Племеницата 2 част

-Вики, скъпа, налага се да изляза и вече закъснявам. Ще ми направиш ли услуга?
-Разбира се, лельо. Няма проблем.
-Много мило от твоя страна. Чичо ти си взема душ. Само му подай тази хавлия, ще можеш, нали?
-О, добре – Вики взе хавлията от Виолета и проследи с поглед леля, докато избезе.
Вики имаше да убива още час. Първите й две лекции сутринта бяха отменени. А Никола – гаджето й, беше в университета.
-Добре… – въздъхна тя, качвайки се по стълбите с кърпата в ръка.

Тя влезе в спалнята. Вратата на банята беше открехната, но не се чуваше нищо.
Тъкмо отвори уста, за да извика чичо си, когато го чу да пъшка. Тя замръзна, гледайки към полуотворената врата на банята.
Тя го чу отново и сърцето й заби силно. Този път стоновете бяха последвани от тежко дишане. Нямаше съмнение, че ставаше нещо необичайно. Тези звуци не могат да бъдат сбъркани.
Но чичо й? Този старец? Това събуди любопитството й. Нима този стар задник още можеше нещо? Но леля й беше излязла. Така че какво по дяволите правеше там старият й чичо, дишайки тежко и сумтейки?
Тя тихо, на пръсти, се приближи към банята и внимателно открехна вратата. Надзърна в банята и това, което видя, я накара да издаде неволен стон. Вики остана с отворена уста, а сърцето й заби лудо.
Чичо й беше седнал в банята на ръба на ваната и прелистваше някакво списание. Беше очевидно, че той си правеше чикия! И курът му беше огромен!
Шумът от течащата вода, пълнеща ваната, явно беше по-силен от шума, който тя беше вдигнала до сега, защото той изглежда не я беше забелязал. Така че тя продължи да стои там и да гледа втренчено голото му тяло.
Той беше строен мъж. Доста висок, почти 1.90 м, но нищо, което би могло да подскаже, че има толкова внушителен кур. Тя винаги го беше мислила за стар, едва ли не грохнал дядка, стиснат и старомоден.
Гледайки го, гол и мокър, да лъска изумителния си кур, докато стоеше на ръба на ваната, със списание в ръка, я шокира. Това, че този дядка явно все още беше способен на нещо, я изуми.
Той изведнъж усети присъствието й и обърна глава към Вики. Лицето й пламна, когато тя осъзна, бе забелязана. Но и се изненада, когато всичко, което той направи, беше да спре да лъска бастуна.
-О, здравей, Вики! Какво правиш тук? – каза той и продължи да лъска големия си кур.
-А-аз, ъ.-ъ-ъ, а-аз дойдох тук…. да ти подам…. – гласът й затихна.
Той само се усмихна. Нейните очи бяха приковани в него.
-Какво да ми дадеш?
-О, ъ-ъ-ъ, извинявай, хавлията – тя отново се изчерви.
-Аха… – той изглеждаше разочарован от отговора й. – Това ли?
Тя беше изненадана:
-Ти какво очакваше?
Той се усмихна, разтваряйки краката си така, че тя да може да види голия му, пулсиращ чеп.
-Ами, първо, не очаквах теб. Мислех, че Виолета ще ми подаде хавлията. Което обяснява защо вратата е отворена.
-Не те разбирам… – изчерви се тя.
-О, хайде стига, Вики… – измъмри той. – Не си малко дете. Събудих се надървен и реших, че може с Виолета да го направим набързо.
Тя беше шокирана. Искаше да избяга; да бъде някъде другаде, където и да е, но не и там. Но все още стоеше там като закована, без да може да откъсне очи от кура му, стърчащ между краката му.
-Съжалявам, чичо, ето, ето я хавлията – измънка тя.
Той спря течащата до сега вода и изведнъж банята стана ужасяващо тиха.
-Изненадана ли си? – попита я той меко.
Тя се почувства като че ли гореше, а сърцето й се беше качило в гърлото, когато той се изправи от стола. Той захвърли нанякъде списанието и се обърна към нея.
Тя остана със зяпнала уста. Стоейки гол, курът му беше толкова дълъг – стигаше почти до средата на бедрата му. Никога не беше виждала толкова голям кур в живота си и беше изумена.
Космите на чатала му приличаха на джунгла, гъсти и разрошени.
-Е – продължи той с мек глас – ние, старците, имаме нужда да се изпразваме понякога. Освен ако, както в моя случай – аз явно съм похотлив дядка – имаме нужда да свършваме много, много пъти и понякога ми се струва, че леля ти едва ми смогва – разсмя се той.
Сърцето й се сви, когато той бавно се приближи към нея и взе хавлията от ръцете й. Тя усещаше, че бикините й вече бяха мокри, а зърната й бяха настръхнали и се притискаха в сутиена й.
Той избърса лицето си, като че ли тя не беше там, или като че ли не го интересуваше, че тя е там. След това той метна кърпата на раменете си и я погледна в очите.
Тя отчаяно искаше да се обърне и да избяга от стаята. Но огънят в слабините й беше превърнал краката й в желе. Тя не можеше да помръдне. Почти засрамено, тя продължаваше да поглежда към кура му.
Той веднага забеляза това. Хвана го между показалеца и средния си пръст и го повдигна:
-Харесва ли ти? – каза той с насмешка.
Тя отново се изчерви, но бе принудена да го погледне. Той дръпна кожата назад, за да разкрие почти лилавата главичка, лъщяща и набъбнала.
Очите й бяха приковани върху кура му – беше просто огромен. Дълъг 18-19 см. А също и дебел. Тя беше сигурна, че ако го хване в ръка си, средният пръст и палецът й няма да се допрат.
Вики усети тръпки на вълнение да минават по цялото й тяло, когато чичо й направи крачка към нея, но тя не се отдръпна назад. Не се възпротиви и когато той сложи ръце върху циците й. Всъщност, имаше чувството, че краката се подкосяват, когато топлите му ръце сграбчиха стегнатите й, заоблени цици и започнаха да ги мачкат през тениската й.
-Хубава мацка си, знаеш ли…. – измънка той.
Сърцето й биеше лудо. Тя отбягна погледа му, но очите й отново попаднаха на чепа му, който сега се търкаше в дънковата й пола.
-Чудесни, стегнати цици – продължи той, мачкайки ги. – Хубаво лице, дълги крака… М-м-м, хубава си, даже си идеална.
Вики стоеше там, ръцете й висяха отпуснати, докато той опипваше гърдите й. Усещаше как соковете й се стичаха върху вече влажните й прашки.
Чичото плъзна едната си ръка надолу по тялото й, прокарвайки пръстите си по непокритата част на корема й между блузката и полата. После надигна полата й нагоре около бедрата. Тя потрепна, когато усети ръцете му да галят голите й бедра.
-Ах, толкова меки и нежни – прошепна той.
Сега той стоеше толкова близо, че тя усещаше топлия му дъх върху лицето си.
Въпреки това, Вики продължаваше да стои неподвижна. Ръката му галеше вътрешната страна на бедрата й и после бавно се качи нагоре, докато пръстите му не се мушнаха под прашките й.
Тя потръпна и изстена, когато усети пръстите му да търкат устните на путката й. В този момент, другата му ръка си проправи път под блузата й и под сутиена й. Той разпери длан върху младата й, стегната цица и я стисна.
-Ах – повтори той – толкова хубави млади цици. И какво имаме тук? Прашките ти вече са мокри, палавнице!
Той притисна венерения й хълм толкова нежно, колкото притискаше и цицата й. Този път стенанията й станаха по-силни, а дишането й – по-учестено.
-Възбудена ли си? – попита я той, докато ръцете му продължаваха да я опипват.
Тя кимна; едно единствено движение с глава.
-Кажи го! – заповяда той.
-Възбудена съм! – извика тя.
-Пичката ти мокра и гореща, и възбудена ли е?
-Да! – отговори тя, все още взирайки се в кура му. Тя го наблюдаваше как започна да се удължава и удебелява.
-Готова ли е пичката ти за надървения ми, дълъг кур?
-О, Боже! – изстена Вики. – Да! О, да, готова е…
Този път тя не можеше да се въздържи. Стенеща от възбуда и почти в екстаз, тя сграбчи чудовищния му хуй с двете си ръце.
-О, боже, чичо! О, да, путката ми иска горещия ти кур! Това, това вътре в нея… О, боже, искам кура ти да ме изчука!
Тя усети чепа му да пулсира в ръцете й. Обгърна го с дланта си, а другата си ръка сложи върху големите му топки.
-Боже мой, толкова е голям! – възкликна тя.
Вики движеше ръката си напред-назад, наслаждавайки се на горещата плът.
Чичо й се приближи към нея, давайки й знак да отидат в спалнята. Вървяха напред, докато не стигна до леглото.
Той отдръпна ръцете си от путката и от цицата й и повдигна тениската й:
-Хайде да махнем това. Не е честно – аз съм чисто гол, а ти все още си облечена. Не е честно – повтори той.
Тя неохотно пусна кура му, за да може той да съблече блузката й.
-О-о-о, я виж ти! Прекрасен сутиен за прекрасните цици, а? – дъртия мръсник се зарадва като видя съблазнителния й, розов сутиен. Беше доста изрязан, но с хубава линия.
Кирил пъхна ръце под сутиена и извади циците й над него.
-Аха! – възкликна той, оглеждайки пищните, стегнати гърди – Толкова хубави цици!
-Моля те, махни сутиена – помоли тя.
-Разбира се, разбира се, малката. Няма проблем – отговори той, разкопчавайки и сваляйки сръчно сутиена.
-О, боже! Не си ли прекрасна?! Толкова стегнати и нежни цици! – той ги взе в шепите си и започна да ги мачка. – Тези цици ще станат още по-големи, малката. Наистина големи. Може би по-големи от тези на леля ти. Обожавам ги, о, да, обожавам ги!
Тя отново сграбчи кура му и той й се стори дори по-голям от преди. Хвана го като че ли държеше бухалка и започна да го помпа бясно.
Той се разсмя със задоволство:
-Не иска ли малката ми да се отърве от тази пола и да покаже писето си?
Пръстите му вече бяха на ципа й. Едно движение беше всичко необходимо, за да се плъзне полата й надолу върху бедрата й и да падне на пода.
-А сега тези бикини. Не искаш ли да свалим и тях, и да си поиграя с горещата ти сливка?
-О, боже, да, свали ги, моля те.
С едно леко движение, усъвършенствано с години, той ги дръпна надолу към бедрата й. Тялото й вече се гърчеше от възбуда. Той коленичи, за да свали напълно прашките й. Курът му се беше изплъзнал от ръцете й и тя изстена с разочарование.
Той остана коленичил пред нея. Сега и тя беше чисто гола като него. Кирил погледна путката й и вдигна ръката си към нея. Тя изскимтя, щом усети пръстите му да разделят устните й.
-Боже, чичо, не мога повече! Не издържам!
Той се разсмя и се обърна така, че да застане разкрачен на пода пред нея, но сега и двамата бяха с лице към огледалото.
Тя стоеше над него, главата му беше между бедрата й и те гледаха отражението си в огледалото пред тях.
-Разкрачи се, малката – каза й той, и тя се подчини.
Тя се почувства слаба, когато той пъхна глава между бедрата й и погледна нагоре. Тя усещаше топлия му дъх върху путката си и гледаше надолу към коравия му кур.
Той легна на пода. После разтвори краката си и се повдигна внимателно, така че да запази равновесие, подпирайки се на ръцете си. Сега лицето му беше на сантиметри от путката й; петите му стояха стабилно на пода, а останалата част от тялото му беше във въздуха. Тя беше изумена от позата му; а и за възрастта му, наистина беше невероятно.
-Сега се наведи, малката, и приближи путката си към лицето ми. Искам да я излижа цялата – каза й той.
Вики усети тръпки да преминават през цялото й тяло, когато му се подчини. Внимателно се наведе, леко свивайки колене. Последваха силни стонове, щом тя усети разтворените му устни около цялата си пичка.
В мига, в който усети топлите му устни върху горящата си и пулсираща путка, тя почти инстинктивно се наведе напред. Надървения му кур сега се търкаше в челото й. Той се протегна и погали тежките й цици, които сега се клатеха над него. Тя отново изскимтя от възбуда.
Тя сграбчи кура му, а в това време неговият език беше върху путката й. Не беше сигурна колко дълго той може да издържи в тази поза и искаше да й се наслади максимално. Девойката отвори широко уста и го налапа.
Удивително, той се повдигна нагоре и тя едва успя да поеме горещата кожена палка, която изпълни цялата й уста. Тя плъзна ръката си към основата на кура му, така че кожата беше дръпната назад и тя можеше да усети издутата, дебела главичка да прониква дълбоко в гърлото й. Топките му удариха брадичката й, дългата й коса падна напред, разпилявайки се по бедрата му.
Вики сложи ръце около задника му, придръпвайки го още към себе си. Той почти грубо стисна стегнатите й цици и после плъзна езика си в путката й. Девойката пое дълбоко дъх, когато езикът му проникна в нея и започна бясно да смуче кура му в устата си, притискайки лицето си в слабините му. Тя усети ръцете му приклещени между циците й и корема му, усети космите на чатала му да гъделичкат лицето й ташаците му, притиснати в брадичката й.
Тя стенеше и хапеше устните си, когато езикът му лижеше устните на путката й. Скимтеше и се гърчеше, но той я държеше здраво. Краката й бяха широко разтворени, тя се почувстваше абсолютно безпомощна дори когато тя започна да движи главата си нагоре-надолу, защото искаше да свършат едновременно.
Путката й беше цялата покрита с горещите й сокове, докато езикът му бясно се движеше по нея и от време на време се плъзваше във вагината й. Силния аромат от надървения му кур, усещането от гладкия ствол, плъзгащ се вътре и вън от устата й… Всичко това й дойде твърде много и тя не можеше да устои на огъня себе си. Вики изкрещя, после започна да стене. Тя неволно събра бедрата си и притисна силно главата му между тях. Соковете й започнаха да текат и тя усети вътрешността на путката си да се свива безпомощно около езика му.
-О-о-о, боже! О-о-о, боже! – изскимтя тя. – О, господи, свършвам! О, да! Свършвам!…

Когато емоциите от оргазма й утихнаха, тя притисна здраво големия му кур с устните си. Вече знаеше, че бе невъзможно за нея да го поеме целия. Задоволи се само да смуче главичката, докато енергично движеше ръката си по дебелата основа.

Киро стана от заеманата до сега поза и тя въздъхна с разочарование, когато усети курът му да се изплъзва от устата й. Той бързо се отдръпна и се изправи на краката си. Чувствайки се слаба след оргазма, тя се свлече надолу и се озова седнала на ръба на леглото.
-Сега, малката, всичко, от което се нуждаеш, е хубаво, здраво ебане! О, да, путката ти има нужда от кур да я наебе – каза той.
С една ръка, той я преобърна толкова лесно сякаш бе лека като перце. Вики се просна на леглото, с лице към леглото, краката й все още бяха на пода.
Той взе възглавница.
-Повдигни си задника, малката, да сложа тази възглавница под теб. Това ще ми осигури идеалната височина, за да те чукам изотзад.
Докато повдигаше ханша си, се замисли, че това беше невероятно – нито един любовник, с когото е била до сега, не е издържал толкова дълго; всъщност, повечето бяха свършвали преди нея и това за нея се оказваше наистина страхотно преживяване.
После Кирил застана зад нея и раздалечи краката й. Тя можеше да види грамадния му кур, тръпнещ и пулсиращ – стоеше перпендикулярно на тялото му без да помръдне.
Той хвана кура си за основата му и пристъпи напред, целейки се в отвора й. Путката й беше разтворена широко и той можеше да види стичащите се от вагината й сокове, смесени със слюнката му. И нейната се стичаше от неговия кур.
Той разтвори устните на путката й с пръстите на едната си ръка и внимателно вкара кура си в нея.
-О-о-о-х-х-х… курът ти ме изпълва докрай! – изпъшка тя със сподавен глас, когато той го зарови целия. Вики усети путката си разпъната и разширена, за да може да го поеме целия.
-О, да, малката, това е за теб – отговори той, задържайки кура си в нея. – Путката ти е толкова гореща и стегната, и мокра… О, боже, това е наистина страхотно, малката, пасваш ми перфектно.
-Дай ми какво искам, чичо, дай ми го! Изчукай ме, моля те, изчукай ме!
Той се отдръпна леко и курът му се изплъзна от вагината й. Това я раздразни още повече и тя изстена, повдигайки задника си към него. Тогава той отново се заби във вагината й и тя изпъшка:
-О, боже, да-а-а… – прошепна тя, притискайки задника си към него. – Чукай ме! Чукай ме, о, боже, по-дълбоко, проникни по-дълбоко…
Киро отново се го извади от нея и потърка главичката на кура си върху влажните устни на путката й, наблюдавайки я. По изражението на лицето му беше очевидно, че той едва се контролираше. Господи, путката й беше толкова тясна! Много по-стегната от тази на жена му или на която и да е друга! Знаеше, че ако го вкара в нея и почне да я тъпче безмилостно, както му се искаше и както правеше с други жени, ще изхвърли соковете си твърде бързо. А той не искаше да става така. Не и толкова скоро.
-Моля те, стига си ме дразнил, чичо! – простена тя, протягайки се назад в опит да сграбчи кура му. Пръстите й едва достигнаха основата на кура му, когато той отново проникна в нея.
Тя веднъж вече беше имала кур, голям колкото този. Но усещането тогава беше нищо в сравнение с това, което чичо й й даваше. Курът му, когато беше заровен дълбоко в путката й, изглежда имаше свой собствен живот. Той не се отдръпна веднага след като беше проникнал в нея. Всъщност, той предпочете да остави кура си вътре и да се наслади на усещането за по-дълго време. А когато беше в нея, курът му туптеше, пулсираше и трептеше; разтягаше я далеч зад пределите й. Тя имаше чувството, че ще разцепи путката й на две.
-Чукай ме, моля те! – повтори тя, галейки топките му.
Той се разсмя, протегна едната си ръка към едната от циците й, и плъзна другата си ръка от долната страна на тялото й, за да погали пламналия й клитор.
После й се подчини.
Започна бавно и внимателни, с отмерени, продължителни тласъци, задържайки хуя си в нея за може би няколко секунди, и тогава отдръпвайки го така, че само върха да остане в нея. После, отново се плъзваше в нея, бутайки я напред към леглото. Той стискаше стегнатата плът на цицата й. Тя леко повдигна тялото си от леглото, за да му осигури по-лесен достъп до там.
Тя изхлечни, после започна да стене. Стоновете станаха викове, след това крясъци. Момичето се гърчеше и трепереше, опитвайки се да се притисне още повече към него.
Възрастният мъж продължи така за може би повече от пет минути. Пет дълги и мъчителни минути, и тогава започна да забързва ритъма.
Тялото му удряше с плясък нейното и стаята кънтеше от глухия шум, който се получаваше от сблъсъка на плътта им, докато той я чукаше.
-По-силно, чичо, по-силно!
-Да, да – изсумтя той.
-По-бързо, по-бързо! – изрева тя.
-Ето, поеми това, и това, това, това… – отговори той.
Той търкаше клитора й точно толкова бясно, колкото я ебеше. Тя се опита да сграбчи основата на кура му с пръстите си. Той щипеше и дразнеше настръхналите й зърна.
-О, господи! – извика тя. – Свършвам!
Девойката беше изненадана. Замисли се, че рядко беше имала два оргазма един след друг с толкова малко време между тях и това, което той правеше, беше фантастично!
-Това е целта – изпъшка той в отговор, без да обръща внимание на капките пот, които се стичаха от челото му върху носа му.
Кирил се наведе напред така, че тялото се долепи до нейното и зарови лицето си в косата й, вдишвайки дълбоко. Продължаваше да я чука. Той усети как тялото й се изпъна и стана като сковано, когато тя свършваше, а ръцете й се изпънаха напред. Тя сграбчи чаршафа започна да стене. Той усети соковете й да бликват.
Въпреки това, той продължи да я помпи безмилостно. Напред-назад, напред-назад, той беше като механичен инструмент, създаден да прави само това.
Коленете й омекнаха и тя като че ли припадна на леглото. Той не й даде време да се съвземе – извади кура си от нея и точно когато тя мислеше, че ще спре, той я преобърна и сега тя лежеше по гръб.
Той пристъпи между краката й и хвана коленете й. Повдигна ги и ги разтвори широко. Очите й бяха почти безжизнени. Тя едва различаваше силуета му, когато той се приближи с още крачка към нея.
Държеше краката й високо във въздуха и пак проникна в нея.
-О, боже, господи! – извика тя.
Кирил вдигна коленете й върху раменете си и се наведе напред, за да сложи ръце на циците й. След миг и устните му бяха върху нейните, а езикът му – в устата й. Тогава започна да я чука пак: същите бързи, яростни и неумолими тласъци.
Тя потръпна, сложи ръце на раменете му да го дръпна по-близо до себе си. Устните им като че се бяха слели и тя засмука езика му.
Удивително – тя усети, че се приближава към още един оргазъм. Беше слисана, дори шокирана, но и много доволна. Този възрастен човек с поразителния си кур я караше да изпитва това, за което само бе мечтала и фантазирала до сега. Никога, никога през живота си не си беше представяла или дори помисляла, че би могла да изпита подобно удоволствие.
Когато коленете й притиснаха силно главата му, приклещвайки го като менгеме. Тя изви гърба си и почти го повдигна с тялото си, когато свърши за трети път.
Сега той започна да прониква в нея с бързи, кратки тласъци и тя знаеше, че вероятно секунди го деляха от оргазма му. Тя искаше и неговата наслада от оргазма му да е толкова голяма, колкото беше нейната при трите оргазма, които беше изпитала. Тя започна да повдига бедрата си към неговите и протегна ръка да погали отново едрите му топки.
Див рев се отдели от устните му, издавайки, че той беше на път да избухне.
Той се отскубна от тялото й и бързо извади кура си веднага щом усети удара на първата вълна. Тя повдигна глава да види тръпнещия му кур над себе си. И тогава той изригна.
Първата струя достигна почти до гърдите й, които се издигаха и отпускаха от тежкото й дишане. Той сграбчи кура си в ръце и довърши. Соковете му опръскаха корема й. Един, два, три, четири. Очите му бяха затворени, главата му беше наведена назад, той потръпваше всеки път, когато спермата изригваше. Тя го наблюдаваше през цялото време. Най-после и той свърши. Вики размаза соковете му върху корема и путката си, а после и върху гърдите си.
Запотен и запъхтян, той се строполи на леглото до нея. Гърдите му се повдигаха, докато той поемаше големи глътки въздух, за да възстанови дробовете си.
-О, мамка му, мамка му! О, малката, страхотна си, красива си! – каза той, слагайки ръка на циците й.
Тя се обърна към него, прилепи устните си върху неговите и протегна ръка към вече мекия му кур.
Тя беше задоволена. За пръв път в живота си беше изпитала истински оргазъм с кур в путката си. Вики отдръпна устните си от неговите и притисна главата му между циците си.
-Ти! Ти си страхотен!…

Следва….

Rating: 3.50/5. From 4 votes.
Please wait...