Мормони. Част дванадесета: Дълбоко гърло

Автор: Звезда

Категории: BDSM, Несъгласие/Умствен контрол, Домакини/Съпруги, Фетиш, Анален секс, Екстремни, Инцест

Предупреждение: в поредицата има прояви на унижение, насилие, инцест, медицински фетиш и екстремни сексуални практики. Не четете, ако това ви отвращава и не правите разлика между фикция и реалност. Не приемам тези практики за нормални вън от разказите, освен като ролева сексуална игра с доброволно участие на страните в нея.

– О, Боже! Простете ми, сър!

Проснах се в краката на господин Тиодор във възможно най-унизителната поза – едновременно на колене с глава в земята и прострени напред ръце, свити умолително.

– Ако знаех, че тази малка мръсница, която мисли само за мократа си путка, не умее да задоволява орално един мъж, никога не бих ви предложила да се възползвате от мръсната ѝ уста, сър!

Настъпи пълна тишина. Добре знаех какво правя и се забавлявах от все сърце. Можех да си представя как се е опулил бащата на новата ми слугиня. Това със сигурност бе най-доброто фелацио, което бе получавал в живота си, а аз го обявявах за напълно незадоволително!

– Позволете ми, сър – продължих умолително, – да науча тази никаквица как се задоволява един истински джентълмен! Ще се постарая да я науча бързо, за да не страдате от болката в тестисите си, сър!

Стоях все така просната пред него и си позволих тънка усмивка, която никой нямаше да види. Но когато той измърмори нещо неразбираемо, се изправих с такова искрено разкаяние и болка на лицето, че можех да засрамя и актрисите от Бродуей.

– Благодаря ви, сър, че ми позволявате да изкупя грешката си! Тази мръсна курва ще научи мястото си незабавно!

Изправих се отново като властната господарка. Както и очаквах, момичето не можеше да поеме повече от половината от пениса на баща си в уста. На какво, за Бога, ги учеха на тези медицински прегледи? Недопустимо! Ако я бяха подхванали както трябва още при навършване на шестнайсет, тя безспорно щеше да умее да върти съвършено езика си около всеки член, независимо от размера и дължината му и да го поема до корен, докато стане време да служи като наложница. Съпругът ми беше свикнал и приемаше за нещо нормално дълбокото гърло при всичките си жени и мой дълг беше да науча новата му курва на същото. Не допусках провал.

Об мълчеше, дълбоко разстроена и засрамена от реакцията ми. Не стига, че трябваше да се примири с ужаса си да обслужва с уста собствения си баща, а сега я обявявах за напълно неспособна да го прави. Унижението беше толкова голямо, че тя се разплака.

– Лейни! Ела тук! – излаях грубо. – Покажи на тази малка курва как се задоволява орално един мъж!

Бутнах пренебрежително Об да се измести и да направи място на майка си.

– Отваряй! Искам тъпата кучка да се поучи от опита ти. Задоволи господаря!

Лейни коленичи и застана в същата поза като дъщеря си. Не се наложи да ѝ напомням да държи ръцете си зад гърба. Изглеждаше потресена и ужасена, но със сигурност не духаше за първи път на мъжа си. Естествено, аз знаех добре какво ще се случи и се забавлявах със ситуацията.

Госпожа Тиодор отвори широко уста и се опита да погълне члена на мъжа си колкото е възможно навътре, но се задави на не повече от половината и се отмести назад. Започна да движи уста напред-назад по ствола му, но в крайна сметка не успя да поеме много повече от него, колкото вече бе поела и дъщеря ѝ. Имитирах дълбок ужасен стон.

– Сър, сега разбирам защото дъщеря ви не умее да задоволява един мъж с уста… Вашата съпруга е също толкова неопитна… Тя ще бъде наказана веднага, щом бъдете задоволен! – бутнах я настрани и принудих Об да застане пак пред ерекцията на баща си. – Позволете, сър!

Грубо сграбчих челюстта на Об. Момичето ме гледаше подлудено с разширени зеници. По-късно щях да я накажа, че си е позволила да ме гледа в очите. Натиснах я и я принудих да отвори широко уста, държейки я така, че палците ми влизаха в бузите ѝ и ги опъваха невъзможно настрани. Наведох се към нея и пуснах обилна плюнка на езика ѝ.

– Ти си недостойна да смучеш члена на баща си, Об – казах почти нежно. – Но няма нищо. Сега ще се приучиш как е правилно да го правиш. Изплези се! Сега поеми внимателно главата и я засмучи. Добре. Отдръпни се и я обходи с език по цялата ѝ обиколка. Поеми я пак! Засмучи я, докато влиза в теб. Ще видиш, че не е кой знае какво, просто трябва да се научиш как да го вършиш правилно.

Обхванах здраво тила ѝ и застанах зад нея, за да контролирам движенията ѝ. Тя не можеше да ми се възпротиви. С другата си ръка разтварях челюстта ѝ като пречех на устата ѝ да захапе по невнимание пениса. Натиснах я и със задоволство видях как поема твърдата плът навътре и доста отвъд това, което бе смятала за допустимо. Напомних ѝ да го осмуква, докато влиза и по дълбокия стон на баща ѝ се досетих, че се е подчинила. Добро момиче. Когато върхът му опря в извивката на небцето ѝ, усетих, че тя започва да се паникьосва. Инстинктът беше доста силен, но моята работа бе да я науча как да го преодолява.

– Дишай през носа – подсказах ѝ любезно, без дори за миг да отслабвам натиска върху главата ѝ, която я избутвах към члена на баща ѝ. Очите му се бяха разтворили в пълна невяра, докато гледаше каква част от дължината му вече е в нея.

Започнах да движа главата ѝ. С всеки следващ тласък напред тя поемаше още малко от члена в устата си, все по-навътре и по-навътре. Когато усетих момента, я принудих да вдигне още малко глава назад и да освободи достъпа до гърлото си. Членът му се удари в преградата на стеснения вход на хранопровода. Знаех, че това е момент, в който трябва да бъда извънредно внимателна, без да отслабвам нито за момент натиска върху нея. Об се задави, опита се да се отдръпне, ръцете ѝ се замятаха безсилно и тя забрави, че трябва да ги държи отзад неподвижни, докато се бореше с инстинкта си да си поеме въздух. Раменете ѝ се повдигаха бурно и тя се опита да ме отхвърли.

– Ръцете отзад, кучко! Току-що си спечели пет нови удара за неподчинение!

Тя изхлипа задавено, устата ѝ беше широко, гротескно разтворена. Не ѝ позволих да се помести и тя нямаше друг избор, освен да се предаде. Гърлото ѝ се стегна, но стеснението поддаде, пенисът му я разшири и главата навлезе в гърлото ѝ. Да! Това беше точният момент, който обожавах всеки път, когато обучавах нова кучка на практиката на дълбокото гърло. Отлично! Тя се давеше в сълзите си и липсата на въздух, паниката я застигаше, но беше успяла да го поеме отвъд всякакви свои представи. Баща ѝ пъшкаше от удоволствие, когато членът му продължи да прониква нататък и топките му най-накрая се опряха в устата ѝ.

– Моля, сър – смирено се замолих, – не мърдайте. Аз ще движа тази мръсна уста на члена ви, сър, за да ви задоволи. Надявам се да е достатъчно добре по вашите стандарти! Тя ще изпие цялата сперма, която можете да отделите за нея, обещавам ви, сър!

Задържах слугинята в тази позиция достатъчно дълго, за да започне тя да свиква с дългото тяло в устата си. Знаех, че мускулите на гърлото ѝ се свиват около него и го докарват до сладка лудост. Тя запреглъща конвулсивно, но нямаше място слюнката да премине назад и тя започна да се стича по отворената ѝ уста върху основата на члена на баща ѝ и тежките му тестиси.

Накрая, когато усетих, че паниката ѝ е на предела заради липсата на въздух, отслабих натиска и полека ѝ позволих да отдръпне главата си, за да освободи прохода за приток на кислород към дробовете си. Дадох ѝ само няколко секунди да поеме въздух и пак я натиснах. Сетне отново леко отпуснах натиска върху главата ѝ и постепенно ѝ позволих да изкара члена. Веднага след това обаче, докато беше едва на половината излязъл, я натиснах обратно напред към слабините му. Започнах да повтарям това движение бавно, но неотклонно. Всеки път тя се давеше, когато твърдата плът преминеше през преградата на гърлото ѝ. Беше нужно повече от няколко минути старателно и внимателно контролиране на движенията на главата ѝ, за да започне да отпуска мускулатурата на гърлото си и да не се дави.  

– Запомни това усещане, кучко. Очаквам да се научиш да отпускаш гърлото си, когато смучеш член. Не чувам да го смучеш, всъщност, или забрави? Точно така, да. Ще стане добра орална слугиня от теб, мръсна путко.

Като ѝ позволявах да измъква члена на баща си само до половината всеки път, напомних ѝ да редува засмукването с бързо облизване около ствола му или около главата. Езикът от долната страна го обхваща, главата и гърлото нагоре и назад, за да се освободи тесния ѝ вход, енергична работа с бузите. Засмукване. Облизване. Поемане навътре. Съвършенството на фелациото.

Баща ѝ се стараеше да се сдържа, но виждах, че е на ръба да свърши в нея. Но урокът още не беше приключил. Затова ѝ позволих почивка и я издърпах изцяло назад, докато възбудата на господин Тиодор попремине. Той дишаше тежко и накъсано и беше целият почервенял. Хвана пениса си за ствола и започна полека да го размачква, докато Об дишаше също толкова тежко, опитвайки се да се възстанови от задавянията. По брадичката ѝ се стичаше лига надолу към гърдите ѝ и тя се опита да се оближе, за да възвърне поне донякъде нормалния си вид. Не, че беше възможно. Очите ѝ бяха зачервени, почти възпалени и като цяло нямаше особено привлекателен вид.

– Хайде, кучко – казах ѝ жизнерадостно. – Достатъчно си почина. Да повторим упражнението!

Хванах тила ѝ и пак я натиснах напред. Об покорно отвори уста, облиза главата на члена и го засмука енергично, докато го поемаше все по-дълбоко. Бузите ѝ се присвиваха навътре при всяко засмукване. Когато върхът отново се заби в преградата на стеснението към гърлото ѝ, Об изпадна в паника, но я преодоля доста по-бързо от преди. Тя вече знаеше, че поглъщането на пениса до топките е анатомично възможно и няма да я убие, затова се опита съзнателно да отпусне мускулите на гърлото си. Не успя от първия път и аз насила заврях главата ѝ в слабините, покрити с гъсти косми, докато и последният сантиметър на члена не потъна в нея. Тя инстинктивно се опита да се бори, но си даде сметка, че няма никакъв шанс. Започнахме да повтаряме същото упражнение както преди почивката. Проявявах търпение, но честно казано започна да ми става досадно.

Издърпах я пак назад, за да освободи члена и да си поеме въздух, а той да се успокои. За втори път му отказвах удоволствието да се изпразни в топлата ѝ уста. Когато го направеше най-накрая, исках Об сама да е постигнала практиката на дълбокото гърло, без да се налага аз да я натискам.

Още два пъти по няколко минути с почивки между тях и усетих, че Об е готова да опита самостоятелно да поеме дългия пенис на баща си.

– Сега го направи сама, курво. Готова си. Какво ще кажеш за новото умение?

– Благодаря ви, господарке, че ме научихте как да смуча кур! – съобрази бързо и го каза задъхано. И, Боже, това бе толкова сладко, че усетих как се подмокрям. Не бе чак толкова отдавна времето, когато баща ми ме беше научил как правилно да го обслужвам с гърлото си, че да не помня всяко чувство и всяка борба, която преминаваше в съзнанието ѝ.

Кимнах доволно.

– Изяж му хуя, курво. И вече да не съм те видяла да не поемаш мъжкото месо до корена. Всички знаем, че ти си една истинска мръсница и това ужасно те възбужда, нали така?

Плъзнах ръка между краката ѝ. Органът ѝ буквално пареше и шляпаше от разтеклите се секрети.

– Така си и мислех – казах с привидно недоволство. – Ти си разпасана кучка, която мисли само как да си начеше путката. Повтори, курво!

– Аз съм разпасана кучка, която мисли само за мократа си путка, господарке. Бих искала хуй там, господарке! Аз съм истинска курва и искам голям, дебел хуй в путката ми!

– Ще го имаш – обещах ѝ. – Още утре. Съпругът ми ще ти пръсне химена с удоволствие, но не очаквай удоволствието да е твое! Сега отваряй уста, путко, и лапай както съм те научила! Смучи до корен!

– Да, господарке!

Об се наведе и за пореден път пое члена на баща си. По лицето му познавах, че този път иска наистина да свърши и игричките му бяха дотегнали… Макар че безспорно бе възхитен от твърдия ми метод на обучение по орално задоволяване. Надявах се тя да не го разочарова. Без да придържам главата на Об или да ѝ напомням, тя редуваше засмукванията със смели облизвания и плъзгаше главата си напред-назад като всеки път поемаше все по-голяма част от еректиралата плът. Накрая сама се натисна, разтвори се до край, преодоля гаденето и погълна пениса до последния сантиметър.

Отвън се виждаше как дългият пенис е в гърлото ѝ, издува го и се движи в нея. Об започна да мести главата си по дължината на твърдото парче плът и се справяше доста добре вече. Не чака дълго. Трябваха едва десетина движения на члена дълбоко в гърлото ѝ, когато баща ѝ рязко я притисна към себе си и не я пусна. По трептенето на таза му и дълбоките му стонове разбрах, че се празни в нея. Тя нямаше никакъв избор. Не можеше да се отдръпне, да го извади или да изплюе. Течността нямаше друг път, освен надолу към гърлото ѝ и тя запреглъща бързо като се давеше. При това мускулите ѝ обхванаха по-плътно члена отвътре и предизвикаха нови тръпки в органа и вероятно последните капки сперма намериха пътя си извън изцедените вече тестиси на господин Тиодор.

Едва тогава баща ѝ ѝ позволи да се отдръпне напълно и се изхлузи с неприличен звук като от изскачаща коркова тапа от бутилка вино. Буквално се олюля и седна назад, за да се възстанови от оргазма.

– Върви на колене до баща си и почисти органа му, путко! На всичко ли трябва да те науча, тъпо псе?

Тя моментално се затътри на колене и застана пред фотьойла, в който се беше проснал той. Почна да осмуква и облизва члена и топките му, омазани с лигите ѝ, докато не ѝ казах да спре, доволна от резултата.

– Сега благодари, кучко!

– Благодаря, господарю, че позволихте на тъпа курва като мен да ви осмуче пениса и да опита спермата ви на вкус!

Кимнах доволна. Беше овладяла и умението да се самоунижава, при това учудващо бързо. Много добре!

Аз също седнах да си почина, сложих крак върху крак и заразглеждах двете голи курви съвсем обстойно. Те усещаха погледа ми, но не смееха да вдигнат очи и да видят какво се крие в моите. Нищо хубаво, подозираха, и така си и беше.

– Разочарована съм – започнах бавно, – че се наложи да обучавам тази малка курва в такова простичко умение. Не мислите ли, господин Тиодор, че това е непростимо и Об заслужава наказание за това, че ме е изморила?

– Да, госпожо. Мисля, че Об наистина заслужава да получи наказание. Твърдо наказание по задните части, за да знае къде ѝ е мястото.

– Съгласна съм, сър. Но ако разрешите, мисля, че задникът ѝ е скучно място за такова наказание. Какво ще кажете за гърдите ѝ?

– Тя има хубави гърди – каза баща ѝ пресипнало, докато я разглеждаше без грам притеснение. Той също бе прекрачил граница, от която нямаше връщане назад. Чувството, че върши нещо нередно, може и да минаваше в главата му, но удоволствието и възбудата от гледката и забраненото докосване бе прекалено силна и потискаше каквито и скрупули да му бяха останали. Нещо повече – бях убедена, че скоро щеше да поиска нещо повече от дъщеря си. Моя беше отговорността дали да му позволя.

Об потръпваше от това, че водим разговор за нея, сякаш я няма. Беше ѝ трудно да се сдържа. Очите ѝ се плъзгаха неволно встрани към майка ѝ, сякаш да подири помощ от нея. Но нямаше как да я получи – майка ѝ стоеше в същата подчинена позиция на колене като самата нея и държеше погледа си послушно сведен. Гърдите ѝ се повдигаха бурно като реакция от видяното и чутото, но нямаше волята да се намеси и да възрази. Не, че бих го позволила! Моите кучки си знаеха мястото.

– Бихте ли искали вие да накажете тези гърди, сър?

– За мен ще е удоволствие, госпожо. С радост. Но предпочитам вие да го направите, за да ѝ причините повече болка.

– Както наредите, сър. Но, за да бъдем честни, сър, съпругата ви има по-голяма нужда от наказание. Тя се справи ужасно зле със задачата да ви задоволи с уста и нейна е основната отговорност за лошото обучение на дъщеря ви в това изкуство. Не мислите ли, сър?

– Права сте. Бих искал тя също да получи наказание.

– Ще бъде изпълнено, сър. – Обърнах се към Лейни. – Ела тук, кучко. На колене, дърта краво, не съм ти разрешила да се изправяш!

Наведох се към нея и сграбчих брадичката ѝ. Натиснах я да я отвори.

– Тази уста е толкова мръсна! Мисля, че един хубав кур в нея ще я направи да изглежда доста по-приемлива! – не позволих на съпругата на господин Тиодор време да се досети какво имам предвид и направо отворих кутията, която стоеше върху подноса на масата. Извадих от нея дебело дълго дилдо с каишки за главата и кутия с батерии в края. Беше неприлично скъпо да се поръча такова устройство, но с годините носене по време на обучение от курвите на господаря Джоузеф то многократно бе изплатило цената си. Показах ѝ го и с наслада видях как очите ѝ се разширяват, докато го оглежда, опитвайки се да разбере какво представлява.

– Какво ще кажете, сър, според вас този изкуствен фалос в устата на Лейни дали ще бъде достатъчно наказание за липсата ѝ на орални умения? Имайте предвид, че той ще влезе чак в гърлото ѝ. Ще се наложи да остане с него, докато вие решите да я освободите. Може би това ще ѝ даде урок и по правилно смучене на хуй и ще повиши жалките ѝ умения да ви задоволи?

Господин Тиодор само кимна. Очите му блестяха очаровани, докато разглеждаше дългото дебело дилдо.

– Мислите ли, госпожо, че съпругата ми ще успее да поеме цялата му дължина в себе си?

– Напълно съм убедена! В края на краищата дъщеря ви успя да поеме вашия дълъг пенис, а нейната уста е доста по-малка от тази на Лейни. Искате ли лично да поставите това наказателно средство в курвенската ѝ уста?

– С удоволствие!

И той наистина изглеждаше като малко дете, на което са обещали бонбони. Взе изкуствения кур и го приближи към очите на съпругата си.

– Е, скъпа – каза нежно и с усмивка, – мисля, че е време да получиш наказанието си за това колко лошо си ме задоволявала с устата си през всичките тези години. Помоли ме да вкарам този хуй в устата ти, Лейни!

Учеше се бързо, щом с такава лекота моите изрази и подход му влязоха под кожата. Отлично. Бях доволна – в неговия дом също щеше да цари една идея по-добра дисциплина, когато се върнеше вкъщи.

В този момент извъня алармата, която оповестяваше края на задържането на клизмата за Об. Преди товаумишлено се правех, че не виждам болката и неудобството на наложницата, докато тя неволно се извиваше на мястото си. Опитваше се да запази пълно мълчание, но стенеше тихо с всяка крампа вътре в подутия ѝ корема. Реших и сега да не обърна внимание на алармата и оставих Об на болките от раздвижената в червата ѝ вода. Всяко движение ѝ причиняваше истинска болка и тя стоеше почти напълно неподвижна, но не можеше да сдържи неволните потрепервания на корема си.

 Господин Тиодор коленичи за удобство пред съпругата си.

– Е? Чакам? – подкани я.

– Моля ви, господарю, накажете ме за това колко небрежно съм обслужвала пениса ви, сър! Напъхайте това дилдо в устата ми, защото аз наистина съм ужасна съпруга! Искам да се науча да го правя по-добре, за да ви доставям удоволствие!

– Щом ме молиш така учтиво, Лейни…

Нагласи върха на дилдото на устата ѝ и тя покорно отвори устни с прибрани зъби. Дилдото беше с немалък размер, долу-горе колкото пениса на съпруга ѝ, а той беше достатъчно дълъг, за да влезе доста навътре в гърлото на дъщеря си. Сега същото трябваше да изтърпи и неговата съпруга.

Той започна да движи бавно черния пенис в устата ѝ, докато тя се настройваше. Нареди ѝ да го осмуква и да върти езика си около ствола му. Също както с истинската плът между краката му, изкуственият член достигна постепенно до входа към гърлото ѝ и тя се задави, когато започна да си пробива път назад. Съмнявам се да го беше поемала толкова навътре повече от един-два пъти, и то насилствено по време на някоя обучителна сесия в медицинския център преди толкова години. Поне от реакциите на господин Тиодор оставах с впечатлението, че му се случва за първи път да го поемат до топките.

Хванах я здраво, за да я задържа неподвижна и съпругът ѝ тласна силно, за да преодолее теснината. Тя се задави, естествено, но явно все пак имаше по-голям самоконтрол от дъщеря си, защото просто остана така почти неподвижна, без да се бори, докато гърлото ѝ се отпусна.

Дилдото влезе до край и потъна в гърлото ѝ. Мъжът ѝ не пожела да се занимава с това да го вкарва и изкарва, а направо започна да наглася каишите около главата ѝ. Те се кръстосваха отзад, а катарамите се нагласяха според големината на черепа от двете страни на слепоочията. Не мисля, че той осъзнаваше, че едно толкова дебело и дълго дилдо, застопорено в гърлото ѝ, напълно спираше притока ѝ на въздух и тя щеше да се задуши. За щастие, това не беше обикновено дилдо.

Беше възбуждаща гледка. Устните на Лейни образуваха едно огромно О, в средата на което стоеше черната основа на дебелото дилдо. Кутията с устройството изпъкваше напред и ѝ придаваше някак футуристичен вид. Каишите прерязваха бузите ѝ и прибираха дългата ѝ коса назад. Изглеждаше като своего рода усмирителна риза за уста. Тя не можеше да преглъща спокойно, да диша, нито да се движи, защото ако променеше ъгъла, под който държи главата си, пенисът се удряше в горната част на устата ѝ и я давеше. Затова трябваше да стои с изправена и леко вдигната нагоре и назад уста. Съвършено упражнение за дълбоко гърло. Единственото, което липсваше, беше спермата, която само истинска плът можеше да ѝ осигури.

Включих устройството на бавна степен. Бях проверила батериите и знаех, че ще издържат достатъчно дълго, за да получи тя урока, от който се нуждаеше. Привидно твърдата гума започна да се свива и да намалява размера си вътре в нея като по този начин освобождаваше гърлото ѝ на равни интервали, без да излиза напълно от него, но достатъчно, че да си поема въздух около него. После то нарастваше пак и я изпълваше изцяло. Устройството беше лимитирана серия и да се добера до едно такова бе истински късмет. Нямаше жена в къщата, която да не го беше носила в един или в друг момент, дори и аз, за да доставя удоволствие на господаря Джоузеф. Съпругът ми го използваше, за да наложи допълнително наказание и да припомни на разпасаните си кучки как трябва правилно да смучат пениса на господаря си.

Оставих Лейни да стои на колене и да се настрои в ритъма на поемането на въздух между уголемяването на дилдото в устата ѝ. Щеше по естествен път да се научи да отпуска мускулите на гърлото си и да не се стяга. След време щеше да го прави абсолютно автоматично и изобщо да не се дави, когато поема пениса на съпруга си до корен. Кимнах обаче на Триша да я наблюдава да не би да се паникьоса и да се задуши от собствената си глупост или батериите неочаквано да откажат. Безопасността на първо място. Аз не повреждах кучките си.

Неспокойствието на Об се изрази в несдържани стенания, които прераснаха в бурни ридания.

– Господарке…! – не се стърпя тя.

Обърнах се много бавно към нея, сякаш не можех да повярвам, че си позволява да ме заговаря.

– Ти си лошо момиче, Об. Знаеш, че не трябва да се обръщаш към господарката си, ако тя не ти е задала въпрос. Мисля да добавя още няколко удара към наказанието по грозните ти малки цици. Спешно трябва да се научиш на уважение, малката!

– Да, госпожо – изплака Об. – Аз наистина заслужавам да ме накажете! Но моля ви, господарке, разрешете ми да отида до тоалетната и да освободя червата си. Вече наистина много ме боли! Не мога да издържам повече, ще се изпусна!

– Не ме интересува какво искаш, путко! Тук си, за да изпълняваш моите желания. Въобще не ми пука дали те боли. Това е наказание за мръсния ти дирник, не награда. Може би следващия път ще се постараеш повече да си изчистиш и подготвиш ануса. На никой мъж няма да му е приятно да види този лайнян дирник, камо ли да го използва!

– Да, госпожо – тя продължаваше да подсмърча и започнах да се отегчавам от детинските ѝ молби и хленчещия глас. – Но моля ви, разрешете ми да отида до тоалетната!

– Не. Не позволявам! А за това, че говориш без разрешение, както и заради жалкото ти хленчене, ще удвоя наказанието ти. Не забравяй, че си позволи и да ме погледнеш в очите преди малко. Мисля, че добре ще се позабавлявам с тези двечките в следващия половин час… Ако издържиш, без да ме отегчаваш с хленчене, може и да ти позволя след това да отидеш до тоалетната.

Адриан и Антоанет избраха този момент, за да се приберат от часовете. Учеха в един и същ университет и програмите им често съвпадаха. Хвърлих поглед на часа – бяха закъснели с малко повече от половин час. Намръщих се и ги посрещнах с ръце на кръста.

– Къде бяхте, кучки? И не си и помисляйте да ме лъжете!

– Професорът по история ни задържа след часа, господарке. Поиска Адриан да го обслужи.

– О, наистина ли? Адриан, вярно ли е това?

– Да, госпожо.

– Орален секс ли пожела?

– Да, госпожо. Но след това проникна и в ануса ми и свърши там.

– Това е добре, Адриан. Повече практика никога не е излишна. Осмука ли пениса му след това като добро момиче?  

 – Да, госпожо.

– Спермата му още ли е в теб, кучко?

– Да, госпожо. Стискам задника си, както сте ме учили, за да не се излее и капка, преди да ми разрешите да го направя.

– Браво, Адриан. Надявам се да не си ни посрамила пред професора. Разрешавам ти да се съблечеш и да се присъединиш към обучението на тези две нови путки. – После се обърнах с цялата си строгост към Антоанет. – А ти защо закъсня?

– Аз снимах, госпожо. Професорът пожела да направи запис, който да изпрати на приятелите си. Накара ме да се съблека и да снимам гола, затова се забавих после и с обличането.

Кимнах доволна.

– Надявам се да не ме лъжеш, дете. Ще проверя дали съществува такъв запис. Професорът няма да откаже молбата на господаря Джоузеф да го види. Ако и за едно нещо само сте ме излъгали, мисля, че знаете последствията.

Усмихнах им се мило и разреших и на Антоанет да се съблече и да застане на колене до Адриан. Имаха френски корени – бяха сестри с малко повече от година разлика във възрастта. Наложничеството им едновременно в дома на един и същ господар бе извор на доста интересни и възбуждащи ситуации. Бе достатъчно да заплаша само едната с наказание, за да подчиня и другата.

Държаха се една за друга и си помагаха, но това бе и тяхната слабост. Бяха много по-склонни да стигат до крайности и по-бързо, отколкото други наложници преди тях. Освен това бяха вече добре обучени курви и правеха всякакви чудесни неща с телата си, за да съблазнят и облекчат възбудата на господаря Джоузеф. Преотстъпването им за ползване от партньори и клиенти на съпруга ми често му даваше предимство в бизнеса. Бяха безценни с безсрамието си в секса и с послушанието си на съвършени курви. В последната година постепенно ги обучавах и в изкуството да причиняват болка и да доминират над другите наложници. Щеше да им е необходимо, когато срокът на службата им в този дом приключеше. Смеех да се надявам, че ще съумеят да управляват собствено домакинство с твърда ръка.

– Тази малка кучка има нужда от урок. Твърде нетърпелива е да отиде до тоалетната. Освен това е доста мръсна и тялото ѝ е ужасно противно и гнусно. Ще имаш ли нещо против, Адриан, тя да осмуче спермата от задника ти и да те почисти? Вярно е, че устата ѝ е особено мръсна, но тя вече бе осветена от семето на този почтен господин. Може би ще направиш изключение и ще позволиш на курвата да изпие и спермата на професора?

– Да, госпожо. Не е проблем да дам на тази кучка да осмуче задника ми и да погълне свещената течност на професора.

Кимнах доволна.

– Легни по гръб, мръсна путко – обърнах се към Об, – и отвори уста. Очаквам да работиш с ентусиазъм с този противен език и да излижеш да пълна чистота ануса на Адриан. А междувременно аз ще се заема с гърдите ти.

Об веднага се нагласи по гръб, примигвайки от болката, която раздвижилата се вода при тази смяна на позата, ѝ причини. Коремът ѝ се издуваше болезнено и се разля настрани, когато легна. Адриан клекна върху устата ѝ и се сниши, за да може езикът на Об да я достигне. Малката прояви достатъчно благоразумие да имитира ентусиазъм и се зае почти незабавно с гнусната си задача. От време на време обаче не можеше да скрие отвратеното си изражение. Отлично. Адриан дори нарочно охлаби мускулите си и позволи на спермата да изтече от нея в тънка струйка. Тя бе незабавно облизана и преглътната от Об. Само можех да си представя отвратителния вкус на вътрешностите на Адриан и на спермата, които усещаше сега в устата си новата слугиня. Адриан започна тихо да стене и да се помества, за да усети по-добре нежния език на Об. Това беше неочаквано удоволствие, което рядко ѝ разрешавах.

Взех пръчка с дебелина не повече от половината от показалеца ми, тънка и жилава, и я изпробвах върху дланта си. Чудесно. Издаваше приятен свистящ звук, когато разрязваше въздуха. Надвесих се над Об и стиснах за проба малките ѝ гърди, опъвайки грубо зърната им. Знаех колко са чувствителни и тя не ме разочарова. Реакцията ѝ беше незабавна: зърната се присвиха, ареолите изпъкнаха, напълнени с кръв, а тя изстена необуздано от болка и удоволствие.

Между стиснатите устни на вагината ѝ се процеди нова течност, която остана да блести там. Ако сега я докоснех, щеше да свърши бързо и бурно. Но аз нямах никакво намерение да правя нещо толкова глупаво. Тя трябваше да бъде научена на самоконтрол и да отлага оргазмите си, докато господарят ѝ не ѝ разреши. До утре вечерта щеше да е готова да се катери по стените и да търка органа си в тях, за да свърши. Съпругът ми нямаше да има никакви проблеми с ритуала по дефлорацията ѝ, защото тя щеше да отиде при него мокра и на ръба на отказвания ѝ два дни оргазъм.

Започнах с няколко пробни по-леки удара, за да установя границата на болка на Об. Гърдите са добре кръвоснабдени и болката при удар бе по-силна от тази при задните ѝ части. Пръчката остави първите белези, които щяха да останат известно време. Не се притеснявах, че господарят Джоузеф ще ги види. Той чукаше жените си предимно на задна, защото подчинената им поза го възбуждаше допълнително, а и тя би трябвало да носи ритуална роба, която само да се повдигне, за да оголи дупките ѝ, но не се предвиждаше да се свали напълно. Но дори и да се случеше, мое право и задължение бе да накажа новата слугиня, за да я направя приемлива за семето на съпруга си и нямаше да бъда укорена за усърдието си нито от него, нито от гостите на ритуала.

При първия удар тя извика и за момент спря да смуче ануса на Адриан. Постарах се да я ударя така, че да засегна алвеолата, но не и зърното ѝ. Още не. Изчаках я да се върне към заниманието си, което тя стори с хълцане, преди да я ударя на същото място по другата гърда. После смених мястото и се прицелих в нежната плът от долната страна. Първо едната, после другата. Те пламнаха с тънки, болезнени за гледане резки.

Нашарих ги здраво, преди да се отдръпна леко задъхана от усилието, но доволна от резултата. Малката пикла ревеше от болка и вече бе напълно безполезна като анусолизачка. Но беше изсмукала всичко преди това, така че нямаше значение. Благосклонно позволих на Адриан да стане от лицето ѝ и изправих Об на крака, придържайки я за косата. Насладих се на гърдите ѝ, които бързо започваха да се подуват, и на огнения червен цвят на десетте резки върху плътта на всяка от тях, които се преплитаха в сложните символи на болката.

– Какво трябва да кажеш сега, мръсна путко?

– Благодаря ви, че ме дисциплинирахте, госпожо! Благодаря и на сестра Адриан, че ми позволи да излижа вкусния ѝ анус! – тя направо изплака думите.

– Добре, кучко. Сега застани както трябва на колене като добро момиче и запази мълчание. След десет минути ще проверя дали задникът ти е достатъчно чист, за да можеш да отидеш до тоалетната, или трябва да стоиш още така, за да си свърши водата работата.

Имах предвид една допълнителна унизителна проверка, която буквално щеше да я разреве. Но преди това седнах спокойно и започнах да разлиствам списание. Пратих Адриан да направи кафе за мен и господин Тиодор и го изпихме спокойно, докато минутите се нижеха. Минаха доста повече от десетте обещани минути, когато реших, че е време.

– Застани на четири крака, кучко, и ми покажи задника си. – Сложих ръкавица и я оставих да изплющи на пръстите ми, карайки я да подскочи от звука. – Сега ще бръкна в тази гадна мръсна дупка, за да проверя дали си достатъчно чиста. Хвани си задника и го разтвори за господарката си. Очаквам да не издадеш нито звук и да запазиш прилична позиция. Не искаш да ме разочароваш, нали?

– Не, госпожо! Ще стоя мирно, за да можете да инспектирате задника ми и няма да издавам никакъв звук!

– Надявам се, мръсна путко. Следващото ти наказание няма да бъде толкова леко, ако се провалиш в тази толкова проста задача.

Използвах обилната смазка от вагината ѝ за втори път като потопих пръста си в нея. После го пъхнах с едно единствено бързо и доста грубо движение в задника ѝ. Тя простена приглушено, но нищо повече. Сдържаше се, докато натисках навътре.

Усещах водата, стоплена от естествената температура на дебелото ѝ черво. Стените бяха далеч от пръста ми и чувствах само течността вътре. Беше опъната и разширена от напора на водата, която я изпълваше. Наложи се да закривя пръст под ъгъл, за да достигна долната ѝ стена, която я разделяше с вагината. Натиснах там и започнах да я масажирам, само за да чуя задъханото ѝ дишане. Знаех какво изпитва в момента – аз самата бях обучавана по същия начин. Болката от водата бе твърде много и твърде дълго стоеше в корема ѝ и във външната част на ректума ѝ и го разпъваше насила, карайки мястото да стане извънредно чувствително и да засмъди.

Ударите по дупето ѝ още червенееха. Тези на гърдите ѝ бяха съвсем пресни и щяха да избледнеят първо до светложълто и зеленикаво, преди да изчезнат. В добавка вагината ѝ течеше неконтролируемо и я караше да търси освобождение. Болката и удоволствието, съчетани с унижението на пълното разкриване и на най-грозните ѝ отвърстия пред присъстващите в стаята, я заливаха с нови вълни на възбуда – колкото физическа, толкова и умствена. Психиката ѝ беше достатъчно подчинена, за да не смее тя умишлено да ми се противопоставя.  

Упражнявах натиск известно време, галейки я отвътре, докато я докарах до точката на пречупване преди оргазма. Усетих момента и се отдръпнах.

– Намирам дупката ти за все така мръсна, кучко. Но ще ти разреша да отидеш до тоалетната под мой надзор и в присъствието на баща си. Искам той да се увери каква мръсна дъщеря има с ужасна хигиена. Може би срамът ще е достатъчен това никога повече да не се повтори. Ясно ли е, путко?

– Да, госпожо! Благодаря, госпожо!

– Моля. Сега стани. Тоалетната е насам.

Хванах я за малката ѝ гърда и като я стиснах здраво за зърното, я поведох така. Обичах да използвам унижението и да го редувам с болка, когато обучавах новите. Те така и не разбираха, че страхът ги прави по-податливи, а същинската болка не бе толкова голяма в действителност.

Банята на етажа беше голяма и специално проектирана за целите на обучението на наложниците. В нея можеха спокойно да се съберат до десет души. Завлякох малката до гърнето и търпеливо ѝ обясних правилата:

– Застани над седалката с широко отворени крака и се сниши над нея с изправен гръб и ръце на гърба. Няма да сядаш. Когато уринираш, ще го правиш с лице към нас. Когато дефекираш или изпразваш червата си след клизма ще заставаш с лице към стената. Ще стоиш така, докато не ти разреша да пуснеш течността. В първия месец няма да ходиш до тоалетната без наблюдение, за да съм сигурна, че го правиш както трябва. След като приключиш, ще останеш в тази поза и ще благодариш, че съм ти разрешила да се освободиш.

– Да, госпожо! – в гласа на Об имаше от ония сладки нотки на малко хленчещо момиченце. Единственото, за което можеше да мисли сега, бе колко близо бе до освобождаване на червата си и уталожване на болката в тях.

– Заеми позиция!

Об моментално се извърна и застана с лице към стената. Разтвори крака настрани и започна да кляка над гърнето. Мускулите ѝ се опънаха. Това, в добавка към другите болки, които изпитваше, я караха цялата да трепти. Мисля, че не осъзнаваше напълно, че ще трябва да се освободи от водата пред очите на баща си и моите. Унижението щеше да дойде в последствие, когато болката спре да отнема от възможността ѝ да мисли.

– Поискай разрешение, дете – подканих я нежно.

– Господарке, разрешете ми, моля, да освободя червата си от клизмата!

– Ммм, но аз всъщност нямам това право в присъствието на мъж, малка уличнице, и ти добре би трябвало да знаеш това. – Погледнах към баща ѝ. Не се изненадах, че пенисът му отново се надигаше. По правило мъжете не присъстваха на обучителните сесии на младите момичета и никога – на дъщерите си. – Господин Тиодор, сър. Моля, дайте разрешение на този гнусен задник да освободи червата си. Когато сте готов, сър!

Об плачеше тихо. Беше ѝ много трудно да се сдържа сега, когато самата ѝ поза упражняваше налягане върху мускулите на ануса ѝ и тя се бореше да ги държи затворени. Дупето ѝ беше леко извито назад към нас и между широко разтворените ѝ бедра се виждаше долната част на срамните ѝ устни. Бяха мокри. Въпреки екстремната болка, въпреки унижението ѝ, тя беше възбудена и не можеше да скрие реакцията на тялото си.

Баща ѝ се поколеба, сякаш не знаеше как да постъпи. Не казах нищо повече и го оставих да избере момента. Той ме изненада, като се приближи към дъщеря си и вдигна ръце. Първо я обхвана за малките гърди и започна да мачка зърната им. Тя вече нескрито ридаеше. Баща ѝ я пренебрегна напълно. Не знам какъв живот водеше този мъж, но той се опияняваше от властта си сякаш никога до този момент не беше имал възможност да я упражнява. Това бе грешка на първата му съпруга, разбира се. След мъжките общежития мъжете са научени на пълно покорство и смирение и само една умна и добра мормонска жена можеше да извади наяве господаря в съпруга си. Явно при него не се беше получило особено добре. Да присъства, да наблюдава, но и да участва в обучението на дъщеря си, за него бе възхитително и опияняващо изживяване. Съмнявам се, че щеше да си тръгне оттук същият.

Погали я по нежната кожа на гърба и на задника – зачервен и тресящ се, преди да плъзне ръка към вагината ѝ. Разбра това, което за мен бе напълно очевидно и ахна, когато я намери толкова мокра, че като разтвори дългите ѝ срамни устни, секретът се проточи надолу и увисна като на къса верижка между бедрата ѝ. Не можех да видя какво прави, но по промяната в стоновете ѝ се досетих, че започна да разтрива клитора ѝ. Разтревожих се, че това бързо ще я докара до оргазъм, но той само я дразнеше. Ръцете ѝ, които тя едва удържаше зад гърба си, се тресяха в същия ритъм като задните ѝ части. Знаех, че е на ръба: едновременно на болката и на удоволствието, на унижението и на нуждата на слабините си от освобождение.

– Разрешавам ти, момичето ми. Пусни водата си за татко.

Господин Тиодор бързо се отдръпна. Об извика, когато установи, че след дългото стискане на мускулите на сфинктера си сега не успява да ги усети и да ги разхлаби, за да ги отвори. Бяха изтръпнали, без съмнение. Тя се бореше сега с предателството на собственото си тяло. Накрая се предаде и по инстинкт се отпусна, без да усеща наистина дали анусът ѝ се отваря или не.

Дълбок облекчен стон резонира в облицованите с плочки стени и се върна обратно към нея, когато звукът от шуртящата вода и бързо намаляващото налягане в корема ѝ показаха, че се е справила. Продължи да трепери, все така напрегната и от позата на тялото си, и от облекчението на отиващата си болка. Беше стояла с литър и половина вода в червата си повече от час. Това бе изпитание, на което не подлагах всичките си курви, но правилно се досетих, че тя ще се справи. Нейните граници бяха учудващо гъвкави за възрастта ѝ. Бе задържала водата и докато обслужваше пениса на баща си, благодарение на стягането на цялото си тяло, което не бе позволило да разхлаби сфинктера си, дори докато се бореше за въздух. Напротив, беше го затегнала още повече. Мисля, че само в онези минути, в които я обучавах как правилно да поема мъжки член до топките тя не бе усещала болката и напрежението да задържи водата в червата си.

В банята се разнесе лека миризма и аз погнусено изсумтях.

– Отвратително, мръсна кучко. Миришеш на противна разкапана храна.

– Да, госпожо – долетя бързият ѝ отговор. – Наистина мириша ужасно. Благодаря ви, че ми разрешихте да освободя червата си, сър и на вас, госпожо, че ми показахте как да поддържам анална хигиена!

– Можеш да се изправиш. Изтрий се. С лице към нас.

– Да, госпожо.

Тя раздвижи схванатите си мускули, обърна се към нас и приклекна, за да се изтрие. Мисля, че едва сега осъзнаването, че прави това пред други хора я настигна. С баща ѝ я гледахме внимателно. Гъста червенина плъзна по лицето ѝ и надолу към деколтето. Гърдите ѝ бяха подути и нашарени с тъмните черти от пръчката, но и там бялата кожа между ударите също се зачерви от нейния неподправен срам.

Табуто на тоалетните навици насаме също бе на път да бъде разрушено. Това, че се налагаше да ходи до тоалетната само в присъствието на друг човек, я принизяваше до малко детенце, което още не се е научило да се грижи само за хигиената си. Подобно унижение се забравяше трудно.

Съпругът ми изискваше от мен поне веднъж в месеца да уринирам пред него, като първо му искам разрешение за това. Докато стоях гола на позиция над тоалетната чиния, той се възбуждаше неимоверно и не пропускаше възможността да използва гърлото ми за свое удоволствие. Едва когато преглътнех спермата му и почистех пениса на господаря Джоузеф, той ми даваше разрешение най-сетне да уринирам.

Сладката болка на освобождаването на пълния мехур и на възбудата да го правя в пълно безсрамие пред него ме докарваха до състояние, близко до оргазъм. Ако господарят ми бе доволен от послушанието ми и имаше настроение, ми позволяваше да се погаля по мократа от соковете и урината ми вагина и да свърша бързо, тресейки се над тоалетната чиния.

Обичах тези сладостни игри и отлагането на удовлетворението на нуждите ми. Актът с него никога не беше скучен. Той не питаше за разрешение и не се грижеше за моето удоволствие. Просто очакваше както от мен, така и от другите, винаги да сме готови да го задоволим с дупките си.

Да ме взема насила, когато не съм готова за това, бе едно от любимите ми неща. Рядко се случваше да не съм готова, но когато ме изненадаше по време на цикъл или докато се чувствам отпаднала в края на боледуване, или изморена посред нощ от кърменето… винаги стигах до бурен финал от самото насилие и властта, която упражняваше над тялото ми.

Тялото ми използваше всичките си резерви от енергия и той ме докарваше до пълно изтощение – тежко, но сладостно чувство. Възбуждах се първо с ума си, защото в тези моменти тялото ми не бе готово да бъде използвано, от неохотните си реакции от това, че господарят ми изобщо и не питаше, а направо ме вземаше грубо, взискателно, безпрекословно. Свършвах бързо и бурно.

Това исках да науча и малката пикла. Да взема удоволствието си винаги, когато може и да приема властта на мъжа върху себе си с чиста възбуда. Така щеше да ѝ е много по-лесно по време на четиригодишната ѝ служба.

Освен това Об нямаше да има други задължения в първите месеци, освен да се грижи за тялото си и да се обучава. Едва след като преминеше през този първоначален период на адаптация, щях да я включа в домакинските задължения и да я науча на това да е добра и в кухнята и поддържането на реда. Мъжът обича да се прибира в чист уютен дом, ухаещ на вкусна храна, а на вратата да го посреща жена, пламенно готова да бъде изчукана и да му даде облекчение в слабините след дългия работен ден на неговото принудително въздържание.

– Наведи се към стената и се подпри на нея. Разтвори крака и се подложи за проверка. Нямам ти доверие, путко, че си се изтрила както трябва! Господин Тиодор, ще проверите ли дали дъщеря ви е достатъчно чиста, сър?

Той моментално се озова до нея и разтвори широко бузите на задника ѝ. Прокара пръст по стегнатата на възел анална роза. Отне му доста време да се наслади на гледката и на усещането. Да, щях да го оставя да обладае този малък отвор и да използвам възможността да ѝ преподам още един урок, преди да я връча на господаря Джоузеф напълно подготвена да разтваря доброволно дупката си. Но това – утре. Бях леко изморена вече и бе време за вечеря. Налагаше се и да я подготвя за през нощта. Доста дълга нощ, разбира се. Нощ, в която тя нямаше да може да мигне и нощ, която щеше да се моли с ридания да свърши. Щеше да осъзнава болезнено всяка една минута от нея.

Баща ѝ се отдръпна от нея и ме погледна за указания:

– Мисля, че е достатъчно чиста, госпожо.

– Отлично! – извиках жизнерадостно. – Значи все пак няма да се налага да повторим клизменото упражнение днес! Може би утре…!

Пуснах тънка усмивка, когато Об реагира с рязко поемане на въздух. Точно така, кучко, утре ще разтворя червата ти пак. За свое собствено удоволствие.

– Боя се обаче, че вие пак имате нужда да разтоварите семето си, сър. Виждам, че пенисът ви отново е твърд и не е редно да оставате така преди вечеря. Какво ще предпочетете, господарю Тиодор, да използвате дупката на тази малка кучка тук или да проверите дали съпругата ви вече се е научила как правилно да смуче мъжки член?

Той се поколеба. За негова чест наистина се поколеба. Обаче бързо осъзна, че сладката тясна уста на малката може да я има доста ограничено време, докато съпругата си можеше да ползва по всяко време, когато реши. Това бързо наклони везните и той дори не ми отговори. Разкопча се бързо и докато мигна вече обръщаше дъщеря си и натискаше да застане на колене. Об незабавно отвори уста и го пое. Реших да не ѝ правя забележка за правилната позиция, защото изглежда, че господин Тиодор се наслаждаваше на ръцете ѝ на голия си задник.

Този път, знаех, нямаше да има нужда да я държа и натискам, за да го смуче както трябва. Гърлото ѝ плавно се отвори за пениса на баща ѝ. Шията ѝ се изду от движещата се вътре твърда плът.

Урокът беше научен.

Rating: 4.50/5. From 10 votes.
Please wait...