Новият

Няколко пъти Пепи бе попадал на обяви от мъже които искаха да опитат и обратната страна на нещата. Беше се срещал вече с две такива момчета и взе да му става интересно. Забавляваше се да го прави с хора на които той им бе първият активен партньор. С поредният Нов вече се бяха съблекли и настанили върху спалнята. Желанието на Новия бе започнало да се изпарява в момента в който Пепи свали слипа си. Полунадървеният член на Пепи бавно се поклати с внушителните си осемнадесет – двадесет сантиметра. Пепи знаеше какъв ефект произвежда вида на члена му. Приближи се до Новия и го обърна с прегръдки по корем. Яхна го малко под таза и започна леко да го масажира по врата и плещите. От време на време бавно прекарваше ръка по гръбнака му. Усети го, че започва да се отпуска. По неволното повдигане на таза разбра, че се е надървил. Пресегна се до нощното шкафче да вземе тубичката с гел. Нагласи гърлото и до ануса на Новия и бавно я вкара около два сантиметра навътре. Изстиска част от съдържанието и бавно я извади. Новият почти не мърдаше – или се бе притеснил или се наслаждаваше на новите усещания. Пепи бавно вкара средния си пръст в ануса на Новия. Завъртя го наколко пъти и като усети, че инстинктивните стягания спряха добави и показалеца. Вкара ги бавно до край и започна бавно да ги завърта. С другата ръка масажираше леко члена си. Новият се досещаше на къде отиват нещата. Дискомфорта от двата пръста беше преминал в удоволствие и той леко раздвижи задника си. Пепи разбра това като подканяне. Бавно извади пръстите си. Сложи си презервтив и го намаза обилно с гел. С лявата ръка разтвори задника на лежащия със събрани крака Нов и нагласи главичката до ануса му. С леки бавни тласъци започна да вкарва члена си. Усети когато достигна сфинктера. Започна с бавни но по-силни движения да се опитва да го преодолее. Новият вече се бе предал. Нямаше какво да направи освен да се остави на милостта на яхналия го млад мъж. Разбра, че ще има болка. Стисна здраво завивките с двете си ръце простряни напред. Пепи бавно го клатеше но явно неразработения гъз не можеше да поеме четири сантриметровото бутало. Усещаше, че Новият се опитваше да се отпусне, но дебелия член не можеше да влезе с лекота. Пепи се беше загледал в ръцете на Новия как е хванал завивките и реши да натисне още малко. Новият изохка и надигна рамене доколкото му беше възможно. Пепи видя как пръстите му се пиха силно в завивките. Чудеше се дали да го извади малко, но реши, че само ще удължи мъките на човека отдолу и бавно и уверено набута члена си до край. Новият изстена продължително. Завивките бяха стиснати до скъсване. Пепи спря. Усещаше паническите чести стягания на разпънатия до край сфинктер и чакаше да спрат. След минутка Новият се отпусна безпомощно. Пепи усети, че стяганията около члена му се разредиха. Явно Новият вече свикваше с членът в гъза си. Пепи бавно извади два – три сантиметра и отново го наби до край. Вече беше много възбуден. Бавно и уверено започна да помпа. Не след дълго започна да се забързва. Новият нямаше какво да прави освен да чака човека над него да задоволи нагона си. За негово облекчение моментът не закъсня и той усети грубите набивания придружени с пулсациите на мощния член в себе си. Пепи се отпусна за кратко върху него. После бавно го извади и отиде до банята. Когато се върна Новият още лежеше по корем. Никой не знаеше дали това щеше да се повтори.

Rating: 3.00/5. From 4 votes.
Please wait...