Шефа на жена ми я изчука на коледният банкет

С жена ми Татяна сме заедно от 9 години. През 2011 година тя започна работа в една малка фирма.На коледния банкет бяхме поканени двамата.Банкета беше на вилата на началника.Името на началника й беше Стоян. Той е с прошарена коса, с наднормено тегло, почти на 50 години. По време на почерпката той ме издърпа настрана и след две-три приказки за това и онова внезапно той зададе въпрос, който ме порази. Помолих го да повтори, защото не бях сигурен дали бях чул правилно, и той каза: – Помислял ли си си някога да споделиш жена си с други мъже? Много мисли запрепускаха из главата ми, но всичко, което излезе от устата ми, беше: – Д-да, но т-т-тя никога не реагираше д-добре на идеята, когато аз й я с-споменавах… Той ми се усмихна, потупа ме по гърба и продължи да ми говори с известна доза сарказъм в гласа как всичко зависело от това как, кога и къде нещо като това е предложено! Започна да говори, че всяка жена изневерява и, че ако той си поиска няма коя да му откаже.Тук започнахме да спорим защото знам, че моята не е такава.Тогава той ми предложи да се обзаложим, че ако поиска може да изчука моята жена.Отговорих му, че говори пълни глупости.Стоян даже ми каза, че тази вечер ако пожелае ще си легне с нея.Хванахме се на бас и той ми предложи да излезем отвън.Каза ми да изчакам навън и ми посочи един прозорец на една стая на първия етаж да гледам там какво ще се случи.Запалих цигара и погледнах стаята.Пердетата бяха дръпнати но не бяха събрани и през една пролука виждах добре стаята. След около 10 минути Стоян и жена ми влязоха в стаята и заедно седнаха на масата. Шефа сложи купчина с папки пред себе си, а жена ми придърпа стола си по-близо до него, за да види какво има в папките. Видях ги да си говорят и да прелистват страниците на документите. По едно време Стоян сложи ръка върху раменете на моята жена, докато двамата се смееха на нещо. Останаха така за малко, после ръката му се плъзна надолу по гърба на моята жена и достигна чак до хълбока й. Не знам дали жена ми сметна това за малко неуместно, но по никакъв начин не го показа! Тогава забелязах как Стоян говори по мобилния си телефон. Няколко минути по-късно се появи друг мъж, който носеше бутилка шампанско и две чаши, остави ги на масата и излезе.Стоян я накара да разлее шампанско.Забелязах как ръката на началника гали дупето на съпругата ми, наведена над масата. Тя се обърна, усмихна му се и нежно шляпна ръката му, преди да седне отново на стола си и да отпие от питието си. Знаех, че съпругата ми не трябваше да изпие много, преди алкохолът да я хване, и се зачудих дали шефа и не се опитваше да я напие, за да се възползва. Той каза на висок глас: – Таничка, мислила ли си си някога да се чукаш с друг мъж, освен със съпруга си? Видях как жена ми се изчервява и поклаща глава. Тя погледна Стоян и отпи голяма глътка от питието си. Стоян се изправи, и усмихвайки се зададе още един шокиращ въпрос: – Виждала ли си хуя на друг мъж на живо? Очите на съпругата ми неволно се насочиха към голямата издутина в панталона на Стоян, докато тя поклащаше отново глава. Шефа и бавно разкопча копчетата си и бръкна в панталона си. Съпругата ми изрече тихо: – Шефе, не мисля, че трябва да правиш това… Той се засмя и каза: – Права си. Ти трябва да го правиш! Щом каза това, той сграбчи ръката й и я пъхна в панталона си. Чух жена ми как изпъшка. Но тя не махна ръката си, а я плъзна надолу по дължината на кура на Стоян. Гледах как моята съпруга събува панталоните на шефа си и ги оставя да паднат на пода. Тя продължи да разтърква хуя му през боксерките. Не можех да видя колко голям беше чепа на Стоян, защото не беше обърнат към мен, но той трябва доста да е впечатлил жена ми, защото тя облизваше устните си.След малко той се дръпна и отиде да заключи стаята.После се тръшна на леглото. Бях удивен от размера на кура му беше много дебел и космясал и с големи изпъкнали вени.Жена ми седна до него на леглото и започна да му бие чикия. Стоян се пресегна и разкопча ризата и изкара циците върху сутиена.Гърдите на моята жена са големи и виснаха божествено надолу, а зърната й се бяха втвърдили и настръхнали, точно каквито стават само когато съпругата ми е много възбудена. Изведнъж тя се наведе напред и свали боксерките на Стоян, преди да хване кура му с двете си ръце.Хуя му беше невероятно дебел с голяма издута главичка. Беше дебел колкото китките на съпругата ми, а големите топки висяха тежко под него. Жена ми тъкмо се насочи да оближе големия кур, когато той я дръпна, поклати глава и й каза: – Не, скъпа, единственото място, в което искам да го набутам, е путката ти! Издърпа жена ми и я тръшна по гръб на леглото. Путката на жена ми беше разтворена, а срамните й устни сочеха към него, той се наведе и шумно засмука клитора й; лижеше и плюеше върху целия вагинален отвор.А големите и цици виснаха настрани. Съпругата ми се гърчеше и стенеше. После и се изплю на влажната пичка и рязко и вкара дебелия си парчок.Моята жена го пое от раз.Изпъшка силно, но го пое, явно беше много възбудена.Дебелака я клатеше сериозно.Здраво ебеше.После започна да я ебе с бавни тласъци.Можех да видя путката й, разширена около големия му кур, докато той стоеше дълбоко в жена ми. А когато Стоян ускоряваше тласъците можех да чуя звуците от ебането, излизащи от изпълнената путка на жена ми. Стоян държеше бедрата на жена ми докато плъзгаше чудовищния си кур навътре и навън от нея. Той й казваше колко много е искал да я чука, още когато я видял на първото й интервю. Съпругата ми само изсумтя в отговор.Значи признавам го, здраво ебе дъртака. Той изстена шумно и извика, че всеки момент ще свърши, чукайки жена ми с удивителна скорост. Изведнъж тя изпусна дълго стенание. Тялото й се тресеше, оргазмът й беше толкова силен. Началникът й сграбчи грубо бедрата й и я издърпа силно към себе си, започвайки да изпомпва спермата си в нея. Видях тънки следи от бяла лепкава течност да се процеждат между отвора на жена ми и големия кур на шефа й. Течността капеше надолу по чаршафа, докато той продължаваше да я чука.Клати я още няколко тласъка и го извади. Щом все още надървения член на шефа й се изплъзна от нея, аз видях опънатата й широко отворена дупка и големи количества сперма, струещи от вагината й.Стоян се тръшна по гръб и накара жена ми да му лапа хуя.Жена ми послушно започна да му облизва дебелия хуй.След малко той пак се надърви и започна да ебе жена ми в гъза.С това дебело парче направо и изпълни задника.После началникът й я притъркули отново по гръб и продължи да я чука, преди да се изпразни отново в путката й. Гледах всичко това с голям интерес и се чудех колко ли пъти щеше да свърши в жена ми. След като я напълни за втори път, се облякоха, седнаха около масата и довършиха бутилката с шампанско. После Стоян излезе от стаята, а жена ми отиде до тоалетната, за да се измие. След малко се обърнах и видях Стоян с широка усмивка на уста. Попита ме дали шоуто ми е харесало. Поклатих глава в знак на съгласие и той каза: – Видя ли, че всички жени са курви.Твоята също. – Видях. Лека вечер и приятно изкарване на празниците – каза той и влезе във вилата. От тази вечер с него се разбрахме от време на време да вика жена ми на вилата да я чука, а аз да ги гледам и да си бия чекий.

Rating: 4.38/5. From 16 votes.
Please wait...