Племеницата 4 част

-Нали каза, че пак ще го надървиш! – каза Вики на леля си.
-Ще го направя, но не това му казах, само го попитах колко време му е нужно да го надърви, след като свърши първия път – отговори Виолета.
-Все същото е – нацупи се Вики, размазвайки соковете на чичо си върху циците си.
Наблюдавайки Вики да прави това, на Виолета й хрумна идея.
-Не го размазвай! – каза тя. – Ела тук!

Доста неуверено Вики отиде до дивана и застана от едната му страна, а ръцете й бяха отпуснати до тялото й.
-Пробвала ли си турска чикия – Виолета попита племенницата си
Вики беше смутена. Тя погледна към соковете на чичо си, които капеха от циците й и между тях.
-Турска чикия? – попита тя, поглеждайки полунадървения кур на гаджето си.
-Да, турска чикия. Хубав кур да се плъзга нагоре-надолу между циците ти.
-Н-не… – отвърна колебливо Вики.
Виолета й се усмихна. Тя седна на дивана и започна небрежно да гали хуя на Никола.
Когато тя се наведе напред, тежките й гърди се събраха.
-Ей, жребецо – каза тя на Никола. – Предполагам, че Вики иска пак да го надървиш. Легни на дивана, точно така, добро момче…
Картинката започна да му се изяснява. Той се настани на дивана и погледна Виолета с очакване.
Жената метна единия си крак около бедрата му и се намести.
-Време е да покажем на твоето момиче какво изпуска – изкиска се тя.
Тя отърка циците си върху корема му и тогава застана наведена над него. Той изпъшка, когато усети големите й цици леко да се докосват до отпуснатия му член и, удивително, усети, че се втвърдява.
-Виждаш ли? – разсмя се Виолета, поглеждайки към племенницата си. – Той се надървя само като усеща плътта на циците ми да си опира в кура му.
Тя се наведе още по-надолу, държейки циците си от двете страни и приклещи кура му между тях.
– Просто го притискаш между циците си, скъпа – каза тя на Вики. – И тогава започваш да се движиш!
Вики наблюдаваше удивена, докато кура му потъна в огромната цепка на бюста на леля й и тя започна да се движи напред-назад.
-Това – изпъшка Виолета – е турска чикия. Давай, момче, движи го нагоре и надолу! О, да, точно така. Усещаш ли тази гореща прът, обгръщаща хуя ти? Да? Тогава продължавай и чукай циците ми!
Кирил се смееше от креслото, от където наблюдаваше. Той също така галеше големия си хуй, за да го надърви пак. Той стана от стола и се приближи до Вики, заставайки зад нея. После сложи ръце около нея изотзад и сграбчи младите й, сочни цици.
Вики изстена, усещайки, че краката й се подкосяват. Тя отново се възбуждаше, наблюдавайки кура на Никола да се плъзга нагоре-надолу между грамадните цици на леля си.
-Нямам толкова големи цици – каза тя.
Чичо й се разсмя, сега мачкайки нейните.
-Ще имаш някой ден. Вече ти казах това. Но тези не са съвсем малки. Достатъчно големи са за турска чикия. Хайде, сега, легни на пода да видим как да направим това.
Вики се свлече на пода, охкайки, когато усети студените плочки под голия си гръб.
-Събери раменете си, малката – каза й Кирил, продължавайки да гали кура си. – Това ще събере циците ти.
Вики беше изненадана, когато го послуша: циците й наистина изглеждаха по-големи.
Както Кирил беше казал, тя наистина имаше пищни гърди. Просто изглеждаха малки на фона на огромните цици на леля й.
Вики имаше розови зърна и в този момент те бяха твърди и щръкнали, а ареолите й бяха големи и апетитни.
Когато тя събра раменете си, беше естествено за ръцете й за се приближат. Тя разтвори широко бедрата си и с пръстите на лявата си ръка разтвори мокрите устни на путката си. Тя се усмихна престорено свенливо на чичо си, когато пъхна един пръст от дясната си ръка в путката си.
Кирил все още стоеше прав при краката й, наблюдавайки с полузатворени очи и сега движейки ръка по ствола на кура си. Той наблюдаваше съблазнителната цепка между циците на момичето и тогава отново погледна към пръста й, проникващ в пичката й с бавни, отмерени движения.
-Значи, малката, наистина никой не те е чукал между циците? – попита той с дрезгав глас.
-Не, чичо, никога. В това отношение все още съм девствена – отговори тя с похотливо.
Той продължаваше да зяпа циците й.
-Чакай – каза й той. – Ще ти трябва някаква смазка.
-Но соковете ти още са там – каза тя, усмихвайки се секси като отдръпна пръста си от путката и размаза спермата му между циците си.
-Не, искам да се насладиш напълно на първия път. Просто имай малко търпение.
Той се обърна и се отиде някъде.
Вики отново пъхна пръста в путката си, очевидно разочарована от забавянето. Тя погледна леля си и Никола, които се разгорещяваха все повече.
Никола пъшкаше, движейки бедрата си нагоре-надолу на дивана, докато жената седеше върху коленете му, наведена напред. Тя пристискаше циците си отстрани, обгръщайки кура му с изобилната плът.
Сега той беше еректирал и, поглеждайки надолу, той можеше да види върха на чепа си да се показва всеки път, когато Виолета отдръпнеше тялото си и циците си надолу. Той се протегна надолу и хвана брадичката на жената. Това му откри гледката към кура му, плъзгащ се между циците й.
-Ах… – промълви той – това е страхотно. О, боже, да, чукай ме с циците си, Виолета, чукай ме! О, да, точно така… О, боже, това е невероятно. Усещам горещата ти плът върху хуя си! О, боже, чукай ме, чукай ме, чукай ме…
Виолета го погледна в очите и се усмихна. Тялото й не спираше да се движи напред-назад, докато хуят му беше между огромните й цици.
-Пусни ме, малкия, няма да съжаляваш.
Никола се подчини на командата й. Тя се наведе и този път, когато дръпна циците си надолу, отвори устата си и позволи върха на кура му да влезе в устата й.
-О-о-о, господи! – извика той, повдигайки ханша си, за да натика още от кура си в устата й.
Почти толкова бързо обаче, тя повдигна циците си нагоре, освобождавайки кура му от устата си. Преди да може да изпъшка от недоволство, тя вече беше върнала циците си в предишното положение и пак го беше поела в устата си.
Той схвана и започна да се движи нагоре-надолу, чукайки циците й бързо, наслаждавайки се, особено когато тя обгръщаше кура му с онези сочни устни, докато стискаше циците си дори по-силно, за да държи кура му между тях.
Без да го осъзнава, Вики беше започнала да чука путката си с пръста си дори по-бързо. Тя беше абсолютно мокра там долу и резултатът беше мокър, шляпащ звук, бърз и ритмичен.

Кирил най-после дойде. Той държеше пластмасово шише в ръката си. Вики забеляза, че кура му значително беше спаднал.
-Ето, лосион за тяло.
-Нека ти духам, докато се погрижиш за циците ми – простена Вики, когато той коленичи до нея.
Той се разсмя, после клекна над нея и започна повдига и смъква тялото си, чукайки устата й дори докато изсипваше от съдържанието на шишенцето върху циците й.

Тя изпъшка и потръпна, когато хладната течност потече върху горещите й цици. И когато усети дланите му да втриват смазката в плътта на циците й, тя изви гърба си нагоре към него, смучейки диво чепа му.
Кирил гледаше краката й, докато я мажеше.
-Ще започнем в необичайна поза. Или поне е необичайно за първата турска чикия. – рече й той.
Той извади кура си от устата й и внимателно се наведе над лицето й. Носът й се допря в топките му и тя ги облиза.
-Ще те чукам от тук. Казваме му обърната турска чикия – когато чукам цепката на циците ти от горната ти страна, вместо откъм долната.
Тя изстена, когато усети курът му да се търка в зърната й.
-О, боже, чичо, бързо, моля те, не се ебавай, наеби циците ми! Чукай ме в каквато поза искаш, искам само да усетя кура ти между тях!
-Такъв език – разсмя се той, докато притискаше кура си между циците й. Ръцете му събраха хлъзгавите й гърди, за да може здраво да приклещи кура си между тя.
-Сега, малката, да се чукаме – каза той, започвайки да се движи напред-назад над нея. Усещането за кура му, плъзгащ се между от хлъзгавите й цици беше върховно за нея и тя се опита да му помогне като движи тялото си на пода в посока, обратна на тласъците.
На дивана Виолета реши, че е време да сменят позата. Тя се свлече от дивана и коленичи до него.
-Стани, жребецо – прошепна тя.
Никола едва-едва стана, но курът му тръпнеше от желание.
-Седни на ръба и отпусни краката си на пода. Разтвори ги, по-широко – инструктира го тя.
Той се подчини, докато краката му бяха достатъчно разтворени и курът му стърчеше между тях.
Все още коленичила на пода, тя се наведе напред и, използвайки големите си цици, загреба кура му и го притисна между тях. Той изпъшка силно.
-Сега чукай циците ми! Ах, ти, мръснико! – нареди тя.
Той започна да повдига и снижава бедрата си, надигайки задника си от дивана при тласъка.
-Дръж раменете ми, любовнико – изскимтя тя.
Той хвана раменете й и започна да плъзга кура си нагоре и надолу в цепката й. После погледна към гаджето си, която лежеше на пода, а чичо й стоеше над лицето й и този чудовищен чеп чукаше циците й от горната им страна. Той почти изхвърли товара си.
Тогава последва серия от несвързани пъшкания, стонове, стенания и викове, прекъсвани от думи, които бяха също толкова несвързани.
-Чукай ме в циците, чичо, о, боже, да, еби, еби ме!
-Циците ти са толкова големи! Кура ми като че влиза и излиза от тунел; тунел, който пасва като ръкавица на кура ми!
-Чукай ги, давай! Чукай ме!
-Ближи топките ми, докато те еба в циците, малката!
-Еби, еби, еби!
-Да, да, да!
-По-бързо, по-бързо, о, боже! Да, сега по-бързо, по-бързо от това, любовнико!
Ако някой случайно чуе тази изречения, ще си помисли, че живеещите тук гледаха порно филм.
Четирите тела се въртяха, гърчеха, мятаха и тласкаха.
Не беше изненада, че Никола свърши пръв. Той изстена, кура му беше заровен между циците на Виолета, а той стискаше раменете й, когато изхвърли соковете си.
Той беше издържал твърде дълго и сега, му изглеждаше като че ли ще свършва вечно. Той опръска лицето й, когато тя като обезумяла се опита да поеме главичката на хуя му в устата си. Той отказа да пусне тежките й цици, само се приближи още повече, така че тя да може да поеме върха на кура му в устата си и да глътне соковете му.
Точно зад Виолета беше съпругът й и тя беше сигурна, че именно негови бяха пръстите, който сега проникнаха в пичката й. Тя продължи да се наслаждава на соковете на Никола, докато разтваряше краката си, за да позволи на пръстите на Кирил да проникват по-лесно в путката й изотзад.
Кирил не забави темпото на чукане на племенницата си, дори след като беше проникнал с пръсти в съпругата си. Всъщност пръстите на Вики също не бяха свободни. Тя беше натъпкала два от изящните си пръста във вагината си и чукаше себе си със същия ритъм, с който чичо й чукаше хлъзгавите й цици. Езикът й също беше зает да лиже грамадните топки на чичо й.
-Къде го искаш? – изпъшка Кирил, започвайки като луд да тласка кура си вътре и вън от цепката на Вики.
Гласът й беше глух и неясен:
-Просто свърши където е кура ти, чичо!
И той го направи. Но преди соковете му да потекат между циците й, той имаше удоволствието да чуе съпругата си да стене, получавайки оргазъм.
Когато той избухна, момичето също така крещеше, наслаждавайки се на още един оргазъм – тя заби пръстите си дълбоко в пичката си и повдигна задника си от плочките.
Спермата потече от кура му, събирайки се в основата на цепката й. Тогава следващия поток опръска корема й. Ръцете й се повдигнаха да размажат топлата течност върху стомаха и после върху циците й, които вече блестяха от неговите сокове по тях.
Доста по-късно, когато те бяха далеч един от друг и блажено си отдъхваха след толкова оргазми, Кирил каза:
-Това беше първият урок за вас двамата.
Виолета се разсмя и добави:
-Чакайте само да видите урок номер 2!

Следва продължение….

Rating: 3.22/5. From 9 votes.
Please wait...