Леля Вили 2

След случката с Митко на Вили постоянно и се ебеше. Сърбеше я путката почти постоянно. Мъжът и Аспарух се прибра за няколко дни. Вили около обяд реши да отиде до пазара за зеленчуци. Времето беше доста горещо и тя си сложи сутиен, гащи леко дълбоки, облече една памучна рокля с копчета отгоре до долу, дълга малко под коленете и тръгна. Каза на мъжа си, че няма да се бави много.

Стигна до пазара и се насочи към щандовете със зеленчуци. Преди да стигне видя Митко с още едно момче. Нещо потрепна в нея. Усети топлина между краката, но не беше от времето. Митко също я видя и отиде при нея. Поздравиха се и той я запозна с приятеля си Пепи. Пепи беше на 16 години, дребен на ръст, но набит с добре развита мускулатура. Стигаше на Вили до циците.

„Искаш ли да пием по бира” – каза Митко. Вили се съгласи, като си мислеше как да направи така, че да се наебе с него, а може и с двамата, но не знаеше къде – Аспарух си беше в къщи.

Отидоха в едно ресторантче и седнаха в едно от сепаретата. Тя седна на диванчето между двамата. Нямаше много хора. Поръчаха си по една бира и се заговориха. Митко я попита „Искаш ли да те наебеме с Пепи?”, тя почервеня от резкия въпрос, стана и хубаво като си помисли че ще я чукат млади курове и му каза:

–         Няма къде, мъжът ми се прибра.

–         Ами тогава може ли да покажеш на Пепи путката си.

–         Как да я покажа, къде. Тук не става.

–         Той ще влезе под масата и ще я види.

–         Е…не притеснено ми е. – опита се да му откаже, но добре нека влезе.

Масите бяха с дълги покривки до пода и нямаше как да видят посетителите, ако някой влезе под масата.

Пепи се поогледа и се спусна надолу. Вили седеше с леко разкрачени крака. Малкият се приближи и погали краката и от глезените до коляното. Тя потръпна, погледна към Митко и видя че панталоните са издути. Пепи галеше краката и, стигайки до коляното, повдигна малко роклята и видя дебелите бедра. Плъзна ръката под роклята и я погали нагоре към чатала. Вили вече беше възбудена и се разкрачи. Малкият и видя гащите и косъмчетата които се показваха отстрани. Приближи се още вкара си главата между краката и облиза левият крак от вътрешната страна на бедрото. Същото направи и с десния и крак. Вили усещаше какво ще направи този малък палавник и леко се премести напред и си разтвори още краката за да му даде повече възможност. Митко предполагайки какво се случва под масата се беше надървил яко. Разкопча си ципа на панталона и си извади хуя. Лелята видя, пресегна се и го хвана. Забели му главичката и видя голяма капка излизаща от каналчето. Размаза я с палеца, карайки Митко да се побърка от кеф и му пусна кура. Сложи си пръста в устата и го засмука. Пепи от своя страна я ближеше от вътрешната страна на бедрата, като сменяше ту единия, ту другия крак и напредваше нагоре към пичката и. Стигна до гащичките и видя, че има мокро петно. Приближи се още и го облиза. Имаше леко солен, но сладък вкус. Хареса му и продължи да я лиже през гащите. Вили беше страхотно възбудена и се натискаше към езикът му. Гащите и бяха много мокри, а Пепи продължаваше да я дразни през тях. Лелята искаше хуй, но нямаше как, затова отново хвана Митко за кура и започна да движи ръката си нагоре-надолу, забелвайки му мократа главичка. Огледа се дали някой ги гледа, но никой не им обръщаше внимание. Тя искаше малкият да я лиже на голо и вкара свободната си ръка под масата между краката си и дръпна настрани гащите, като оголи безсрамно голямата си путка пред момчето. Пред малкият се разкри мокра леко космата путка с дебели срамни устни, които бяха разтворени. Над тях стърчеше дебел възбуден клитор. Пепи се доближи към голямата путка и я облиза отдолу нагоре цялата. Направи това още няколко пъти и вкара езика си вътре докъдето можеше да стигне. Раздвижи го вътре и облизваше всичките сокове на лелята. Извади си езика и се насочи към дебелия клитор. Облиза го с въртеливи движения и го засмука движейки си езика върху него.

Вили вече беше пред изпразване и все по-силно търкаше хуя на момчето. Наведе се и му лапна главичката, засмука я силно и в този момент Митко започна да се празни, хвърляйки спермата в устата и. Тя преглътна няколко пъти и се надигна. Огледа се, убеди се че никой не ги гледа и се наведе пак. Облиза целият му хуй от спермата и се изправи. Вкара си ръцете под масата, хвана главата на Пепи и я натисна силно към путката. Направи няколко тласъка натискайки се в устата на момчето, потрепера и започна да се празни. Соковете и потекоха върху лицето на Пепи и пълнеха устата му. Той нямаше как да се отдръпне, защото лелята го притискаше силно в пичката, а и му харесваше сладкият и вкус.

След като се изпразни Вили му пусна главата, а той я облиза още веднъж цялата. Като стигна пак до клитора, лелята притрепера силно. Явно беше се възбудила яко. Измъкна си главата измежду краката и и излезе от под масата.

Вили се беше зачервила и гледаше с премрежени очи.

–         Какво сана бе момчета, какво ми направихте. Ей ти, малкия, много си бил палав бе.

–         Хареса ми голямата ти влажна путка лельо. – каза Пепи, но исках и аз да се изпразня.

–         Ще стане момчето ми, но сега трябва да тръгвам.

–         Лелее ще ми се пръснат топките. –отговори той. – Няма ли как сссега, а. Лелче моля те.

–         Добре, хайде да тръгнем, аз ще отида до нас, ще взема ключа от мазето и ще свършим работа.

Тя бръкна под масата, премести си гащичките да си покрие мократа путка, оправи си роклята и стана. Тръгна напред, а момчетата останаха да платят сметката. След това тръгнаха към блокът, в който живееше Вили.

Тя беше взела ключа за мазето, излезе от входа на блока, огледа се и ги извика.

–         Хайде по-бързо, да не се усети мъжът ми. Казах му че ще взема един компот от мазето.

Влязоха в коридора към мазетата. На Вили мазето беше най в дъното след няколко завоя. Вили се наведе леко да отключи и в този момент Пепи и бръкна под роклята и я хвана за путката. Беше без гащи, подготвена за момчетата.

–         Влизайте бързо – каза тя.

Мазето и беше чисто и подредено. Имаше в ъгъла една пейка. „Изтеглете пейката по към средата”, каза им тя.

Момчетата преместиха пейката в средата на мазето.

–         Ей Пепи, я ела при леля.

Пепи се приближи. Издутият му хуй беше напълнил панталоните. Та го хвана през панталоните и усети, че е големичък. Седна на пейката пред него, разкопча панталона му, свали го със замах и пред нея изскочи кура на малкия. Беше малко къс, но много дебел, наистина дебело парче. „Уаууу” – извика тя и го хвана с ръка. Забели го бавно. Показа се дебелата главичка, която от възбудата беше тъмно червена, направо синя. Облиза я цялата няколко пъти и го налапа. Беше наистина дебел, защото едвам го побра в устата си. Засмука го, хвана го за дупето и започна да го натиска към устата си. Чукаше се в устата.

Митко през това време се промуши между тях, разкрачи леличката, разтвори и дебелите срамни устни и започна да и лиже путката. Вкарваше си езика дълбоко, смучеше клитора и усещаше как и става все по-влажна. На Вили това много и харесваше и тя все по-настървено правеше минет на Пепи. Облизваше му главичката вкарваше го дълбоко в гърлото, лижеше му ташаците и ги смучеше настървено. При едно от засмукванията усети топлата сперма на малкия да потича на тласъци в устата и. Гълташе, но количеството беше голямо и потичаше между устните и по гърдите. Извади кура на момчето от устата си но той не спадаше.

–         Ей Митко, стига си ме лизал искам да ме ебете здраво двамата. Хайде.

–         Както кажеш. – в един глас отговориха.

Вили стана, вдигна роклята на кръста си и накара Пепи да легне на пейката. Той легна с вирнат дебел хуй. Лелята го прекрачи, хвана кура му и го насочи към пламтящата си пичка. Започна да си го вкарва бавно. Дебелото парче я запълваше цялата, опирайки се в стените. Вкара го целия и започна да се движи напред – назад. При движенията клитора и се търкаше в момчето, което я побъркваше. Циците и го шляпаха по лицето. Той ги хвана и започна да ги мачка. Сложи и зърното в устата си и го засмука Митко застана зад нея, наведе се и започна да и лиже дупето. Постепенно от възбудата дупката омекваше и той можеше да се вкарва езика в нея. Тя дишаше тежко и се търкаше яко на дебелият хуй на Пепи. „Митко, вкарай ми го в дупето” – нареди му тя. Митко това и чакаше. Хвана си хуя и го опря в ануса. Натисна и му вкара главичката. През това време лелята спря да се движи в очакване на пълното му проникване. След като и го вкара целия, започна да я чука, бавно. Същото правеше и Пепи с путката и. „Хайде, започвайте по силно” – каза им тя. Момчетата започнаха резки ритмични движения в путката и дупето и. Чукаха я около минута и започнаха да се празнят. Митко и напълни дупето, а Пепи пичката. Тя се тресеше в оргазъма си и им каза да не си ги вадят, а да останат така докато спаднат в нея. Те изпълниха поръчението и се отдадоха на последните усещания от страстта с тази жена. Спаднаха им куровете и леко започнаха да излизат от нея. Тя стана от момчето и седна на пейката. „Момчета елате да ме оближете”. Те един след друг и облизаха вече зачервената и надута путка. Та от своя страна им облиза куровете. Оправи си роклята, момчетата се облякоха. Целуна ги и им каза:

–         Можете да ме ебете и друг път, ако искате…..

Следва…..

Rating: 3.89/5. From 9 votes.
Please wait...