Учителката по пиано Мая – нова оргия на добре познатата ни яка курва

Мая се намести по-удобна върху кура на Пешо и отваряйки широко уста налапа едновременно пенисите на двамата застанали срещу нея мъже. Очите и почти изхвръкнаха от орбитите от усилието, докато ги пропускаше навътре в гърлото си…

– Да, точно така курво! Лапни ги хубаво! – провикна се един от останалати участници в дивата вакханалия, който се беше разположил в отсрещното кресло, и яростно търкаше зачервената кожа на на кура си. Още двама мъже, в нозете на които беше клекнала приятелката й Лили се бяха разположили върху големия кожен диван и се наслаждаваха на свирките, които им правеше червенокосото момиче. Малките гърди на Лили подскачаха възбудено, всеки път когато поемеше дълбоко в гърлото си органите на някой от тъпкачите си.
По-рязко набиване от страна на Пешо в задника й накара Катя да изскимти. През корема й премина гореща вълна, която бързо се разнесе по цялото й тяло. Тя се задъха и изплювайки органите на мъжете, си пое силно въздух, отмятайки влажната си коса назад. Мъжът под нея изръмжа и здраво я стисна притегляйки я плътно към себе си. Катя се подчини мълчаливо, разтваряйки краката си широко. Един от мъжете над нея бързо реагира и се отпусна отгоре й, вкарвайки пламналото си чудовище в овлажнената й слива. Другия не си губи времето, а клекна отгоре й набутвайки членът си във влажното й гърло. Едрогърдата брюнетка го засмука пропускайки го надълбоко в себе си. Той изпусна една блажена въздишка и започна да се клати отгоре й. Мая се разтресе цялата, лицето й почервеня, но тя се остави мъжът да я чука в гърлото. След първите няколко яростни тласъка, той извади пениса си от устата й, гледайки как по брадичката и бузите й се стичат гъсти струи слюнка. Държейки пениса си с една ръка мъжът започна да го прекарва по лицето й, размазвайки слюнката й по клепачите, носа, бузите й, като в същото време настървено я удряше с твърдата си кожена палка. В същото време другите двама мъже не спираха да дълбаят в дупките й. Докато те я пробождаха отново и отново, а мъжът над лицето й продължаваше да чертае своите влажни линии, Мая се запита дали тази вечер не беше отхапала твърде голям залък. Въпреки, че обичаше секса и неведнъж беше правила любов с двама партньори, брюнетката нито веднъж досега не беше попадала в една стая с шестима разгонени мъже. Вярно не беше сама – нейната приятелка Лили, с която бяха учили заедно в университета, и с която от две години насам работеха заедно като момичета на повикване, беше тук. Но това беше малко успокоение. По някаква причина мъжете си бяха харесали нея и не спираха да продухват дупките й. За разлика от нея Лили я бяха чукали само малко в путето. Основното, за което я използваха яките мъже на този ергенски купон беше да им духа.
Пронизителния вик на Лили накара Катя да погледне встрани. Мъжът, който допреди малко беше стоя във фотьойла, правейки си чекия, сега се беше изправил и навел силно напред червнокосата й пирятелка беше отпрал здраво пениса си в ануса й. Огромното му чудовище буквално беше разцепило сладките полукълба на Лили на две. Със забита силно в дивана глава, придържана за раменете от другите двама мъже, тя със стонове поемаше в себе си страховитото кожено оръдие. Мъжът обаче не я жалеше, а сумтейки продължаваше да го набива, докато не го вкара докрай. После започна бързо да се движи напред-назад. Лили застена и замята глава, но един от мъжете на дивана се отпусна на пода и лягайки под нея напъха члена си във влагалището й. Другият пък запуши устата й с кура си. Трите кура започнаха да проникват яростно в нея, причинявайки и силни гърчове. Дивакът, който се вихреше върху задника на Лили сигурно й причиняваше и силна болка, защото парчето му беше ужасно огромно, но червенокосата не може да стори нищо повече, освен сподавено да пъшка.
Мая обаче нямаше време да мисли за проблемите на приятелката си, защото една нова паднала върху нея сянка, я накара да погледне нагоре. В стаята бяха влязали още двама мъже с кръвясали погледи и без панталони. Мая изстена. Беше забравила за двете пияндета, които спяха в съседната стая. Явно шумът от оргията ги беше събудил и те бяха решили да се присъединят към купона.
При появата на новодошлите мъжът, който беше клекнал над лицето на Мая се изправи и се приближи до малката холна масичка вземайки чаша с уиски. Един от тях веднага зае мястото му набутвайки все още леко отпуснатия си член между устните на брюнетката. Тя го пое бързо, потърка главичката му, а после го пропусна навътре в себе си, започвайки да го смуче и ближе. Под нежните й грижи, органът бързо придоби колосални размери. Мъжът доволно изсумтя и набута инструмента си дълбоко в гърлото на Катя, запушвайки с едната си ръка носа й, а с другата притискайки плътно главата й в корема си. Почувствала, че остава без дъх, младата жена се замята в хватката му. Тогава мъжът пусна носа, но я хвана за ушите и яростно започна да я помпа в гърлото. Тласъците му не бяха никак нежни и често пъти караха Катя да се дави и да кашля. По гърдите и покапаха големи струйки слюнки. Колкото повече се гърчеше и задъхваше младата жена, толкова повече растеше възбудата у мъжът над нея. Не след дълго с доволна въздишка той затвори очи и набивайки докрай хуя си в гърлото й, започна да се празни. Огнени пръски сперма изпълниха устата на брюнетката, смесвайки се със слюнките й. По ъгълчетата на устните й избиха балончета бяла пяна.
Със щастилва усмивка мъжът стисна навирените, силно възбудени цици на Катя и се оттегли, освобождавайки място за своя другар. Той се настани върху младата жена, поставяйки дългия си тръпнещ инструмент право във сладката вдлъбнатина между гърдите й. После ги събра с длани и притискайки ги към пениса си, започна да го движи силно и бързо между тях. Тъй като инструмента му беше дълъг, то при всяко рязко движение курът му се озоваваше в непосредствена близост до устните на Мая. Младата жена не издържа на изкушението и повдигна глава, изплезвайки докрай побелелия си от спермата език. По този начин при всяко движение напред главичката на пениса се отъркваше във върха на езика й.
Докато другарят им се наслаждаваше на гърдите на Мая, другите двама тъпкачи не спираха да я помпат – все по-бясно и по-бясно. Скоро този, който ореше путето и застена много силно и протяжно, и наби членът си в нея до край. Мая се опита да го спре да не се празни в нея, но тъкмо в този момент мъжът над нея реши, че турската чекия му е омръзнала. Той бързо набута кура си в устата й. Младата жена само изпъшка, а после примирено посрещна изливащите се в слабините й огнени струи. Те бързо напълниха влагалището й и под ударите на все още пробождащия я настръхнал мъж се изляха извън него, потичайки по бедрата й, надолу към топките на помпащия задника й Пешо. Бъдещият младоженец, който в момента изневеряваше поне според думите му за последен път на приятелката си се стегна щом почувства топлите капки, примесени със соковете на Мая върху топките си. Той изръмжа и извика на другарите си да се махнат. Те се отдръпнаха макар и с известно нежелание от прелестите на Мая. Пешо бързо я обърна по корем и възседна задника й, започвайки да го помпа бясно. Младата жена протегна ръце, хващайки се за облегалката на единия фотьойл и с пъшкане пое дивите удари на Пешо. Ако преди той я беше чукал силно в задника, сега направо беше станал неудържим. Помпаше я толкова брутално, като в същото време не се притесняваше да я шляпа звучно и да я нарича с най-мръсни и долни имена. Не че Мая имаше нещо против последното. Мръсните приказки винаги я бяха възбуждали. Що се отнасяше до пошляпването – то беше едно от нещата, които правеше с най-малка охота, но пък тя нямаше как да откаже на мъжа. Още повече, че като и съобщиха адреса й дадоха ясно да се разбере, че трябва да изпълнява всички желания на клиентите.
След като чука още няколко минути усилено Мая в задника, Пешо си извади члена от нея и пляскайки го върху задника й започна да се празни с тежки въздишки. Дългите бели струи сперма полетяха силно, окъпвайки цялото дупе и гърба на Мая.
Преди младата жена да си е поела дъх мъжът, който си беше правил чекия между циците и другият който временно се беше оттеглил се приближиха към нея с натопорчени здраво пениси. Хващайки я здраво те я вдигнаха като пале за врата просвайки я по гръб върху масата. Единият разтвори бедрата й, и яростно започна да оре ухаещото и влажно влагалище. Другият се наведе над нея и бързо започна да я чука в устата, като в същото време щипеше бясно циците й и разхождаше ръце по цялото й тяло. Плъзгаше ги надолу към корема и настръхналото възбудено топче на клитора й, мачкаше го и го драскаше с нокти, а после отново изминаваше обратно целия път нагоре, задържайки се по-продължително върху щтръкналите зърна на Мая.
От своя страна брюнетката прилагаше цялото си изкуство относно минета, опитвайки се да го накара час по-скоро да изстреля сладкия си крем върху лицето й. Не и беше нужно много време. Само няколко минути след възобновяването на бясната любовна игра, мъжът който я чукаше в устата потрепери и белите му кремообразни пръски изригнаха покривайки муцунката и шията й. Катя измърка и започна да облизва с език пениса по цялата му дължина, събирайки бавно капките семенна течност в гърлото си. тази гледка възбуди неимоверно много чукащия я между краката мъж. Той започна да стене и бързо измъквайки коженото си оръдие от влагалището й го набута рязко в лицето на Мая. Тя едва беше извърнала глава към него, когато залпът му я уцели право в очите. Младата жена замижа и с изплезен език посрещна следващити изстрели на коженото оръдие.
Докато Мая вече се къпеше в ароматните сокове на своите тъпкачи, Лили вече изнемогваше под яростта на тримата сграбчили я мъже. Особено я изтощаваше този който продухваше задния и проход. Той беше направо безмилостен. Дупето на Лили макар и познавало не един и два мъжки кура, никога не беше попадало на толкова огромен. Твърдо решена обаче да му устои и да задоволи този клиент, тя насочи цялото си внимание към него. Макар и с голямо усилие на волята си, тя започна да стяга леко седалищните си мускули, правейки проникването в и без това тясното си задниче още по-трудно и изпитвайки самата тя още по-голяма болка и сладостна възбуда. Стоновете и хлиповете и се понесоха из целия апартамент. Затворила очи тя настойчиво търкаше с една ръка щтръкналите зърна на гърдите си, а с другата клитора си, напълно игнорирайки другите двама мъже. След като се опитаха на няколко пъти да насочат вниманието й и към себе си , те недоволно станаха и се запътиха към масата върху която като жертвено животно върху някой древен олтар лежеше Мая. За един дълъг миг мъжете се спогледаха, после първия от тях повдигна младата жена, и намествайки се удобно под нея, заби палката си между срамните устни на влагалището й. Брюнетката изстена протяжно, а в следващия миг изпищя пронизително – от изненада и кеф. Другия мъж се беше отпуснал върху нея, вкарвайки своя колец също в путето й. Двамата тъпкачи започнаха да натискат яростно, изпълвайки влагалището на младата жена с настръхналите си курове. Тя застена и хващайки се за масата, пое с пъшкане двойното проникване на мъжете в слабините й. Докато я помпаха по този начин, те не спираха да си играят с тялото й. Този който беше отгоре смучеше и хапеше гърдите й, сякаш бяха вкусно блюдо. Другия гризеше ушите и врата й, и леко я шляпаше отстрани на бедрата. За Мая света се превърна в розова мъгла, тя крещеше и викаше реейки се буквално в облаците.
Както внезапно бяха започнали да я чукат мъжете също така внезапно извадиха куровете си и ги надвесоха над лицето на младата жена. Брюнетката бързо ги хвана с ръце и започна да ги търка и да ги задиря с език.
След още едни-две напрегнати минути, двата члена потрепериха и едновременно изригнаха обливайки вече мокрото, лепнещо лице на Мая със струйки гъста семенна течност. Тя само изхълца щастливо, докато спермата се стичаше на талази по бузите й устните й. Някъде отдалеч до слуха й долетя блажения стон на Лили, примесен с пръхтящите звучи на тъпкача й, но Мая не му обърна внимание. Беше заета да изцежда остатъка от съдържанието на тези две вълшебни пръчки над нея. Брюнетката примлясна щастливо, докато гледаше изтощените отпуснали се около нея мъже. За пръв път в живота й върху нея се беше изляла толкова много сперма, но това не я караше да се чувства омърсена, а точно обратното. За пръв път от много време насам брюнетката се чувстваше напълно задоволена…

Rating: 4.00/5. From 6 votes.
Please wait...