МАРЛЕН

Марлен закопча коженото си яке догоре, обу ботите си на високи токове. Беше висока почти 1,80, слаба, с късо подстригана червена коса. Застана пред огледалото и сложи ярко червило на пълните си устни.Усмихна се предизвикателно и намигна на образа в него, който разкриваше истинското и лице.