Стефан, Ангел и Краси

Стефан, Ангел и Краси

Няколко дни след първата среща Ангел потърси Стефан. Разговаряха малко, но Стефан отказа среща. Споменът за първата беше доста вълнуващ, но не искашe да се подложи на такава обработка още веднъж. Ангел обаче продължи да го търси. На третия или четвъртия път обаче се реши. Този път използваха спалнята. Нещата станаха доста по-лесно от първия път. След това срещите им станаха почти ежеседмични. Стефан вече бе достатъчно добре разработен за да може да се наслади изцяло на удоволствията, които Ангел измисляше. На няколко пъти разговаряха за тройка, но Стефан още не смееше да се заиграе с трети. Ангел му стигаше и още как. Повечето пъти го повтаряше и свършваше чак когато се убеди, че не издържа повече. Ангел беше казвал, че има и друга връзка. Няколко пъти предлагаше на Стефан да се видят тримата. Третият се казваше Краси и по думите на Ангел нямал нищо против да оформят тройката.

На една от поредните срещи Ангел поднесе на Стефан едно лъскаво пакетче. Стефан го разопакова с интерес и каква беше изненадата му когато видя чифт черни дамски чорапи с красива дантела в горната част и къса черна рокличка. Ангел каза, че е много любопитен как ще изглежда Стефан с тези дрешки. Стефан се поколеба, но в крайна сметка се съгласи да облече нещата. Когато се погледна в огледалото  беше приятно изненадан. Ангел направо беше замлъкнал. Рокличката беше прилепнала по слабото тяло на Стефан. Чорапите правеха неустоими и без друго стройните му крака. Ангел прихвана приятеля си през кръста, доближи го до масивната холна маса и го помоли да се подпре на нея, което го принуди леко да се наведе.

– Разкрачи се, скъпа – подкани го Ангел.

Стефан стоеше леко наведен подпрян на масата и леко разкрачен. Отзад Ангел се възхищаваше на чудесната гледка и възбудата му се увеличаваше с всяко движение или поклащане на Стефан. В този момент на вратата се позвъня. Стефан веднага посегна към дрехите си. Нямаше проблем да надене дънките и ризата си върху оскъдните дамски дрешки. Ангел обаче го спря.

– Не бой се, бе човек. Това е Краси. Искам да му чуя мнението за теб и то в тоя вид. Страхотна си.

Стефан седна на дивана а Ангел отиде да отвори.

– Докара ли човека? – попита Краси.

– Тука е. Даже съм ти го опаковал – намигна му Ангел.

Ангел чукаше Краси от доста време. Краси също си бе поискал, но Ангел му отказваше. Така, че Краси беше доста навит да изчука някого. Когато влезнаха в хола Краси подсвирна при вида на леко смутения Стефан. Краси разкопча панталона си и започна бавно да мастурбира. Членът му беше колкото на Ангел, а може би и малко по-голям. Стефан седеше със скръстени крака и гледаше какво му се готви. Ангел седна до него и бавно му разтвори краката. Краси беше свалил напълно панталона си. Наведе се над Стефан, прекара бавно ръка по гладко избръснатите му ташаци и започна бавно да му прави чекия. Стефан се беше надървил до пръсване. Леко се надигна когато Краси небрежно напипа ануса му. Ангел беше прегърнал Стефан и наблюдаваше случващото се. Разбра, че Краси няма да се бави много и му подаде тубичката с гела. Краси подаде ръка на Стефчо да стане, завъртя го с гръб към себе си и го подкани да се застане на колене на седалката на дивана и да се подпре на облегалката. Стефчовият задник беше дискретно покрит от рокличката. Краси я повдигна малко нагоре за да може да го поръси хубаво с гела. Побутна лекичко стефчовите крака да се разтворят още малко и леко вкара обилно намазания си с гел пръст в ануса на новия си познат. Ангел леко галеше Стефан по члена и ташаците. Краси капваше по малко гел върху ануса и леко го набутваше навътре. Когато усети, че два от пръстите му вече влизат с лекота надена презерватив, намаза го обилно с гел и опря главата на члена си до стефчовия анус. Стефан беше възбуден до крайност. Опита се да се отпусне. Главата на големия хуй вече бе в него и единственото което можеше да направи бе да се отпусне и да се остави на навлизащия с бавни и къси тласъци хуй. Чувстваше, че ако не беше сладката болка от навлизащата в него грамада щеше да се изпразни. Ангел махна ръката си за да може Краси да довърши до край започнатото. Краси чука Стефан няколко минути без да вкарва хуя си до край, но вече възбудата му взе превес над желанието му да е внимателен. Хуят му вече гладко се движеше навън-навътре  в тесния отвор. При поредното навлизане той хвана Стефан за кръста и бавно и уверено натика двадесет сантиметровия си инструмент до край  в стефчовия гъз. Стефан изстена. Краси запчна да го помпа на дълги забързани тласъци. Когато усети, че отива към свършване бавно извади силно надървения хуй. Стефан въздъхна с облекчение. Още не знаеше какво му беше замислено. Тъкмо мислеше да се изправи когато Ангел го бутна оратно. Междувременно и той се беше съблякъл и беше наденал презерватив. Хуят му потъна лесно във вече разработения стефчов гъз. Ангел беше силно възбуден от ставащото и още от начало заби до край големия си хуй в зачервения от екшъна анус. Започна да помпа като го вадеше почти целия и го набутваше до край. След десетина минути Стефчо започна да стене. Едвам издържаше. Усети че Ангел забързва и помисли, че идва края на изпитанието, но в един момент Ангел се забави и бавно извади хуя си. Стафан си отдъхна, но в този момент Краси се зае с него. Накара го да седне на един от големите кожени фотьойли, даде знак на Ангел. Онзи мина зад облегалката на фотьойла. Ктраси вдигна краката на Стефан и ги подаде на Ангел. Ангел ги разтвори колкото може, придърпа ги към себе си за да повдигне таза на Стефан така, че да е удобен на Краси. Краси не се забави и завря огромния си хуй в стефчовия гъз. Така вече можеше да види в лице ефекта от стабилното чукане. След няколко минути Ангел и Краси пак се смениха. Стефан вече чувстваше само болка и стенеше постоянно.Нямаше вече никакви сили. Двамата мъжаги го чукаха на почивки почти вече час. Поведоха го към спалнята. Ангел го просна на една страна. Краси Вдигна единия му крак, намести главата на хуя си до ануса му у бавно потъна вътре. Спря когато ташаците им се допряха. Свали крака му и започна уверено да го помпа с цялата дължина на големия си хуй. Ангел бавно мастурбираше и чакаше реда си. Бяха много възбудени и започнаха по-често да се сменят. На втората смяна Краси не издържа, свали презерватива си и заизлива дълги бели струи по свитото стефчово тяло. Ангел пое щафетата, започна да го помпа лудо, но след минута две извади хуя си и заизлива и своя материал. Стефан беше целия оплескан със сперма. Нямаше сили и едвам се довлече до банята. Двамата приятели го чакаха облечени в хола. Бяха видимо доволни. Поканиха го между тях. Ангел отметна хавлията му и започна да го гали от рамената до под корема. Ангел хвана члена му и започна бавно да му прави чекия. Контраста от действията само от преди десетина минути каза думата си и Стафан изригна в неизживяван до сега оргазъм. Празненето продължи повече от половин минута. Отпусна се и легна в скута на Ангел. Краси си тръгна. Беше излезнал за малко от работа.

Кирил Ангелов

No votes yet.
Please wait...