Мормони. Част осма: Ритуалът

Aвтор: Звезда

Категории: Анален секс, Фетиш, Би/Гей/Лесбийки, Несъгласие/Умствен контрол, Домакини/Съпруги, Екстремни

Стаята бе тъмна. Единствената светлина идваше отляво, където вратата към кабинета на пастора стоеше леко открехната, забравена от служителката. Тя ни беше въвела набързо след острата заповед на пастор Ейнджъл, преди да изскочи притеснена навън. Предполагаше се, че не е редно да чуем нищо от казаното с остър тон между двамата мъже и това бе причината да бъдем изведени в малката допълнителна ритуална зала. Бяхме просто две жени, а авторитетът на баща ми не биваше да бъде нарушаван пред нас. Пасторът беше наистина ядосан, служителката му небрежна от притеснение, и в резултат гласът му достигаше ясно до нас през леко открехната врата, която бе и единствения ни източник на светлина в потъналото в мрак помещение.

– Как и защо осемнайсетгодишната ви дъщеря все още не е преминала през необходимото анално отваряне и не е подготвена за ролята си на наложница?! Нима очаквате да приема, че неглижирането на отговорността ви към нея е само и единствено грешка на покойния пастор? Къде сте били в продължение на две години, господин Торнтън? Защо нито вие, нито съпругата ви сте уведомили пастора на щата за това очевидно нарушение на всички правила?! Обяснете!

Баща ми се опита да каже нещо, смотолеви някакви думи, които недочух, после млъкна засрамено.

– Пълно безумие! Вие сте третото семейство с подобен проблем за тази седмица! Как е възможно?!

Обърнах се към майка ми в тъмнината. Бяхме коленичили на нещо меко – вероятно някакви възглавнички на пода в стаята, която не виждахме. Ръката ми намери нейната в скута ѝ и тя здраво ме стисна. Трепереше.

Бяхме дошли днес по изричната покана на пастора, която не подлежеше на отказ. Графикът за посещения беше оповестен и раздаден на главите на семейства в общността и в следващите месец и половина-два всички членове на паството щяха да срещнат лично новия ни религиозен водач за демонстрация на подчинение. Голямата чакалня пред кабинета на пастора беше пълна с хора, които искаха да го видят, да се представят, да говорят с него или да оставят някакви документи. Двете секретарки се задъхваха от усилието да се справят с наплива. Но въпреки навалицата часът ни бе спазен до секунда.

Пасторът беше висок и едър, много представителен мъж на около 35 години. Имаше сурови тъмни очи и безупречно поведение… до момента, в който бе отворил кутията на Пандора и всички нередности, свързани с моето обучение, излязоха наяве. Знаех, че от мен се очаква да бъда подготвена за съюз с господар, но дори не бях извикана да служа на пастора си през последната година и половина, както бе редно. По време на обучителните ми сесии при доктор О’Кийф той се бе съсредоточил върху оралното задоволяване и почти не ме бе обучил за анално подчинение. Клизмите ми бяха редки, с неголямо количество вода и често бяха извършвани от сестрите в отсъствието на лекаря. Разширяваше ме с малки по размер плъгове и завършваше със задължителното изпразване в устата ми, докато стискаше здраво гърдите ми и

щипеше грубо зърната им. Що се отнася до домашното ми анално обучение, то също бе крайно недостатъчно. Майка ми беше четвъртата съпруга на баща ми и бе заета да се грижи за двете ми по-малки сестри – едната на осем, а другата на четири години. Нямаше време да се занимава с мен, а господарката на дома, първата съпруга на баща ми, мразеше всичко, свързано с мен и майка ми, и подчертано ни избягваше. Тя също бе абдикирала от задълженията си спрямо мен, докато се грижеше за своите пет деца. Нямах никаква представа какво се изисква от мен в домакинството на бъдещия ми господар или в леглото му, но знаех, че навърша ли осемнайсет, е време да бъда избрана да служа като наложница. А това нямаше как да стане, ако ритуалът на аналното ми подчинение при пастора тепърва предстоеше, въпреки че от няколко месеца бях навършила осемнайсет години.

В поканата за посещението ни днес ясно бе записано как да се явим: обезкосмени под дългите си поли, след клизма, добре подмазани и готови за служба. Отнасяше се и за баща ми и преди да пристъпим в светая светих на мормонската институция, баща ми бе посетил лекар, за да се подготви. За мъжете бе въпрос на чест клизмата им да бъде направена в уютния кабинет за подготовка в здравния център. Бях надникнала с любопитство там, докато баща ми влизаше, и това ми докара сериозно мъмрене от майка ми. Все пак бях успяла да видя, че се различава значително от женския кабинет при доктор О’Кийф, който бях посещавала до този момент. Процедурата беше отнела около половин час, а баща ми излезе навъсен и мълчалив отвътре и ние безропотно го последвахме към колата, за да не изпуснем часа си при пастора. По време на пътуването баща ми няколко пъти се намести на седалката и очевидно изпитваше дискомфорт, който не можех съвсем да разбера. В края на краищата клизмите бяха нещо обичайно за мен, макар и не толкова чести, затова не виждах причина при него да е различно. Но все пак той бе мъж, а какво разбирах аз. Бе на достолепна възраст – другата година навършваше шейсет, и все още достатъчно потентен да задоволява четири съпруги и четири наложници в строга седмична последователност. Имах общо единайсет братя и сестри. Баща ми бе богат, наистина богат, и можеше да си ни позволи. За нещастие обаче голямото му семейство бе трудно за управление и въпреки че бе толкова богат, влиятелен и потентен, баща ми бе също така напълно изгубен в женското ни домакинство. Имах само двама братя и всички останали, дори двете котки и кучето ни, бяхме жени. Неконтролируеми, разпасани женски, както ни нарече веднъж първата съпруга в яда си. Беше ли права?

Оттатък цареше мълчание. Затишие пред буря. Чувах само тежките стъпки на пастора и си представях как се опитва да се успокои, прокарвайки пръсти през косата си. За момент, само за момент ми мина една мисъл, и после не можах да се отърва от нея: аз харесвах този мъж и бих искала да принадлежа на господар като него. Имаше хубаво лице и силно тяло и за разлика от баща ми, той умееше да упражнява нужния контрол, така нужен на нас, жените. С него щях да бъда защитена и нямаше да ми се налага да вземам решения, за които не съм готова, или да се безпокоя за бъдещето. Можех да си представя живот с мъж като него, да му служа, да поемам органа му с уста, да го задоволявам нощем, да стоя до рамото му на вечеря или в църквата, да получавам семето и строгостта му, да се подчинявам. Исках това за себе си, исках да съм нормална мормонка. Ако имах късмет, днес щях да му служа. И макар да изпитвах страх от неизвестното, бях готова да демонстрирам желание и изпълнителност.

Наместих се на възглавничката под коленете ми, внезапно почувствала как между бедрата ми избива влага. Не можех да повярвам, че намирах тази ситуация за възбуждаща…

Суровият глас на обекта на възхищението ми рязко прекъсна мислите ми.

– Господин Торнтън, от този момент и завинаги ви отнемам правото да имате наложници. Сегашните ще бъдат пренасочени към други семейства, където стриктно и лично ще следя дали се обучават правилно, а срокът на службата им ще бъде удължен, ако е необходимо. Първата ви съпруга ще бъде наказана да служи като наложница за период от една година, за да си припомни както своите задължения, така и какво огромно доверие ѝ е било гласувано да бъде избрана за ваша първа съпруга, а тя го е предала. Не се е справила със задълженията си. Ще избера строг господар за нея и повярвайте ми, след година ще ви я върна напълно покорна, обучена и стриктна по отношение на семейните си задължения. Втората и третата ви съпруги нямат вина. Ще предоставя правото на избор на тях дали да останат с вас или да се разведат и да им намеря друг, по-строг и по-праведен съпруг. Тяхно право е да вземат децата със себе си, ако решат да ви напуснат. Вие доказвате, че не сте способен да се грижите за правилното им възпитание. Четвъртата ви съпруга ще получи сто удара с пръчка за небрежното си отношение към задължението си на майка и ваша съпруга. Половината от наказанието ще получи днес, а другата половина след две до три седмици. Госпожо Крофърд, постарайте се да намерите място в графика. Записахте ли? Благодаря. Децата ще ѝ бъдат отнети и изпратени в почтено семейство. Има няколко бездетни двойки, които биха ги взели. Тя ще бъде изпратена да служи като наложница на пастор Евън в съседната енория и срокът на службата ѝ ще бъде година и половина, след което може да се завърне тук и в зависимост от доклада на пастор Евън за нейния напредък и поведение, ще препоръчам или ще отхвърля възможността да бъде взета за наложница, а после и за съпруга в семейството, в което са осиновени дъщерите ѝ. Най-голямата, разбира се, ще бъде изпратена да служи като наложница възможно най-скоро, а дотогава ще се присъедини към моето семейство като анална слугиня, за да добие нужния опит. Смятам, че до няколко дни ще подбера подходящи кандидати за неин господар и ще насроча среща с тях. Ще подбера някой опитен, който ще компенсира липсата ѝ на обучение. И някой, на когото ще платите подобаващ откуп. Да кажем, сто хиляди. Ще свършат работа, за да се примири с лошите ѝ маниери.

Той замълча. Майка ми тихо хлипаше до мен, напълно потресена. Усетих как пребледнявам. Обвих раменете и с ръка и я притиснах към себе си, чувствайки се по-възрастната от двете. Каквото и да предстоеше, бях готова да го понеса и приема. Аз бях добра мормонка и щях да го докажа, въпреки… как я нарече пасторът?… липсата ми на маниери. Наказанието му обаче към майка ми и баща ми беше извънредно жестоко. Майка ми губеше положението си, но с него и децата си, а това бе сурово и тежко за всяка майка. Баща ми на свой ред губеше целия си авторитет в обществото ни, заедно със своето семейство. Съмнявам се, че втората и третата съпруги щяха да останат при него при загубата на неговото положение. Чак след година първата съпруга щеше да му бъде върната и му се отнемаше правото както да има други наложници, така и да се жени отново. Пасторът продължаваше да говори – насечено, рязко, безапелационно.

– Отнемам ви мястото в съвета на мормоните. Ще получите съответстващо разжалване. Отнемам ви правото да участвате в ритуалите на осеменяване. Забранявам ви да се възползвате от съпругите или наложниците на други мормони, независимо от кого идва поканата. Забранявам ви да сменяте местожителството си в следващите пет години. Редно е да изживеете срама си до край сред почтените мормони от паството, но от този ден нататък мястото ви по време на църковните служби ще бъде при младите неженени мъже. Ще стоите там, докато първата ви съпруга не се завърне от обучението си като наложница.

Пасторът замълча.

– Сара, излез.

Госпожа Крофърд, неговата служителка, явно послушно напусна кабинета, защото вратата тихо се хлопна в противоположния край на голямата стая оттатък.

– Съблечете се, сър. Днес ще получите първата част от физическото си наказание. Петдесет удара. Следващите ви посещения при мен ще бъдат уредени от госпожа Крофърд и в последствие и вие ще бъдете уведомен за графика… Бельото също. Махнете и часовника.

Настъпи кратка тишина. Знаех защо госпожа Крофърд бе помолена да излезе. На баща ми му бе оказана една последна милост – да бъде дисциплиниран насаме. Разбира се, никой не си бе дал сметка, че шумоизолираната врата на стаята, в която бяхме, бе леко отворена и ние чувахме всичко. Щяхме да присъстваме на унижението на баща ми. Толкова ли голямо бе провинението му? Не си бях дала сметка колко сериозно е положението наистина.

– Качете се на бюрото и заемете подходяща поза. На колене, сър, на колене! Подпрете се на лакти. Разтворете крака и наведете глава. Ще броите силно на глас. 25 удара в тази поза. Предполагам, че ще викате – от вас не очаквам да проявите достойнство. Знайте, че вратата на кабинета не е шумоизолирана и в чакалнята ще чуят всеки ваш вик. Преценете сам дали ще изтърпите наказанието си с достойнство или ще се провалите за пореден път в това да бъдете истински мъж. Пригответе се!

Баща ми тихо каза нещо, но не можах да разбера какво. Стори ми се като жалък хленч. Потръпнах от погнуса. Разбирах защо на жените им бе забранено да присъстват на мъжките наказания и изключенията бяха така малко. Мъжете изглеждаха жалки и посрамени, а как биха могли след това да държат на авторитета си пред жените, които приемаха наказанията като необходима и обичайна част от света си с безкрайно по-голямо достойнство от това, което показваше баща ми.

Издърпах ръка от тази на майка ми и тихо станах от възглавничката. Исках да видя. Трябваше да видя. Изпитвах необходимост да се уверя, че онова хленчещо същество оттатък бе собственият ми баща. Майка ми се опита да ме спре, но мълчаливата ни борба отне само секунди. Тя бе съсипана и нямаше нужната сила да ми се възпротиви, а всеки шум ненужно би насочил вниманието към нас и неприлично отворената врата, която ни даваше забранен достъп до случващото се в кабинета на пастора.

Пристъпих тихо и залепих око в процепа, широк едва няколко сантиметра. За мой късмет отворът гледаше право към тази част от кабинета, където се намираше бюрото на пастора. Баща ми… нима това бе той? Никога не го бях виждала гол. Тялото му бе отпуснато и пълно, задникът, който бе обърнат към мен – свлечен и непривлекателен. Между разтворените му бутове анусът му тъмнееше, а топките и увисналото парче плът между тях изглеждаха жалки и сбръчкани. Баща ми беше потентен мъж, но явно не особено надарен физически.

Пасторът мина пред погледа ми и аз трепнах от страх, че ме е забелязал. За щастие той избираше пръчка от шкафа на съседната стена и не обърна внимание на открехнатата врата. Нечуто ахнах при вида на огромното разнообразие от дисциплинарни средства, което този шкаф криеше. Пръчки с различни размери, дъски, бичове и нагайки, дори няколко извънредно дълги кожени камшика, бастуни от няколко вида дърво, пластмасови и метални скоби за пениси, въжета, наустници и доколкото можех да видя, това съвсем не бе всичко, но пасторът затвори вратичките, преди да огледам напълно. Предвид множеството затворени чекмеджета, убедена съм, че това бе едва върхът на айсберга.

Пасторът се насочи към бюрото и зае поза със стабилно разтворени крака до голото напрегнато тяло на баща ми. Задникът и бедрата му бяха на удобна височина. Пастор Ейнджъл бе избрал тънка жилава пръчка, която се огъваше в ръцете му, докато я изпробваше. Първият удар дойде с остро изсвистяване и се стовари върху бялата отпуснала плът на баща ми. Той извика задавено и се присви. Пасторът го изчака да застане отново в същата поза и го накара да брои.

– Едно.

Вторият удар сякаш бе също толкова неочакван, колкото и първият, за баща ми, който отново извика, когато пръчката се стовари върху горната част на бедрата му. Яркочервената резка показа точното място.

– Две – изстена баща ми, преди да се намести. – Три! – изкрещя след това, когато следващият удар изплющя по ширината на двете му полукълба и остави прекъсната от падината между тях черта.

Четвъртият и петият бяха насочени към гърба му, където плътта бе по-малко и ударите се усещаха по-силни. Майка ми ме бе била няколко пъти за различни прегрешения и най-болезнено беше именно по гърба, където нежната кожа не бе защитена от меките възглавнички, които пазеха задника и бедрата ми.

Баща ми броеше и се извиваше от болка, а виковете му със сигурност се чуваха оттатък в чакалнята – несдържани и недостойни. Аз бих се справила по-добре!

Пасторът не пестеше силата си и нашари гърба, задните части и горната част на бедрата на баща ми с дълбоки мораво-червени следи. Там, където пръчката бе попадала два пъти на едно и също място, се процеждаше кръв, която избиваше на повърхността на кожата като капки извратена червена роса.

Мъжът на бюрото не приличаше на баща ми. Бе изгубил всякакво достойнство. Гласът му пресипна от виковете, които изобщо не се постара да сдържи. Тресеше се целият, бедрата му трепереха и в един момент, някъде след двайсетия удар, коленете му поддадоха и той се стовари по корем, разреван от болката и унижението. Изглеждаше безкрайно жалък, когато отброи двайсет и петия удар.

Пасторът се отдалечи и му даде няколко мига да се успокои. По лицето му се четеше нескривано отвращение. Хвърли с негодувание пръчката настрани и прокара пръсти през косата си точно така, както си бях представяла, че прави. Секси, горещо, привлекателно по един мъжки начин, без преструвки. Изглежда пасторът се поколеба, но след минута решително изправи гръб и взе широка плоска дъска за другата половина от физическото наказание на баща ми.

– Проклятие, Торнтън, нямате ли поне малко достойнство? Дори дъщеря ви би приела наказанието по-мъжки от вас!

„Точно така“, помислих си. „Определено бих!“.

– Завъртете се по гръб и свийте колене към гърдите си. Разтворете ги настрани и ги хванете с ръце. Смъкнете се към ръба на бюрото. Добре. Не разрешавам да прикривате гениталиите си. Ако не искате да ви удрям там, стойте мирно, не се съпротивлявайте и не променяйте позата си. И за Бога, ако крещите, ще добавя нови десет удара към наказанието ви! Сдържайте се, сър, не сте жена!

Лицето на наказания мъж, лицето на моя баща, бе подпухнало и червено, набраздено от сълзи. От устата му се процеждаше лига, или може би бе сопол, не знам. Изглеждаше наистина противно. Отместих поглед, внезапно изгубила желание да наблюдавам останалата част от наказанието. Бях видяла достатъчно. Отдръпнах се и се подпрях на стената, затворила очи. Чух как първият удар на дъската се стоварва върху плътта му и тънък, нечуван досега звук се извиси в стаята. Баща ми виеше. Втори, трети, четвърти… Ударите се сипеха и този път си пролича, че пасторът е изгубил търпение. Удари го толкова много пъти, че им изгубих бройката, а през бучащата в ушите ми кръв не чувах дали и как отброява баща ми. Може би изобщо не броеше, зает да крещи и да излага цялото ни семейство. Какъв мъж бе, за Бога, щом не можеше да понесе последствията от действията си?

Разбира се, пасторът добави още десет допълнителна удара върху нежната кожа под пениса на баща ми и горната част на задните му части. Погледнах как се стоварват последните няколко, когато усетих полъх до мен и майка ми застана до вратата. На светлината видях вадички от сълзи, които набраздяваха изключително красивото ѝ лице. Майка ми бе изумителна жена. Нямам представа как баща ми се бе уредил с нея за наложница. Да, майка ми бе била негова слугиня и бе забременяла още в първите месеци от службата си. С разрешение на пастора баща ми я бе взел за четвърта съпруга и тя бе млада, много по-млада от другите му жени, а и безспорно ги превъзхождаше с красотата си. Носеше грим и се обличаше извънредно старателно, посещаваше гимнастическия салон поне три пъти седмично, ходеше и на йога, на козметик, на фризьор. Баща ми можеше да си позволи всичко това, но и майка ми бе жена, която го заслужаваше с красотата си. Несъмнено това бе и причината да бъде толкова мразена от другите съпруги в домакинството. Нейното подчинено място на четвърта съпруга бе подобаващо за младостта ѝ, но непростимата ѝ невинна красота бе ожесточила другите жени и те я мачкаха и подчиняваха, пренебрегваха и нагрубяваха, доволни от надмощието си над нея. Вярвам, че това и само това, тази подчинена роля и неумението ѝ да поема отговорност бе причината сега да страда. Тя не бе искала да пренебрегва задълженията си към моето обучение, но навярно не бе знаела как да постигне своето, как да постъпи, когато всички останали – предишният пастор, баща ми и дори първата съпруга, неглижираха своите отговорности.

Лицето ѝ се ожесточи и сянка на грозно задоволство премина по него, когато видя баща ми в този вид. Опитах се да го видя през нейния поглед – мъжът, под който бе стенала нощ след нощ, който я бе наказвал да стои с часове чисто гола и на колене на студения под на кухнята, защото бе загорила любимите му картофени крокети, мъжът, за който бе отваряла крака, който бе обслужвала по всички съществуващи начини и който я бе тъпкал, пренебрегвал и насилвал. Същият този мъж лежеше унижен по гръб с вирнати крака и пламнал задник и скимтеше като бито кученце, молеше се като наложница, виеше от болка, изгубил всякакво достойнство.

Беше грозно и гледката не доставяше удоволствие. Нищо от това не бе правилно, защото наказанията имаха цел: те трябваха да дисциплинират, да поправят, да насочат съгрешилия в правилната посока. Тук не виждах нищо такова. Един прекършен мъж лежеше и хлипаше на бюрото, но единственото, за което мислеше, бе болката, а не грешките, които бе направил и които бяха довели до такива чудовищни последствия. Не вярвах, като че ли и пасторът не вярваше, че наказанието имаше смисъл. В края на краищата той не бе дал и никаква вратичка за отстъпление на баща ми. Той трябваше да изпие чашата на унижението до край. И очевидно не го правеше с нужното достойнство, за да получи отстъпка, някаква милост. Престъплението му срещу правилата на обществото ни бяха непростими, но поправими. Подозирах, че с

физическото наказание пасторът изпитваше силата на духа на баща ми, а провалът му доказваше, че напълно заслужава загубата на положението и на семейството си.

Пасторът извади дълъг и дебел бът-плъг от едно чекмедже и обилно го намаза с лубрикант от някаква сребърна помпичка с изящна издължена форма. Баща ми се разрева, когато видя какво държи той, но покорно задържа краката си отново отворени, а анусът – достъпен за пръстите на пастор Ейнджъл. Високият мъж се наведе напред и подпря аналния разширител на халката на баща ми. Натисна го и бавно, с усилие, върхът на играчката влезе навътре. Никога не бях поемала бът-плъг с такъв размер. Изглежда, че причиняваше истинска болка на баща ми, но пастор Ейнджъл не спря. Дори не се поколеба. Виждах лицето му със съсредоточено стисната челюст в профил. Аналният разширител потъна навътре до най-широката си част, разтваряйки ануса на баща ми до крайност, преди да се скрие и да влезе до дъно, оставяйки само тапата отвън, която го застопоряваше.

– Станете, сър.

Баща ми се надигна със стон.

– Вървете да си измиете лицето. Жените не бива да ви виждат в този вид.

Моментално се завъртях и се опитах опипом да намеря пътя към възглавничките на пода, на които Сара Крофърд ни бе оставила коленичили малко по-рано. Преди цяла вечност всъщност. Майка ми ме насочи в тъмното и заедно коленичихме. Поставих прилежно ръцете си в скута, облегнах се на пети и наведох почтително глава в очакване.

Мъжете влязоха и пасторът светна лампите. Примигнах от силната светлина. Баща ми вървеше зад пастор Ейнджъл чисто гол и аз бързо отместих отвратен поглед от спаружената му мъжественост, висяща под отпуснатия му дебел корем. На една дъщеря не се полагаше да вижда гол мъжа, от чиито слабини се е пръкнала. Бе крайно непочтително. Хвърлих леко изпод вежди поглед настрани, за да огледам стаята. Цялата бе опакована с черен изолиращ звука материал. Затова изглеждаше тъмна. Светлината бе недостатъчна и осветяваше само някои отделни части от малкото помещение. Няколко покрити мебели, ниска пейка, подплатена с кожа и дебели крака, която приличаше на козата за прескачане в училищния салон, само че по-ниска и малко по-дълга, а също и няколко шкафа, както и параван, който стоеше подпрян и сгънат на една от стените. На малка ниска кръгла масичка имаше красив месингов поднос с няколко елегантни помпички и затворена кутия, инкрустирана със седеф. Изтръпнах, когато осъзнах, че в тъмното сме били на косъм да се блъснем в нея и да я съборим, издавайки силен шум, който щеше да ни издаде.

Пастор Ейнджъл спря пред мен и повдигна лицето ми нагоре. Изучава ме спокойно и продължително, накланяйки ме на различни страни. Очевидно хареса това, което видя, защото ми се усмихна леко, почти успокоително. После се обърна към майка ми и направи същото. Изтри сълзите ѝ с изненадваща нежност и въздъхна. Погали плътната ѝ долна устна, пръстът му потъна навътре и тя незабавно, по инстинкт, го засмука. Очите ѝ го гледаха прямо, а аз отместих очи, за пореден път засрамена от случващото се. Не можех да се меря с майка ми по хубост, как бих могла да си представя, че ще привлека вниманието на този красив и властен мъж?

– Съблечете се. И двете. Госпожо Торнтън, сега ще ви бичувам. Знаете ли защо?

Майка ми преглътна и кимна, а сълзите отново изпълниха очите ѝ.

– Да, сър – прошепна. – Не изпълних дълга си към дъщеря ми.

– Точно така. Част от наказанието ви ще получите сега. Искам да коленичите и да се наведете напред като се подпрете на лактите си. Днешната ви среща е последната със съпруга ви. Веднага след като приключим ще бъдете изпратена на пастор Евън, който ще ви обучи да служите по-добре като наложница. Децата ви ще бъдат дадени за осиновяване, но ако сте покорна, порядъчно изпълнителна и се учите добре, след година и половина ще се завърнете в енорията и ще ви дам правото да станете наложница, а след това и съпруга в семейството, в което са взети децата ви. Това е милост, която трябва да заслужите. Разбирате ли ме?

Тя отново кимна, сълзите мокреха ресниците ѝ.

– Да, сър.

– Добре. Тъй като това е последният път, в който ще бъдете със съпруга си, му дължите един последен акт на уважение. Поемете го с уста и го задоволете, докато получавате наказанието си! Очаквам от вас да запазите присъствие на духа, госпожо, и да свършите работата си добре!

Боже мой! Нима наистина…? Дали той очакваше…?

Да, определено.

Майка ми примигна няколко пъти, докато осъзнае думите му, после се смъкна на колене, подпря се стабилно на ръце и отвори уста пред пениса на баща ми, мек и увиснал, който той ѝ подаде, седнал пред нея. Можеше да използва само устата си, за да го задоволи, а меката му плът бе неподатлива и не реагира на опитите ѝ да го съживи. Майка ми обаче не се отказа и през сълзи старателно го облизваше и засмукваше с устни и прибрани зъби, за да изпълни даденото ѝ от нейния пастор поръчение. Задникът ѝ, красив и трениран, се движеше в такт с тялото ѝ, което тя навеждаше напред, докато обслужваше кура на баща ми. Не можех да откъсна очи от гледката – колкото неприлична, толкова и възбуждаща при тези извънредни обстоятелства на забраненото ми присъствие като наблюдател в сексуалните отношения между двамата.

Пасторът мина зад майка ми и с крак разтвори коленете ѝ, за да се разкрачи по-широко. Анусът и вагината ѝ бяха напълно открити. Плъзна пръсти по аналния ѝ отвор и го намери мазен и подготвен. Вагината ѝ бе омокрена, но не от естествените ѝ сокове, а от обилното количество смазка, което тя наричаше „моето любимо желе за путки“ и което ползваше всеки ден в стаята за женска подготовка преди секс с баща ми. Беше ми дала да се намажа с миришещото на плодове вещество, но за разлика от нея вагината ми бе мокра предимно от собствените ми сокове.

Пасторът използва същите атрибути за дисциплиниране, които бе изпробвал и върху баща ми. Не я накара да брои, защото устата ѝ бе заета с леко втвърдилия се пенис пред нея. Първият удар се стовари внезапно без никаква подготовка. Майка ми изсъска, но не се отдръпна и не изпусна члена от устата си. Пое си дъх и езикът ѝ се показа, за да оближе главичката и цепката върха. Баща ми се държеше с две ръце и ѝ го подаваше, за да я улесни. Докато плъзгаше устни по дължината на ствола му, който бързо нарастваше на размер, вторият удар я запрати в скута на баща ми. Третият бе внимателно насочен в цепнатината между краката ѝ и подпали женския ѝ орган. Тя приглушено изстена, но внимателно се зае да смуче топките на баща ми, дебели, уголемени кожени торбички, пълни с неговата сперма. Не можех да видя много добре какво направи после, като че ли се заигра с перинеума му и после навря нос в тестисите му, за да достигне езикът ѝ до ануса на баща ми. Там, разбира се, намери забит бът-плъга, който

пасторът му бе вкарал, но тя като че ли направи малък кръг около тапата и заблиза плътта около нея. Баща ми изстена с неподправена възбуда. Членът му бе добил пълния си размер, не особено впечатляващ, впрочем, но поне не изглеждаше толкова жалък, както когато бе отпуснат и увиснал над топките му. Грешно или не, между краката ми се стичаше влага, усещах как възбудата ме изпълва и ме прави нетърпелива. Освен това ужасно ми се пишкаше, но не бих посмяла да помоля да отида до тоалетната.

Пастор Ейнджъл удари майка ми точно 25 пъти с пръчката, преди да вземе дъската и да я подпали с нея. За разлика от първото дисциплинарно средство, което създаваше грозни червени резки по плътта, дъската зачервяваше цялата кожа равномерно, без да оставя белези. Болката бе не по-малко силна, а силата на ударите, доколкото можех да преценя, изобщо не намаляваше, но майка ми устоя без да вика или да се моли. Нямах идея колко пъти в живота си е била бита с такава жестока несдържана сила, но изпитвах огромно уважение към нея сега, когато сравних поведението ѝ с това на хленчещото подобие на мъж, в което се бе превърнал баща ми, докато пасторът го дисциплинираше. Освен това устата ѝ нито за миг не причини болка и не стисна със зъби пениса, който обслужваше, докато я удряха. Контролираше се напълно и показваше изключително старание в оралната си работа. Не знам как не съм оценявала досега какъв светъл пример за добра мормонска жена имам в нейно лице. Нейното послушание, старанието да угоди на мъжа, покорството и достойнството, с което лигавеше гениталиите му, бяха достойни за следване. Щях да се старая да приличам на нея във всяко едно отношение, освен в едно: отказът ѝ да порасне и да поеме отговорностите си като зряла жена. Аз щях да възпитам дъщерите си другояче, строго и безкомпромисно, за да не излагам съпруга си с липсата им на обучение и обноски в леглото.

Пасторът бе приключил. Задникът на майка ми и бедрата ѝ пламтяха. Няколко от ударите бяха нарочно насочени и към вагината ѝ и тя гореше набъбнала и изтерзана. Пасторът коленичи зад нея и вкара леко език в нежната ѝ плът. Мама ахна, докато осмукваше главата на хуя на баща ми и за момент се отдръпна от него, за да се наслади на усещането на умелата обработка на путката ѝ. Гледах, чувствайки как цялото ми лице пламти от възбуда и желание. Пасторът даваше удоволствие на майка ми, като с това признаваше уважението, което изпитва към нея и начина, по който бе приела наказанието си. Разтвори с пръсти нежните гънки, които криеха утробата ѝ, и я загали отвътре бавно, а след малко по-интензивно и бързо. Мастурбираше я умело и силно, с желание да ѝ достави удоволствие, а не безлично и механично като прелюдия преди проникването. Изглежда, че дори нямаше намерение да влезе в нея, защото въпреки очевидната подутина в панталоните му, пастор Ейнджъл не понечи да извади члена си и продължи да гали клитора на майка ми и да я води към оргазъм с пръстите и езика си. Устата му я засмука със силен, крайно неприличен звук, а тя вече пъшкаше на прага на кулминацията си, докато пенисът на баща ми се блъскаше бързо в покорно разтворената ѝ уста и той я чукаше грубо в гърлото, без да се интересува дори и за момент от нейното собствено удоволствие.

Егоистичното прасе свърши с няколко къси тласъка и като се изхлузи от устата ѝ, я накара да преглътне всичко, стискайки грубо челюстта ѝ. Мама преглътна, облиза покапалите отвън капки сперма и отпусна глава, готова да се изпразни на свой ред под умелата игра на пасторския език. Тялото ѝ се изви, тя се напрегна и застина, и когато мъжът между бедрата ѝ вкара пръст в ануса ѝ, докато езикът му интензивно смучеше клитора ѝ, тя най-сетне избухна в тръпките на собственото си освобождение. Беше красив, пълноценен оргазъм, който обагри лицето ѝ в нежна руменина и изпълни очите ѝ с блясък. Така изглеждаше задоволената жена. Красива и истинска.

Тя се отпусна на пода с ръце под брадичката си и присвити в зародишна поза колене. Мъжете я оставиха задоволена и използвана и се обърнаха към мен. Преглътнах с внезапно пресъхнало гърло. Бе дошъл моят ред.

– Ела, дете. Време е за твоя ритуал на анално разширение и подчинение.

Пасторът ме повдигна и ме насочи към една покрита тайнствена мебел встрани. Отметна тежкото черно сукно и откри дълга ниска маса със седем различни по големина дилда, здраво закрепени в основата си за повърхността ѝ. Шест от тях бяха с форма на фалоси и всеки следващ по редицата бе по-широк и по-дълъг от предишния. След последния, доста дебел по моя преценка, имаше нисък, но извънредно широк в средната си част бът-плъг. Изглеждаше голям като този, който баща ми носеше в задника си, но не толкова дълъг. Даже като че ли бе малко по-широк от него. Схванах идеята бързо – това бе маса за анално разширяване, за подготовка. Трябваше да се нанижа на всеки от изкуствените черни пениси. Не бе нужно да ми се казва каквото и да било. Пасторът ме побутна и ме насочи, а после отиде в другия край и се отпусна на широк луксозен пасторски стол с висока облегалка, изработен от махагон и целият тапициран в червена кожа. Сложи ръце на ръкохватките, облегна се удобно и ме погледна с очакване.

Майка ми незабавно се озова от едната ми страна с една от елегантните помпички в ръка. Изстиска обилна течна смазка върху първия черен пенис и после върху ръката си и посегна към задната част на бедрата ми, за да подмаже ануса ми.

– Не – спря я гласът на пастора, – нека господин Торнтън я подготви.

Цялата изтръпнах, когато баща ми се приближи към мен. Избегнах погледа му, внезапно изпитала свян. Той ме блъсна да се наведа напред и да се опра на масата, като издърпа бедрата ми към себе си. Разтвори ме без всякакви церемонии и грубо ме подмаза, използвайки дебелия си палец. Използва цялата си мокра от смазката ръка, за да я отрие по цепката на задника ми и надолу към вагината ми. Намери ме мокра и застина за миг, неволно отърквайки клитора ми, но бързо се върна на тесния ми заден отвор и без да ме подготви за намеренията си, вкара пръста си там. Ахнах и се опитах да се отдръпна, напълно потресена от усещането как собственият ми баща разпъва и подготвя ануса ми за предстоящия ритуал. Той не ми позволи да мръдна и внезапно рязко и силно ме удари по задника, за да ми напомни да се подчинявам и търпя. Плътта ми пламна обидена от ненужното насилие. Нямах против самото действие, а срещу този, който го извършваше. Но това бе волята и на моя пастор и затова, не заради грубостта или желанията на баща ми, аз се подчиних. Вперих поглед в очите на моя господар и водач на паството ни и се оставих да бъда подмазана и разширена. Пръстите в задника ми станаха два, после трети се опита да се вмъкне в теснината и потъна до някъде. Пасторът ме гледаше спокойно, властно, с лека усмивка на устните, която издаваше приятното му очакване от предстоящия ритуал. Той се наслаждаваше, затова на свой ред затворих очи, отпуснах се и се оставих на усещането на играта на пръстите в задния ми отвор, абстрахирайки се от противната мисъл за голия зад гърба ми мъж, който по някакво нещастно стечение на обстоятелствата ми бе дал гените си, тласкайки в путката на майка ми грубо и силно семенната течност, която я бе оплодила.

Когато мъжът зад мен прецени, че съм готова, пръстите се отдръпнаха и ме оставиха с неприятно усещане за празнота. Вагината ми течеше. Цялата горях от желание за освобождение.

Ръката на баща ми ме побутна настоятелно напред и ме шляпна, този път пренебрежително и не много силно, за да ми покаже превъзходството си над мен, с което аз никак не бях съгласна. Преглътнах реакцията си и отворих крака, за да обкрача ниската маса. Пристъпих напред и тялото ми застана над първото черно дилдо. Обхванах го с ръка и размазах мазната течност по ствола му. Не бе много дебел и щеше да ми влезе отзад без проблем. Бе направено от твърд неподатлив материал и стоеше изправено без да се огъва. Наместих се и плавно слязох надолу, насочвайки го с ръка към халката на ануса ми.

– Отвори очи. Искам да ме гледаш, докато си го вкарваш.

Направих го. Дупката ми се разтвори, усещането бе приятно, когато върхът на изкуствения пенис преодоля с лекота сфинктера ми и аз се нанизах на него до край.

– Седни на масата, докато дупето ти се опре изцяло в нея. Точно така. Сега искам да направиш десет движения нагоре и надолу по ствола. Искам да се докосваш, докато го правиш. Достави си удоволствие.

Подчиних се без да отклонявам очи от неговите, хипнотизирана от властния му, но топъл поглед, който галеше цялото ми тяло. Там, където се спираше, плътта ми пламваше. Плъзнах пръсти надолу към путето си, мокро и готово за удоволствие. Надигнах се на пениса в дупето ми и после се смъкнах пак надолу, разтворила гънките на влажния си орган. Задникът ми бе пълен, и макар да знаех, че днес няма да изгубя девствеността си, бях на ръба да замоля за кур, който да изпълни и другата ми дупка. Задвижих се едновременно нагоре и надолу по незначителната дължина на аналната играчка и срещу пръстите, които играеха по клитора ми.

Пасторът свали сакото си и го пусна на пода. Безупречно изгладената му риза с нищо не показваше активното му поведение допреди малко. Изглеждаше отпуснат, но готов за скок като хищна котка, която дреме през деня, събирайки сили за лова. Аз бях антилопата. Кръвта ми пееше във вените, превръщайки ме във втечнена плячка, готова да бъде изядена.

Майка ми пристъпи напред и изстиска от течността върху следващия пенис по редицата пред мен. Пасторът ми кимна и леко повдигна вежда, докато сваляше ризата си. Гърдите му бяха широки, с добре оформени мускули. Бе едър, висок мъж, който очевидно използваше част от времето си всеки ден, за да тренира. Коремът му бе плосък и оформен и аз неволно облизах устни, когато погледът ми се спря на подутината под него.

Мъжът се разкопча и се надигна, за да свали панталона си, оставайки само по бельо, докато аз се нагласих върху второто дилдо и с бавно, неотстъпчиво движение се нанизах върху него. Усетих го по-плътно в тялото си, но го поех без особени затруднения. Задвижих се нагоре и надолу, изпитвайки удоволствие от усещането как ме изпълва от край до край. Галех се несмело между краката, палецът ми обхождаше клитора ми и аз се задъхвах от възбуда и глад. Следващия пенис поех по-трудно. Наложи се да разтъркам главата по входа на ануса ми, за да ме отпусне и разшири полека. Беше по-дълъг и по-дебел, а оставаха още три преди огромния плъг. Не бях уверена, че вътрешностите ми могат да се разтворят толкова. Когато започнах да се движа, се чувствах пълна и сякаш нямаше място, което стегнатите ми мускули биха могли да направят за щурма на по-големите дилда. Мъжът, който ме подлагаше на това изпитание обаче, бе сигурен, че мога да се справя и аз реших, че няма да го разочаровам. Въртях се и се усуквах, за да се разширя сама и благославях постепенното охлабване на сфинктера ми.

Пасторът бръкна в бельото си и започна да се докосва под тънката бяла материя, без да вади пениса си. Движението на ръката му беше грубо и силно – той се разтриваше, за да бъде готов

да замени изкуствените пениси с живата си топла плът. По някаква причина обаче не ми показваше инструмента между краката си. Когато се преместих напред върху четвъртото дилдо, не успях да се справя да го вкарам и баща ми мина зад мен, за да ме подмаже отново. Ръката ми погали твърдата материя на пениса, докато пръстите мачкаха отвора ми и го разтягаха. Когато се оттеглиха, се настаних отново над главичката на изкуствения кур и се насилих да се наместя върху него така, че тежестта на тялото ми да ми помогне да си го набия до край. Беше трудно, неприятно и почти болезнено усещане, но обилната смазка помогна. Прехапах устни и се насилих да се задвижа по ствола, като всеки път се стараех дупето ми да опира масата напълно. Измъкнах се след десетото движение и се протегнах несъзнателно, изпъвайки гръб. Гърдите ми изпъкнаха напред, зърната ми бяха изпъкнали и налети с кръв. Погалих се и очите на пастора потъмняха.

– Торнтън!

– Да, сър?

– Остави подмазването на ануса ѝ и ела тук. На колене. Обслужи ме.

Баща ми мина пред мен и застана пред пастора. Не виждах лицето му. Докато се набивах на петия пенис в дупето си, простенвайки от болка, когато той ме разпъна и бавно започнах да превземам сантиметър по сантиметър от неговата дължина, баща ми застана на колене и посегна към бельото на пастора. Раменете му видимо трепереха. Не можех да видя какво прави, но по движенията на наведената му глава се досетих, че е поел мъжествеността на пастора в устата си.

Заяздих изкуствения кур и се опитах да си представя размера и формата на пасторския член, който не виждах. Не знам как се справяше баща ми с духането, но със сигурност бях по-добра от него в свирките. Наслаждавах се на различните вкусове, които бях опитала през годините. Дори бях издоила, тайно, разбира се, едно момче от горен клас, скрити в тоалетната на физкултурния салон. Беше ми станало лошо и се скатах от часа, а той бе освободен заради травма на глезена. В часовете по физическо бе единствения ми контакт с връстниците ми от другия пол. И така се случи, че завърших часа, забила нос в космите на пубиса му, докато той се празнеше с къси гъсти откоси в устата ми. Имаше хубав вкус и макар никога повече да не го видях, харесах вкуса и формата на неговия член. Спермата му беше рядка, но обилна и имаше леко сладникав вкус. Понякога, когато се чувствах много самотна и възбудена, си представях лицето му в момента на неговия оргазъм, докато се галех и се опитвах да свърша под одеялото.

И сега това, което не можех да видя, ме караше да предполагам и да се надявам. Изглеждаше голям. Ако бях умна, а аз не бях, трябваше да се моля за малък кур, който да ми влезе лесно отзад. Но както казах – изобщо не бях умна. Мечтаех да е голям и дълъг и да ми достави удоволствие да го докосна с устни, да го поема навътре до сливиците ми и да го оставя да ме чука в гърлото, докато си вземе удоволствието в моята дупка.

Изправих се и се подготвих за шестото, последно дилдо. След него бе само ненормално широкият плъг. Пасторът се бе облегнал назад и ме гледаше с леко притворени очи, докато баща ми го мастурбираше и смучеше. Чувах мляскащите звуци, които устата му издаваше, докато вкарваше и изкарваше члена на пастора. „Осмучи го добре“ – помислих си. „Но не го изцеждай, за да има семе за мен“.

Майка ми ме натисна да се наведа малко напред и ме накара да разтворя сама бузите на дупето си, за да може да ме подмаже. Вместо да пъха пръстите си в мен обаче, тя взе една от

другите помпички, смени накрайника с дълъг тесен чучур със заоблени краища на отвора и го вкара в мен, изливайки мазната течност направо в тесния ми тунел. Изправих се и я погледнах с благодарност. Докато се снишавах над изкуствения пенис, се опитвах да се отпусна и сфинктерът ми реагира като пропусна част от смазката и тя потече върху главата на дилдото. Беше трудно. Не невъзможно сега, когато бях добре разширена от размерите на предишните фалоси, но все пак неприятно болезнено. Съсредоточих се и се натиснах надолу. Не проработи, мускулите ми отказваха да се отворят и да направят път. Тогава майка ми мина зад мен, качи се на колене над масата и натисна раменете ми надолу, помагайки ми със собствената си тежест. Изпъшках и очите ми се напълниха със сълзи, когато парчето влезе насила и се заби с цялата си дължина в ректума ми.

Не бях способна да се задвижа веднага и да го обяздя, затова известно време просто се въртях полека настрани, забучена на дебелото нещо, за да разширя стените на ануса си. Помогна и след няколко минути усетих как се отпускам. Десет движения. И нито едно по-малко.

Сега пред мен и пастора стоеше само дебеличкият бът-плъг, който приличаше на някое от издутите като пастички с крем кубета на „Василий Блажени“ в Москва. Щях да се нанижа на проклетата камбанария, за да угодя на своя пастор. Точно в този момент той направи жест и отпрати баща ми.

– Свободни сте. И двамата. Чакайте в кабинета на колене до стената с ръце зад тила.

Баща ми стана и освободи гледката пред очите ми. Ахнах съвсем неподправено, когато видях какво е крил с тялото си. Между краката на нашия пастор лежеше най-голямото парче плът, което бях виждала. Дебело и дълго, с голяма глава, която щеше да ме разпори, ако ми влезеше отзад. За първи път изпитах страх. Вероятно се отрази в очите ми, но мъжът не каза нищо. Не бе нужно. Защото независимо от това дали се чувствах готова или не, този питон щеше да ме изпълни.

Наведох се на масата така, както си седях върху последния изкуствен кур и се опитах да обхвана с уста дебелия плъг. Бях решена на всяка цена да успея да си го вкарам, за да се разширя достатъчно, та да успея да поема и пениса на пастора си. Облизах го старателно, омокрих го със слюнка и все пак не успях да го напъхам в устата си, колкото и широко да я отварях. Но задникът ми трябваше да успее. Надигнах се и се преместих напред.

Клекнах и се надупих, избутвайки лицето си напред почти до голия чатал на пастора на около половин метър пред мен, за да се опитам в тази си поза по-безболезнено да си го вкарам. Върхът му бе конусовиден и заоблен, затова началото не ме затрудни и влезе с лекота донякъде. Анусът ми пламтеше въпреки смазката. Стиснах зъби и се подпрях на ръце, повдигайки крака от пода. Оставих тежестта да ме смаже и ръцете ми, които поддадоха, осигуриха необходимия тласък, за да се забие изкуственият разширител до край в дебелото ми черво. Усетих как ме разпъна невероятно много и после стана лесно, когато хлътна в стеснението и се застопори в дупето ми. Не бях сигурна, че ще мога да го измъкна от себе си обаче и за момента просто си стоях така, цялата разтресена от болката и усилието. Не усетих, че хлипам, докато пастор Ейнджъл не стана от креслото си, величествен и красив като древногръцки бог, и не се приближи към мен. Наведе се и облиза сълзите ми, изпивайки болката ми.

– Браво, Съмър. Вече си готова за мен. Спокойно, всичко е наред.

Изправи се и големият му член щръкна пред лицето ми. Посегнах и го поех, като погалих тестисите му и ги оставих да напълнят ръката ми. Тежеше. Целият тежеше – и топките, и членът. Пастор Ейнджъл разтвори стабилно крака за опора и ме хвана за тила, отмятайки косата ми. Натисна ме леко, колкото да ми покаже желанието си и аз отворих уста. Не искаше да го смуча или да го галя – бе напълно изправен, възбуден и корав. Направо влезе в устата ми с намерението да я изчука, контролирайки главата ми в здравата си хватка. Опитах се да пренебрегна мисълта за устата на баща ми, която бе оставила слюнка по плътта, но не усещах вкуса на пастора, а този на осеменителя на майка ми. Спомних си какво ми беше казвала тя и изтеглих глава назад, за да освободя гърлото си. Отпуснах се и се опитах да дишам само през носа, докато устата ми бе заета изцяло от набъбналата плът на мъжа. Не влезе напълно и не веднага, съобрази се с моята неопитност и ме превзе постепенно. На всеки сантиметър, който потъваше в гърлото ми, си повтарях само едно: „Дишай, дишай!“. Не успя да влезе целият, разбира се. Бих се учудила, ако това бе възможно изобщо. Дебелината му разтвори устните ми докрай, имах чувството, че ще се цепнат по краищата. Болеше. Челюстта ми запротестира.

Мъжът се задвижи напред-назад, подхванал пениса си в основата с ръка като ограничител, от който нямаше нужда. Натискаше ме с движението на таза си и аз поемах плътта му, докато ръката му ме контролираше и ми пречеше да се дръпна. Очите ми сълзяха, започнах да се давя, но той не спря. Бе толкова възбуден, че му трябваха само десетина движения, за да се изпразни. Трескаво запреглъщах, без да усещам вкуса, като се опитвах да си поема глътка въздух при всяко леко негово отдръпване в конвулсиите на оргазма. Беше ми причерняло и за момент се отнесох някъде. Свестих се с нос в пубиса му, обръснат и приятно миришещ на нещо свежо и мъжко.

– Изправи се.

Опитах се. Съвсем честно се опитах, но бях замаяна от липсата на въздух и леко ми се гадеше от световъртежа. Мъжът видя състоянието ми и ме подкрепи, като ме остави да се отпусна на гърдите му и ме повдигна. Болката в задника ми изригна, когато дебелият плъг трябваше да излезе по обратния път. Изохках, сграбчих го за опора и неволно впих нокти в гърба му, докато се опитвах да отпусна мускулите си, за да позволя на дебелия плъг да излезе. Болеше ме и ми беше трудно да дишам, разкъсвана от усещането за ненормалното разширяване. После сфинктерът ми преодоля най-широката част и стана по-лесно. Плъгът изскочи като тапа с унизителен пърдящ звук.

Изхлипах от облекчение в гърдите на мъжа. Косъмчетата приятно ме гъделичкаха и ароматът на кожата му достигна до мен и събуди невроните ми, които се опънаха до скъсване. Пасторът ме остави така за малко, докато се съвзема, а аз се възползвах, за да се насладя на мъжката му сила и топлината, която излъчваше. Ръцете ми се плъзнаха по гърба му и мускулите му реагираха. Избута ме назад и ми помогна да стана на несигурните си крака.

– Боли ли те? – попита.

– Аз… да, малко.

– Съжалявам. Необходимо е. Хайде, ела.

Облегнах се на него и направих няколко крачки встрани, докато не стигнахме до ниската тапицирана мебел, която бях оприличила на козата за прескок във физкултурния салон. Подпря ме по гърди на хладната кожена повърхност и нагласи тялото ми по дължината по такъв начин, че главата ми увисна от едната страна, а краката ми – от другата. Тогава забелязах каишите.

Оставих се покорно да ме завърже. Ръцете напред, краката разтворени отзад и прикрепени здраво към краката на козата. Задникът ми бе удобно вирнат и готов да бъде използван. Ръцете му разтвориха бузите на дупето ми и почувствах студен дълъг накрайник да влиза дълбоко в мен и да ме изпълва с някаква течност. Още лубрикант, предположих. Само че този накрайник бе наистина дълъг и влезе много навътре. Течността не спря да се излива дълго и усетих как се плъзга навътре в червото ми, оставяйки ми неприятно усещане. Ръцете му започнаха да ме масажират, мачкайки плътта ми, галейки ме между краката от ануса до вагината, потъваха първо на едното място, после на другото, докато усетих пак как се възбуждам и затрептявам на ръба на оргазма, а пръстите му сякаш бяха едновременно навсякъде.

Езикът му облиза тяхната дупчица на аналния ми отвор и леко ме засмука. После се премести по-надолу и като държеше бутовете ми разтворени, започна да обработва женския ми орган. Изгубих всякаква представа за време и място и се отпуснах напълно, наслаждавайки се на умението на мъжа, коленичил зад гърба ми. Бях завидяла на майка ми, когато я лижеше, но сега имах привилегията лично да усетя всяко от движенията, които бях наблюдавала – езикът му кръжеше около клитора ми и ме засмукваше, зъбите му леко преминаха по него и оставиха усещането за напрежение и лека болка, която засили възбудата ми. Пръстите му влизаха в девствената ми вагина до химена и после се отдръпваха назад. Не ми бе достатъчно. Тихо, почти несъзнателно започнах да стена, докато се извивах на козата и само каишите ме спираха да не се обърна към пастора и да му скоча, обяздвайки го, докато го принуждавам да влезе в мен и да ми достави пълно удоволствие с красивия си орган. Задоволих се с това, което ми се предлагаше и се оставих вълните на оргазма да ме залеят, когато движението на ръката и езика му достигнаха до кресчендо. Усетих как желанието да уринирам и препълненият ми корем натиска клитора ми и засилва оргазма ми. Стегнах се, за да възпра изтичането на течността. Мъжът обаче се засмя и като бутна един пръст в дупето ми, тихо каза, все още заровен във вагината ми:

– Отпусни се. Знам, че ти се пишка. Давай. После ще почистим.

Бях възпряла оргазма си от страх да не се изложа и да го намокря, но сега, когато мъжът не само ми даваше разрешение, но и го изискваше от мен, отпуснах всичките си мускули и когато езикът му отново ме докара до молитва, свърших бурно, изпускайки се върху него. Не усетих дали се е дръпнал, но като че ли само ръката му остана в мен едновременно с пръст в ануса и във вагината ми, докато се празнех с викове, освобождавайки изцяло всичките си задръжки. Олях всичко, но за няколко дълги мига на завихрена чернота с ярки кръгове под клепачите ми не чувствах свян, страх или нещо друго, различно от пълно, съвършено отдаване и удовлетворено сексуално желание. Разтресох се за последен път и изтощена се отпуснах, благодарна за каишите, които ме държаха да не се удавя в собствения си оргазъм.

Усетих как мъжът зад гърба ми ме подхваща за кръста и насочва пениса си между краката ми. Бе отново твърд и готов. Главичката се завря в девственото ми путе, но като че ли само като форма на експеримент, или за да използва естествените ми секрети като смазка. В следващия момент вече бе на входа на тесния ми заден отвор и влизаше вътре, преодолявайки всичките ми защити. Напразно се бях побояла от размерите на члена му. Мъжът владееше себе си до съвършенство и знаеше кога и как да ми го вкара, за да не ме заболи. Всъщност предварителното разширяване бе само прелюдия, ритуал, който да ми даде увереност, че мога да го поема. Може да се каже, че реално дебелият плъг бе свършил същинската работа и ме бе подготвил за члена на пастора. Нямах представа дали наистина е толкова дебел, или очите ми се плашеха повече отколко дупето ми, но влезе постепенно и спокойно, овладяно, без да ме

натиска и насилва. Бях отпусната и го приех. Мускулите ми леко се разтвориха пред него, мъжът се плъзна още навътре, докато цялата му дължина не се навря дълбоко в ректума ми. Почувствах се пълна и задоволена. А още дори не бе започнал да се движи.

– Ти си моя, Съмър, моя си – мъжът ме сграбчи за косата и опъна главата ми назад. Отпусна се с цялото си тяло върху гърба ми и езикът му се заигра на тила ми, изпращайки тръпки на удоволствие към гръбнака ми.

– Служа и се подчинявам, сър!

Мъжът се засмя с ласкаво задоволство и засмука ухото ми като леко ме повдигна от кръста, за да плъзне ръце по гърдите ми. Не, че ги беше пренебрегнал, но някак не бе останало време да им се наслади. Сега ме повдигна достатъчно, за да може да ги обхване и пръстите му намериха твърдите изпъкнали зърна и започнаха да ги дразнят. Чак когато изпъшках от усещането и раздвижих дупето си в покана, мъжът на свой ред задвижи таза си и въртеливо започна да влиза и излиза от ануса ми, доставяйки удоволствие едновременно на себе си и на мен. Нямах никаква представа, че може да бъде толкова приятно и дори размерът му вече не ме притесняваше. Членът му ме галеше отвътре, разтваряше ме, стимулираше местенца в мен, за които нямах никаква идея, че съществуват.

В центъра на същността ми се надигна непознато напрежение. Не беше като при клиторната стимулация, но бе началото на друг оргазъм. Извих гърба си в очакване и тласъците му засилиха интензитета си. Чукаше ме дълбоко и твърдо, безпощадно, но нежно, придържайки тялото ми при всяко движение, галейки гърдите ми и целувайки гърба ми. Всеки път, когато се отърквах със задните си части в него, мъжът изпъшкваше, сякаш не може да понесе повече от същото мъчение. И въпреки това продължаваше, тласкаше и се избутваше към мен и обратно, хълбоците му се удряха в задната част на бедрата ми, топките му се блъскаха във вагината ми. Стоновете ни се смесиха. Изгубих се в следващия си оргазъм такава, каквато никога не съм била. Бе крайно интензивен, горещ и трескав. Мускулите ми отказаха да ме слушат и аз цялата конвулсивно се свивах и отпусках – вагината ми, анусът ми, цялата. Ръцете ми трепереха под каишите. Не си чувствах краката. Бях цялата съсредоточена в мравучкането между бедрата ми, което се бе превърнало в ярка експлозия от удоволствие. И не свършваше. Защото мъжът зад мен не спря да тласка и да се движи безмилостно. Сякаш нямаше край. Изкрещях, когато ме стисна и се завря до топките в мен и чак когато усетих как поредните тръпки от моето вътрешно тяло го стискат силно и безкомпромисно, той се изпразни дълбоко в мен, освещавайки ме със спермата си, превръщайки тялото ми в храм.

Отпусна се с цялата си тежест върху потния ми гръб, докато се опитвахме да се съвземем и двамата от бурните си оргазми. Този мъж бе невероятно възбуждащ, толкова отдаден на секса, така готов да дава и да получава, а в същото време владееше тялото и волята си, подчиняваше и изискваше, наказваше и контролираше, но всичко, което правеше, независимо от неговата форма, болезнена или не, в крайна сметка бе за доброто на неговите подопечни. Харесваше ми да му служа и бях готова да бъда неговата анална слугиня за времето, което щях да прекарам в неговия дом докато ми намери господар. Докато пасторът излизаше от дупето ми с припляскващ приятен звук, за момент си пожелах да бъда негова наложница през следващите четири години. Исках го. Исках да му принадлежа. Знаех, че не е възможно, но въпреки това го исках. Не желаех да се задоволя с нещо по-малко от най-доброто. Какъвто и господар да ми избереше, той щеше да бледнее пред съвършенството на тялото и волята на пастора.

Господ да ми е на помощ, бях се влюбила в него!

Rating: 4.11/5. From 9 votes.
Please wait...