ЗАВЕСАТА СЕ ВДИГА

Хладната есенна вечер настъпи над големия град. Хората бързаха да се приберат по домовете си. Глъчката на разговорите им се заглушаване от автомобилния час пик. Рева на двигателите суматохата по тротоарите, върволицата от хора създаваше едно впечатление на хаос. На главната улица също беше оживено.

Огледалото

В долината на планината се беше сгушило малко езеро, гъстата растителност опасла бреговете му, придаваше див пейзаж и същевременно много красиво място. Цветовете преливаха от тъмно зелено до ярко оранжево  в листните корони на вековните дървета и храсти. В близкия край на езерото имаше изградена красива масивна дървена хижа.