Секс нощ с две проститутки

Камен се отпусна в креслото, отпивайки бавно от чашата си със скоч. Блесналите му очи обходиха хищно телата на застаналите срещу него компаньонки.

По-младата от тях беше на около двадесет – двадесет и една години, с фигура на манекенка, изящно оформени дълги крака и неголеми, предизвикателно навирени гърди. Косата и беше руса, дълга, лицето очарователно с малки сочни устни и невинни сини очи. Облеклото и се състоеше от дълго бяло манто, което сега лежеше захвърлено на облегалката на един стол, обувки на висок ток и скъпо дантелено бельо издържано в меки розови тонове. То очертаваше изкусителната и фигура, обещавайки сбъдване на най-съкровените еротични мечти на мъжете.
Втората компаньонка беше към тридесетте, малко по ниска, с пищен силиконов бюст, зелени като на котка очи и съблазнителен пухкав задник. Косата и беше боядисана в черно, а облеклото и още по-провокиращо. Под връхната си дреха тя носеше единствено бикини.
– Как се казвате? – попита Камен.
– Аз съм Надя! А това е Ани! – произнесе по-голямата нощна пеперуда и пристъпи напред поставяйки крак на ниската холна масичка пред Камен – Какво ще желаеш жребецо?
С похотливи искрици в очите тя докосна леко с пръсти бузата му. Камен издиша шумно, очите му се приковаха в съблазнително полюшващия се само на няколко сантиметра от него бюст. После проегна ръка и хвана едната и гръд, потърквайки зърното и.
Надя леко изскимтя и притвараяйки очи поднесе устни към него за целувка. Мъжът не устоя на изкушението и плъзна език в устата и. Езикът на проститукта мигом обхвана в ласкавата си хватка неговия, засмуквайки го дълбоко навътре. Мъжът изръмжа приглушено от удоволствие и опипом дръпна настрани бикините на Надя. Пръстите му стиснаха малкото топче на клитора и. Тялото на проститукта бе разтърсено от мощна тръпка. Тя сграбчи ризата на Камен и яростно я дръпна настрани. Копчетата се откъснаха, политайки във висчки посоки. После Надя сведе глава и започна да плъзга езика си по брадичката и мощната шия на мъжа, докато стигна до мускулестите му гърди. Тя започна да ги хапе и лиже. В същото време, ръцете и трескаво се заеха да ракопчават копчетата на панталона му. Камен доволно въздъхна и махна с ръка към по-младата компаньонка да се приближи. До този момент тя беше стояла на мястото си леко разкрачила крака и бавно плъзгаше дланите си по гърдите, бедрата, корема и слабините си. Ако можеше да се съди по премрежения и поглед, тръпката на възбудата вече бе обладала тялото и.
– Ела, Ани! – гласът на Камен беше дрезгав и изпълнен с напрежение. – Тримата ще ни е по-весело!
Младата жена не чакаше втора покана. Тя бързо се приближи, полюшвайки съблазнително бедра. Ръцете и се протегнаха, обвивайки кръста на Надя. Ани се отпусна върху нея отърквайки гърдите си в тялото и, и на своя ред започна да масажира гърдите и с върховете на пръстите си. Устните и се впиха във врата на Надя, а влажния и розов език се заигра с меката вътрешност на ушите и.
Надя застена силно и бързо освободи Камен от панталона и слиповете му. Все още с глава заровена в мускулестия торс на мъжа, тя хвана органа му в шепата си. Секунда по-късно от гърдите и се изтръгна възклицание на възхищение, тя леко задвижи ръката си нагоре-надолу по кожения ствол, изследвайки неравностите и все по-бързо нарастващите му размери.
Камен се засмя и зарови пръсти в главата на Надя, изтегляйки я назад.
– Малкия ми приятел копнее за устните ти, скъпа! – рече той и я натисна надолу.
Надя покорно се смъкна на колене. Пред очите и се появи силно възбудения и пулсиращ член. Проституктата го обхвана с пръсти в основата и затваряйки очи, нежно го погали с дългите си мигли. Камен настръхна, имаше чувстовото, че някой е пуснал през тялото му слаб електрически импулс.
Без да си отваря очите, Надя отвори уста и нежно пое моравата главичка. Устните и леко я засмукаха. Тя започна да си движи главата нагоре-надолу, като постепенно пропускаше в гърлото си все повече от пениса на Камен.
Ани понечи бързо да се присъедини към нея, но мълчаливия властен жест я спря.
– Качи се тук! – посочи мъжът облегалките на фотьойла, леко изсулвайки се надолу.
Русокосата бързо изпълни нареждането на Камен. Тя разкрачи широко крака, стъпвайки на облегалките на фотьойла. Камен я прихвана здраво с ръце и пъхайки глава между бедрата и докосна с върха на езика си набъбналите и овлажнени срамни устни на по-младата компаньонка. Тя простена! Камен издиша и обзет от силна възбуда ги захапа леко със зъби. После започна да ги ближе лакомо с грапавия си дълъг език. Ани заскимтя. Ласките на мъжа под нея бяха едновременно възбуждащи и леко груби – и това я подлудяваше. Младата нощна пеперуда пъхна ръка между краката си, разтваряйки широко срамните си устни. Пред Камен се откри меката розова вътрешност на влагалището и. Без да се колебае той смело заора с език в податливатава, влажна и зажадняла за ласки цепка. Постепенно Ани започна да върти все по-бързо задничето си в унисон с несекващите въртеливи движения на езика на Камен. Фотьойлът застрашително се заклати. В един миг Ани загуби опора и ако не бяха здравите пръсти на мъжа, които се впиха като нагорещени клещи в плътта и щеше да падне на земята. С тежка въздишка момичето възвърна опората си, ръцете и стиснаха здраво облегалката на фотьойла. Камен я шляпна с широко разтоверата си длан по съблазнителното дупе и продължи да обработва с език изгарящата й и вече плуваща в обилни сокове цепка.
Докато езикът на Камен си играеше с възбудените слабини на Ани, Надя продължаваше усърдно да обработва пенисът му. Поемаше го дълбоко в гърлото си и го задържаше целия, милваше го с клепачите си и с бузите, хапеше удебелените и изпъкнали от кръвта вени. От време на време пръстите и прихващаха силно члена в основата, така че тестисите набъбваха от напрежнеие. После Надя плъзгаше много бавно върха на зъбките си по нежната им кожа и ги поемаше в устата си и ги задържаше там докато не и спреше дъха. После ги пускаше и ги драскаше с върховете на ноктите си, милваше ги и отново ги налапваше. Прилачаше на сита катеричка, която си играе с попадналите и в лапичките орехи.
След като Камен се насити на слабините на русокосата Ани, Камен я плясна още веднъж по дупето и я махна от себе си, пускайки я на земята. После се изправи и властно хвана косата на Надя, набутвайки дълбоко пениса си в гърлото и. Очите на на брюнетката се разшириха от изненада, когато огромния настръхнал орган на мъжа притисна сливиците и, оставяйки я без дъх. Мъжът обаче не и позволи да го отблъсне. Той уви пръстите си в косата и, задържайки главата и плътно към корема си. Лицето на Надя почервеня, от очите и потекоха сълзи от напрежнеие. Тя се опитва да си поеме дъх през носа, но Камен запуши с другата си ръка ноздрите и. Надя се загърчи от недостиг на кислород. Секунди преди да припадне, Камен я отблъсна назад. Надя се строполи на колене и накъсано започна да си поема въздух. Мъжът я изчака, докато дишането и се нормализира, а после я хвана, и вдигайки я като перце я отнесе до фотьойла. После я сложи върху него, с крака опряни в облегалката и глава провесена към земята. Косата на Надя увисна, докосвайки пода. Камен се приведе и хващайки я за облите силиконови гърди насочи члена си към устата и. Надя отвори широко устни, пропускайки органа му. Мъжът натисна надолу, вкарвайки половината от чудовищния си инструмент. Брюнетката потръпна, но задвижи глава, помагайки му да си проправи път до трахеята и.
Щом почувства, че малкия му приятел е удобно настанен в дълбокото гърло на Надя, Камен започна да си движи бедрата. Изкарваше бавно целия си пенис и после отново го вкарваше, карайки брюнетката да подскача при всеки негов тласък. Здравите му длани мачкаха силно бюста и, а пръстите му притискаха яростно настръхналите като копчета зърна на гърдите и. Горещи вълни заляха тялото на Надя, тя замята глава, но от запушената и от огромонто бутало на Камен уста се изтръгнаха само приглушени звуци. Тя протегна ръцете си и ги вкопчи в бедрата на мъжа забивайки толкова силно ноктите си в кожата, че чак му пусна кръв.
Опиянен от възбудата и от мисълта за състоянието, в което беше докарал жената под него, Камен ускори тласъците на органа си. вече не го беше грижа дали Надя можеше да си поеме въздух.Искаше единствено да я чука, докато не почувства как перлената течност на тестисите му се излива в гърлото и.
Червенината отново заля лицето на Надя. Тя заскимтя и започна да дращи още по-силно и да блъска с юмруци по бедрата на мъжа. Но Камен само се протегна и с едната ръка хвана като в менгеме краката и за глезените. Другата му ръка притисна здраво торса и към креслото. Последваха още няколко бързи фрикции в топлото гърло на Надя. После Камен изведнъж се стегна, избълвайки в устата на нощната пеперуда огромно количество сперма. Надя се задави и го отблъсна с всички сили. Този път мъжът се отдръпна.
Компаньонката издиша шумно, поемайки въздух, после отново се закашля, заради изпълващата устата и сперма. Част от нея покапа по брадичката и шията и. Загубила всякакви сили, Надя се превъртя и се свлече върху застлания със скъп килим под. Гърдите и се повдигаха тежко.
Ани, която през време на тази гореща сцена беше стояла отстрани, усилено масажирайки гклитора си, се приближи, лягайки върху Надя. Бюстът и се отърка в гърдите на Надя, а изплезеното и розово езиче се плъзна по шията и брадичката и, облизвайки капчиците бяла течност. Едната и ръка продължаваше да масажира усилено изгарящото и зажадняло за ласки влагалище, а другата се плъзгаше между бедрата на Надя, карайки я да потръпва и да стене.
Щом езикът на Ани стигна до устните на брюнетката, тя се надигна и нежно целуна русокосата си любовница в устата., пропускайки част от примесената със сперма слюнка в гърлото й. Ани изскимтя и примлясна от удоволствиеы а после отново се надвеси над Надя, пускайки обратно седефенобялата течност, този път омесена и със собствените и слюнки. Брюнетката я пое, но не преглътна. От гърлото и се разнесе гъргорещ звук, сетне върху устните и се появи плътен слой от сперма и слюнки с много мехурчета. Ани плъзна леко език по горната и устна, обирайки част от течността. В отговор езикът на Надя се стрелна в атака. Двете нощни пеперуди започнаха да се целуват разгорещено и да плъзгат ръце по изкусителните си тела. Докосваха гърдите си, бедрата и гъвкавите гърбове, целуваха настръхналите зърна на гърдите си. Бяха забравили напълно за намиращия се в стаята мъж.
Камен ги погледа усмихнато няколко минути, застанал прав с все още настръхнал пенис. Ръката му леко го дразнеше, докато той местеше поглед между двете любещи се компаньонки, чудейки се коя да обладае първо. Постепенно погледът му започна да се задържа все по-често върху вирнатото виско дупе на блондинката. Неговите стегнати полушария и потрепващото малко отворче на ануса го привличаха неудържимо. Сумтейки като разгонен бик, той пристъпи към любещите се жени. Ръцете му хищно сграбчиха Ани в желязната си хватка…

При докосването на Камен русокосата компаньонка трепна и вдигайки глава от сочните гърди на Надя, погледна през рамо. Мъжът плъзна лявата си длан по гъвкавия и като на котка гръб. Ани се повдигна леко мъркайки и тръсвайки дългата си руса грива се обърна към него. Камен се усмихна и погали бузата й.

Компаньонката го изгледа с премрежен поглед и леко завъртя стегнатото си дупе.
Камен прихвана здраво с една ръка Ани през корема а с другата намести настръхналата морава главичка на силно възбудения си пенис срещу отвора на влагалището и. Бедрата му рязко натиснаха, изстрелвайки органа му в притегателната вътрешност на блондинката. Тя изписка, когато твърдият член потъна в нея. Камен изръмжа и със свободната си ръка натисна главата и надолу, като в същото време стегна още по-здраво хватката около кръста и. После разтвори широко крака и надвесвайки се косо над блондинката започна да я помпа със силни отсечени тласъци. Ани застена пръстите и се впиха яростно в килима, в опит да удържи напъните му. Но Камен беше неудържим. След първите две-три минути Ани с писък рухна върху лежащата под нея Надя. Брюнетката я обви бързо с ръце и започна да целува трескаво очите, устните гърлото и раменете на стенещата си от блаженство колежка. Изпъвайки се леко, брюнетката докосна с пръстите на десния си крак бедрата на Камен. Той изпъшка блашено, когато усети допира и, свеждайки поглед към нея. Надя му отвърна със съблазнителна, обещаваща усмивка и захапа зъз зъби гърлото на Ави. В същото време продължи да масажира с пръстите на краката си настръхналите от напрежение топки на Камен. Мъжът започна да пъшка силно от удоволствие и още по-настоятелно да обладава русокосата. Органът му напускаше докрай влагалището и, а после отново потъваше вътре.
По-младата проститукта се тресеше неистово и скимтеше, изпаднала в безтегловност. Стоновете и бяха неподправени, а вътрешностите и изгаряха. Тя имаше чувството, че мъжът над нея иска да я разкъса. Ани се чувстваше буквално на седмото небе и с всяка фибра на здравото си младо тяло се наслаждаваше на хубавото чукане. Ето това се казваше клиент – пробягна в замъгленото от удоволствие съзнание на русокосата. Красив, богат, надарен и знаещ как да доставя удоволствие на жените.
Младичката компаньонка започна да си движи дупето доклото и беше възможно и да посреща ударите на мъжа. Усетил желанието и да се включи по-активно в любовната игра, Камен поотпусна хватката си.
В продължение на около две-три минути Камен и Ани се движеха в идеален синхрон. В мига, в който пенисът напуснеше топлата пещера на русоката тя се отдръпваше, а после когато пенисът на Камен се устремеше отново напред се притискаше силно в него, и стягаше седалищните си мускули. По този начин проникването ставаше по трудно, и Камен изпитваше по-голямо удоволствие да преодолява съпротивата на Ани.
После при едно по рязко дръпване, членът на мъжа излезе и с шляпащ звук удари русокосата нощна пеперуда по гладкото дупе. Камен бързо хвана малкия немирник, но вместо да го пъхне между широко отворените, покорно очакващи го срамни устни на Ани, той потърка тлавичката му в тясното отворче на анусчето на Ани. Русокоската се стегна, замръзвайки на място. Очите и се разшириха, устните и се разтвориха. Но преди да успее да изрдаде и звук в знак на протест, Надя рязко дръпна главата и надолу, напъхвайки дълбоко езика си в устата и. В следващия миг Камне притисна здраво бедрата на Ани и проникна в треперещото и стегнато задниче.
Русокосата изскимтя приглушено и се загърчи. Но Надя я държеше здраво, а и мъжът беше силен. След първите няколко тласъка по време на които Ани се съпротивляваше като риба хвърлена на сухо, тя постепенно притихна и се отпусна.
Брюнетката се усмихна и поглаждайки я по потното чело, отпусна хватката и нежно почна да я гали по гърба и корема, подръпвайки от време на време зърната на гърдите и, или драскайки кожата около пъпа и.
– Справяш се отлично, малката! – каза и тя, и засмука връхчето на ухото и. Ани настръхна от възбуда. Обожаваше когато някой докосваше тази част от тялото и.
Надя облиза сстарателно ухото и, плъзна език във вътрешността на ушната мида, завъртайки го на бързи обороти, а после го плъзна по брадичката през скулите и веждите и, към другото ухо, където повтори същата процедура. Ръцете на брюнетката не спираха да се движат, изтръгвайки поредица от сластни звуци от гърдите на младата си колежка.
Ани постепенно забрави за изпитаната болка. След първоначалните яростни фрикции на Камен в задничето и, движенията му станаха по-равномерни, а нейните мускули се поотпуснаха.
Надя изгледа отпуснатото момиче и се плъзна под корема му, докато не се озова под разкрачените мускулести бедра на Камен. Повдигайки глава тя рокара влажния си език по повърхността на тестисите му а после ликичко ги захапа със зъби и отварайки широко уста бавно ги пое една след друга в гърлото си, нежно притискайки ги. Докато извършваше това изкусно действие ръцете и се стрелнаха към собствените и слабини и тези на Ани. Тя започна да масажира усилено клиторчето на русокосата си приятелка. През това време нейните собствени пръсти се озоваха в зажаднялата и за мъжки ласки цепка. Отначало надя пъхна един пръст и бъро започна да го движи. Той обаче и се видя твърде недостатъчен и тя скоро добави втори…няколко секунди по-късно цялата ръка на Надя потъна между влажните и слабини. Тя изохка силно и блажено, освобождавайки топките на камен от устата си. Мъжът сведе поглед към нея и изваждайки пениса си от задничето на Ани го пъхна в устата и, заглушавайки силните и стонове. Надя усърдно започна да се труди, движейки главата си нагоре-надолу, за да погълне по-голяма част от органа на Камен. По този начин тя осъществяваше контрол върху силата и дълбочината на проникване на страховитото чудовище в гърлото и.
Но Камен не искаше от надя поредното фелацио. След като проститутката се погрижи започналия да се отпуска леко пенис да придобие отново предишната си твърдост, той хвана краката й за глезените и я сгъна на две. Надя хвана здраво глезените си, потъналото и в сокове влагалище и отвора на депето и зейнаха срещу настръхналия член на Камен. Мъжът се подпря с юмруци на пода и отпускайки се върху пружиниращите и бедра започна да пронизва слабините и с яростни насечени тласъци. Влагалището на Надя беше по-горещо и тясно от това на Ани. За сметка на това, обаче ануса и беше приятна изненада. Нощната пеперуда пое почти без усиле страховитото му чудовище и ако можеше да се съди от блажените и стонове чукането отзад и харесваше.
Стоновете на Надя заотекваха из целия апартамент, силиконовите и обли гърди се люшкаха. Тази гледка подлудяваше Камен. В един момент силните му тласъци накараха Надя да загуби опора. Двамата се прекатуриха на пода. Опитната компаньонка обаче бързо реагира. Тя легна странично и повдигайки крака позволи на Камен да намести извадилия се от ануса и пенис. Когато Камен беше готов, Надя отново събра карака и извъртайки странично глава към него го хвана за мускулестата ръка с която мъжът придържаше кръста и. С другата Камен започна да мачка гърдите и, пуфтейки като ковашки мех. Силно зачервеното чу потно лице показваше че е на ръба.
Скоро след като Камен поднови тласъците в ануса и, Надя почувства как пениса му потръпва. Нощната пеперуда ловко се освободи от любовника си и се плъзна по гръб с широко разтворени крака. Дишането и беше учестено, по корема и проблясваха малки капчици пот. Широко разтворените и ръце приканваха мълчаливо Камен да се изпразни там.
Мъжът разбра намека. Настанявайки се между бедата и, той чапона да плъзга раката си по ствола на настръхналото си оръдие. След няколко секунди първия залп беше даден. Силна струя бели пръски покри корема на Надя. Последваха я втора, после трета. Камен се празнеше като пощурял.
С широко разтворени очи Надя гледаше изливащото се върху нея количество сперма. Това наистина беше невероятно.
Изтощената и легнала настрани Ани, която след като Камен я беше освободил от хватката си бе наблюдавала безмълвно как мъжът чука колежката и приятелката и, сега се плъзна по пода към Надя. Очичките и светеха като на коте видяло паничка с мляко.
Щом Камен изхвърли последните капки сперма и блажено се отпусна, Ани се надигна. Езичето и пробягна по корема на Надя, карайки я да потръпне. Сетне лекичко, помагайки си с пръстче и използвайки като шпакла езика си, Ани започна да обира спермата. Муцунката и скоро цялата се оклепа, но Ани жадно продължаваше да плъзга езика си по настръхналата от възбуда кожа на Надя и да преглъща сладката сперма. След малко по корема на Надя имаше само малки бързо засъхващи следички от езика на русокосата.
– Всичката ли погълна? – попита я Надя, завъртайки глава към нея.
Ани се ухили и разтваряйки уста показа езика си, по който тук-там все още имаше някоя белезникава примесена със слюнка капчица.
– Лакомница! – недоволно, но с весели искрици в очите каза Надя.
– Може да съм лакома, но не съм егоистка! – изкиска се Ани и прехвърли бедра над главата на брюнетката, така че настръхналите и, плуващи във влага слабини да се озоват пред устните на Надя – Пий! – нареди и тя и пусна тънка струйка урина.
Надя затвори очи и широка отвори уста. Телесната течност на Ани окъпа лицето и. Брюнетката погълна част от нея и примлясна доволно.
– Още, моля те! – промълви тя.
Ани откликна веднага. Новата струя беше по-силна и продължителна. Тя накара Надя да се задави, дълга струйка плъзна по гърлото надолу към корема и, събирайки се в ямичката на пъпчето. Ани веднага се плъзна надолу попивайки с устни капчиците златиста течност.
– Смахнати курви! – изръмжа Камен от мястото си – Изцапахте ми килима!
Двете жени му отвърнаха с дружен кикот, а после сплетоха езиците и телата си в страстна прегръдка.
– Май трябва да ви понауча на обноски! Но преди това ще ви почистя! – каза Камен и рязко стана.
Преди нощните пеперуди да разберат какво става, Камен ги хвана грубо за косите и ги изправи рязко.
– По полека, жребецо! – каза нНадя угоднически – Ще направим всичко каквото искаш – Твои сме цяла нощ!
– Разбира се! – изгледа ги строго Камен. – А сега, марш в банята!
Той леко ги тласна напред, съпровождайки думите си с по един звучен шамар по голите им задници. Ани изписка уплашено, но Надя само поклати усмихнато глава. Хващайки подръка по-младата си и все още необиграна приятелка и колежка, тя я поведе към банята.
Камен се полюбува секунда две на апетитно полюшващите се задници на двете нощни пеперуди, след което се насочи към спалнята. Дребните играчки, които държеше там щяха да направят нощта още по интересна…

Ани огледа голямата, блестяща от чистота баня. Всичко в нея – от посребрените искрящи на меката светлина на лампите дръжки на шкафовете, до порцелановата вана и изящните мраморни плочки в бледозелено и жълто показваха, че собственика на апартамента има вкус, и което беше по-важно – пари. Всъщност много пари, поправи се Ани като се сети за разкошната мебелировка в хола, и затова как Камен я беше оставил да изцапа килима му.

Мисълта за последното и горещо изпълнение накара Ани да потръпне, през корема и премина тръпка на притеснение. Погледът, с който мъжът я бе погледнал и двусмислените му думи преди да ги отпрати в банята бяха доста обезпокоителни. Чувството за тревога се подсилваше още повече щом Ани погледнеше към задника си върху, който все още личаха следите от пръстите на мъжа.
– Земя вика Марс! – разнесе се гласът на Надя, а само секунда по-късно Ани усити силно шляпване по задничето си. Тя се обърна, поглеждайки намусено приятелката си.
– Недей така! Боли! .- изпъшка тя и заразтрива с длан удареното място.
– Хайде, хайде! Не се сърди! Това беше приятелско пошляпване! – Надя я гушна.
– Остави ме… – започна Ани, но в този миг устните на брюнетката захапаха ухото й. Тя бързо започна да си движи езика по него – захапваше меката му долна част, пъхаше езика си дълбоко в ушната й мида, смучеше го или леко го докосваше с върховете на устните си.
– Обожавам, когато правиш това! – прошепна Ани.
– Знам! – товърна усмихнато брюнетката и здраво притисна към себе си треперещото като лист тяло на русото момиче. Едната и длан погали леко корема и, докато устните и хищно поглъщаха милиметър след милиметър ухото на Ани. Щом то се озова цялото в устата и, Надя завъртя бързо в кръг езичето си около него.
Ани простена, по тялото и плъзнаха силни тръпки на възбуда. Имаше чувството, че ухото и се е превърнало в епицентъра на малко торнадо, около което вилнееше езикът на приятелката и.
Русокосата нощна пеперуда започна да се тресе неудържимо, ръката и несъзнателно се насочи към слабините. Дългите и тънки пръсти обхванаха малкото изпъкнало и силно пулсиращо топче на клитора и. Тя започна бързо да го масажира с дългите си пръсти, и навеждайки се напред се подпря със свободната си ръка за ръка на разкошната вана. Надя задържа едната си ръка около корема на Ани, а после се отпусна върху нея без да изпуска ухото и. Пръстите на другата и ръка усилено се захванаха с гърдите на русокосата. Тя ги мачкаше силно, с ожесточение притискаше набъбналите им зърна между палеца и показалеца си или леко ги плясваше.
Свела надолу глава, с коса, която докосваше дъното на ваната, Ани дишаше задъхано. Постепенно движенията на ръката и станаха по-бързи и резки, гърдите и се вдига и спадаха в див ритъм. С помощта на езика и на ръцете си – Надя вече използавше активно и двете – брюнетката се опитваше да задържи колкото се може по-дълго приятелката си на ръба на задаващия се оргазъм. Езикът и продължаваше все така неумолимо да изтезава ухото на Ани, но отвреме на време се спускаше и по надолу – към гразциозната извита шия. Зъбите и се впиваха в раменете и гърба на русокосата, оставяйки и множество червени следи от зъби. На две-три места, където ухапванията бяха по силни избиха малки капчици кръв. Но Надя бързо ги попи с езика си и покри местата с нежни целувки.
При пореднато засмукване на ухото на Ани, русокосата не издържа. Прехапвайки устните си, за да заглуши надигащия се вик тя изригна. Главата и се замая и младата нощна пеперуда се хвана с две ръце за ръба на ваната, навеждайки се още по ниско.
Надя светкавично се отпусна на пода и пъхайки глава между широко разтворените крака на приятелката си, започна да пие соковете й. Езикът и попиваше полепналите по срамните устни и вътрешната страна на бедрата капчици живителна влага. Когато я изпи до капка, брюнетката измърка доволно, като сита котка и изправяйки се помогна на омаломощената Ани да се нагласи във ваната. После пусна топлата вода. Ани простена блажено, когато големия съд започна да се пълни. Надя се пресегна и вземайки от близкия шкаф няколко шишенца с ароматни соли изля във ваната порядъчно количество от всяко едно от тях. Въздуха се изпълни с приятно ухание, а по повърхността на водата се появи дебел слой пяна. Ани притвори очи. Надя я погали по челото, отмятайки един мокър кичур и стана, насочвайки се към душ кабината. Младата и колежка и приятелка имаше нужда от почивка, преди отново да се озовоеше в ръцета на клиента им. Който от друга страна се беше оказал изключително потентен и расов жребец, със забележителна фантазия. За разлика от Ани, по-опитната нощна пеперуда не искаше да си губи времето в догадки, какво смята да прави с тях Камен и защо се бави толкова много в спалнята. Надя беше сигурна в едно, че каквото и да е щеше да е бурно, силно, свързано със здраво чукане. Да, този клиент наистина и харесеваше.
Брюнетката вдигна глава, ръката и се насочи към батерията. Но преди да да пусне водата се разнесоха тежки стъпки. В банята отекна строгия глас на Камен.
– Какво си мислите, че правите? – изрева той. Викът му не беше много силен, но достатъчен, за да стресне двете жени. Полузадрямалата във ваната Ани объркано подскомчи подхлъзна се и потъна цялата под водата. Когато се изправи плюейки вода и търкайки полепналата по очите си пяна, мъжът вече беше влязъл в банята и тъкмо превърташе с едната си ръка ключа. В другата държеше голяма, силно издута чанта от плат, от която се носеше леко подрънкване.
Ани погледна към Камен с известна доза страх. Защо заключваше вратата? И какво имаше в чантата. Русокосата погледна към Надя за подкрепа. Брюнетката и кимна окуражително, но самата тя изпитваше безпокойство.
Камен се усмихна усетил смущението на двете жени, а после рязко обърна чантата, изсипвайки съдържанието и на пода. Пред очите на двете жени се появи голяма купчина от кожени колани и каши, окичени с метални капси, няколко чифта белезници въжета, и пълен комплект най-различни вибратори и секс играчки – в това число няколко плоски палчици наподобяващи хилки за игра на тенис с набраздена релефна повърхност и един декоративен камшик от черен силикон с тънки платнени лентички.
– Това не влизаше в уговорката! – каза плахо Ани, с мъка преглъщайки при гледката на извадените от Камен атрибути.
– Вече влиза! – изсумтя той – Току-що говорих с… хммм шефката ви. Мога да правя каквото искам с вас до сутринта… Стига да не ви наранявам – това беше условието и. А аз – Камен се ухили – не съм някое говедо – просто понякога пипам малко по групичко – той погледна хищно към скованата и пребледняла Ани. – Хайде, малката ела насам!
Ани сковано плахо пристъпи напред, очите и бяха приковани в бавно нараставащата пред очите и ужасяваща купчина. Камен протегна ръка и я хвана за брадичката, поглеждайки я в очите. После с неочаквана нежност прегърна момичето и я целуна по устните.
– Спокойно всичко ще е наред! – прошепна той в ухото и, кимайки в същото време към Надя.
Брюнетката се подчини на безмълвната му заповед, плъзгайки се тихо по мраморния под на банята. След секунди нейните топли длани легнаха на бедрата на Ани. Тя започна да ги гали и да целува врата и раменете на русата си приятелка. Ани затвори очи и отметна глава назад, оставяйки се на ласките на по-възрастната компаньонка. Напрежнието постепенно взе да я напуска. Камен също не бездействаше. Ръцете му галеха голия корем и покритите с пяна гърди на Ани, карайки я да потръпва като млада необяздена кобилка.

Когато Ани започна да простенва, мъжът натисна главата и, карайки я да коленичи върху пода. Ани се подчини безропотно със затворени очи, вдигнала глава за целувка към надвесилата се над нея Надя. Брюнетката напъха дълбоко езика си в устата и.

Докато забравилата за съществуването на Камен, Ани, отвръщаше на целувките на приятелката си, мъжът се наведе и взе едни направени от кожа окови, слагайки ги на глезените на русокосата. Ани трупна, но Надя задържа главата и, а последвалото дръпване на свързващия ги шнур прилепи краката на русокосата един до друг. Ведната след това Камен хвана китките й, и с нов комплект кожени окови обездвижи и тях.
– Пусни я! – нареди Камен на Надя.
Брюнетката близна за последно езика на Ани и се отдръпна.
– А сега и сложи това! – продължи Камен и тикна в ръцете и кожена маска направена от широки ленти, която на мястото където беше устата имаше нещо наподобяващо юзда. Единствената разлика беше, че бе направено от мек силикан под формата на малък пенис. Русокосата не се възпротиви когато нежните пръсти на Надя докоснаха лицето и, слагайки и кожената маска.
– Не се безпокой! Всичко ще е наред! – каза и брюнетката – А сега отвори широко уста!
Ани се подчини. Брюнетката пъхна внимателно малкия изкуствен фалос в гърлото и, закопчавайки каишката зад тила и. Когато това беше готово Надя коленичи на четири крака и бавно с вдигнати нагоре очи в които гореше похотлив блясък и извит гръб се приближи до Камен.
– Какво ще заповядате, господарю? – измърка тя и отърка глава о бедрото му, все едно беше котка.
– Сложи си това! – Камен ритна към нея една маска подобна на тази, която украсяваше лицето на Ани. Единствената разлика беше, че силиконовият пенис върху нея беше двойно по-голям и дебел от този, който запушваше в момента устата на русокосата и приятелка.
Надя погълна внимателно играчката и се обърна Камен. Той пристегна кашките здраво зад тила и, с леко пошляпване насочвайки я към указаното преди малко място.
Брюнетката бързо изприпка под душа, заставайки леко наведена напред, с опряни в стената ръце и широко разтворени крака. Главата и беше отпусната ниско между раменете, в знак на покорство. Опитната компаньонка беше играла тази игра много пъти досега и прекрасно знаеше какво иска мъжа срещу нея.
Камен изръмжа одобрително и се наведе вземайки камшика от пода. Надя по-скоро усети, отколкото видя движението му. По кожата и полазиха тръпки. Сякаш за да усили напрежениете и още повече мъжъта замахна във въздуха. Свистенето на кожената връв накара брюнетката неволно да се стегне. Силният смях на Камен огласи банята. Камшикът отново просвири, но този път не срещна празния въздух, а голите рамене на Ани. Русокосата потръпна но не толкова от болка, колкото от вцепеняващия звук на секс-играчката. Плющящият звук имаше същия ефект и върху Надя.
Мъжът се засмя и бутна Ани към земята така, че лицето и да опре в пода, а задничето и да се вирне високо. Сетне започна да нанася равномерни, удари по голото дупе и гърба и. Отначало русокосто момиче се стегяше, но постепенно се отпусна. Леките ивици на декоративния камшик караха кожата и да пламти и в същото време запалваха отново в слабините и похотливия пламък на страстта.
В мига, в който забеляза, че наказанието стимулира сексуалния нагон на Ани, Камен престана с него. След това взе два вибратора на батерии и безцеремонно ги напъха във влагалището и ануса на Ани. Преди русокосата да се е съвзела от изненадата, мъжът завъртя копчетата им. Машинките забръмчаха, изпълвайки отворите на русокосата нощна пеперуда с вибрациите си. Обзета от дива желание, Ани се опита да завърти задника си, но опита и беше неуспешен. Стягащите я кожени белезници сковаваха движенията и. Ани се катурна, падайки настрани върху пода.
– Глупаво момиче! – въздъхна Камен и навеждайки се над нея я повдигна, отнасяйки я в далечния ъгъл до вратата. Сетне я пусна върху пода, но така, че Ани да седне върху вибраторите. Машинките на удоволствието потънаха още по дълбоко в нея. Тя се затресе от удоволствие. Мъжът въздъхна и взе една дълга около метър гъвкава метална пръчка от купчината, в краищаа на която имаше скоби. После закачи първата скоба за кожената маска на Ани, а втората за белезниците около глезените и. По този начин Ани беше почти напълно обездвижена. Единствените движния, които можеше да прави беше да си мести леко главата и да се подрусва ритмично върху пронизващите вътрешностите й изкуствени фалоси.
Обърнала леко глава назад, с прехапани устни Надя наблюдаваше случващото се с приятелката и. Корема и беше облян от силна топлина. А в главата и се въртеше въпроса какво ще направи сега на нея Камен.
Отговорът не закъсня. След като временно беше приключил с русокосата нощна пеперуда, мъжът взе една от плоските кожени палчици След това бавно се приближи до нея. Надя побърза да извърне глава отново към стената, засвидетелствайки му пълно покорство, но Камен беше забелязал страха и смущението, което извираха от очите и.
– Май не си толкова самоуверена, а кукло? – рече тържествуващо той и се пресегна над главата на Надя, вземайки подвижния душ. – Интересно, падаш ли си по това? – той залюля замислено кожената палка в ръката си.
Надя нямаше как да му отговори. Изкуствения фалос, който запушваше устата й пречеше, а освен това спираше голяма част от кислорода до мозъка и. Брюнетката се налагаше да държи главата си в едно постоянно леко приведено положение, за да може да диша нормално. А дори и да можеше да говори, Надя пак би си замълчала. Един от първите уроци, които беше научила в своята професия, бе че за да бъде търсена команьонка трябва да свикне да задоволява всевъзможните капризи на клиентите си. Особено на богати и преситени от живота мъже, като Камен, които разполагаха с власт и за които да доминират над останалите беше върховно изживяване. Брюнетката знаеше, че наказанието, което ще и наложи възбуденият мъж щеше да бъде значително по-болезнено от това на колежката и, но не и такова, че да я нарани.
Предположението и се потвърди само след миг, когато Камен пусна рязко душа насочвайки силна струя студена вода към нея. Кожата на Надя мигновенно настръхна, тя имаше чувството сящаш в нея са се забили хиляди остри иглички. Мъжът задържа струята в продължение на няколко минути, постепенно усилвайки силата на студената вода и насочвайки я към различни части от тялото на Надя. Прицелваше се в главата, рамената, краката, задържаше я продължително между слабинте и, отърквайки на моменти самата дръжка на душа в тях.
Ноктите на Надя задраскаха по стената, тя започна да трепери от леденото докосване на водата и метала. Брюнетката беше сигурна, че ако не беше играчката пенис в устата и, зъбите и щяха да тракат като кастанети.
След като реши, че Надя е достатъчно чиста, Камен остави обратно душа на мястото му. После застана зад гърба на брюнетката и хващайки удобно кожената палчица нанесе първия удар върху съблазнителното и изхвръхнало назад дупе. Надя цялата потръпна. Ударът на релефната палчица до овлажнената и, омекнала от водата кожа беше силно болезнен. Няколко тънки червени линии се появиха върху лявото и полукълбо. Камен доволно стовари палчицата върху дясното полукълбо на дупето на Надя и се отръпна да огледа пресичащите се малко над отворчето на анусчето и линии.
– Великолепно! – изръмжа той доволно и поднови наказанието си.
Брюнетката сведе още по ниско глава и вирвайки още по-високо дупето си, остави Камен да излее върху нея най-тъмните си дяволски страсти. Мъжът, за който подобно покорство беше истински дар, пердашеше усърдно задника на Надя. В същото време Камен се контролираше достатъчно, за да не превърне сексуалната игра в побой. Когато задникъта на надя се покри с плътна мрежичка от червени пресечени линии, той захвърли палчицата в далечния край на банята. След това откопча кожените каиши на маската на Надя. Почувствала се освободена от оглавника си, брюнетката се пресегна и с облекчение извади изкуствения орган от устата си. Сетна на свой ред хвърли маската на далеко. Гърдите и се повдигнаха, докато тя си поемаше дълбоко дъх. Никога повече нямаше да сложи такова нещо в устата си. Едно беше да погъщаш мъжки орган или изкуствен член който винаги може да извадиш, а съвсем друго устата ти да е запушена от силиконов фалос, който не може да помръднеш, и който имаше отвратителне вкус.
Надя нямаше много време за разсъждения по темата, защото Камен я хвана пред кръста и захапа със зъби врата и. Настръхналия му възбуден орган се отърка в отвора на на ануса и. Брюнетката въздъхна и подпря ръце на стената, размърдвайки подканящото пламтящото си задниче. Мъжете бяха толкова предсказуеми.
Камен натисна рязко, вкарвайки с един тласък органа си до топките в дупето на Надя. Тя се ракрачи хубаво и, подготвяйки се да посрещне урагана от удари.
Мъжът не я подложи дълго на изпитание. След като направи няколко бавни постъпателни движения, колкото да проправи път на малкия си приятел, то започна да помпа усилено Надя в задника. Постепенно движенията му ставаха все по бързи и по-бързи. При всяко усилване на фрикциите от страна на Камен, Надя се навеждаше все повече и повече, тъй като силата на мъжа беше твърде голяма за да се задържи в една определена позиция.
Скоро компаньонката стоеше сгъната надве, с глава почти докосваща пода. Ръцете и бяха притиснати здраво в пода и тя плоглагаше всички усилия да не си удря главата в стената. В същото време очите и бяха широко разтворени и насочени към страховитото зачервено чудовище, което я промушваше безжалостно.
Надя се замисли що за енергия и сила притежава Камен. Беше прекарал повече от три часа в любовна игра с двете компаньонки, свършил няколко пъти, а желанието му не угасваше. Надя никога през живота си досега не беше срещала толкова потентен мъж. Той я завладяваше със своята страст, карайки я да се чувства като истинска жрица на любовта. В същото време Надя мислеше и за Ани, чудейки се как се чувства тя – с два работещи вибратора в задника и във влагалището, и с още един запушващ устата и изкуствен член. От положението, което беше заема брюнетката можеше да забележи, че Ани гледа към тях с широко разтворени очи. Това възбуждаше силно Надя. Тя започна да се празни. Секунди по-късно пенисът на мъжа запулсира и в задника на брюнетката се изля силна струйка топла сперма. Тя изпъшка блажено, в очакване на следващия залп. Камен обаче имаше други намерения. Той осбовди Надя от пениса си и я пусна на земята. Сетне придържайки здраво главичката на органа си, със зачервено от напрежение лице насочи органа си към лицето и.
Надя бързо разтоври уста, изплезвайки дългия си език. Камен отпусна органа си върху него и плъзна леко ръката си по ствола на пениса. Оръдието на удоволствието му потрепери и след няколко движения започна да изстрелва гъсти кремообразни струи сперма в широко отворената уста на на Надя. Брюнетката поемаше с видима наслада всяка пръска. С последно движение на ръката си Камен изцеди остататъка от спермата си в побелялото гърло на Надя. Брюнетката развижи езика си омесвайки спермата с малко слюнка и я глътна. Камен я потупа като послушно куче по главата а после обърна поглед към Ани. Органът му потрепваше – все още твърд и готов за подвизи.

Камен приседна на ръба на ваната и махна с ръка към окованата Ани.
– Ела насам, пачавричке! – нареди и той, пляскайки се силно с длан по бедрото.

Ани изскимтя приглушено. Мъжът се изхили, русокосото момиче явно се опитваше да му покаже, че не му е възможно да се придвижи. Той се почеса леко по наболата брада и се обърна към посъвзелата се, послушно клекнала до него Надя.
– Приятелката ти май има нужда от малко стимул! – рече и той, подхвърялйки валящия се наблизо кожен камшик в ръцете и.
Надя го изгледа умолително. Приятелката и беше преживяла много през тази нощ, сблъсквайки се за пръв път с жестоката реалност какво е да си нощна труженичка. Брюнетката мислеше, че още един пердах по нежното и дупе е напълно излишен. Още повече че в очите на Ани се четеше покорство и готовност веднага да разтвори дупките си за члена на Камен, стига само той да я освободеше от оковите. Премережените и очи, в чиито ъгълчета бяха избили мънички сълзици, показваха че двата вибратора във влагалището и задника и си бяха свършили чудесно работата, докарвайки я на ръба на екстаза. А вероятно Ани беше свършила поне вендъж.
– Какво чакаш? – кресна Камен – Да не искаш да напердаша и теб!
Надя се отказа от каквито и да било протести. Задникът и все още пламтеше от наказанието, което и беше наложил преди малко Камен. Освен това при мисълта, че ще подложи на бичуване по младата си приятелка, брюнетката страшно се възбуди.
Чернокосата се приближи до скованата от страх и белезниците Ани. После я изгледа отвисоко с присвити очи и хващайки я за косата я дръпна напред. Рускосото момиче с мъка раздвижи окованите си нозе. Стискайки още по силно косата й, Надя я завъртя около оста й, така че Ани се озова с гръб към Камен.
Брюнетката въздъхна, а по кожата и премина тръпка, щом очите и се спряха върху двата изкуствени фалоса,у които продухваха дупките на Ани. Те бяха разпънали безпощадно ануса и срамните устни на русокосата й приятелка, и целите бяха потънали във влага. Което потвърждаваше предположенията на Надя, че русокосата се беше празнила като побесняла по време на нейната любовна игра с Камен.
Надя прекара върха на камшика през цепката на задника на Ани и подразни срамните й устни, натискайки няколко пъти силно напред Допира на грапавата кожа до нежното настръхнало влагалище на по-младата компаньонка я накараха да разтърси глава.
Брюнетката продължи да разхожда камшика си, прокара го през корема и гърдите й, търкайки ги усилено. Ани се разтресе неудържимо.
– Стига си я глезила! – изръмжа Камен строго. – Тя е лошо момиче! Има нужда от урок по-добро държание!
При тази категорична заповед, Надя внезапно престана с ласките. Ръката и се вдигна и тя стовари силно ръката си върху бялото влажно дупе на Ани. Върху него мигом се появи дебела червена линия. Очите на русокосата се разшираха, тя отмчетна глава, но от гърлото й излезе самотен сподавен стон. Надя я удари по-силно, но ефекта беше същия.
– Това не е интересно! Нито пък възбуждащо – каза тя на Камен – Може ли да и махна юздите
Камен кимна благосклонно.
– Давай! – каза той – Изолацията е добра, викове няма да се чуват кой знае колко.
– Освен това водата ги заглушава достатъчно! – ухили се заговорнически Надя и се наведе над Ани, разкопчавайки каишката й.
Преди да успее да издърпа натъпкания в гърлото на Ани изкуствен член, приятелката й го избута с език.
Секс играчката падна на пода и тихо издрънча. Навела глава Ани шумно си поемаше въздух.
Надя я остави, докато нормализира дишането си, след което блъсна главата й надолу, така че тя опря пода.
– Какво правиш… – започна Ани, но приятелката й не и даде възможност да продължи. Брюнетката затисна силно с крак лицето й, долепяйки я плътно до мокрите плочки.
– Мълчи малката! – изсъска й тя приглушено – Или ще стане по-лошо.
Надя погледна към настанилия се на ръбо на ваната Камен. С широко отворени очи, той гледаше надупеното срещу него русо момиче, чиито вирнат високо задник, очакваше безропотно Надя да изпълни определеното от него наказание.
– Започвай! – нареди мъжът и плъзна длан по ствола на пениса си.
Надя кимна и с плющящ звук стовари бичът си върху задника на Ани. Приятелката и изскимтя, викът й отекна високо. Брюнетката удари още по-силно, обзета от внезапно настървение, а сле д това пак и пак. Постепенно тя загуби чувство за реалност. Съществуваше само бичът в ръката й и мокрия, зачервен от ударите задник на Ани, върху който тя сега беше превърнала в отдушник за своите тъмни страсти. Стоновете на русокосата и другарка, които сега изпълваха цялата баня я караха да се чувства невероятно възбудена. Докато пердашеше Ани,Надя беше пъхнала пръсти между бедрата си и настойчиво търкаше настръхналото топче на клитора си и срамните си устни. Усещането да доминираш над друго човешко същество беше прекрасно. Брюнетката облиза устните си, сега разбираше защо клиентите и често настояваха за тази услуга и бяха склонни да заплащат за нея баснословни суми
Внезапно брюнетката усети, че една твърда ръка хваща китката й. Тя се обърна срещайки погледа на Камен.
– Стига! – каза рязко той.
Надя погледна надолу и настръхна. Целия задник, че чак и гърба на Ани, беше покрит с множество пурпурни ивици, тук там върху кожата беше избила лекичко кръв. Под нея по-младата нощна пеперуда силно хлипаше, сълзите й се размиваха с течащата по пода вода.
Брюнетката бързо пусна камшика и махайки крака си от шията на Ани се отпусна на колене до нея, прегръщайки я.
– Аз много съжалявам.. Ани! – прошепна тя целувайки мокрите й от сълзи клепачи и бузи – Не знам какво ми стана! Съжалявам!
Устните на брюнетката нежно целунаха устните на русокосата. Все още през сълзи младото момиче се усмихна и леко протегна езиче близвайки устните на Надя.
– Аз не плача само от бока! – тихичко рече тя, и навеждайки главица и отърка бузата си в бузата на на Надя! Вярно ударите ти бяха жестоки! Но – Ани направи кратка пауза – на мен ми хареса. Не съм предполагала, че човек може да изпита подобно нещо! Мммм! Искам да те вкуся! Езикът й отново се стрелна напред, търсейки езика на Надя.
Брюнетката отвърна на целувката й, пръстите й нежно докоснаха настръхналите зърна на Ани. Русокосото момиче застена – както си личеше от искрена възбуда и се притисна още по напред към нея.
Камен, който беше коленичил зад Ани, с намерението да я освободи от белезниците, при думите й се изправи и обратно се върна на мястото си.
– Хей, чернокоске! – подвикна той на Надя.
Брюнетката рязко отвори очи, поглеждайки към него през рамото на Ани.
– Твоята приятелка получи добър урок! – мъжътхвана почналия се да се отпуска член в здравата си хватка. – Но все още е далеко от мен! Доведи я тук!

Надя престана да целува Ани, поглеждайки я в очите. Усетила колебанието й, Ани кимна.
– Да! – простена тя – Заведи ме при него, скъпа!

Брюнетката кимна и се изправи, увивайки здраво ръце около дългата златна коса на приятелката си. После я дръпна напред. Ани се подхлъзна и загубвайки опора падна по лице върху хлъзгавия под. Надя я подритна леко с пета в ребрата. Младата нощна пеперуда простена и извивайки доколкото й беше възможно, скованото си от кожените белезници и каиши тяло се плъзна по пода. Движенията й наподобяваха тези на змиорака, но бяха много по сковани.
Надвесила се над нея, Надя яростно дърпаше косата й и крещеше в ухото й закани.
– Давай малка курвичке! Или ще ти съдера кожата от бой!
За да придаде тежест на думите си брюнетката стоварваше от време на време по някой шамар върху настръхналото й дупе. Те не бяха много силни, но плющящия им отекващ из цялото помещение звук караше Ани да настръхва.
Ето че най после Ани се озова в нозете на Камен.
Мъжът протегна ръка и поемайки младото момиче, го изправи нагласяйки устата му срещу настръхналия си пенис. Русокосата нощна пепепуруда близна главичката му а после разтваряйки уста хубаво я налапа докато пое около половин пръст от пениса му. След това лекичко започна да си движи езичето около попадналия в сладкия плен на устата й орган.
Докато тя го обсипваше с ласки Камен се пресегна и откопча нашийника й а след това стягащите китките й окови. Надя бързо откликна и коленичейки до приятелката си, освободи глезените й. Когато стигна до все още стърчащите от задника и слабините на русокосата изкуствени фалоси тя се замисли малко, а после изтегляйки този който пулсираше в слабините й, го захвърли наделеко. След това брюнетката легна по гръб на пода, пъхайки главата си под разтворените бедра на Ани. Езикът й зае мястото на секс-играчката във влажната, настръхнала цепка на младото момиче. Надя трескаво започна да я ближи и да движи главата си нагоре надолу , все едно че дългия и влажен език беше мъничкът член. Ръцете й се стрелнаха нагоре и започнаха да галят плоския корем и развълнуваните настръхнали гърни на русокосата.
Ани простена и леко се размърда за да отпусне схванатите си мускули. При това нейно движение сякаш иглички плъзнаха по тялото й. Тя изпъшка а после се надигна, разкрачвайки се още по-широко над Надя и налапвайки като малък хищен звяр пениса на Камен. Органът на мъжът потъна дълбоко в гърлото й, опирайки се в небцето.
Русокосата примлясна, когато усети допира на огромните настръхнали топки в брадичката си.
Силно възбудения Камен се надига и стискайки главата й между яките си бедра започна да я помпа. Ани впи нокти яростно в стегнатия му задник и започна да го драска и удря, докато себореше да си поееме въздух. В същото време езика на надя настойчиво продухваше влагалището й, разпалвайки в слабините и дяволски пожар, а ритмично пулсиращия в ануса й вибратор я караше да се носи на вълните на удоволствието.
След няколоко минути, през време на които Ани с мъка се удържаше на границата на припадъка, Камен извади пениса си от гърлото й, и я накара на легне на пода до Надя. Сетне надвесвайки се над лицата на двете нощни пеперуди, мъжът яростно започна да прокарва пръстите си по зачервената главичка на пениса си.
Притиснала глава до Надя, с отворена уста и жадно вперени в члена на Камен очи, Ани очакваше мига, в който коженото оръдие щеше да изригне. Едната и ръка галеше настоятелно гърдите й, а другата се беше отпуснала между краката на брюнетката. С бързи движнеия на тънките си пръсти Ани нанасяше бързи удари по пулсиращото пуси на приятелката си и търкаше клиторчето й. Надя също си помагаше с ръце, прекарвайки ги бавно и с някаква перверзна наслада по бедрата, корема и гърдите си, докосваше шията и сластно хапеше пръстите си. През полуотворените и устни изригваха накъсани страстни хлипове.
Камен не издържа на гледката на двете мастурбиращи красавици. С доволен стон той се отпусна на колене до тях и притискайки силно с дланите си главите им една към друга пусна члена си.
Поклащащото се свободно кожено оръдие изригна мощно, изливайки съдържанието на топките си върху лицата на кротко лежащите върху плочките нощни пеперуди. Меките бели струи опръскаха лицата и гърдите им, попаднаха в гърлата им. Ани и Надя замъркаха като доволни щастливи котета преяли със мляко и се обърнаха една към друга вплитайки тела. Устните им се сляха в продължителна дълга целувка. Въртейки езиците си, те си разменяха слюнка и сперма. Това допълнително взриви Камен и с няколко резки движения той изцеди останалото съдържание на топките си върху мокрите оклепани муцунки на двете компаньонки.
Те погледнаха с благодарност, след което се плъзнаха към него. Ани захапа топките му с езиче и започна да ги смуче като големи сладки бонбони.Докато тя правеше това, надя мина зад гърба на Камен и разтваряйки здраво с пръсти бузите на задника му, плъзна леко езиче към отворчето на ануса му. Камен потръпна, когато копринено мекият език на брюнетката заора върху тясното му отвърстие. Той застена силно и съвсем замаян, изцеден тотално се иотпусна на пода до тях.
Ани и Надя се усмихнаха и разбирайки се без думи, като две малки дяволчета се нахвърлиха върху омаломощения мъж. Бореха се за вниманието му и докосването на устните му, хапеха с острите си зъбки корема гърдите му и вътрешната страна на бедрата му. Смучеха ушите му и врата, и омаломощената мокра главичка на отпусналия се пенис.
Забиваха си силно ноктите в кожата му или масажираха с леки удари на дланите си плоските мускули на корема му и бицепсите му.
По едно време вниманието на Надя беше привлечена от поставено на близкото шкафче шише с балсам за тяло. Тя го взе и изсипа голямо количество от него върху корема на Камен и бавно започва да си прокарва пръстите по него, размазвайки го. Мъжът се усмихна и придърпа Ани карайки я да легне плътно върху него. После кимна към Надя, посочвайки и мълчаливо русокосото момиче. Брюнетката се усмихна и изсипа голямо количество върху гърба и задника и. Ани простена когато хладната течност на балсама докосна леко пулсиращите й червени следи от камшика..
Камен я целуна по клепачите и плъзна широките тежки длани по тялото й, втривайки меката течност. Ани се отпусна доволно с притворени очи върху него и впи малките си зъбки в гърлото му, ближейки го и смучейки го.
След като се погрижи за Камен и Ани, Надя обърна шишето към себе си, изливайки течността в малката длъбнатина на гърлото си. Балсамът се събра в малко езерце, преля и потече надолу към гърдите и корема, прехвърли венериния и хълми и докосна слабините й. Брюнетката доволно измърка изливайки още от течността върху себе си. Останалата част от съдържанието на шишето тя изсипа върху сплетените тела на Камен и Ани, притискайки се към тях. Камен обгърна раменете и с едната си ръка и целуна устните й. Отпусналата се на гърдите му Ани изръмжа в знак на протест и извръщайки главица също се присъедини към целуващите се Камен и Надя. Езиците на тримата заиграха сложен тан.
Меката, носеща се на талази пара от пуснатия душ скоро скри преплетените едно в друго тела на изтощената любовна тройка…

Rating: 5.00/5. From 3 votes.
Please wait...