за да спре. Тя мъгляво забеляза как няколко мъже се държаха за надутите си панталони, а това я възбуди още повече. Придърпа Димитър и те се целунаха. Тя стсегна бедрата си, тъй като Димитър продължашаваше да вкарва пръстите си в путката и и мушна езика си в устата му.
-Хей, Мите – извика Ники – мисля че й стига толкова. Няма ли да я изчукаш?!
Димитър се усмихна. Добре де. Вдигна Гергана със силните си ръце. Тя беше дребничка и лека. За секунда я отнесе на билярдната маса. Разкопча колана си и зкара хуя си отвън. Гергана видя голям, твърд хуй, след което усети как влиза и разтвори краката си колкото може. Тя изстена, раздвижи се леко на твърдата маса, докато Димитър вече я чукаше. Той също виеше от удоволствие докато чукаше горещо младо момиче, което се беше изгубило в бара.
Всички мъже от бара се бяха събрали около билярдната маса, включително и бармана. Те бързо се събличаха, възбудени от вида на твърдия хуй на Димитър, който влизаше и излизаше от сладката малка путка. Гърдите на Гергана се повдигаха учестено, той се наведе изапочна да ги смучи докато я чукаше. Тя виеше от удоволствие.
В следващия момент Димитър се отдръпна рязко, хвана хуя с ръка и започна да се празни на гърдите и. След това се усмихна и каза – Благодаря скъпа, и отиде нанякъде. Гергана нямаше време да си отдъхне. Ники беше върху нея преди на се усети. Дебелият му и къс хуй я чукаше преди да е разбрала какво става.
-Готина кучка – говореше той докато я чукаше – ти си една готина кучка.
Тя обви крака около него и всеки момент щеше да стигне до оргазъм.
В този момент осъзна, че бармана се беше качил на масата. Хуя му беше отвън и той го доближи до устата й. Тя послушно я отвори и започна яростно да го смучи, докато Ники продължаваше да я чука. Не след дълго той се изпразни в нея. Бармана извади хуя си от устата и и го сложи мужду гърдите. Тя го притисна с гърдите си, а той започна да го движи напред-назад. В това време друг започна да лижи путката на Гергана преди да вкаря хуя си вътре. Тя отново разтвори краката си, виейки от удовлоствие. Бармана се изпразни на гърдите и, а другият започна да я чука.
Още двама мъже се качиха на масата. Гергана се чудеше какво ще правят. И двамата бяха голи, с надървени хуйове. Единият легна и я вдигна върху себе си, другият мина отзад, разтвори задника и и се опита да вкара хуя си вътре. Преди Гергана да се усети той го беше вкарал. Опита се да вика, но видя друг хуй пред нея, който бързо беше вкаран в устата и.
Гергана не можеше да мръдне, но чувстото на тези хуйове в нея и доставяше удоволствие. Тялото и се движеше напред-назад, гърдите и се полюляваха. Тя започна да се празни, заедно с единият мъжете, които я чукаха. Още мъже дойдоха около масата, чукаха я в путката, в задника , в устата. Гергана загуби представа зъ времето. Беше се развиделило, когато тя напусна бара, завита в палтото на един от мъжете, които я бяха чукали.
Добре че палтото беше дълго. Тя се зави в него, треперейки от сутрешния хлад. Видя че все още беше с обувките с високите токчета и тръгна по посока, в която мислеше че е домът и. Главата и беше още замаяна от алкохолния маратон, от нея изтичаше още сперма. Вървейки осъзна, че до нея спря полицейска кола, двама полицаи слязоха и тръгнаха към нея.
-Добре ли сте млада госпожо? – попита едният, когато приближиха. Гергана кимна неопределено. Гърлото и беше пресъхнало и не можеше да издаде и звук.
-Искате ли да ви закараме в къщи? – попита едният полицай. Гергана се усмихна и отново кимна.
В следващия момент се намираше на задната седалка на полицейската кола. Едвам промълви адреса си. Шофьорът я гледаше в огледалото за обратно виждане, другят се опитваше да поддържа някакъв разговор. Гергана забеляза погледите им и през тялото и отново премина вълна от желание. Бавно разкопча палтото. Двамата полицаи бяха обаркани при вида на голото и тяло. Тя сложи ръка между краката и започна да гали клитора си. Никой в колата не издаваше и звук. Само Гергана виеше тихо от удоволствие. Полицаите само я наблюдаваха как маструбира.
Шофьорът спря встрани рязко. Другият, който беше на седалката до него бързо мина отзад при Гергана. Разкопча се бързо, извади хуя си и го вкара в путката и. Шофьорът се обърна да ги гледа и извади хуя си.
-Точно така, оправи тая уличница – каза шофьорът, като гледаше как колегата му я чукаше и се държеше за хуя. Полицаят, който чукаше Гергана се изпразни бързо на бедрата и. Другият, който гледаше, обаче още не се празнеше, Гергана също.
-Седни в скута ми скъпа – каза той. Гергана мина на предната седалка и започна да го язди. Той галеше гърдите и, докато я чукаше. Не след дълго се изпразни и той.
Малко по-късно те закараха Гергана до адреса, където тя наемаше малък апартамент. Залитайки влезе вътре. Остана много учедена когато откри бележка от Петър, оставена до телефонния секретар.
-Съжалявам скъпа- пишеше той – няма да мога тази вечер. Надявам се, че няма да отидеш без мен. Утре вечерта ще има парти, искаш ли да дойдеш…

Rating: 3.88/5. From 8 votes.
Please wait...