Мормони Част първа: Прегледът

АВТОР: Звезда

С наближаването на шестнайсетия ми рожден ден мама ставаше все по-мълчалива и напрегната, а безпокойството в мен нарастваше. Познавах добре живота на момичетата мормони, но след няколко дни щях официално да пристъпя в своето признато моминство и щеше да бъде сложено началото на двугодишната ми подготовка за приемането ми в обществото като напълно зряла жена – наложница, а след това съпруга и майка. До този момент, въпреки физическите промени, които бяха настъпили у мен от единайсетгодишнината ми с първата ми менструация и въпреки очевидно добре развитото ми женствено тяло, аз бях възприемана като дете както в своето семейство, така и в общността. От мен се изискваше малко – да посещавам общите църковни служби веднъж седмично, да проявявам прилежност в училище, да спазвам приличие в облеклото и обноските си, да говоря тихо, спокойно и уважително на по-възрастните, както и да изпълнявам някои домакински задължения, определени от майка ми.

Бях чувала, разбира се, прошепнати набързо в момичешката тоалетна в училище и наситени със същото безпокойство като моето, предположения – разкази за видени и дочути, но недоказани сведения за това какво трябва да очаквам, когато навърша шестнайсет. Знаех, че подчинението на жената е стълбът на нашето общество. Пасторът често избираше за своите проповеди именно темата за мястото на жената по-долу от мъжа, за необходимостта от твърдо управление на слабата ни женска природа и редовните семейни наказания, дълг на всеки уважаван мъж, извършвани не по-рядко от веднъж в месеца, а в ревностните мормонски семейства – всяка неделя след служба. Познавах добре семейния ред, на който се подчиняваше и нашето домакинство. И въпреки това много неща ми бяха спестявани – нямах право да присъствам на семейните дисциплинарни сесии, нито да бъда наказвана от баща си или да участвам в следобедните женски сбирки, преди татко да се върне от работа. Наказанията прилагаше лично майка ми в редките случаи, в които проявявах непослушание. Не знаех повече за секса от откъслечните уроци по физиология в училище, но все пак бях наясно, че сексуалното подчинение е безпрекословно и утвърждава авторитета на баща ми в нашето семейство, така както поведението на неговите жени в обществото свидетелства за високото му положение и доверие от страна на другите мормони. Мъж, който управлява женорята с твърда ръка, е мъж на място и добър мормон. Жената, която се подчинява на мъжа си, е угодна на Всевишния и работи за спасението на душата си, дори когато прави това напълно гола и широко разкрачена, докато мъжът ѝ го набива до топките в путката.

Семейството ни – това сме баща ми, майка ми и аз, втората съпруга с двата ѝ сина, третата съпруга, която наскоро роди второто си момче и двете наложници – едната в края на службата си, почти на 22 години, мълчалива, покорна и леко глуповата, а другата – скоро навършила осемнайсет години и подчинена в семейството ни едва от няколко месеца. Тя беше и най-близо до мен като възраст, затова много ми се искаше да мога да говоря с нея за всичко, което ме вълнуваше – какво се случва между шестнайсетата и осемнайсетата година и какви са задълженията на една наложница към нейния господар и стопанин. Все въпроси, които бегло получаваха своя отговор в незабавното ѝ изпълнение на заповедите на всички по-старши жени в къщата и пълното покорство, граничещо със страх, пред властелина в дома ни, моя баща. Бе достатъчен само поглед, жест или неясна команда и жените пъргаво се заемаха да удовлетворят всичките му желания. Знаех, че те включват и секс, но самата аз не знаех какво се случва зад затворените врати на мъжките покои. Никой не отговаряше на въпросите ми, защото не ги задавах. Предусещах, че ще получа някой от острите неодобрителни погледи на майка ми или на някоя от другите съпруги, а може би дори и наказание, затова си мълчах и прикрито се опитвах да разгадая причините жените често да избягват да се хранят седнали сред някоя от седмичните семейни дисциплинарни сесии или защо се стараят да не поглеждат баща ми в очите по време на вечеря, когато предстоеше той да определи коя от жените да го придружи в покоите му за през нощта. Те се страхуваха от него. Страхуваха се и от мама, която имаше абсолютната власт, когато татко отсъстваше, но повече се страхуваха от него. С мен обаче баща ми беше обикновено мил, разсеян и почти не ми обръщаше внимание извън проверката на оценките ми в училище и поведението ми, за което майка ми му докладваше. Стараех се много да не привличам неодобрение, така че той наистина нямаше често причини да ми се скара и да изисква майка ми да ме накаже за някоя пакост. Момичетата мормони бяха отговорност на майките си до шестнайсетата си година и често бяха напълно пренебрегвани от бащите си като безполезен придатък на семейството, който щеше да го напусне и да служи в чужд дом и на чужд мъж.

А ето, че денят настъпи. Цяла нощ се въртях, тръпнеща, между мокрите от пот чаршафи. В средата на юли жегите бяха ужасни, а полъхът на вятъра едва се усещаше през отворените прозорци. В най-тъмните часове на нощта вратата ми тихо се отвори и мама влезе при мен, за да ме провери. Идваше от спалнята на татко и усетих мириса на пот и на нещо друго, мускусно, натрапчиво, което се излъчваше от кожата ѝ. Беше неин ред да служи на баща ми тази нощ. Да, тя миришеше на секс, на женски и мъжки сокове – миришеше на баща ми. Изглеждаше изморена, дори изтощена, но знаех, че сега щеше да отиде в женските покои, за да си вземе душ и да си направи промивка. Чак тогава щеше да си легне, въпреки че само след няколко часа трябваше да става, а на следващия ден задълженията ѝ към семейството и към татко си оставаха съвсем същите, а трябваше да контролира и другите съпруги и наложниците. Дори повече – тя трябваше да се погрижи за мен и моето встъпване в зрелост, каквото и да означаваше това.

Престорих се на заспала, макар сърцето ми да биеше толкова силно, че се боях, че го чува. Тя леко приседна на края на леглото ми, отметна внимателно кичур коса от лицето ми и едва чуто въздъхна. Безпокойството ѝ, знаех, беше породено от любов. Сурова, рядко афиширана любов, винаги обвита в строгост и взискателност. И все пак любов. Тя се безпокоеше за мен, а това ме изпълваше с още по-голям страх за утрото.

Мама постоя при мен няколко минути, после стана да си върви и ме целуна по челото. Въобразих ли си, или наистина дочух едва прошепнатите ѝ горчиви думи: „Да бях родила момче!“?

Сутринта ме завари изморена, току-що унесла се в нездрав сън. Мама влезе енергично още в шест и половина и рязко ми нареди да стана и да се приготвя. Нямаше поздравления, подаръци и дори суха целувка по бузата. Не и този път.

– Вземи си душ, изтъркай се добре. Промий се хубаво между краката и като си измиеш зъбите си направи и гаргара. Няма да закусваш. Облечи официалните си училищни дрехи. След половин час да си готова на входа. Татко ти ще ни закара при доктор Джонсън. Побързай!

Доктор Джонсън ли? Но какво щяхме да правим при него? Той беше лекар, при когото никога не бях ходила, но жените в домакинството ни го посещаваха веднъж в месеца, което бе тяхно вменено задължение. А сега и на мен…?

Татко изглеждаше сериозен и строг, а мама мълчеше до него и не ме поглеждаше. Вече чакахме пред кабинета на доктора. Беше малко преди седем и половина сутринта, но вътре вече имаше пациентка. Две медицински сестри ни поздравиха пътем и вкараха покрита количка с медицински инструменти в кабинета, а после вратата се затвори след тях. След още няколко минути от вътре излезе пребледняла млада жена с раздърпан вид и размазани по лицето ѝ сълзи, която изплака, докато майка ѝ внимателно я придържаше за лакътя, докато сестрата ги превеждаше покрай нас. Веднага след като ги изведе от чакалнята, сестрата се обърна делово и ни покани в кабинета. Влязох след мама.

Баща ми се поколеба на прага. Доктор Джонсън бе към четиридесет–четиридесет и пет годишен мъж с леко посребрени слепоочия, студени сиви очи зад очила с телени рамки, строго стиснати устни и властно поведение. В нашето общество лекарите заемат най-високото положение след пасторите. Той стоеше в йерархията по-високо от татко, но въпреки това стана иззад бюрото и любезно се здрависа с баща ми.

– Дъщеря ти ли е това? Ще се погрижа добре за нея! – после се обърна към майка ми и властно ѝ нареди: – Влезте във вътрешния кабинет и се пригответе за преглед.

Майка ми преглътна.

– Аз също ли, сър?

Той се намръщи.

– И двете! Съблечете се и ме чакайте до стената с вдигнати зад главата ръце! – отсече рязко и се извърна да поговори с баща ми, който явно нямаше да присъства на прегледа. Това поне го знаех. Татко не ходеше на прегледите на жените и наложниците си и му бе забранено да ме вижда необлечена, откакто навърших десет.

Досега бях ходила само при личната си лекарка и за първи път влизах в кабинет като този. Беше огромен. Цялата една стена беше огледална. Пред нея бяха наредени метални масички с различен инструментариум, който не ми беше съвсем ясен, а на срещуположната стена имаше три еднакви масивни гинекологични стола със страховито изглеждащи и здраво прикрепени каиши към тях. Имаше още кантар и скала за измерване на ръста, шкафове с лекарства, спринцовки и още инструменти зад стъклени вратички, кутии с неясно съдържание, стойки за банки, две бюра и няколко стола, както и параван, който стоеше сгънат и явно неизползван в един ъгъл. Няколко машини, които не разпознах, монитори, заключени шкафове. Две медицински сестри стояха изпънати като струни до два от гинекологичните столове, а третата разлистваше някакви папки, седнала зад бюрото, което бе по-близко до кантара, и си водеше бележки.

Майка ми бързо започна да се съблича и сухо ми нареди да я последвам. Ръцете ми трепереха, но се подчиних възможно най-бързо, сваляйки дрехите си под нетрепващите погледи на трите медицински сестри. Сгънахме ги прилежно на един стол и застанахме до стената с ръце зад главата и леко разтворени крака. Така зачакахме, потреперващи в преохладеното от климатика помещение. Всъщност аз треперех повече от смут и честно казано – от откровен страх.

Докторът скоро влезе и ни хвърли уморен, леко безличен поглед. За мен беше ужасно премеждие да стоя чисто гола сред три непознати жени и един мъж, но за него явно бе нещо съвсем обичайно и той не обърна голямо внимание на голотата ми. Седна зад бюрото си, помълча малко и заговори бавно, натъртено и властно, гледайки ме право в очите:

– Лиза, добре дошла. Знам, че имаш много въпроси и ще се опитам да отговоря на повечето. Започва нов период в живота ти и отговорност за твоето обучение от този момент поемам аз. В следващите две години ще те подготвя за ролята ти на наложница, а след това и на съпруга. Дължиш ми пълно подчинение и уважение. Незабавно подчинение и безусловно уважение! Имам право да ти налагам наказания, ако ми се противиш, реагираш бавно или с нежелание. Всъщност всички мормонски девойки преминават през същото обучение и ти няма да имаш причина да се противиш на порядките на обществото ни, ако не искаш да бъдеш отлъчена завинаги. Но демонстрацията на желание да се учиш е само в твой плюс и ще бъде отбелязана в досието ти. Тя ще бъде взета под внимание при избора на господар за периода на службата ти като наложница, а също и на съпруг след това. Покорството ти ще бъде знак, че нямаш нужда от възрастен и опитен покровител и може да имаш късмет да попаднеш в нечий дом като първа наложница и дори като първа съпруга, а не трета или четвърта, която цял живот се подчинява на другите и няма право да реши дори какъв цвят бельо да носи. Мисля, че този въпрос е ясен, но разчитам майка ти да ти обясни добре каква е разликата да управляваш домакинството, и да се подчиняваш на всички в него.

– Обучението ти ще премине през няколко етапа от по няколко месеца всеки. Ще научиш за тялото си повече, за неговите възможности и граници, включително на болка, издържливост, оргазъм. Ще опознаеш мъжкото тяло и как да доставяш сексуално удоволствие на господаря и на съпруга си по няколко различни начина – орално, вагинално, анално. Тъй като наложниците встъпват в свещен съюз с господарите си непокътнати, си длъжна да съхраниш девствеността си и да се подлагаш на ежеседмични проверки на химена по време на обученията си при мен. По график ще се срещаме тук всеки вторник в седем и половина, освен в дните на месечното ти неразположение. Ще идваш изкъпана, прилично обезкосмена по краката и между тях, както и на подмишниците. В началото няма да изисквам да се подготвяш с клизма, но след първоначалния етап ще го очаквам. Ще ти бъде съобщено кога.

– Днес ще те премерим, ще назначим стандартни кръвни изследвания, ще проверя химена ти, ще направя снимки за досието ти, ще получиш три клизми и частичен анален преглед. Ще започнем подготовката ти за анален секс с първия разширител, който ще подберем за тренировки през следващата седмица. По време на занятията в училище и по пет пълни часа през почивните дни вкъщи си длъжна да носиш одобрения по размер от мен анален разширител за седмицата. Майка ти ще контролира използването му като лично ще ти го поставя всяка сутрин и ще го изважда, когато се прибереш. Нямаш право да го вадиш дори по време на спорт или при продължително седене в една поза, колкото и неудобно или болезнено да го чувстваш. Целта е да те разшири и ти ще трябва да изтърпиш целия процес по разширяването с необходимото покорство и благодарност.

– Веднъж седмично ще получаваш стандартна клизма от еднолитров солен разтвор по време на редовната женска следобедна подготовка в дома ти под надзора на жените в домакинството. Това са сбирки, на които задължително присъстват жените и девойките на домакинството и на които до момента не си била допускана. Жените се подготвят за различните видове секс, които господарят на къщата би поискал, когато се прибере. От днес ще присъстваш на всички сбирки, ще наблюдаваш, ще се учиш и ще участваш, доколкото е възможно, в хигиенната подготовка и обученията, които майка ти счете за необходимо да проведе. Това включва орално задоволяване на съпругите и наложниците при поискване от тяхна страна. От този момент ти ставаш подчинена на всички жени в къщата и получаваш най-ниския статус в домакинството.

– От теб очаквам в рамките на един месец да се научиш сама да си вкарваш маркуча и да си правиш клизмата. Ще те изпитам тук по време на петия ти обучителен преглед точно след месец, считано от днес. Постарай се да се научиш да го правиш добре, иначе ще бъдеш наказана – по закон се предвиждат петдесет пръчки на голо по задните части за всяко неизпълнение на лекарско нареждане. Хубаво е да го знаеш! Не очаквай милост от мен. Моята работа не е да бъда мил. Аналната подготовка е за твое добро – само след шест месеца трябва да си готова. Тогава ще участваш в церемония при главния пастор за демонстрация на пълно подчинение пред нашия водач на общността и ако задникът ти е добре разработен, няма да изпиташ болка пред изпитанията, които церемонията предполага. Предлагам ти сериозно да се постараеш и в овладяването на оралния секс, защото то е неизменна част от задълженията на всяка добра мормонка. По време на периода ти на обучение ще изисквам да обслужваш различни мъже по този начин. Като наложница и съпруга ще обслужваш с уста не само господаря или съпруга си, но също при поискване своя пастор, както и гостите на дома, когато бъдеш преотстъпена за сексуално ползване за времето на гостуването на мъжете в семейството, в което служиш. Това означава орално, а след церемонията на покорство пред пастора и анално обслужване както на мъжете, така и на жените им, които гостуват в дома, или на по-старшите жени в домакинството, тоест на всички останали. Ти си жена от този момент и въпреки че още не си наложница или съпруга, нямаш право да отказваш на никой мъж, освен на баща си и братята ти, да го обслужиш с уста, нито на жените в домакиството ти, освен на майка си. Наказанието за неподчинение е публично бичуване на голо пред паството до сто удара с пръчка и трикратно орално задоволяване по график на абсолютно всеки пълнолетен мъж на общността. Това е сериозно престъпление и държа да разбереш последствията, ако си позволиш от този момент нататък да откажеш устата си да бъде осветена от семето на благочестивите мормони. Учителите ти също от днес имат пълното право да изискват от теб орално задоволяване. Затова и от днес ти се местиш в група с навършили зрялост девойки и нямаш право да общуваш с по-малките от теб, да им даваш разяснения или да им разкриваш каквито и да било подробности от периода на двугодишното ти обучение като зряла мормонска девойка. Те не трябва дори по случайност да те виждат да изпълняваш дълга си с орален секс. Целомъдрието на техните мисли трябва да бъде съхранено до деня на зрелостта им.

– И така! Днес ще наблюдаваш как майка ти ме задоволява с уста и пие спермата ми, а след това е твой ред да направиш същото. С това двучасовата ни обучителна сесия ще приключи и ще можеш да отидеш на училище. А сега се качи на кантара. Да запишем показателите ти…

Опитвах се да осъзная всичко казано, както и неизказаното, и потръпвах от ужас. Не си бях представяла точно така рождения си ден…

Бях премерена на височина, изтеглена на килограми, а мерките на гърдите, корема и бедрата ми – взети до сантиметър от мълчалива сестра. Взеха ми също кръв за изследване, слюнка, сестрата делово насочи тампон на дълга пръчка между краката ми, остърга влага от вагината ми и надписа пробата за лабораторията. Докторът се приближи до мен, когато тя приключи и започна професионално и доста грубо да ме опипва. Надникна в гърлото ми, в ушите, опипа лимфните ми възли, а след това ръцете му се преместиха на гърдите ми. Аз вече дишах тежко от напрежение и леко извиках, когато стисна зърната на гърдите ми до болка. Неволно отстъпих и си свалих ръцете, за да се прикрия. Зърната на гърдите ми бяха нежни и неоформени, несвикнали на острата болка от извиването. Докторът спря да ме стиска и ме погледна в очите, после почти нежно сложи длан на бузата ми. Замахна силно и ми залепи такъв шамар, че ми протекоха сълзи и отхвръкнах настрани. Захлипах тихо от болка и унижение. Майка ми стоеше до мен напълно неподвижна, все така с ръце зад тила, но погледът ѝ ме следеше с притеснение.

– Застани в прилична поза за доктора! – излая една от сестрите и грубо ме нагласи в същата поза като на майка ми. – Да ѝ запуша ли устата, докторе?

Той ме огледа преценяващо, после кимна.

– Сложи ѝ наустник, от по-големите.

Скоро се озовах с широко отворена от голяма топка уста, а кожени каишки здраво обхващаха цялата ми глава и държаха топката на място. Продължавах тихо да се треса и да хълцам, а докторът почти отегчено продължи грубия си преглед на тялото ми. Обхвана гърдите ми, стиска ги и ги опъва, докато се зачервиха и няколко пъти силно и болезнено изви зърната им. Гърдите ми запулсираха от болката, но вече внимавах да не се дърпам. Зърната ми щръкнаха. Почувствах неочаквано напрежение и между бедрата си – колкото притеснително, толкова и приятно.

– Зърната ти са неоформени. Трябва да се погрижим за това, за да можеш да кърмиш след време. Няма да стане нежно, но ще свикнеш да ги стискам и опъвам. За твое и на децата ти добро е! Сестра, запишете напомняне в картона на пациентката да се стимулират редовно зърната на гърдите!

– Да, докторе!

Ръцете му минаха по стегнатия ми корем и се спряха между бедрата ми. Бях твърде малка, за да имам косми там, макар че повечето ми съученички се окосмяваха още след първата си менструация. Аз обаче бях гладка и нямаше да се наложи да използвам бръснача, за да се готвя за прегледите всяка седмица. Докторът уверено плъзна пръст по срамните ми устни и ги разтвори. Потърка клитора ми и аз се задъхах под наустника. Неволно разтворих краката си още повече. Срамувах се, че тялото ми откликна на пръстите, които ме търкаха все по-бързо и по-бързо. В мен се натрупа непознато напрежение. Докторът ме гледаше изпитателно в очите, докато ръцете му се движеха. След няколко минутна стимулация усетих как ми прималява и със заглушен от топката в устата ми стон изгубих контрол над тялото си по един ужасен, но и толкова прекрасен начин – краката ми се подкосиха и две от сестрите ме подхванаха под мишниците, за да ме задържат. Силни тръпки разтресоха бедрата ми и коремът ми започна да се свива конвулсивно. Сакаш цяла вечност се тресях, после увиснах на колене, докато сестрите ме поддържаха с все още разтворени крака върху ръката на доктора върху клитора и срамните ми устни.

Той извади пръстите си, мокри от моите сокове, помириса ги и ги облиза. Усмихна ми се с високомерие, но и с някакво мъжко разбиране и одобрение.

– Това, Лиза, беше първият ти оргазъм. Малко обещание за живота ти като зряла девойка и жена. Сега легни на магарето да ти видя черешката. Хубава путка имаш, стегната. Някога и на майка ти беше такава, но после се ожени за баща ти и той я разшири от ебане. Но гъзът ѝ е все така стегнат по кура ми както в началото. А ти какво се чудиш? Няма какво да ме гледаш така. Не знаеш ли, че лекарите имат право на неограничени сексуални контакти с пациентите си? Жените са длъжни да изпълняват всичките им заповеди – и наложниците, и омъжените, че даже и вдовиците! И ученичките! И теб мога да те оправям както ми скимне, стига да не ти пипам химена. Но отзад ще те шибам като ти отвори пасторът анала след половин година. Скоро! Майка ти я оправям почти всеки път на магарето като идва за месечния си преглед. Пращам я на баща ти с добре напълнен със сперма задник, доста разработен и горещ… Досега не се е оплаквал…

Докторът бе захвърлил внимателно култивирания си говор. Лицето му бе налято с кръв, а панталоните му се бяха издули отпред. Той си разкопча дюкяна и извади члена си. За първи път виждах мъжки полов орган на живо. Беше дебел, но не много дълъг, с широка глава, изпъкнали синкави вени и тежки увиснали тестиси. Той грубо го разтърка пред втренчения ми поглед.

Легнах на магарето, както ми нареди, и две сестри незабавно ми помогнаха да сложа крака в стремената. Гинекологичният стол бе широк и удобен, леко повдигнат в горната част. Мълчаливо ме поставиха в широко разкрачена поза. Ръцете ми вдигнаха над главата и ги хванаха с каиши с широки катарами. Друг широк колан за контрол минаваше малко под пъпа ми, а всеки от краката ми вързаха на по две места близо един до друг на прасците. Продълговатите стремена поеха тежестта ми. Изобщо не можех да мръдна. Гърдите ми бяха повдигнати от позата на ръцете над главата ми, коремът – хлътнал, а женският ми орган – на показ под умело насочената лампа на тавана.

Лекарят ми направи няколко снимки от различни позиции, после се настани между краката ми и грубо разтвори срамните ми устни, за да провери химена ми. Бе непокътнат, знаех това. Наказанието за преждевременна загуба на девствеността бе безапелационна и сурова – отлъчване от църквата и мормонското общество. Семействата спираха всякакви контакти с провинилите се момичета, дори и да бяха изгубили девствеността си в резултат на изнасилване, а те самите сякаш потъваха вдън земя. Знаех го, защото една моя съученичка, преждевременно развита и доста бунтарски настроена, бе експериментирала под душа и неволно си бе отнела девствеността с някакъв предмет. В училище се шушукаше, че баща ѝ загубил общественото си положение и наказал жена си като се развел с нея, а тя станала по милост четвърта съпруга на някакъв много възрастен мъж. Съученичката ми никога повече не я видяхме.

Докторът нагласи тялото ми така, че да има достъп до ануса ми между широко разтворените бузи на задника ми на ръба на гинекологичния стол.

– Сестра, вазелин!

Сложи сини латексови ръкавици и обилно намаза пръстите си с мазното вещество, после разтри голяма част от него по тясната халка на дупето ми. Не ми причиняваше болка, но се стегнах цялата. Мъжът между краката ми изсумтя и ме ощипа по нежната кожа от вътрешната страна на бедрото ми.

– Отпусни си задника, Лиза! Все едно ще сереш! Отпусни сфинктера, иначе ще те накажа!

Подчиних се, доколкото ми беше възможно. Пръстите неумолимо ме подмазваха, после усетих как два от тях влизат мазно и без съпротива в дупето ми. Усещането за пълнота на това място ми беше странно. Почувствах как ректумът ми леко се свива около пръстите на мъжа, вкарани до край. Доктор Джонсън опипа корема ми с другата си ръка, за да провери състоянието на коремните ми органи, и после се дръпна.

– Свалете ѝ краката от стремената и я обърнете в поза за клизма! – после властно се обърна към майка ми – Анет, ела тук!

Докато сестрите ме развързваха (защо изобщо ме вързаха при толкова повърхностен преглед) и ми даваха наставления как да застана (на четири крака, с широко отворени колена на пълната ширина на гинекологичния стол, извит гръбнак и вирнат задник – позата беше толкова унизителна!) докторът застана пред мен със свален панталон и накара майка ми да коленичи и да го обслужи орално.

Виждах всичко да се разиграва пред широко отворените ми любопитни очи. Майка ми покорно застана на колене, обхвана дебелия член с ръка и забели полека главичката. Облиза го от върха до основата, без да сваля очи от лицето на лекаря. Устните ѝ поеха топките му, засмукаха ги нежно, езикът ѝ облиза нежната кожичка към ануса му. Ръцете ѝ галеха ствола, който се наля до пръсване, втвърди се и се изправи. Мама вкара език в цепката на върха и осмука появилата се там мазна бяла капчица. После главата на пениса влезе в покорно отворената ѝ уста с прилежно прибрани зъби. Чух как го засмука и видях как бузите ѝ хлътнаха навътре. Докторът я хвана здраво за врата и прибра дългата ѝ коса, за да не ѝ пречи. Постепенно тя ускори движенията си, лижейки, засмуквайки, прокарвайки устни по дължината му, докато ръцете ѝ работеха в отработено темпо, за да го задоволят. В един момент мъжът пое пълния контрол и вкара члена си до корен в устата ѝ. Задържа за миг, докато тя се задави и започна грубо да го вкарва и изкарва дълбоко в гърлото ѝ. По лицето на майка ми затекоха сълзи, протекоха ѝ лиги и тя заиздава звуци като напъни за повръщане. Докторът не ѝ даваше почивка за повече време отколкото да си поеме дъх и пак набиваше набъбналата си плът в зиналия ѝ отвор. Сякаш майка ми не съществуваше – беше само една дупка, само уста, създадена да задоволява желанията на своя повелител. Доктор Джонсън внезапно застина, наврян дълбоко в устата ѝ, и докато тя се давеше, той се разтресе в конвулсии. Извади члена си, колкото майка ми да си поеме дъх и да преглътне, стисна грубо челюстта ѝ и изпрати следващите няколко откоса сперма на езика ѝ.

– Не гълтай още. Покажи на дъщеря си как изглежда спермата и каква е на вкус. Сестра, махнете наустника!

Майка ми се изправи несигурно на вероятно изтръпналите си крака и когато наустникът ми бе свален, залепи устни към моите, за да прехвърли спермата на доктора в мен. Спермата имаше солен и леко неприятен вкус, беше рядка и блудкава. Догади ми се, но разбрах какво се очаква от мен и я преглътнах. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Гадният вкус обаче остана. Запреглъщах слюнката си в старание да отмия вкуса и да не повърна.

Докторът ме накара да си отворя устата и провери дали наистина съм глътнала семето му, после със задоволство ме потупа по главата. „Сякаш потупва куче, което дресира“, помислих си с неприязън аз, но бързо потуших този нелеп изблик на съпротива. Беше напълно безсмислено да се противя на съдбата си, още повече, че до края на сеанса ми имаше доста време и добре осъзнавах, че накрая дебелият член на доктора щеше да се озове в моята уста, докато аз несръчно се опитвам да подражавам на отработените до съвършенство движения на майка ми в оралния секс. Горчиво осъзнавах какво ми бе донесло утрото на шестнайсетгодишната ми зрялост. Реалността бе брутална до сълзи.

Докторът прибра грозното месо между краката си обратно в панталона, овладя се и прие професионално изражение. Накара майка ми да му асистира като държи разтворени бузите на дупето ми, докато той подхожда делово към първата ми клизма. Не се размина и без лекция.

– Клизмата, както ще научиш, Лиза, е основна хигиенна грижа на всяка девойка, наложница и съпруга. Редовното прочистване на червата има редици ползи за здравето, но несъмнено най-важното ѝ предимство е прочистването на тясното отвърстие и задължителната подготовка за анално сношение. Както ще се убедиш, това е често предпочитана форма на задоволяване за мъжа, особено когато той не желае жената да зачене. Аналният акт е акт на подчинение и се използва и като форма на наказание по време на домашните дисциплинарни сесии. След шест месеца ще участваш в ритуал на демонстрация на пълно подчинение към нашия главен пастор и ще имаш честта той пръв да освети ануса ти като се изпразни в него. Добрата подготовка преди анален секс е напълно задължителна и клизмата е първият етап от нея. Клизмите, Лиза, са няколко вида и могат да бъдат и мъчителни, ако се използва повече вода и се задържа за по-дълго време в червата. Твоят лекар, твоят господар и твоят съпруг, както и пасторът ти имат право да налагат клизмата като форма на наказание по свое усмотрение в определени случаи, за целите на обучението ти и като част от сексуалната игра. Неподчинението на директна заповед, особено отказ от сношение, е сигурен начин да си докараш връзване, обилна и доста болезнена клизма със студена вода, както и пръчка до посиняване и да изкараш така доста часове. След това ще се молиш на колене да изпълняваш сексуалните заповеди на господаря си… Не забравяй, че добрата мормонка се наслаждава на удоволствието на мъжа и е изцяло в негова услуга, а болката, неудобствата или липсата на оргазъм при нея по време на акта са нещо естествено и дори поощрявано в името на спасението на нисшата ѝ душа.

– Днес ще започнем с малко количество вода като за първа клизма. Около 500 милилитра. Ще вкарам накрайника на тази анална круша бавно и внимателно, докато ти се учиш да отпускаш сфинктера си. Водата е леко топла, това е разреден разтвор на английска сол. Би трябвало да усетиш съвсем леко неудобство, но без болка. И все пак сестрата ще разтрива корема ти през цялото време, за да подпомогне инфилтрирането на течността равномерно и постепенно. После ще ти пъхна малка анална тапа и ще останеш в това положение десет минути, за да си свърши водата добре работата и да те прочисти напълно. След като се освободиш и измиеш в банята, ще ти направя втора клизма от около 750 мл обикновен сапунен разтвор, но с помощта на този тънък дълъг маркуч, който трябва да влезе в тялото ти около 10 сантиметра. Нищо работа. Към края на шестмесечния обучителен период ще поемаш 20 см от тръбичката без проблем.

– При втората клизма ще останеш на позиция на изчакване петнайсет минути с тапата. Последната клизма ще направим веднага след като се почистиш и тя ще бъде с един литър солена вода. Ще вкарам накрайника в дупето ти и после ще го напомпя, за да се издуе и да запуши отвора отвътре. Нещо като балонче в дупето ти. Ще надуя и балончето отвън и анусът ти ще остане между двете, напълно подсигурен от случайни изтичания. Балончето отвътре леко ще те разшири, което е също форма на подготовка преди анален секс. Това е и предпочитаният от мен метод на клизма. При тази трета клизма ще останеш с тапата двайсет минути, преди да ти разреша да изпразниш червата си в тоалетната. Очаквам, че при тази клизма ще изпиташ по-сериозен дискомфорт и дори болка по време на задържането на водата, но това е необходимо. Седмичните ти клизми вкъщи ще бъдат със същото количество сапунена или солена вода с двайсет минути задържане за добро прочистване. До края на обучението ти непрекъснато ще увеличаваме количеството на водата, докато открием какъв е твоят максимален капацитет.

– Сега поеми дъх и отпусни ануса. Така. Усещаш ли накрайника на крушата? Малко е дебел, но не повече от някой от моите пръсти, а ти вече пое два. Вкарвам го. Не се стягай! Отпусни! Така. Сега е до край. Сега ще стисна крушата и ще усетиш водата…

Накрайникът бе много по-дълбоко в мен от пръстите му, когато ме преглеждаше. Не чувствах болка наистина, но когато стисна крушата и водата започна влиза на малки тласъци, неволно изпъшках от усещането. Водата напълни дебелото ми черво и продължи нататък, издувайки иначе стегнатия ми корем. Едната сестра застана от другата ми страна точно срещу майка ми, която още държеше бутовете ми разтворени за доктора, и започна да масажира с плавни кръгообразни движения корема ми. Простенах, когато цялото количество вода бе вече в мен и докторът ме предупреди да стисна мускулите на дупето си, когато извади накрайника на клизмената круша, за да не протече водата навън. Междувременно видях как друга от мълчаливите сестри (какво ли не са видели тези жени!) разопакова пред очите ми малък метален предмет с формата на конус, стеснение към края и плосък кръгъл завършек с удобно захващане и блестящо розово камъче в средата.

Сестра, намажете бът-плъга обилно с анален крем. Не с вазелин! С крем, казах! Сега, Лиза, усещаш ли го на дупката си? Ще ти го вкарам полека. Това е съвсем малък анален разширител, който сега ще ползваме като тапа. Така. Сега можеш да поседиш десетина минути така и после ще отидеш до тоалетната. Анет, дръж бузите на задника ѝ отворени! Не отпускай! Сестра, масажирайте корема равномерно и търкайте клитора на пациентката!

Докторът направи няколко снимки зад гърба ми и после ме остави на грижите на майка ми и на сестрата. Към края на десетте минути почувствах леко напрежение от водата в себе си и с удоволствие изпълних заповедта да отида в тоалетната с една от сестрите, за да се облекча, когато времето за задържане на водата изтече. Вагината ми беше подгизнала от сокове заради клиторната стимулация от сестрата. Чувствах срам и дълбоко неудобство от това си състояние, така доволно констатирано от лекаря като нормална и напълно здравословна реакция на тялото ми. Мен обаче ме беше срам, защото все още се чувствах неудобно, беше ме страх и възбудата на тялото ми въпреки умственото ми състояние ме караше да се чувствам като животно за разплод, което подготвят за оплождане – овързано, добре подмазано и контролирано без право на избор да поеме мъжкия орган в себе си и дори да изпита удоволствие, въпреки че е напълно обездвижено и унизително контролирано.

Втората клизма поех малко по-трудно. Дупето ми беше доста по-чувствително, въпреки смазката. По време на клиторната стимулация получих оргазъм, който прерастна в трети скоро след това – доста по-интензивен и продължителен и крайно изморителен.

Третата клизма направо намразих, когато балонът се разду в мен и ме разшири отвътре. Тя беше и най-обилната клизма, и най-болезнената с най-продължителното време, в което бях принудена да стоя надупена и широко разкрачена с вирнат във въздуха задник пред погледите на петима души в стаята. Поне клиторът ми милостиво бе оставен на мира и сестрата се бе заела със зърната на гърдите ми. Някак с времето, което неумолимо изминаваше в тази стая, постепенно загубвах чувствителността си, претръпвах. Спрях да се притеснявам от пръстите, които ровичкаха в задника и вагината ми, търкаха клитора ми и стискаха зърната на гърдите ми, от неприличната поза пред майка ми, от това, което следваше. А то дойде доста скоро след последната клизма.

Отново бях поставена в същата поза, но този път ми беше позволено да прилепя гърди към кожената повърхност на гинекологичния стол. Тялото ми се беше изморило и с благодарност се присви в тази поза, докато дупето и вагината ми ставаха напълно достъпни пред погледа и опипването на доктор Джонсън, вирнати високо във въздуха. Той вкара набързо два от пръстите си в латексова ръкавица, за да поразшири ануса ми. Поигра си няколко минути така. От елегантна дървена кутия извади и нареди пред мен редица от поне двайсет различни по височина и дебелина анални разширители. Някои от тях бяха от по-мек материал, а други – от метал или стъкло. Той избра един от по-малките и еластични, но не най-малкият от редицата, после мина зад мен и полека го вкара в дупето ми. Бът-плъгът хлътна и се застопори без проблем, приятно хлъзгав от смазката. Докторът изсумтя доволно и пред погледа ми намаза с крем втори, по-голям разширител. Извади първия, за да вкара следващия. Контролирах мускулите на задника си, както вече неколкократно бе изисквано от мен и за моя изненада този по-широк и по-дълъг бът-плъг също влезе до край, без да срещне особено голямо съпротивление. Последва го трети, а после и четвърти, а задоволството на лекаря се превърна в извратена за моя вкус радост, че ученичката му се справя с поемането на тези предмети толкова добре. Четвъртият влезе по-трудно обаче и докторът го остави за постоянно в мен като преди това полека го вкарваше и изкарваше, въртеше го и разширяваше с негова помощ стените на тесния ми заден проход.

– Това е доста добре като за първи път, Лиза. Ще се упражняваш с този разширител тази седмица. Искам добре да свикнеш с размера.

Мъжът освободи майка ми от задължението да държи разтворени бузите на задника ми и тя застана в ъгъла на колене с прилично наведена глава да чака инструкции. Той повече не ѝ обърна внимание, но виждах, че майка ми ме наблюдава крадешком, без да изпуска нищо от това, което лекарят ми причиняваше.

– Слез от магарето и коленичи пред мен. Сега се опитай да повториш това, което видя майка ти да прави с ръцете и устата си. Направи ми хубава свирка и ще се разделим като приятели. Хайде, Лиза, извади го…! Точно така! О, да, моето момиче, точно така! Оближи сега главичката. Да, по-силно. Сега засмучи. Да чуя как засмукваш! Така! Раздвижи си ръката. Стисни, стисни, не съм от стъкло! Да, ох, да!

Слушах напътствията на мъжа, в чиито крака бях коленичила в неудобната подчинена поза. Ръката му ме напътстваше, показваше ми как му харесва да го докосвам. Опитвах се да преодолея чувството си на гнусливост и бях достатъчно умна да не оставя то да проличи по лицето ми. Демонстрирах желание и бързо схващах. Ръката ми се движеше в малко неравномерен ритъм, но устата ми компенсираше със смели засмуквания по цялата дължина на дебелото парче твърда мъжка плът. Надявах се, че няма да ме чука в гърлото и макар че един-два пъти той ме стисна силно за врата и завря члена си по-навътре, само веднъж го вкара до топките и остана едва няколко секунди така. Явно смяташе, че като за първи път ми е напълно достатъчно. Беше прав. Добре, че не беше много дълъг, но дебелината ми ме разширяваше като топката на наустника и бе много по-трудно да влезе навътре от някой по-дълъг, но по тънък пенис.

Бях се изморила от различните пози, от студа в климатизирания кабинет, от ослепителното осветление, от пренапрежението. Усещах болка в дупето си, претрито от различните форми на разширяване и клизмено прочистване. Боляха ме и гърдите, неколкократно стискани, зачервени и с набъбнали зърна, които докторът от време на време опъваше и извиваше болезнено. Боляха ме дори коленете от дългото време, прекарано върху тях. Надявах се обаче, че краят е близо. Членът в устата ми бе набъбнал неимоверно, твърд като камък, с пулсиращи вени в основата. Погалих тестисите му, както бях видяла да прави майка ми и плъзнах пръст назад по нежната кожа на препуциума. Ръката ми потъна в косматия му задник и неволно напипах ануса му. Неочаквано той поддаде и пръстът ми потъна леко навътре. Мъжът направо изрева от усещането и с грубо движение изведнъж наби парчето си до край в гърлото ми и започна да се празни, без да излиза. Усещах как се задушавам и гърлото ми конвулсивно се сви около ствола му, а той нещо крещеше и ме стискаше за главата да не мърдам, докато конвулсиите на борбата ми за въздух увеличаваха неговото удоволствие. Осъзнах, че мускулите на гърлото ми стискаха здраво члена му и контрахираха около него, докато се давех за въздух. Оргазмът му беше мощен и продължителен и аз вече губех съзнание сред черни кръгове от премаляване, когато моят лекар, господар и учител за следващите две години освети девствената ми уста с мъжкото си семе и се отдръпна от мен със задоволения стон на доминиращ мъжкар.

Поех си дъх, задавена от спермата в устата си и я запреглъщах през сълзи. Поемах си въздух на малки накъсани глътки и не усетих, че съм се подпряла на голите бедра на мъжа, почти напълно отпусната, докато той не се отдръпна от мен и аз паднах по лице на студените плочки. Останах там, докато черните кръгове пред очите ми се избистриха.

Трябваше ми малко време да се съвзема и да успокоя дишането си. Когато бях в състояние да осъзнавам отново какво се случва около мен, чух как докторът дава наставления на майка ми за седмичната ми домашна клизма и за редовната употреба на аналния разширител, който още стоеше в дупето ми. Майка ми кимаше и само от време на време се чуваше нейното почтително „Да, сър!“.

– Поне в два пъти тази седмица искам да я накараш да излиже някоя путка. До оргазъм! После да я разкрачиш и да я държиш, докато на свой ред я лижат. Няма да я пускаш, докато не свърши. После ще ѝ удариш десет пръчки на голо по задника, за да изкупи греха на оргазма без мъж. Да не свиква. Следващия вторник искам да видя видеозапис от домашното ѝ обучение.

– Разбира се, сър!

– Обличайте се и излизайте сега, че закъснявам със следващата пациентка. И не забравяй, че месечният ти преглед е в петък. Направи си клизма от литър и половина с английска сол и ела с дългия бът-плъг, оня с ресните. Да ти е в задника. Никакво бельо. Искам те подмокрена и да ти се стича мъзга по краката. Ще те чукам в анала и ще те пусна и на доктор Клифтън да те обязди. Ясно ли е?

– Да, сър! Разбира се, сър! Довиждане!

Бързо се облякохме и без да имаме време да се приведем в напълно приличен вид, със засъхнали по лицето ми сълзи и сополи, а вероятно и сперма, които не ми бе разрешено да измия, трепереща, едва стояща на краката си, бях изкарана от кабинета на доктора заедно с майка ми и съпроводена до външната врата на клиниката по женско здраве.

В чакалнята седеше, пребледняло и стиснало конвулсивно ръце в скута си, младо момиче на моята възраст. До нея майка ѝ и баща ѝ търпеливо изчакваха да дойде редът за първия ѝ преглед като зряла девойка при доктор Джонсън…

Rating: 3.17/5. From 6 votes.
Please wait...