Изпрати секс разказ

Регистрирайте се в сайта и качете сами вашият разказ!

Please log in to submit content!

Забележки: Моля проверявайте вашият разказ за правописни грешки. Можете да използвате програма или този сайт:

http://slovored.com/spellchecker/

Няма да публикуваме разкази с многобройни правописни грешки!

Всеки разказ, който харесаме ще бъде публикуван. Задължително е да е написан на кирилица. Нека авторът посочи ПСЕВДОНИМ под който да бъдат публикувани разказите му. Само ако авторът остави и уточни, че желае публикуване на лична информация, това ще бъде направено. Тук не се включват телефонни номера.

Моля авторите да категоризират разказите си, според категориите и етикетите на съдържанието на разказа. Ако считате, че е нужно добавянето на допълнителна категория или етикет, дайте предложение и се обосновете.

Rating: 4.54/5. From 13 votes.
Please wait...