Племеницата 1 част

-О, хайде де, Никола! Не ставай смешен! Чичо ми е толкова стар, че се съмнявам дали изобщо чува даже собствената си пръдня! Хайде, да го направим!
-Ами леля ти, Вики?
-Казваш, че изглежда адски млада, ама е на почти 50 – просто стара чанта. Освен това тя бачка по цял ден, докато старият дядка само дреме. Обзалагам се, че е толкова изморена, че захърква в мига, в който помирише възглавницата. Е, стига приказки, дай ми целувка!

Старият “дядка” Кирил и старата му “чанта” – съпругата му Виолета, стояха тихо в мрака на банята, която се намираше между двете спални и наблюдаваха своята апетитна и агресивна племенница тийнейджърка и гаджето й.
Беше малко след 11 вечерта; от една страна, Вики беше права – те би трябвало вече да хъркат в леглото. Но Кирил я беше чул да уговаря среща по телефона и беше любопитен.
Виктория беше само на 19 и братът на Кирил му го беше помолил тя да отседне у тях за няколко седмици, тъй като тя учеше маркетинг задочно в Свищов, където живееха те.
Те не я бяха виждали от осем години, и когато отидоха да я посрещнат, бяха изненадани. Вики се беше превърнала в наистина красиво момиче. Всъщност, тя приличаше много на майка си: висока и стройна.
Сега те наблюдаваха как Никола я прегръща, навежда се към нея и я целува. Тя издаде лек стон, притискайки тялото си към неговото. Ръце й бяха на раменете му.
Никола усещаше стегнатите й цици да се притискат към гърдите му. Въпреки нейната блуза и ризата му, той усещаше твърдите й зърна. Момчето плъзна ръцете си надолу и сграбчи задника й, притискайки слабините си към нея, за да може тя да усети твърдия му хуй, притиснат към тялото й.
Тя издаде още един стон и бързо и нетърпеливо, спусна ръцете си между телата им, търсейки колата му.
Той се отдръпна.
-Кротко, скъпа, кротко – прошепна Никола, понеже все още не беше убеден, че е безопасно. Мамка му! Чичо й можеше да влезе всеки момент и кой знае какво щеше да последва!
-Искам да усетя кура ти в ръцете си, любовнико! – каза тя, гледайки надолу с искрящи очи.
Ръцете й вече смъкваха ципа му. Тя бързо свали панталоните му, а после и боксерките, за да освободи надървения му кур.
Вики го сграбчи с ръка.
-О, боже, Никола, имаш толкова хубав хуй! – каза му тя, започвайки да движи ръката си нагоре-надолу по ствола.
Той изпъшка и също толкова бързо, колкото нея, разкопча блузата й. Тя му помогна да я свали. Непохватно, той се опита да разкопчае сутиена й.
-Чакай, глупчо! – изкиска се тя. – Не дърпай така. Заболя ме.
Тя сръчно разкопча сутиена си с една ръка, докато другата й все още беше на члена му.
Блузата и сутиенът бяха свалени. Той отново изпъшка от удоволствие, когато сложи ръце върху перфектно оформените й цици и започна да ги стиска.
Те се целунаха отново и този път тя засмука езика му. През това време продължаваше да поддържа темпото, с което ръката й се движеше по пулсиращия му кур. А той се наслаждаваше на голите й цици. Не пропускаше нито сантиметър от тях, мачкайки ги от основата до зърната й.
Ръката й все още се движеше нагоре-надолу по члена му.
-Страшна си, скъпа! Ще ме накараш да свърша! – изпъшка той.
Тя отново се изкикоти, търкайки върха на кура му върху бедрата си.
-Ще те накарам да свършиш, но не сега, чакай… – каза тя, повдигайки полата над бедрата си със свободната си ръка.
-Дръж това с ръка около кръста ми – рече тя.
Дясната му ръка се спусна от цицата й и той задържа полата й вдигната така, че да се виждат прашките й. Тя ги свали, оставяйки ги около коленете си и потърка хуя му в чатала си.
-М-м-м… – простена момичето, поглеждайки го.
Разтворените й устни поеха езика му при последвалата дълбока и страстна целувка.
Все още се целуваха, когато тя го бутна назад така, че той се сблъска с намиращо се наблизо легло, и се озова седнал на него.
Тя коленичи; устните и се отлепиха от неговите и започнаха да се спускат надолу по тялото му. Спряха се на сантиметри от кура му, по който тя все още движеше ръката си.
-М-м-м… Обожавам мириса на кура ти – прошепна тя, потърквайки носа си в надървения му чеп.
В сега той беше наистина впечатляващ – доста дълъг, но не твърде дебел, така че идеално пасваше на ширината, която устните й можеха да поемат.
Той изстена като усети езика й да ближе ствола и протегна ръце надолу към циците й. Щом ги достигна, затвори очи и отпусна глава назад.
Тя прибра назад дългата си коса така, че да не й пречи и се наведе напред, отваряйки уста по-широко. Опита да поеме колкото може повече от дължината на ствола. Не беше много, защото все още можеше да сложи ръка около него и да я движи, докато го смуче.
Той започна да движи бедрата си нагоре-надолу в такт с движенията, които тя правеше. Вики използваше езика си добре, плъзгайки го по плътта на кура му, докато продължаваше да го смуче.
-Боже, скъпа, забави малко, забави, или няма да мога да издържа още дълго – измънка той.
Тя се отдръпна и стисна основата на кура му, търкайки горящия му червен връх върху устните си.
После стана от пода и се настани на леглото, лягайки по гръб, и разтвори краката си.
-Изяж ме, любовнико! – прошепна тя, вдигайки краката си така, че колете й бяха свити и достатъчно раздалечени.
Тя отдавна се беше отървала от прашките си и путката й лъщеше между бедрата й. Това беше достатъчно доказателство, че беше наистина възбудена.
Беше негов ред да коленичи на пода. Той хвана ханша й и я придърпа така, че задникът й беше точно на ръба на леглото. После се наведе и зарови устни в путката й.
-Ах-х-х, да! Смучи я! Пъхни пръста си вътре, по-бързо,любовнико, бързо – простена тя.
Докато смучеше устните на путката й, той вкара един пръст вътре в горещата й вагина и започна да го вкарва и изкарва.
-Ближи клитора ми, за бога, ближи го! – изкомандва тя.
И той се подчини. Чукайки я с един пръст в путката, той започва да лиже набъбналия й клитор. Движенията на езика му бяха бързи и яростни. Тя сложи ръка на члена му, който беше спаднал доста, и започна пак да я движи нагоре-надолу по него. Той проучи вътрешността на путката й с езика си и после пъхна език до пръста си. Тя мачкаше циците си, очите й бяха затворени, а устата – отворена. Вики повдигна ханша си, за да зарови лицето му още по-дълбоко в путката си. Сега той я облизваше цялата – от горе до долу, смучейки и дъвчейки с устни клитора й.
Тя потисна вика си, после с дрезгав глас каза:
-Хайде, Никола, пъхни този кур в пичката ми!
Той се опря в тялото й така, че циците й се притиснаха в гърдите му и я целуна по устните. Езиците им се вкусваха и изучаваха един друг. Тя протегна ръка надолу и отново сграбчи кура му.
-Осмучи го целия, скъпа, надърви го пак – изпъшка той, повдигна се, подпря се с ръце и стана над нея така, че курът му висеше точно над лицето й.
Тя леко се повдигна и започна да го смуче диво. Той повдигаше и снишаваше бедрата си така, че я чукаше в лицето – първо внимателно, после все по-интензивно. За няколко секунди той пак се плъзна надолу и легна върху нея. Тя отново сграбчи кура му с ръка и го насочи към съвсем мократа си путка.
Той проникна яростно в нея. Тя уви краката си около кръста му и притисна путката си в него, поемайки го още по-дълбоко.
Целунаха се и започнаха да се ебат. Беше бързо и необуздано. Телата им се удряха, леглото се клатеше и скърцаше.
Тя го беше притиснала здраво, повдигайки и смъквайки бедрата си колкото можеше по-бързо, ускорявайки темпото заедно с него.
Тогава той го извади от нея. Хвана го и целия изтръпна, когато соковете му се изстреляха от върха на кура му, напръсквайки корема й точно под насъбраната й пола.
Той се свлече върху нея, дишайки тежко:
-О, Боже, Вики, ти си просто невероятна!
Нямаше смисъл да му казва, че тя не беше свършила.

Кирил тихо последва жена си. А тя определено бързаше. Те се качиха по стълбите за секунди и тя го дръпна в спалнята.
Той затвори вратата зад себе си. Виолета го бутна към стената и се притисна към тялото му. Тя дишаше тежко. Устните й се впиха в неговите и тя вкара езика си дълбоко в устата му.

Те бяха възбудени както никога до сега. И то заради малката кучка – племенницата им. Докато се целуваха страстно, ръцете й смъкваха пижамата върху бедрата му, а той разтваряше предната част на късия й халат.
И двамата бяха без бельо. Той изпъшка, когато тя хвана здраво кура му. Кирил мачкаше големите й, голи цици в ръцете си, стискаше ги, щипейки зърната й, а тя започна да стимулира с ръка хуя му.
Виолета отдръпна устните си от неговите:
-Ах, господи, толкова съм възбудена; тази кучка така ме възбуди! Ох, боже, да, трябва да ме изчукаш, ох, имам нужда от този голям чеп в путката си.
-Скачай, скъпа! – промълви той дрезгаво, слагайки ръцете си зад нея. Тя леко се повдигна и скоро задникът й беше в големите му, жилести ръце.
Той се подпря удобно на стената, поемайки тежестта й върху себе си. Повдигна я и направи една крачка от стената, за да може тя да увие силните си бедра около гърба му.
Той виждаше отражението им в голямото огледало. Тя приличаше на маймуна, катереща се на дърво: ръцете й около раменете му и краката й около бедрата му.
Кирил спусна ръката си и, хващайки кура си, го насочи към горещата й, мокра пичка. Тя изстена – той проникна в нея, почти изтласквайки я от тялото си и отново сложи ръцете си на циците й. Тя се намести върху него, а курът му беше целия заровен в нея.
Той започна да я ебе мощно. Виолета го погледна:
-Целуни ме, скъпи, искам да засмуча езика ти!
Той се наведе, впивайки устни в нейните, и продължи да движи бедрата си напред-назад. Не спираше да я ебе нито за миг, ръгайки чепа си в мократа й путка. И двамата стенеха. Желанието им ставаше все по-силно. Тя беше почти на върха.
Продължавайки да я ебе, той направи няколко крачки в стаята. Сега те бяха почти до огледалото. Мъжът застана така, че те да могат да се огледат в него.
Тя изпита първия си оргазъм, когато се видя в огледалото; тогава той направи няколко крачки назад, докато курът му продължаваше да е в нея, и падна по гръб на леглото.
Сега тя беше отгоре. Съпругата му наведе глава назад, откривайки дългата си, тънка шия. Дългата й коса покриваше гърба й. Циците и се движеха нагоре-надолу в такт с тялото й и той сложи ръце на тях, мачкайки ги. После отново започна да я ебе силно и страстно. Нейните стенания ставаха все по-силни. Курът му все още беше адски твърд Кирил изцеждаше силите й напълно, караше я да се чувства тясна и гореща, и точно така й харесваше.
Те бяха от едната страна на леглото и над нея имаше наклонени греди на покрива. Тя се повдигна и се хвана за тях. Сега тя започна да се повдига на отмерени разстояния, контролирайки дължината на кура му, която да пронизва путката й. Той продължаваше да прави тласъци нагоре, въпреки че тя се нанизваше на чепа му все по-силно и необуздано.
-Господи, Кирил, боже господи, не спирай никога! О, да, не спирай сега, чукай ме, чукай ме, по-силно! Да! По-дълбоко и по-бързо… О, да!
-Поеми това, скъпа! – изсумтя той. – Искаш още от кура ми? Поеми това, а да, путката ти е толкова гореща и мокра, о, да, върти се, скъпа, ,завърти си задника, язди кура ми, хайде, язди ме!
Сега той я ебеше като побъркан, стискайки здраво бузите на задника й. Тя се наведе над него и той пое й цици – първо едната, после другата, в устата си, смучейки и ближейки ги.
Той продължи с неумолимия си ритъм. Изведнъж тя крещеше, соковете й се стичаха по бедрата й. Можеха да чуят мокрите, шляпащи, ритмични звуци, когато тялото й се удряше в неговото.
-Боже! Боже! Господи! – викаше тя като в транс.
Не можеше да контролира спазмите на вагината си. Тя отново свършваше.
Контракциите на стените на путката й притискаха и като че изцеждаха плътта на кура му. Той знаеше, че също бе почти на върха и не можеше да спре дори за секунда. Сграбчвайки силно големите й цици, като че ли щеше да ги откъсне от тялото й, той направи още един, последен тласък.
-Ето, идва, скъпа, идва, кучко, ето го…
Тя стисна бедрата му с коленете си и се свлече върху него, все още треперейки от силното напрежение. Циците й бяха върху лицето му и той започна да смуче зърната й, все още правейки леки движения в нея. Тя продължи да свива мускулите на вагината си, усещаше влагата от соковете им навсякъде около омекналия му, плъзгащ се хуй.
-А-х-х-х… – въздъхна той. – Ти си най-добрата, скъпа!
Тя се отмести от него и те можеха да видят отражението си в огледалото. Курът му, голям и мек, лъщящ от смесените им сокове, лежеше насочен към страната, от която тя се бе плъзнала. Големите й цици се повдигаха, докато тя дишаше тежко. Той също пъшкаше. Те се задъхваха, телата им бяха мокри и запотени.
-Оближи ми кура, скъпа. Искам да те наблюдавам в огледалото, докато го правиш – заповяда той.
Тя се обърна и се наведе над него. Сега, докато беше мек и отпуснат, можеше да го поеме целия в устата си. Виолета прокарваше езика си около него отново и отново, облизвайки соковете. Облиза ги всичките и тогава насочи езика си към члена му, дръпвайки кожичката, за да се разкрие примамливо лъщящата му главичка.
Той погледна към нея и забеляза, че тя също гледаше към огледалото. Знаеше, че й харесва да се наблюдава, докато му духа. Той се надигна и все още седнал на леглото, отново пое в ръцете си циците й, и започна да ги мачка.
После двамата легнаха на леглото, наслаждавайки се един на друг след оргазмите си.
-Онази кучка каза, че не съм можел да чуя даже собственото си пръдня – каза той.
-И ме нарече “стара чанта”!
-Трябва да я научим на някои неща.
-Какво имаш предвид?
-Първо, обноските й. Все пак съм й чичо, а ти си й леля. Кучката дори не знае, че ти си едва на 45. Каза, че си на 50.
-И може би не знае, че курът на този стар човек може да ебе сто пъти по-добре от кура на гаджето й – отвърна тя.
-Това беше другото, за което си мислех, че трябва да я научим – усмихна се той, галейки циците й и после спускайки ръка към мокрия й чатал.
Тя изскимтя, притискайки бедрата си едно към друго, за да приклещи ръката му там.
-Ще я изчукаш ли? – попита тя.
-Можеш да се обзаложиш, че да. Тя е разгонена кучка. Това, което й даде гаждето й днес беше далеч от това, което тя искаше. Видях, че тя не свърши. Много е невъзпитано да оставиш дамата си незадоволена.
-Това момче има заложби – изхили се тя.
-Може би. Но първо да оправим нея. Трябва да измислим как да действаме.
-Добре, слушай какво ще направим…
СЛЕДВА…

Rating: 3.67/5. From 6 votes.
Please wait...