Случаен гост

Deli

За минута се замисли, че отново я завладяват депресивните й мисли, но отметна глава и реши, че тази вечер няма да го бъде така. Провери как е агнешкото, което бе сложила преди 4 часа да се пече на бавен огън, наля си чаша от домашното червено вино, което вуйна й й подари за Коледа, седна на дивана и се загледа през панорамния прозорец. Навън отдавна беше тъмно, а лампите осветяваха с блуждаеща светлина булеварда. Времето бе доста студено, но пък за сметка на това снежната пелена покриваше грозния паваж и поляната отсреща изглеждаше приказно с всички отблясъци от тревички и храстчета, чиито клонки се превиваха от натежалия снежец. Очакваше я най-незабравимата нова година в живота й – сама на 31. декември. Детето беше на купон у приятелка и тя реши, че няма нужда да пътува 400км за една вечер и на следващия ден още толкова. От работата я бяха скапали достатъчно за тази година. Както и предишните две.
На вратата се позвъни. С лека изненада се надигна от дивана и се замисли кой ли може да е, дали да се облече. Беше както обикновено по леко дълга тениска, разбира се без сутиен и беше сложила новите червени прашки с дантела на дупето. Не че някой щеше да ги гледа, не се и виждаха, но самата мисъл как оформяха изваяните й закръглени задни части я възбуждаше. Реши, че няма нужда да се облича: най-вероятно дечурлигата от съседния вход пак си играят и хаотично натискат копчетата на апартаментите на входната врата. Или пък някой закъснял съсед наистина си е забравил ключа и звъни, с надеждата някой да му отвори. Натисна и задържа малко бутона на домофона и тъкмо реши пак да влезе, когато звъненето се повтори. Протегна ръка и отвори вратата. С изненада се дръпна две крачки назад, а Ясен вече беше изпълнил рамката на вратата.
”Здрасти, не очаквах да си тук. Минах случайно, видях колата ти отвън и реших да ти върна ключовете”. Пристъпяше от крак на крак и я гледаше смутено.
” Да, наложи се да се прибера. Искаш ли да направя по едно кафе? Само изчакай да отида да се облека”
”Няма нужда да се обличаш.”
Ръцете му вече я обгъщаха през кръста.
”Не ме изкушавай…”
Докато го изрече, ръката му вече се бе спуснала между краката й. Очите му светнаха от изненада, когато пръстите му погалиха дантелата, a дебелият му палец потъна в топлата й, мокра путка.
”Ама какво правиш… Ооо…”
Тя не можа повече да се противи, затворила очи, прехапа устната си и главата й се отпусна назад. Мъжът я държеше здраво да не падне с едната ръка, докато палецът на другата енергично продължаваше бавно и всеки път все по-дълбоко да си проправя път и да обхожда стените на теснината, като от време на време си играеше и натискаше като я разтегляше в една или друга посока. Когато и втория му пръст си направи място, тя изохка. Отдавна не беше правила секс, беше много тясна, а пръстите му бяха доста дебели – даже единият й беше достатъчен, засега… Мъжът внимателно, но упорито продължаваше да ту да прониква с палец, ту да я масажира с показалец, и пак ги сменяше. С цяла ръка я обхвана между краката, приплъзна дланта си напред-назад по гладко избръснатото й путе, натисна и завъртя двата си пръста, все едно обира буркан с мед. Тя отново изпъшка. Отвори очи, защото той спря. Гледаше я дяволито: ” Така ли ще си стоим в коридора?” Тя се засмя. ”Знаеш пътя, лошо момче”. Той извади ръката си и й я подаде да я оближе. Засмука първо единия, а после облиза лакомо и другия му пръст, като до всмука до дъно и после му се изплези. Само това и чакаше. С небрежно движение я подхвана за бедрата и я повдигна като перце, бутна вратата и я положи на леглото. Леко отметна тениската и зарови лице в гърдите й. Целува едната, после замляска другата като през това време си сваляше ципа на панталона. Погледите им се срещнаха за миг и викът й оглуши тишината, когато усети рязкото проникване. Той се отдръпна, продължи да я целува надолу по корема, докато зарови дебелите си устни в нейните, пропити със сокове. Тя пак изохка, този път с наслада, усещайки как в нея се надига желанието да я обладае отново. Изстена от приятната болка, когато жадно засмука чувствителния й клитор, но само за секунди и пак се отдръпна. Тя потрепера от лекия хлад, който премина по всичките й влажни места и протегна ръце да го придърпа към себе си.
Ръката му подхвана дупето й и леко го надигна. Членът му този път потъна без никаква съпротива. Мъжествеността му се раздвижи в нея, разтягайки я до краен предел, в началото бавно, все по-енергично се плъзгаше в дълбоката й, топла паст.
Болката се замени с възбуда, а когато той се закрепи на лакти и леко се отпусна върху нея, дъхът й секна. Устните му шареха по лицето й, по шията й, докато тазът му все по-рязко й го набиваше все по-дълбоко. Изведнъж бясно започна да се движи напред-назад, тя заби пръсти в раменете му и започна да вика от възбуда, което усили още повече тласъците му. Усети я как се отпуска, в същия момент и той потрепери, започна да пулсира в нея и да се празни.
Отпусна се до нея и тя се сгуши върху гърдите му. И двамата дишаха тежко, а той си играеше небрежно с косата й.
”Трябва ли да тръгваш?” Вече й липсваше, защото знаеше, че ще изчезне и няма да го види пак.
”Знаеш, че няма как да остана. Полетът ми е след час.”
Знаеше. Затвори очи и се притисна да усети топлината на последните минути от старата година…

Rating: 2.83/5. From 12 votes.
Please wait...