Семейна четворка

Лил

Когато жена ми Мая се прибра онази вечер, двамата започнахме да се събличаме взаимно още в коридора.
– Скъпа, имам изненада за теб – прошепнах в ухото й, когато остана без нито едно парцалче по себе си. – Но ще трябва да ти завържа очите.
– Ще ми хареса ли изненадата? – попита Мая подозрително.
– Гарантирам ти го.
После се остави да й вържа очите и аз я поведох към спалнята, където също толкова съблечени седяха на широкото легло Маги – майка ми – и новият й мъж Евлоги – и по съвместителство баща на Мая. Както се бяхме уговорили предварително, Евлоги също имаше превръзка на очите. Хвърлих бърз поглед към тялото му – изглеждаше доста запазен за годините си – добър мускулен тонус, никакво шкембе, а атрибутът му беше малко по-голям от моя. Добре се беше уредила майка ми. Но сега не ставаше въпрос за нея.
Когато ни видя да влизаме, тя дръпна Евлоги да се изправи, а ние се приближихме, така че преди да се е усетил, набутах Мая в ръцете му и се отдалечих на безопасно разстояние. Не беше честно да се държим така с него, но имахме нужда от това малко предимство – що се отнасяше до тези неща, старият беше упорит като магаре и сигурно щеше да откаже директно предложение.
Колкото до Мая – бяхме обсъдили нещата с нея предварително и ми беше известно какво изпитва към баща си, така че от нейна страна не очаквах проблеми. Все пак, ако бях преценил нещата погрешно, двамата имаха възможността да се разбягат, без да им се налага да се гледат, което не беше никак лошо.
Майка ми дойде до мен и обгърна раменете ми с ръка, готова да наблюдава шоуто. Прегърнах я през кръста и се вторачих в нашите мили половинки. Не можех да определя дали осъзнават какво се случва, но предположих, че в един момент ще загреят.
В това време Евлоги беше поставил ръцете си колебливо на кръста на Мая, без да смее да ги мръдне, но тя събра смелост да вдигне длан, прокара я по бузата на баща си, после докосна устните му и накрая я зарови във все още тъмните косми на гърдите му.
– Татко? – прошепна накрая.
– Дъще? – подскочи той. – Какво правиш тук? И защо си гола?
– Бих могла да те попитам същото.
– Влади ли измисли това?
Понечих да се обадя, но майка ми предупредително ме хвана за китката.
– Нямам представа – отвърна му тя, но бях сигурен, че имаше. После се притисна към него, обгръщайки кръста му с две ръце.
– Какво правиш?
Тя не отговори, а започна да гали гърба му, притискайки се силно към тялото му.
И от това разстояние можех да видя, че е възбуден и знаех, че тя го усеща. Само че това не знаеше, че ще й се даде.
– Моля те да ме пуснеш – каза той с разтреперан глас, но не направи опит да се освободи.
– Защо? – попита бунтовно Мая. – Усещам, че и ти го искаш.
– Защото… – Виждах как търси подходящите думи. Явно не се беше подготвял за такава ситуация, защото не си е представял, че е възможно да се случи.
– Кажи ми защо – продължи тихо Мая, премествайки ръце върху бедрата му.
– Защото не е редно. – Той си пое дъх. – Не искам да те нараня. И не искам утре да ме намразиш, когато осъзнаеш какво се е случило и какво съм направил с теб. Аз съм ти баща, за бога!
– Баща ми – тя също повиши тон – хрумвало ли ти е някога, че те обичам, откак се помня и те искам, откакто станах на дванайсет? Мислиш ли, че ще си променя желанието за един ден?
– Да, мисля. Защото не си представяш какво искаш.
– Знам какво искам. И в момента е в ръцете ми. Ако ти не ме искаш, ще трябва да ме отблъснеш.
Той най-накрая отмести ръце от кръста й и ги постави на корема й. Тя се протегна и хвана достойнството му, прокарвайки леко пръсти по дължината му. После взе едната му ръка и я премести върху гърдата си. Плъзна другата му ръка към гърба си и направи крачка напред към него. За момент си помислих, че той ще отстъпи, но не го направи. Вместо това замръзна на мястото си. Мая обаче не се отказа, а насочи глава към неговата и след кратко търсене намери устните му. В началото целувката беше едностранна, защото баща й продължаваше да стои неподвижен срещу нея, но после забелязах как леко засмука устната й, после по-силно, погали гърдата на Мая и плъзна и двете си ръце около гърба й, прегръщайки я силно.
– Добре, скъпа – предаде се той. – Никога не съм можел да ти откажа каквото и да е. Щом ме искаш, ще ме получиш.
Отдръпна една ръка от гърба й и се запрепъва в случайна посока, повличайки Мая със себе си. Майка ми понечи да отиде при тях, но аз я спрях и поклатих глава. Най-добре сами да намерят леглото.
Накрая Евлоги се натъкна на близката стена, но Мая познаваше жилището повече от него, така че ползвайки стената за ориентир тръгна в противоположната посока, опря се в ръба на леглото и седна на него. След като полегна, дръпна баща си и го настани върху себе си.
На никой не му мина и през ум да си свали превръзката.
Виждах страстта на Евлоги, начинът, по който се притискаше към дъщеря си, но виждах и че не предприема крачка напред. Явно чакаше нейната инициатива. И тя не закъсня. Мая притисна венериния си хълм към инструмента му, после бавно го пое в себе си. Евлоги издиша шумно.
Усетих, че и аз издишвам напрегнато. Досега бях толкова вглъбен в тях двамата, че почти бях забравил за себе и за майка ми, която стоеше гола до мен. Щях да й отделя нужното внимание, но първо исках да видя докъде ще стигнат те.
Ситуацията на леглото се разгорещяваше все повече. Мая се извиваше под баща си и стенеше, а той стремително се забиваше в нея.
– Ох, тате, тате… – прошепна Мая.
– Викай ми Евлоги – изръмжа той, без злоба, но се виждаше колко е напрегнат.
– Евлоги! – извика Мая. – Искам да свършиш в мен, сега.
Той се разтрепери.
– Не искай това от мен.
– Тате, бременна съм. Безопасно е.
– Добре, добре, скъпа. – Той я погали по косата и се зае да изпълнява задачата с настървение.
След малко тя стенеше, а той ръмжеше, вкопчени силно един в друг. Евлоги се отпусна внимателно върху дъщеря си, а аз усетих, че съм се надървил силно.
Хванах майка ми за ръката и я поведох към спалнята. Легнах по гръб и я привлякох върху себе си, после махнах с една ръка превръзката на Мая. Майка ми махна тази на Евлоги и баща и дъщеря се погледнаха за пръв път.
– Значи сте били тук през цялото време, а? – попита ни той.
– Трябваше да сме сигурни, че няма да се избиете – отговорих му.
Беше трудно да му се репча, потънал под тежестта на майка си, но трябваше да опитам.
– Синко, много по-вероятно е да се избием с теб, отколкото с Майчето. С удоволствие бих те срещнал с колана си. С възпитателна цел, разбира се. Но сега Мая е щастлива, така че вместо това трябва да ти благодаря.
– Няма за какво – ухилих се. – А сега бихте ли имали против, ако двамата с Маги се посветим един на друг? И двамата знаете, че преди имахме връзка.
– Би било лицемерно да възразяваме точно сега, не мислиш ли? – обади се Мая изпод баща си.
Проточих врат и я целунах.
– Тогава извини ме за малко, скъпа.
Все още бях възбуден, така че се протегнах да разтворя срамните устни на майка си и се настаних внимателно между тях. Тя се заизвива, докато накрая не се наниза сама на члена ми. Въздъхнах и започнах да се движа под нея, доколкото ми беше възможно. Знаех, че ни гледат, но нямаше как да протестирам срещу това, предвид че допреди малко ролите бяха обърнати. По някое време реших да сменя позата, хванах Маги и я извъртях под себе си, приковавайки я към леглото. Сега аз определях темпото. Започнах да тласкам силно, а тя стенеше под мен. Беше толкова топла, толкова тясна… И също беше бременна, за щастие не от мен, така че имах зелена светлина. Ставаше ми все по-приятно, по едно време изгубих контрол и се излях в нея с вик. Отпуснах се изтощен върху й. Тя не беше получила удоволствието си, от което ме хвана срам.
– Мръдни малко, синко – стресна ме гласът на Евлоги. – Да ти покаже старото как се прави.
Отделих се от майка си и се дръпнах към долната табла на леглото, за да му позволя да мине и да заеме мястото ми върху нея. После Мая ме придърпа върху себе си.
В това време Евлоги проникваше в майка ми. От позицията си добре виждах движенията на члена му, покрит със спермата на двама ни, което неочаквано ме възбуди. Но все още бях твърде изтощен, за да действам. Майка ми почти веднага започна да стене, после получи оргазъм и Евлоги й даде малко време да се възстанови, преди да продължи.
В началото малко се вкиснах – той беше успял да задоволи и двете, при това по-бързо и качествено от мен, а единственото, което постигнах аз, беше да се изхвърля твърде бързо. Или пък майка ми обичаше повече него и затова свърши само когато той беше в нея? После обаче ми мина. Нямаше смисъл да се състезавам с него – нито за първенство, нито за вниманието на жените. Двамата бяхме в един отбор и можехме да си помагаме – както бяхме демонстрирали току-що. Аз му помогнах да изпълни желанието, което сигурно го е мъчило в продължение на години, а той задоволи и двете жени. Нямаше нужда да се моря и аз. Вместо това лежах като хипнотизиран, втренчен в члена му, който влизаше и излизаше от вагината на майка ми.
– За какво си мислиш? – прошепна ми Мая.
– За парчето на баща ти – отвърнах й също шепнешком.
Тя се засмя, а старите въобще не ни отразиха.
Продължих да шепна в ухото й:
– Хареса ти, нали? Видях как се извиваше под него и как той потъваше в теб. Как те облада и се изпразни в теб, а ти през цялото време се притискаше към тялото му и викаше. – Наместих се между краката й и тласнах. Членът ми потъна като в разтопено масло. – Усещам спермата му в теб и това ме възбужда. Ще ми се и аз да свърша вътре. Но искам първо ти да свършиш.
– Не знам дали ще мога.
– Дори да не можеш. Искам да ти е приятно.
– Приятно ми е, Влади.
Засмях се и ускорих темпото, съсредоточен в Мая. Дочувах виковете на майка ми и баща й, но не се обърнах да ги гледам. Исках първо да се погрижа за Мая. И наистина, след малко тя започна да се притиска към мен, да стене, да вика името ми и скоро усетих как мускулите й се свиват около члена ми. Когато си почина, продължих да се движа бавно в нея и тя отново започна да откликва на движенията ми.
Погледнах наляво и видях Евлоги да лежи на една страна и да ни наблюдава, а майка ми лежеше зад него, преметнала ръка през кръста му.
– Нека опитаме нещо заедно – предложи Мая. – Евлоги, подай ми го в устата. Моля те.
Евлоги въздъхна, но се нави. Приближи се на колене и го протегна между нас. Виждах ясно изпъкналите му вени и твърдата му ерекция. Мая го засмука, а аз наблюдавах отблизо. В това време майка ми го галеше изотзад и докосваше лицето на Мая. В един момент членът му се изплъзна от устата на Мая и аз побързах да го лапна. Беше ми любопитно какъв вкус има и бързо получих отговор на въпроса си – беше леко тръпчив, гладък и чист. Харесваше ми.
Евлоги погледна към мен, привидно неодобрително:
– Синко, не сме се разбрали така.
Изплюх го.
– Не ти ли харесва?
– А, харесва ми. Ако толкова държиш, може да продължаваш.
Усмихнах се и отново го налапах, но когато се изморих, го предадох на Мая. Видях как изригва в устата й и как тя преглъща всичко. Не се сдържах и отново свърших в нея.
Надигнах се от Мая и полегнах до нея. Леглото беше широко, но все пак не беше предназначено за четирима, така че се гъчкахме.
– Изморих се – обяви Мая. – Оставете ме малко.
– Дадено, Майче. – Целунах я по устата и усетих тръпчивия вкус на баща й. Преглътнах. – Пък и мисля, че пренебрегнахме мама.
Заехме същите позиции както преди малко, само че аз застанах до главата й, а Евлоги проникна в нея. Мая се протегна и махна косата от лицето й. Маги засмука члена ми – усещането беше напълно ново за мен, защото досега с нея не го бяхме правили така. Усетих как Мая ме прегръща, но скоро бях силно погълнат от гледката пред мен – Евлоги обладаваше майка ми. Мая ме пусна и полегна на спалнята. Погалих я по косата и отново се вглъбих в ставащото от другата страна. Въпреки че беше приятно, се чувствах донякъде не на място – като хлапенце на партито на възрастните. Евлоги ми върна услугата за кратко – по-скоро от чувство за дълг, отколкото от силен интерес, но все пак беше хубаво. После отново ме предаде в устата на майка ми. Скоро свърших отново и с удоволствие видях как Маги преглъща семето ми. Отпуснах се изтощен до Мая, прегърнах я и оставих възрастните да се забавляват.
Дочух в просъница нещо като „Магдаленче, любов моя!“, изречено на пресекулки, а после съм откъртил.
Събудих се доста часове по-късно. Отгоре ми беше метната завивка, а до мен лежеше не кой да е, а самият Евлоги. Беше ме прегърнал, а главата му почиваше на възглавницата, съвсем близо до моята. Не знам къде бяха отишли жените. Сигурно спяха в другата стая на спокойствие. Погледнах отново към Евлоги и се замислих. Снощи се бях включил в креватните упражнения с него основно от любопитство, но не изпитвах особен интерес към мъжа на майка си в сексуално отношение. Имаше обаче нещо у него, което ме привличаше. Дълго време не можех да разбера какво, докато накрая не ми светна – за първи път, откакто съм се родил, в живота ми присъстваше бащинска фигура. Тази мисъл ми хареса. Сгуших се в него и отново заспах.

Rating: 3.67/5. From 18 votes.
Please wait...