Стефан, Ангел и Краси

Стефан, Ангел и Краси Няколко дни след първата среща Ангел потърси Стефан. Разговаряха малко, но Стефан отказа среща. Споменът за първата беше доста вълнуващ, но не искашe да се подложи на такава обработка още веднъж. Ангел обаче продължи да го