Купона на Деси 2част

Автор: Ема Славин

Сън или реалност?

Главата на Деси беше още замаяна. Огледа се и видя Боби и Радостин да стоят голи на дивата с надървени прътове, които размахваха пред лицето й. И двамата бяха по-големи от всичко, което беше опитвала до сега. Погледна към Боби и видя как вените му изпъкват от твърдата плът и мъжеството му пулсираше на сантиметри от нея. Той се притисна към нея докато не усети, че курът му се заби в гърлото й, а после въздъхна със задоволство.

Боби сложи ръце на главата й и започна да чука лицето й бавно. На Деси не й беше никак лесно и все пак се опита да поддържа темпото на тласъците. Тя се задави, когато й го заби целия в гърлото, но тъй като я беше хванал здраво, тя нямаше къде да мърда. Той забърза тласъците си докато от устата й не започна да изтича слюнка, а когато я пусна, тя рязко си пое въздух, дишайки забързано. Само секунда по-късно в устата й се вмъкна друг кур и всичко започна отначало.

В същото време Давид я чукаше с два пръста, докато ближеше и смучеше клитора й. Деси усети нарастващото напрежение ниско долу в стомаха си, тя сбърчи чело и изпъшка доколкото можеше около хуя на Радостин. Беше на ръба да свърши и наистина не можеше да издържи. Тялото й трепереше и момчетата знаеха много добре какво щеше да се случи.

Точно преди да избухне Давид се отдръпна назад, а Деси трепереше цялата и копнееше за оргазма, искаше да каже нещо, но Радостин бе забил целия си хуй в гърлото й и не й даваше тази възможност. Йордан се плъзна на пода за да смени Даваид. Деси усети как езикът му се зарови в тясното й пиче, а после усети и пръстите му. Напрежението в слабините й беше огромно.

Радо не спираше да чука свирепо и безпощадно устата й, докато цялата й блузка не се намокри със слюнка. Най-накрая я пусна да си вземе глътка въздух и остави Давид да заеме мястото му и да се наслади на оралните й умения. Членът на Давид беше дори по-голям от този на Радо и Боби и това наистина я стресна още повече. Тя се опита да се концентрира на духането, но й беше много трудно заради това, което Иван правеше с путето й.

Когато Давид се отдръпна от нея, това порция слюнка потече по брадичката й върху блузата й. Иван бързо зае мястото на приятеля си. Боби стоеше пред нея с твърдия си чеп в ръка, решил да действа и вдигна краката й във въздуха, а после се намести на малките й розови устнички и й го вкара до край. Деси отметна глава назад и извика, усещайки дебелото парче в себе си.

Йордан започна да я чука в устата, докато Боби й го начукваше в путката. Момичето се чувстваше като в порно филм и всичко й беше страшно размазано. Цялото й тяло беше напрегнато. Знаеше, че й предстои да изпита най-вълнуващия оргазъм и не можеше да го предотврати. С всеки следващ тласък Боби се приближаваше повече и повече до онази нейна точка, когато тя щеше да избухне.

Иван изкара кура си от устата й и веднага беше заменен от Радостин. Деси жадно пое поредния кур и се наслади на това, което й се случваше. Колкото по-възбудено и свирепо я чукаха, толкова повече се разпалваше и тя самата. Осъзнаването на това я накара се почувства като курва, но това сякаш вече не я притесняваше. Набиваше се със сила на кура на Боби и се опитваше да го поеме колкото се може по-дълбоко.

Експлозията в нея предизвика същинско земетресение. Деси усети как всяка част от тялото й настръхна. Цялата трепереше. Пръстите й се забиха в ръцете на Боби, който продължаваше да я чука. Радостин изкара хуя си от устата й и й даде възможност да се наслади на оргазма си. Викът й разкъса тишината в стаята, а Деси продължи да се тресе в удоволствието на оргазъм, какъвто не беше изпитвала.

Деси все още се опитваше да си поеме дъх, когато Боби я обърна, слагайки я на колене с лакти на дивана. Радостин мина зад нея и плъзна патлака си между бузките на дупето й и право в подмокреното котенце. Тя изпъшка, усещайки го да влиза дълбоко в нея.

Боби застана до нея пред дивана и задълба отново в гърлото й. Деси усети вкуса на путето си, беше правила преди нещо подобно, но с пръсти, а сега определено вкусът беше много по-наситен и силен. Той я държеше стегнато за косата и не й даваше и миг спокойствие.

Деси започна да се дави и гърчи, опитвайки се да си поеме въздух. Между един кур, който я чукаше в путето и друг, който потъваше в устата и гърлото й, тя се чувстваше напълно извън контрол. Напрежението в нея отново растеше и се готвеше да се разтърси от нов оргазъм. Усещаше как соковете й се разтичат по бедрата й. Без да го прави съзнателно тя преглътна кура в устата си. Боби изръмжа и заби кура си в гърлото й. Буйни струи сперма се разбиха в гърлото й, в устата и устните й и потекоха по брадичката й. Никой до сега не се беше празнил в устата й, но сега нямаше време да мисли за това. Курът в путката й започна да се движи по-бързо, а Радостин я хвана за дупето и се приготви да изпразни голяма порция сперма в нея. След миг тя усети топлина да се разлива в дълбините й и се разтресе също толкова силно колкото и мъжът зад нея. Виковете й бяха силни и неудържими.

Преди да успее да се осъзнае, друг по-голям кур се намести в нея. Тя си знаеше, че това вероятно е Давид. Ради застана пред нея с омазания си в сперма кур и го сложи между устните й. Деси започна да го облизва и когато приключи с почистването му, Иван се нареди за да му духат. Той й го натъпка в устата без да се замисля за нейните чувства или усещания. Чукаше я в устата сякаш беше секс- кукла.

Гърлото на Деси беше почти разранено от дългия инструмент на младия мъж. Тя нямаше избор освен да отвори уста широко и да го поеме целия. Когато най-после я пусна да си поеме дъх, от устните й се разляха лиги и слюнка, продължаващи да мокрят горнището й.

Деси си пое дъх с усилие и преглътна тежко, усещайки остра болка в гърлото си и се готвеше за поредното куросмучене, когато усети как нещо я опръсква и погледна нагоре само за да види как дълга, бяла струя се удря в челото й и разплисква по цялото й лице, пълнейки едното й око. Иван продължаваше да изцежда кура си на лицето й, омазвайки го цялото със сока си. Секунда по-късно друга такава струя заля утробата й, изпълвайки я дотолкова, че спермата започна да изтича от путето й и се стече по вътрешната страна на бедрата й, смесвайки се със нейните сокове.

Деси се надигна и се строполи на дивана за да си почине от разкъсващите я курове, които я бяха оставили на мира поне за малко. Мишо седна до нея и й избърса лицето с влажна кърпа. После й подаде още едно питие. Тя го изпи бързо, като главата й отново почна да се върти. Тя разтърси глава, опитвайки се да се отърси от това чувство, но въпреки всичко се чудеше „ Сънувам ли? Това само моята фантазия ли е?” Всичко беше твърде размазано и нереално.

Деси се огледа наоколо и огледа четирите момчета, който стояха голи с все още надървени парчета. През главата й минаваха мисли за партито и тя не спираше да се пита кога ще дойдат другите и какво ли ги задържаше толкова много.

В този момент Мишо стана и си свали шортите. Тя чак сега осъзна, че той не беше участвал в груповия секс. Очите й се разшириха и изпъшка, когато успя да фокусира погледа си на голямото чудовище, което висеше между краката на момчето. Хуят му беше поне 25 сантиметра дълъг, а дори не беше изцяло надървен, и сигурно беше дебел поне колкото  китката й. Без да каже и дума, той сложи ръка на врата й и насочи устата й към скута си. Дори и да беше сън всичко това, Деси определено искаше той да участва. Само миг и трябваше да забрави всичко и да се концентрира върху Мишо и големият му хуй.

Rating: 2.67/5. From 3 votes.
Please wait...