Това не може да бъде

algor

Беше гореща юлска нощ. Аз лежах изпотен и изтормозен върху леглото. Беше някъде около три часа след полунощ, може би, някъде там. Прозорецът беше отворен широко, но това не помагаше да промени задушния въздух в стаята. Аз затворих очи, в опит да се унеса в някакъв сън, дори и лека дрямка да е. И веднага се ококорих. Нощната тишина беше нарушена от звуци, които накараха сърцето ми да се разтупти.
Това бяха два три тихи женски възгласа, нещо средно между стон и изпъшкване. Те бяха толкова задъхани и страстни, че за мен нямаше абсолютно никакво съмнение – някой някъде правеше секс.
По навик, придобит от далечното ми пребиваване в студентско общежитие, аз долепих ухо до стената в опит да чуя нещо. Човешки звуци, скърцане на легло, каквото и да е. Чувах само глухото бумтене на собственото си сърце. В опит да се поуспокоя, аз станах и отидох до прозореца. Вълнението в душата ми, съчетано с неподвижния въздух в стаята, буквално ме задушаваше.
Моята стая беше на последния трети етаж от задната страна на хотела. Непосредствено до стената имаше две пътеки от каменни плочи, едната от които плътно до стената, а другата беше разделена от първата с двуметрова ивица с озеленяване – трева, цветя и дръвчета. Не знам точното наименование на дръвчетата. Те бяха не по-високи от 3 – 4 метра, а листата и клоните бяха гъсто разположени, така че се получаваше една сравнително плътна вертикална зелена стена. Както и да е, точно тази „стена“ ми привлече вниманието, защото прозорецът на втория етаж, точно под мен, светеше.
Върху зеленината на дръвчетата се виждаше силуетът на един човек, изправен и застанал по средата на дясното крило на прозореца.Двете му ръце бяха леко разперени встрани от тялото и подпрени на долния ръб на дограмата. Те се виждаха ясно само в долния край, на нивото на корема, където бяха по-разперени, а вероятно от лактите нагоре бяха почти долепени от двете страни на гръдния кош. Стана ми забавно. Аз щях да изглеждам по същия начин, ако бях светнал лампата в моята стая, така че не бях сам в моите съмнения и подозрения. Навярно този човек също беше чул същото, каквото и аз, и сега също като мен стоеше, слухтеше и се вглеждаше в нощния мрак. Аз постоях още няколко минути. Почти бях готов да се отдръпна, когато видях нещо, което отново ми вдигна адреналина.
Човешкият силует се раздвижи. Дясната ръка се повдигна настрани и нагоре. Двете сенки, които досега мислех за ръце, останаха напълно неподвижни. Те все така стърчаха настрани и надолу от тялото в района на корема. Моята фантазия се включи веднага, все още под въздействието на женските стонове. Тя ми нарисува образа на една жена, наведена и подпряна на прозореца, докато мъжа е застанал зад нея и я чука на задна. Звуците, които чух преди минута, бяха ехото на нейния оргазъм.
Главното възражение против такава ситуация беше пълната тишина през времето, след като застанах на прозореца. Не се чуваше пляскане на тяло в тяло. Нямаше шумно дишане. Никакъв човешки звук. Но моята фантазия не ми даваше мира. Затова аз отворих комарника, толкова тихо, колкото можах, и се надвесих над перваза, гледайки надолу. Първо съзрях стърчащата напред рамката на комарника на долния прозорец. После дъхът ми спря.
Прозорецът на долния етаж също беше отворен. Върху долния ръб на дограмата се бяха подпрели две женски ръце. Нежната гладка кожа и грижливо оформеният маникюр не оставяше място за съмнение. Още по-недвусмислен факт беше буйната коса, оформена на руси кичури, която се беше разпиляла между двете ръце. Тази коса се разтърсваше непрекъснато, през секунда-две.
За пръв път през живота си, аз си помислих, че имам халюцинации. Това беше невъзможно. Такова показно правене на секс беше нещо, което нямаше как да се случи реално, особено на мен. Въпреки това нямаше място за съмнение. Острата болка от дограмата, която се беше впила в корема ми, тежкото блъскане на сърцето ми под ребрата, треперенето на цялото ми съзнание – всичко това ми подсказваше „ти си буден и си наред“
Докато се опитвах да си събера мислите, женската глава се извъртя. Побързах да се отдръпна. Както аз можех да я видя, така и тя щеше да успее. Въпреки неудобството, продължих да се взирам в образите, проектирани върху зеленината на дървото.
За един миг тялото на жената се премести надясно и сякаш потъна под долния ръб на прозореца. Остана да стърчи само главата. В същия миг, изправеният мъжки силует се премести наляво и стана някак по-тънък. В неговия долния десен край, малко над ръба на прозореца, започна някакво бързо мърдане, като бързо трепкане напред-назад пред мъжкото тяло. Сърцето ми разтърси гърдите като бумтенето на събуфер. Бях гледал достатъчно порнофилми, за да ми дойде на ума какво виждам в момента. Като доказателство, в нощния въздух прозвуча басово изпъщкване, нещо като късо измучаване, и главата на мъжа се отметна назад.
След около минута, трепкащите движения над ръба на прозореца спряха. Женският силует се изправи вдясно от мъжкия. „Това беше вълнуващо преживяване за нас, нали така?“ прозвуча нежно закачливо мъркане. Въпреки че нейните думи със сигурност бяха насочени към партньора й, на мен ми причерня, защото моя разбъркан ум ги възприе като казани и към мен. И тогава дойде второто изречение, след кратък жизнерадостен женски кикот „Хайде де, не се срамувай, кажи ни хареса ли ти?“ Моето бясно биещо сърце сякащ спря в същия миг, когато чу тези думи. „Ни“, „на нас“, „ти“, „на теб“. Нима.
Те са знаели за мен през цялото време? Мен ли имаше предвид тя? Как са били сигурни? Защо са го искали? Хиляди въпроси като тези се завъртяха бясно из главата ми. Те ме задушиха с буря от емоции. Съзнанието и тялото ми не издържаха на бясното натоварване и просто изключиха.
За пръв път през живота ми, аз припаднах, сякаш не бях уважаващ себе си мъж, а някоя истеричка от сапунен сериал.

Rating: 4.14/5. From 7 votes.
Please wait...